Koronavírus: fertőtlenítés, különleges szabályok a kanizsai óvodákban

“A koronavírus-járvány az élet számos területén a megszokottnál nagyobb odafigyelést és fegyelmezettséget kíván meg tőlünk. Felelős magatartást tanúsítva alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez, és a fertőzés lassítása érdekében be kell tartanunk a közegészségügyi ajánlásokat, szabályokat.

Változások léptek életbe a város óvodáiban is, ahol mindezek ellenére érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, kiegyensúlyozott környezetben folyik a nevelő munka. Az óvodapedagógusok továbbra is mindent megtesznek a gyermekek fejlődése, egyéni képességeinek kibontakozása érdekében.

(A fotó illusztráció)

Dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetőtől megtudtam, hogy a kanizsai óvodákban már a nevelési év megkezdése előtt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek, a fertőtlenítés azóta is rendszeres.

Kiemelt figyelmet fordítanak az alapvető higiénés szabályok betartására, a többszöri szellőztetésre, az óvodai játékok fertőtlenítésére. Az intézményekbe szülő, kísérő csak a tagóvoda vezető előzetes engedélyével léphet, kirándulásokat, nyílt programokat nem szerveznek. A szülőket részletesen tájékoztatták a megváltozott óvodai szabályokról és folyamatosan értesítik őket az aktuális információkról.

Az intézményvezetőhöz hasonlóan jómagam is a szülők megértését, együttműködését kérem!” – közölte Facebook oldalán szombaton Balogh László nagykanizsai polgármester.

A koronavírus miatt várhatóan látogatási tilalmat rendelnek el egy nagykanizsai idősotthonban

A mai napon Koller Jutka igazgató asszonnyal, intézményvezetővel és Balogh László polgármester úrral történt egyeztetés során az alábbi menetrendet határoztuk meg a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B) látogatási rendjét illetően.

Tekintettel a közeljövőben a kontaktusok számának jelentős növekedésére, valamint igazodva a járványtani helyzethez, előreláthatóan 2020. augusztus 27-től látogatási tilalmat rendelünk el az idősek otthonában, amennyiben az Országos Tisztifőorvos ennél korábbi időpontról nem rendelkezik, vagy egyéb tényezők nem teszik azt indokolttá. Az ehhez szükséges egyeztetéseket legkésőbb 2020. augusztus 24-én folytatjuk le és véglegesítjük.

A látogatás szigorítását, látogatási tilalom elrendelését többek között az indokolja, hogy a tanévnyitó ünnepségek miatt már a hónap végén, a szeptemberi iskolakezdéssel pedig a tanév egész időtartama alatt a kontaktusok száma, így az új koronavírussal való fertőződés kockázata is jelentős mértékben megnő. Sokan tértek haza külföldi nyaralásukból, de a hosszú hétvégét is még minden bizonnyal sokan nyaralással, pihenéssel töltik valahol. Az iskolakezdéssel kapcsolatos bevásárlásokat jellemzően sokan a hónap végére időzítik, emiatt is minden bizonnyal nagyobb tömegre lehet számítani a bevásárló központokban.

Arra kérjük a hozzátartozókat, hogy az intézmény házirendjének szigorú betartása mellett, tervezett látogatásukat az elkövetkező egy hétre időzítsék, mert a későbbiekben határozatlan ideig erre nem lesz lehetőségük. A későbbiekben az Országos Tisztifőorvos utasításainak megfelelően fenntartjuk, illetve a mindenkori járványhelyzethez igazodva, a kockázatok mérlegelése mellett enyhítjük a látogatási korlátozó intézkedéseket.

A későbbiekben várhatóan minden légzőszervi tünetekkel járó tömeges megbetegedés esetén azonnal látogatási tilalmat rendelünk el, így várhatóan a szezonális influenza ideje alatt is, elkerülendő egyéb légzőszervi vírusok intézménybe történő behurcolását, amik nem csak diagnosztikai nehézséget jelenthetnek, de az idős emberek szervezetét is megviselik.
Az intézmény látogatására vonatkozó korlátozó intézkedéseket folyamatosan felülvizsgáljuk, és amennyiben az nem rejt magában kockázatot, enyhítjük.

