Megtisztulást hirdetett, de közben milliókkal verte át követőit “Jézus zalai reinkarnációja”

Egy 1953-ban született zalaegerszegi férfi évtizedek óta tevékenykedett saját magát spirituális, energiával gyógyító mesternek kiadva. Főként csoportos foglalkozásokat tartott, de az is gyakorta előfordult, hogy egyénileg fogadta „betegeit, tanítványait”. A hirdetett tanok a feltétel nélküli szeretetről, Istenről, a Megváltóról, a földi hívságok levetkőzéséről, az anyagi javak megvetéséről, a testi és lelki megtisztulásról, a szerénységről, az odaadásról és a mások iránti önzetlen áldozatról, a testiséget jelentő vágyak távoltartásáról szóltak. Követői előtt önmagát naiv, jámbor, a pénzügyekhez, az anyagi természetű dolgokhoz nem értő személyként tüntette fel, ezzel azt a látszatot keltve, hogy a pénzben mérhető javak számára jelentőséggel nem bírnak.

A személye köré csoportosuló, gyógyításra, lelki útmutatásra, tanításra vágyó emberek – különböző helyszíneken, így pl. Zalaegerszeg Jánkahegyen, Böhönyén, Nagylengyelben, Nagykanizsán, Pécsett, Budapesten és különböző Somogy megyei településeken fokozatosan közösségekbe olvadva – elköteleződtek a magát Jézus inkarnációjaként feltüntető, ekként „gyógyító és lelkeket mentő mester” tanításai iránt, aki az őt látogató személyek bizalmába férkőzve, velük érzelmi függőséget teremtve nem csupán életelveiket, de életvitelüket, pár- és pályaválasztásukat, anyagi vonzatú döntéseiket is önkényesen igazgatni, befolyásolni kezdte. Igehirdetése arra inspirálta követőit, így a sértetteket is, hogy nemes és önzetlen okok alapján, a vádlott által konkrétan megjelölt, jellemzően jótékony vagy a vádlott életét előbbre vivő célokra különböző összegeket adományozzanak, adjanak át a vádlott részére, nem sejtvén, hogy az általuk átadott pénzbeli juttatást a vádlott nem jótékony, illetve az általa konkrétan megjelölt és indokolt célra fogja felhasználni, hanem saját luxus életvitelének, illetve egyéb egyéni céljainak a finanszírozására.

A sértettek egy része mindvégig hitt a vádlottban, másoknak azonban a vádlott bűvköréből, az általa kialakított függőségi viszonyból, irányítása és befolyása alól azért nem volt merészségük, lehetőségük kitörni, mivel a vádlott azzal manipulálta őket, hogy aki hátat fordít neki, úgymond „elárulja” őt, az megbetegszik, mivel megszűnik felette a mesteri gondoskodása, energiája, az általa biztosított védettség. Ennek eredményeként biztos nyugalomban folytathatta „hívei” testi, lelki és anyagi kizsákmányolását. Ilyen előzmények után és körülmények között 23 sértettet tévesztett meg csalárd módon azzal a céllal, hogy a tőlük megszerzett pénzösszegeket a saját céljaira fordítsa.

A vádlott 1996-ban ismerkedett meg a Libanonban élő, jómódú orvosnővel, akivel hamarosan bizalmas viszonyba került. A sértettet elvarázsolta a vádlott tevékenysége, a tanításai hatása alá került. Ezen oknál fogva kezdetektől bőkezűen támogatta a vádlottat, legyen szó akár libanoni nyaralásáról, energetizáló erőt segítő drágakövek – gyémánt, smaragd -, kristályok, ékszerek, cipők, órák ajándékozásáról, vagy egyéb anyagi segítségnyújtásról, mindezt a vádlott kérésére. A sértett ezen nagyvonalú anyagi hozzáállását a vádlott igyekezett kihasználni.

2012 tavaszán a vádlott azzal az ötlettel állt elő egy teskándi kezelés alkalmával, hogy a sértett fektessen be egy petrikeresztúri ingatlanba. A sértett naivitását és a magyar jogszabályok ismeretének hiányát kihasználva rávette őt, hogy adjon a részére egy meghatalmazást, ami alapján helyette és a nevében intézni tudja az ingatlanügyletet. Az ingatlan megvásárlására 2012 tavaszán a sértett 6.000,- Eurót, majd az ügyintézés költségeire további 700,- Eurot, vagyis összesen 6.700,- Eurót (az MNB Euróra vonatkozó 2012 tavaszi 293,7567 Ft-os átlagárfolyama alapján számolva 1.968.170,- Ft) adott át a vádlottnak. A vádlott a sértettnek előadottakkal ellentétben nem az ő részére vásárolta meg a petrikeresztúri ingatlant két osztrák személytől, hanem a saját részére. A sértett 2018-ig mindvégig abban a hiszemben volt, hogy az általa adott 6.700,- Euró összegből a vádlott által vásárolt ingatlan az ő tulajdonában van.