Tisztelettel:
Dr. Schauta Marcell, elnök
Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása, Nagykanizsa, 2020. augusztus 19.
(Forrás: Facebook)

Összegezték a járványügyi intézkedéseket Nagykanizsán

A mai nap, június 18-án sajtótájékoztatót tartottunk Bizzer András alpolgármesterrel az elmúlt három hónap tapasztalatairól, a meghozott döntéseinkről, a legfontosabb intézkedésekről, és röviden összegeztük a rendkívüli időszak tanulságait:

A rendkívüli jogrend és a veszélyhelyzet véget ért. Tegnap volt a 98. nap.
Jelenleg Nagykanizsán 13-an vannak járványügyi megfigyelés alatt, közülük 2 fő minősíthető fertőző betegnek, enyhe tünetekkel. Ezzel együtt, remélem, hogy sikeres volt a válságkezelésünk, mi kanizsaiak jól reagáltunk a kihívásokra.

A veszélyhelyzetben törvény szerint a közgyűlés feladat- és hatáskörét polgármesterként jómagam gyakoroltam. Döntéseimet mindenkor a szükségesség és arányosság követelményének megfelelve igyekeztem meghozni, a joggal való visszaélés tilalmát mindig figyelemben tartva. A veszélyhelyzetben történt sok száz esemény, polgármesteri felhívás, intézkedés és döntés, videónyilatkozat és Facebook-bejegyzés remélem, hogy megfelelt ezen követelményeknek.

Jelenleg azonban senki nem tudja garantálni, hogy nem lesz második hullám. Mindenesetre a járvány elleni védekezés új szakaszába lép, amelyben remélhetőleg hasznosíthatóak az első szakasz tanulságai. Egy biztos, a 2020-as és a 2021-es büdzsé is az életvédelem és a gazdaságvédelem költségvetése kell, hogy legyen. Fókuszban a járvány elleni védekezés és a gazdaság újraindítása áll. Szögezzük le, a veszélyhelyzet megszüntetése a sikeres védekezésnek köszönhető. De nagyon fontos a járványügyi éberség fenntartása.

Kanizsa is bebizonyította, hogy felkészültséggel, fegyelmezettséggel és kitartó munkával jelentős károk nélkül átvészelhető az egész világot sújtó pandémia.

A sikeres válságkezelésből személyes elfogultsággal is alátámasztottan hadd emeljem ki: sikerült például megvédeni a városi idősotthon lakóit…! Igyekeztünk gyorsan lépni, néha megelőztük az országos intézkedéseket is (pl. idősotthonunkban még az országos rendelkezés előtt bevezettük a látogatási tilalmat, a parkolást ingyenessé tettük a városban,…). Erőteljesen kommunikáltunk, a partnerséget hangsúlyoztuk és komolyan vettük, többségében fegyelmezett volt a városunk hozzáállása.
A teljes lakosságot elláttuk maszkkal még időben. Fertőtlenítettünk. Gondoskodó szolgálatok működtek a városban. A legfontosabb információkat széles körben terjesztettük. A büdzsében veszélyalapot hoztunk létre, bevezettünk új rendkívüli támogatási formát a lakhatás segítésére, illetve a mikrovállalkozások számára, kedvezményes rendszert működtettünk a bérleti díjakra.
Továbbra is hangsúlyozom, még a pandémia idején is, még inkább a pandémia után: fiataljaink megtartására nagyon komoly hangsúlyt kell fektetnünk a jövőben.

Szemmel látható, ahogy megnövekedett városunkban a lakásépítési kedv. Talán azért is lehetséges mindez, mert élhető a városunk. Sok szolgáltatás megtalálható szinte minden korosztály számára, jó iskolaváros vagyunk, van egyetemünk. Játszóterekben jól állunk, sportlétesítményeink elérhető közelségben vannak. Közlekedési körülményeink elfogadhatóak, sőt jók.

A szülőknek, a leendő szülőknek az a legfontosabb, hogy gyermekeinknek mindenben a lehető legjobbat biztosítsuk.
Véleményem szerint, a pandémia után nőni fog az egészségügyi pályák és a pedagógus pálya presztízse, illetve nőni fog Kanizsa fiatalokat megszólító, visszahívó szava, ereje!

A munkahelyek megvédéséhez beruházásokra van még szükség. Pozitív, hogy a pandémia alatt is zajlott a belváros megújítása, a Csónakázó-tó fejlesztése, az ipari park bővítése, a sportcsarnok építése… Ezek a beruházások az elmúlt évek erőfeszítéseinek eredményei. A jövőt illetően Nagykanizsa számára igenis fontos lehet a kutatás-fejlesztés-innováció területe: egy esetleges Science Park létrehozása!
Ezért is lehet valódi célunk az, hogy a gazdaság visszaálljon, rátaláljon az emelkedő pályára. Ezt szolgálja az ország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programja, amely hangsúlyosan támogatja a munkahelyek megvédését és újak létrehozását. A város büdzséjének módosítását is ennek vetettük alá, s szeretnénk, ha a jövőben is ezen az úton járnánk.

A valószínűleg június 25-én lezajló új közgyűlés esetében pedig jó lenne, mely egyébként 4 hónap után közel 50 napirendi pontot tárgyal majd, ha csak ezáltal lenne a kihívások útja.

Az egész világot megrengető nehéz időszakot éltünk meg, élünk meg mindnyájan. Hiszek abban, hogy talpra állunk a pandémia után, így haladunk egy szebb kanizsai jövő felé, nem feledve a múlt tanulságait.

Köszönet minden Kanizsainak!

Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere

Bizzer András alpolgármester, aki a gazdasági kérdésekben is nagyban segíti a munkámat, szintén összegezte az elmúlt veszélyhelyzetben meghozott döntéseinket és intézkedéseinket:

„Néhány fontosabb intézkedést én is kiemelnék a veszélyhelyzet kapcsán.

1, Már a veszélyhelyzet elején létrehoztunk egy 150 millió forintos alapot a veszélyhelyzet okán felmerülő költségek finanszírozására. A költségvetést a veszélyhelyzet alatt kizárólag a veszélyhelyzet miatt várható negatív gazdasági hatások kezelése érdekében módosítottuk. A fontos célokra, a védekezésre és a gazdaságfejlesztésre a forrásokat biztosítottuk. Most a veszélyhelyzet végével látható, hogy maradtak még szabadon felhasználható források a költségvetésben, például a veszélyhelyzetes 150 millió forintos alap több mint 2/3-a megmaradt szabad forrásként. Ennek sorsáról majd a közgyűlési többség dönt, de nyilvánvaló, hogy bizonyos összegeket tartalékolni kell majd az esetleges 2. hullámra is. Tehát összefoglalva, nem igazak azok a kormányellenzéki vélemények miszerint a veszélyhelyzet alatt kiürítettük volna a város költségvetését.

2, 50 ezer jó minőségű, EU-s tanúsítvánnyal rendelkező kínai maszk vásárlásáról intézkedett polgármester úr annak érdekében, hogy gyorsan, körülbelül 1 hét alatt maszkokkal lássuk el Nagykanizsa minden háztartását. Mindezt a vírus terjedésének elején tettük, április első napjaiban, amikor még maszkokat sem lehetett kapni a városban, felkészülve ezzel az esetleges legrosszabb forgatókönyvre is. A lakosság védelme érdekében gyorsan kellett lépni és nem várhattunk arra, hogy kb. 4-5 hét alatt gyártsa le a Kanizsa Rehab a szükséges számú maszkot, amely ráadásul még drágább is lett volna.