A vádlottnak már eredetileg sem állt szándékában az, hogy a sértett részére, a nevében eljárva vásároljon ingatlant. Célja kizárólag az volt, hogy a sértettet megtévesztve, a 1.968.170,- Ft-nyi összeget megszerezve saját magának szerezzen tulajdonjogot a fentebb részletezett ingatlan vonatkozásában. Ezt követően, 2012 évben, pontosabban meg nem határozható időben a vádlott ismét anyagi jellegű segítséget kért az éppen Magyarországon, Fonyódon tartózkodósértettől. Azzal fordult a sértetthez, hogy szüksége lenne 40.000,- Eurora jó célra, melyet titokzatosan akkor még nem tárt fel. Arra kérte a sértettet, hogy ismerőse számlájára utalja át a fenti összeget, mivel ő rendelkezik EUR számlával.

A sértett a vádlott kérésének megfelelően 2012. július 27. napján 40.000,- Eurot (az MNB Eurora vonatkozó 2012. július 28-i 284,44 Ft-os átlagárfolyama alapján számolva 11.377.600,- Ft) összeget utalt át a saját számlájáról a megjelölt devizaszámlára. Az ismerős az összeget felvette a számlájáról, majd azt átadta a vádlottnak. A vádlott ezt követően azt állította a sértettnek, hogy az összeget arra kívánja fordítani, hogy Cipruson is beindíthassa a gyógyító-tanító tevékenységét és majd apránként megadja a kölcsönösszeget a sértettnek. Valójában azonban a vádlottnak nem állt szándékában ilyen tevékenység beindítása Cipruson, erre – helyismeret és nyelvismeret hiányában – reális lehetősége sem volt, őt kizárólag az vezérelte, hogy a sértettől csalárd módon megszerezze a 11.377.600,- Ft-nyi összeget, majd azt a saját céljaira fordítsa. A cselekményeivel a vádlott összesen 13.945.770,- Ft kárt okozott a sértettnek, amely nem térült meg.

2016 tavaszán, pontosabban meg nem határozható időpontban a vádlott ismételten pénzügyi segítséget kért a sértettől. Ismert volt a vádlott számára, hogy a sértett tulajdonában van egy egyedileg készített, nagy méretű, kétféle 18 karátos aranyból készült medál, a hozzá tartozó lánccal. A vádlott arra kérte a sértettet, hogy küldje el neki a 420.000,- Ft értékű ékszerét, mivel az ennek eladásából származó összeget egy Böhönyén megrendezett gyermektáboroztatásra kívánja fordítani. A vádlott kérésének megfelelően a sértett jótékony célból eljuttatta a vádlotthoz a fentebb megjelölt ékszerét. Valójában a vádlott gyermektáboroztatást nem szervezett, korábban kizárólag a Marcali Gyermekotthont támogatta, a sértett megtévesztését megelőzően utoljára 2006-ban, oly módon, hogy 8-10 gyermeket egy-egy napra fogadott egy Böhönyén található faháznál, ahol napközbeni elfoglaltságot biztosított a gyermekeknek. A vádlott csalárd módon megtévesztette a sértettet arra vonatkozóan, hogy az általa átvett készpénzt jótékony célra fogja fordítani, holott a fenti összeg átvételének a célja az volt, hogy azt saját kiadásaira költse el. A vádlott 420.000,- Ft kárt okozott a sértettnek, amely nem térült meg.