3, Időben intézkedtünk Nagykanizsa közterületeinek fertőtlenítő tisztításáról is, ezt a rendszeres fertőtlenítést pedig a szükséges ideig fenntartottuk.

4, A veszélyhelyzet negatív gazdasági hatásainak kezelése érdekében, már április 1-től bevezettük, hogy az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú bérlemények esetén 70%-kal csökkenjenek a bérleti díjak, segítve ezzel a kanizsai vállalkozókat. Ez a támogatás havonta 6 millió forinttal segítette a kanizsai cégeket.

5, Létrehoztunk a vállalkozások támogatására egy teljesen új, a veszélyhelyzethez köthető munkahelymegtartási és a megszűnt munkahelyek visszaállítását segítő támogatást is. Erre plusz 25 millió forintot különítettünk el a költségvetésben, természetesen a már meglévő korábbi általános jellegű munkahelyteremtő támogatásaink mellett (a korábbi megtartott munkahelyteremtő támogatások keretösszege kétszer 50 millió forint). Ezt az új a veszélyhelyzethez köthető vállalkozói támogatást múlt hét péntek óta igényelhetik a kanizsai mikrovállalkozások. A pályázat beadásának részletei a város honlapján érhetőek el.

6, Azokra is gondoltunk, akik esetleg a veszélyhelyzet alatt veszítették el a munkahelyüket. Létrehoztunk egy új, a veszélyhelyzet idején igénybe vehető lakhatási támogatást is a munkahelyüket elvesztők számára. Ennek köszönhetően akár havi 20 ezer forintos támogatást is kaphat egy háztartás, amennyiben a szükséges feltételeknek megfelel az igénylő. A veszélyhelyzeti lakhatási támogatás igénylését már 1 hónapja be lehet adni és ennek részletei is a város honlapján érhetőek el, illetve érdeklődhetnek a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán is.

Mindezek az intézkedések is jól bizonyítják, hogy Nagykanizsa polgármestere kiválóan kezelte a világjárvány okozta veszélyhelyzetet és a rendkívüli döntési jogköreit a kanizsai emberek védelmében és érdekében gyakorolta.”

Bizzer András
Nagykanizsa MJV alpolgármestere

(Forrás és fotó: Balogh László – Facebook)

Nagykanizsán rendkívül kevés esetben merült fel a koronavírus gyanúja

Hosszú és nehéz heteket tudhatunk magunk mögött, amely rendkívüli periódust döntően a járványveszély megfékezését elősegítő szabályok, intézkedések és támogató cselekedetek uraltak. Mindannyian mindent annak rendeltünk alá, hogy gátat vessünk a vírus terjedésének, így a megszokott hétköznapoktól teljességgel eltérő életformát, magatartást és óvatosságot követelt tőlünk ez az időszak.

Jelen tudásunk szerint elmondhatjuk, hogy sikeresnek bizonyult az eddig meghozott összes rendelkezés és intézkedés, akár országosan, akár helyi, nagykanizsai szinten értjük. Időben reagáltunk a veszélyhelyzet kihívásaira, mértékében és méretében megfelelő módon, aminek következtében biztonságban és egészségben juthattunk túl a járvány ezen, remélhetőleg végleges szakaszán.

A következetes, átgondolt helyi intézkedések és döntések azt eredményezték, hogy Nagykanizsán kevés megfigyelés alá helyezettről, és ami még fontosabb, nagyon kis számú aktív elkülönítés alatt lévő embertársunkról beszélhetünk.

Összességében járványügyi megfigyelés alá eddig 253 embert helyeztek, melyből már 218 feloldott, így jelenleg 35-en vannak még aktív megfigyelés alatt. Mindez azt jelenti, hogy ezen esetekben nem áll fenn a fertőzés gyanúja, ténye, csupán például külföldi munkahely vagy tartózkodás utáni, a biztonságunk érdekében meghozott kéthetes elkülönítésről, karanténról van szó. A 253 embert érintő intézkedés pedig az elmúlt hetek teljes időtartamára vonatkozik, melyből tehát már 218 lejárt megbetegedés nélkül.

Aktív elkülönítésben ezen hetek-hónapok alatt összességében 26 ember volt, jelenleg 4 személy áll ilyen jellegű elkülönítés alatt.

Ők azok a járványügyi megfigyelés alá helyezettek, akiknél fennállt vagy fennáll a fertőzés gyanúja, de az enyhe tünetek miatt kórházi kezelésre nem szorulnak. Az eddigi összesített adatokat tekintve az aktív elkülönítettek közül már 22 esetben feloldották a karantént, vagyis ennyien már bizonyosan egészségesek.

Elmondhatjuk tehát, hogy Nagykanizsán a jelen pillanatig rendkívül kevés esetben merült fel a betegség gyanúja, esete, és azok döntő többségéről is kiderült, hogy csupán gyanúról volt szó.

Mindez az itt élő embereknek és családoknak köszönhető, akik egy valódi közösség létezését igazolóan vigyáztak egymásra, önmagukra, betartva az időben és megfelelő mértékben meghozott rendelkezések magatartási szabályait.

Köszönöm minden kanizsai polgárnak, hogy bíztak önmagukban, egymásban, a város és a hatóságok vezetőiben, munkatársaiban, mert enélkül a bizalom nélkül nem sikerülhetett volna. Ez a bizalom az igazi közösségek legerősebb ragasztóanyaga, köteléke, amely nélkül önmagunkra maradnánk a világban.

Az elmúlt időszak optimista, de nem elbizakodott alapot jelenthet számunkra. Őrizzük meg a megerősödött bizalmunkat, óvatosságunkat és hitünket, hogy a járvány korszaka már csak a történelemkönyvekben megmaradt korszakként maradjon meg számunkra.

Ezért kérem Önöket, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is fegyelmezetten, a szabályokat és a tanácsokat betartva éljünk, végezzük hivatásunkat és feladatainkat, még ha a környezetünk követelményei oldottabbak lettek is – tájékoztatott hétfőn reggel Balogh László nagykanizsai polgármester.

Péntektől a nagykanizsai játszóterek, a Mindenki Sportpályája is korlátozások nélkül látogathatók

Tisztelt Kanizsaiak!

Május 4-e óta a rendkívüli időszak egy újabb állomásához érkeztünk és a koronavírus elleni védekezés új stációba lépett. Az eddigi védekezés hatékonynak és hatásosnak bizonyult a szakemberek és az ország vezetői részéről, így számos korlátozás enyhítésre került. Mindez azonban törékeny állapot, a bezártságból a nyitottság felé való elmozdulás kockázatokat is rejt magában, hiszen könnyen a felszabadultság illúziójába eshetünk, amely a vírus terjedésének kedvezhet, ha óvatlanok vagyunk.

Ezért kérem Önöket, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is fegyelmezetten, a szabályokat és a tanácsokat betartva éljük életünket, végezzük hivatásunkat és feladatainkat, még ha a környezetünk követelményei oldottabbak lettek is.

(Fotó: archív. Játszótér a nagykanizsai Csónakázó tónál. MTI/Varga György)

A 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről ismerteti az új kereteket és szabályokat, melyek e következő időszakban meghatározzák az életünket, a cselekvési lehetőségeinket.

A kormányrendelet alapján városunkban is számos változás, enyhítés történik, melyekről az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

A mai naptól a Mindenki Sportpályája a 170/2020.(IV.30) Korm.rendelet alapján leírtak szerint látogatható, a műfüves focipályák használata is lehetséges.

A játszóterek és közterületi felnőtt edzőeszközök fertőtlenítése e hét csütörtökig megtörténik, majd ezt követően péntektől használatba vehetik a játszótereket és a közterületi felnőtt edzőeszközöket.

A Csónakázó-tó esetében látogatási korlátozás további intézkedésig nem kerül bevezetésre.