A vádlott egy nővel 2004-ben ismerkedett meg a sértett hajdani osztálytársa, révén, innentől fogva rendszeresen részt vett a vádlott gyógyításain, foglalkozásain. 2014 évre a kapcsolatuk olyan mértékben öltött bizalmas és szoros jelleget, hogy a sértett fenntartás nélkül hitt a vádlott által hirdetett tanokban, így többek között az önfeláldozás, a rászorulók megsegítésének fontosságában. 2014 évben a sértett eladta az édesapjától örökölt budapesti ingatlanát, melyből készpénzvagyonra tett szert. A vádlott erről tudomást szerzett, így meggyőzte arról, hogy a rendelkezésére álló készpénzből adományozzon jótékony célra. Ennek megfelelően a sértett 2014. november 29. napján 2.000.000,- Ft-ot adott át a vádlott részére. 2014. december 3. napján 2.000.000,- Ft-ot, majd 2014. december 29. napján további 1.000.000,- Ft-ot vett le a bankszámlájáról, mindkét összeget szintén átadta a vádlottnak. A vádlott azt állította, hogy a sértettől kapott összeget a Marcali Gyermekotthon javára Böhönyén megrendezett gyermektáboroztatásra fordítja. A vádlott csalárd módon azzal tévesztette meg a sértettet, hogy az általa átvett készpénzt jótékony célra fogja fordítani, holott a fenti összeg átvételének a célja az volt, hogy azt saját kiadásaira költse el. A vádlott a sértettnek ily módon 5.000.000,- Ft kárt okozott, amely nem térült meg.

A vádlott 2003-ban ismerkedett össze egy másik nővel és a családjával. A sértett és családja kezdetektől rokonszenvezett a vádlottal, így eleinte a kezelésein, foglalkozásain vettek részt, de hamarosan szoros, bizalmi viszonyba is kerültek vele. Ennek eredményeként egyre több szívességet ajánlottak fel a részére, mint például a budapesti és nagylengyeli ingatlanjaik rendelkezésre bocsátását a foglalkozások helyszínéül, valamint jótékony célra rendszeresen adományokat is juttattak neki. A sértett családja a vádlott legfőbb „ügyintézőjévé” vált, számtalan intéznivaló kapcsán voltak a segítségére. Az idő múltával a vádlott már kezdett visszaélni a család segítőkészségével, így nem csupán az volt az elvárása tőlük, hogy a különböző ügyek intézése kapcsán a rendelkezésére álljanak, de anyagi jellegű szívességet is rendszeresen kellett tenniük a számára, ebben a körben például bevásárlások intézése, nyaralások finanszírozása, sőt kedveskedő ajándékok vásárlása említendő meg. 2015 tavaszán azzal fordult a vádlott a sértetthez, hogy hánykódik a világban, nincs háza, nincs otthona, ezért segítséget kért az általa kinézett, nagylengyeli ingatlan megvásárlásához. Némi unszolást követően a nő- abban a hiszemben, hogy a vádlottnak valóban nincs saját ingatlana, egyébként pedig felebaráti kötelessége a segítségnyújtás – 2015. július 28. napján felvett 10.000.000,- Ft készpénzt, majd azt átadta a vádlottnak. A vádlott valótlanul állította sértettnek, hogy ingatlannal nem rendelkezik, mivel ebben az időben 3 zalaegerszegi, két petrikeresztúri, és egy-egy böhönyei, teskándi és lenti ingatlanok vonatkozásában rendelkezett ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal.

A vádlott rendelkezése alapján, a vádlott nevelt lánya, mint vevő 2015. július 29. napján adásvételi szerződést kötött az eseti gyám ügyvéd által képviselt kiskorú személlyel, mint eladóval az ingatlanra vonatkozóan. A vételárként megjelölt 13.600.000,- Ft összeg részeként a vádlott a sértettől fentebb megjelölt összeget is átadta az eladó részére. A vádlott csalárd módon megtévesztette a sértettet arra nézve, hogy ingatlannal nem rendelkezik, célja ezzel az volt, hogy a sértettet a saját személye irányában szánalomra bírja, ily módon 10.000.000,- Ft átadására késztesse, így – a nevelt lányán keresztül, aki a jogügylet valódi hátterét és lényegét nem látta át – jogtalan haszonra tegyen szert. A sértett a vádlott cselekménye folytán 10.000.000,- Ft kárt szenvedett. A sértett kára teljes egészében megtérült, oly módon, hogy 2018. szeptember 4. napján – miután a vádlott „követői” körében nyilvánossá váltak kétes ügyei – adásvételi szerződés megkötésével a tulajdonjogát átruházta a sértettre.