Hangsúlyozom azonban, hogy a kormányrendelet mindenkit kötelez, hogy más emberekkel való szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozza, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartson.

Emellett mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

Magam is nyomatékosan kérek mindenkit, hogy egymásra való tekintettel viseljünk minden nyilvános helyen, tömegközlekedési járművön, üzletben maszkot vagy más védőeszközt!

Egymás iránti felelősség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség – tájékoztatott Facebook oldalán szerdán Balogh László nagykanizsai polgármester.

Nagykanizsai korlátozások és ellenőrzések a hosszú hétvégére!

Tisztelt Kanizsaiak!

Május 4-étől, hétfőtől a Kormányzat Magyarország vidéki településein fokozatosan enyhíti a kijárási korlátozást, azonban a fertőzés terjedésének lassítása miatt, a lehetséges új kontaktusok elkerülése okán ezen a hosszú hétvégén még az elmúlt hétvégékhez hasonlóan további helyi szintű korlátozásokra és lezárásokra adott felhatalmazást.

Így 2020. május 1. (péntek) 0:00 órától 2020. május 3. (vasárnap) 24:00 óráig az alábbi, már ismert korlátozások lépnek érvénybe.

(Horgászt ellenőriznek a Nagykanizsai Rendőrkapitányság járőrei a helyi Csónakázó-tónál. Fotó: MTI/Varga György)

Rendőrségi jelenléttel megerősítve figyelmeztető táblával lezárásra kerülnek:

 • a Csónakázó-tó parkolói péntek 0:00 órától vasárnap éjfélig (kivéve az Éves Területi Horgászjeggyel rendelkezőket),
 • a Csónakázó-tóhoz gépjárművel behajtani minden irányból TILOS! (kivéve a körforgalom és a kajakház felől az Éves Területi Horgászjeggyel rendelkezőket, és természetesen az ott lakókat, tulajdonosokat, akik csak a tó felől tudják megközelíteni ingatlanjaikat; ők ellenőrzést követően behajthatnak)
 • gépjárművek elől lezárásra kerül a kajakházhoz vezető sétány és út (kivéve a kajak-kenu egyesület tajait és az Éves Területi Horgászjeggyel rendelkezőket, akik behajthatnak),
 • a Mindenki Sportpályája lezárásra került, csoportos és csapat sportolás, edzés folytatása TILOS, csak a futók használhatják, 20 fős létszámkorláttal,
 • továbbra is érvényben marad valamennyi játszótér lezárása.

Fontos ismételten kiemelni a kijárási korlátozásra vonatkozó irányelveket és értelmezésüket:

A kijárási korlátozás nem kijárási tilalom. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására meghatározott, az alábbiakban olvasható alapos indokkal kerülhet sor.

Ilyen alapos indok lehet, a teljesség igénye nélkül, például:

 • munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység,
 • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás,
 • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele,
 • egyéni szabadidős sporttevékenység (pl. gyaloglás, futás, kerékpározás),
 • szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen,
 • az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása,
 • a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy részére történő segítségnyújtás.

Mindez azt is jelenti, hogy a Csónakázó-tó és egyéb külterületek, belterületek, főként a zöldterületek a biztonságos távolság megtartásával gyalogosan látogathatók, a csoportosulás és a játszóterek használata azonban nem megengedett.

A Csónakázó-tóhoz a gépjárművek nem hajthatnak be, de az gyalogosan, kerékpárral megközelíthető és látogatható! (kivéve a kajak-kenu egyesület tagjait és az Éves Területi Horgászjeggyel rendelkezőket)

• A rendőrkapitányság, a közterületfelügyelet, a polgárőrség alakulatai és járőrei ebben a három napban maximális erővel, fokozott jelenléttel és határozott fellépéssel jelennek meg az említett helyszíneken.
• Minden, a kijárási korlátozásról szóló rendelettel ellentétes, felesleges és konkrét cél nélküli csoportosulás esetén intézkedésre kerül sor.
• Az elmúlt időszakban megkapta minden háztartás a város által beszerzett két maszkot, és immáron nem hiánycikk, így a már maszkkal rendelkezők számára nyomatékosan felhívom a figyelmet a közösségi tereken, üzletekben és egyéb találkozásokra alkalmas területeken azok használatára.

A rendőrség vezetőjét ezúttal is kértem, hogy szankcionáljon minden kijárási korlátozással kapcsolatos kihágást, szabályszegést, a tilos és zöld területen való parkolást, lezárt játszótereken való tartózkodást, és minden olyan tevékenységet, mely veszélyezteti magunk és mások egészségét, védelmét.

Határozottan kérek mindenkit, hogy fokozottan tartsák be a kijárási korlátozásokat, az idősek mindenképpen maradjanak otthon, a fiatalabbak pedig csakis a szabályoknak megfelelően menjenek ki.

Egymás iránti felelősség, önmérséklet, lemondás és kitartás.
Vigyázzunk egymásra! – tájékoztatott Facebook oldalán csütörtökön Balogh László nagykanizsai polgármester.

Katonák fertőtlenítettek Nagykanizsán is

Tisztelt Kanizsaiak!

Országszerte, így városunkban is folyamatosan zajlik az idősotthonok fertőtlenítése a Magyar Honvédség illetékes egységeinek bevonásával.
Mindez a megelőzést szolgálja a leginkább veszélyeztetett korosztály, az idősek védelmében.

Nemrégiben számoltam be arról, hogy jelesre vizsgázott a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény a gyorstesztes és az országos tisztifőorvos által elrendelt kötelező átvilágításon.

Az ellenőrzésen a kormányhivatal népegészségügyi munkatársai meggyőződtek arról, hogy a március 9-e óta zárt intézményben megfelelő az izolációs és a pandémiás terv, kialakítottak elkülönített szobákat a kórházból visszatérő gondozottjaik számára, fokozott a dolgozók, ápolók beléptetési rendje és az intézmény által végzett fertőtlenítés.

A fegyelmezett, stabil csapat és Koller Jutka vezető nagyszerű munkáját és az előírások szigorú meglétét és betartását pedig igazolta a gondozottakon és a műszakban dolgozókon elvégezett gyorsteszt eredménye, mely minden esetben negatív lett.

A korábbi ellenőrzés tehát kiváló állapotot és szabályzást talált az idősek otthonában, és a veszélyeztetett lakók biztonsága és járvánnyal szembeni védettsége is garantált, amit most még inkább megerősít az intézmény teljeskörű honvédségi segítséggel történő fertőtlenítése – tájékoztatott Facebook oldalán kedden Balogh László nagykanizsai polgármester.

(Fotók: Balogh László – Facebook)

150 milliót különítettek el a veszélyhelyzet miatt Nagykanizsán

Tisztelt Kanizsaiak!

A vállalkozások segítése és a költségvetés helyzete a veszélyhelyzet idején.

A kanizsai vállalkozók segítése érdekében az első jelentős segítségnyújtás az önkormányzat részéről az volt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek, irodák és üzletek bérleti díját jelentős mértékben, 70%-kal csökkentettük. Az intézkedésnek köszönhetően azok a vállalkozások kaptak könnyítést április 1-től, akik valamilyen módon érintettek a veszélyhelyzet idején alkalmazott nyitvatartási korlátozásokban. Ez az intézkedés havi szinten megközelítőleg 6 millió forintos támogatást jelent a kanizsai vállalkozások számára.

Vállalkozások további segítése a jelenlegi helyzetben az is, hogy kérhetik a helyi adókötelezettségeik kapcsán a részletfizetést vagy a fizetési halasztást is.

(Padot mos le fertőtlenítőszeres vízsugárral a koronavírus-járvány miatt a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. munkatársa Nagykanizsán, a Mező Ferenc téren 2020. április 1-jén, szerdán. Fotó:MTI/Varga György)

Mindezeken túl a jövőben további segítségnyújtást is tervezünk a kanizsai vállalkozások számara, melynek részletei kidolgozás alatt vannak.

A költségvetés átalakítása első körben már megtörtént, de a várhatóan kieső adóbevételek miatt további átalakításokra lesz még szükség.

A jelenlegi költségvetésünkben 150 millió forintot különítettünk el a veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátására. Ezen felül az általános tartalék és bizonyos költségvetési sorok zárolásával további 536 millió forintot tartalékoltunk a várható negatív gazdasági hatások kezelésére, hiszen az iparűzési adóbevételek várhatóan jelentős mértékben csökkenni fognak.

Az eddigiek során a következő veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekre költöttünk már:

Összesen 60 ezer orvosi szájmaszk beszerzésére 24 millió forintot.

A rászorulóknak kiosztott higiéniai csomagokra több mint 1 millió forintot.

A Kanizsai Dorottya Kórház számára 1,6 millió forintos támogatást nyújtottunk a mostani helyzetben kiemelten szükséges légfertőtlenítő berendezés beszerzésére.

Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény számára fél millió forintos külön támogatást biztosítottunk védőeszközök és a hatékony fertőtlenítést biztosító hordozható ózongenerátorok beszerzéséhez.

Egy keretszerződés alapján szeptemberig 15 millió forintot tervezünk elkölteni a közterületek rendszeres fertőtlenítésére.

Ezek mellett a városi parkolás veszélyhelyzet időtartamára vonatkozó ingyenessé tételét is biztosítottuk – tudatta Facebook oldalán kedden Balogh László nagykanizsai polgármester.

Védőmaszkokat kaptak a nagykanizsai hegyhátak lakói

Tisztelt Kanizsaiak!

A járvány elleni védekezés mindannyiunk közös erőfeszítését igényli. Kérem, hogy mindenki maradjon otthon, aki ezt megteheti. Amennyiben szükséges elhagynia az otthonát, viseljen maszkot, hogy megakadályozza az esetlegesen lappangó vírus továbbadását.

A városlakók után munkatársaimmal gondoltunk a Kanizsa környéki dűlőkön élőkre is. A napokban a Közterület Felügyelet, a hegyhátakon működő polgárőrségek, valamint a mezőőri szolgálat közreműködésével mintegy 1700 darab maszkot juttattunk el egyebek mellett Látóhegyre, a Szentgyörgyvári-hegyre, Förhéncre, Cserfőre.

Köszönet mindazoknak a kollégáknak, akik segítettek a védőeszközök steril, higiénikus borítékolásában, illetve kiszállításában.

Egymás iránti felelősség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség – tájékoztatott Facebook oldalán csütörtökön Balogh László nagykanizsai polgármester.

(Fotók: Balogh László – Facebook)

Ismét tisztasági csomagokat osztottak Nagykanizsán

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet 37. napján is kiemelten fontosnak tartom a nehéz élethelyzetben lévők támogatását.
Az önkormányzat a városban működő roma szervezetekkel összefogva az elmúlt időszakban több alkalommal is segítette már ingyenes higiéniai csomagokkal a rászorulókat.

A napokban Radics Bálint önkormányzati képviselő keresett meg, és a Ligetvárosban szűkös körülmények között élő családok számára kért segítséget.

A polgármesteri hivatalban ma délelőtt 106 tisztasági csomagot állítottunk össze, ezeket képviselő úr Rostás Szabina és Horváth Ferenc közreműködésével délután elkezdték szétosztani a városrészben.
A csomagok ezúttal WC-papírt, papír kéztörlőt, folyékony szappant, hypot, általános tisztítószert és fertőtlenítőszert tartalmazott.

Egymás iránti felelősség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség – tájékoztatott Facebook oldalán pénteken Balogh László nagykanizsai polgármester. (Fotók: Balogh László Facebook)

1 2 3