A vádlott mindig is hangsúlyt fektetett „követői” körében a jótékonykodás fontosságára. Ennek szellemében több ízben is kezdeményezett adománygyűjtést a közösségében konkrét, rászoruló személyek javára azzal az elhatározással, hogy az így megszerzett összegeket nem a rászorulók megsegítésére, hanem saját céljaira fordítsa.
A vádlott 2016 szeptemberében jótékony célú gyűjtés szervezett egy rászoruló nő javára. Összesen 10 személytől 140.000 Ft.-ot kapott. A vádlottnak a fenti összegek továbbjuttatása a rászorult nő részére nem állt szándékában, azokat a saját céljaira fordította.

A vádlott szintén jótékony célú gyűjtést szervezett 2017 tavaszán az anyagi gondokkal küzdő, rokkantnyugdíjas férfi részére, illetve nevelt lányától közvetlenül kért erre a célra pénzt. Összesen 14 személytől 157.000 Ft.-ot kapott. A vádlottnak a fenti összegek továbbjuttatása a rászorult férfi részére nem állt szándékában, azokat a saját céljaira fordította.

A vádlott ismételten jótékony célú gyűjtést szervezett 2017 őszén a szerény anyagi körülmények között élő, jóindulatú agytumorral küzdő férfi részére. Összesen 11 személytől 122.000 Ft.-ot kapott. A vádlottnak a fenti összegek továbbjuttatása a rászorult férfi részére nem állt szándékában, azokat a saját céljaira fordította.

Egy férfi sértett és családja közelebbi kapcsolatba került a vádlotthoz, a bűvkörébe kerülve erkölcsi kötelességének tartotta, hogy jótékony célra, nehéz körülmények között élő személy javára anyagi helyzetéhez mérten havonta adakozzon. A vádlott 2010-ben azzal állt a sértett elé, hogy van a látókörében egy rendszeres pénzügyi segítségre, támogatásra szoruló férfi, állítása szerint ezt a személyt még miskolci múltja alapján ismeri. Ekkortól a sértett havi rendszerességgel adott át a vádlottnak kezdetben 60.000,- Ft-ot, majd 100.000,- Ft-ot jótékony célra, még azt követően is, hogy a vádlott arról tájékoztatta a sértettet, hogy az általa támogatott személy elhunyt. Tette ezt abban a hiszemben, hogy a vádlott jól tudja, mely más rászorulónak juttassa azt el. 9 hónapon keresztül a vádlott azt állította hogy a havonta átvett 100.000,- Ft összegeket egy rászoruló részére adta át támogatásként. Valójában azonban a megjelölt személy a fenti összegekből egyetlen forintot sem kapott meg, a havi 100.000,- Ft összegek jótékony célra fordítása a vádlottnak szándékban sem állt, azt a saját céljaira fordította. A fenti cselekményével a vádlott 900.000,- Ft kárt okozott a sértettnek, amely nem térült meg.

Egy nő a egyike volt azoknak a személyeknek, akik rendszeresen látogatták a vádlott foglalkozásait, az ezeken való részvételért jelentős összeget fizetett ki a vádlott részére a hosszú évek során. Miután 2018. júniusában fény derült a vádlott követői körében arra, hogy a vádlott kihasználta a benne megbízó, köréje csoportosuló embereket, anyagilag szeretett volna elszámolni a vádlottal. Ezen okból 2019. május 8. napján 19 óra körüli időben férfi ismerőse által vezettet gépkocsival megjelent a vádlott teskándi ingatlanánál, hogy rendezni tudja a vitás ügyeiket. Miután a nő hiábavalóan igyekezett a vádlott ingatlanába bejutni, így visszaült a gépkocsiba. Ezt követően az ingatlanát gépkocsival elhagyni szándékozó vádlott észlelte, hogy a férfi az autóban ül, majd nagy sebességgel odahajtott, a nő kiszállt a gépkocsiból. A vádlott a járművéből kiugorva, magából kikelve a férfi szidalmazásába fogott, aki ijedtében belülről bezárta a gépkocsiját. A vádlott üvöltve rángatni kezdte a gépkocsi ajtaját, majd amikor észlelte, hogy az zárva van, ököllel és tenyérrel állt neki ütni annak ablakát és motorháztetejét, miközben azt ordította, hogy „Nyisd ki, szállj ki, te hülye c….ny, tönkre tetted a családomat, az életemet, csaló hazug, rabló tolvaj vagy, fa…dnál fogva rángatlak ki, elintézlek még ennyi idősen is!”. Mindeközben a kb. 10 cm-re leengedett ablakot rángatta, feszegette, amit a férfi manuálisan igyekezett felhúzni, majd ekkor elővette a telefonját és hívta a segélyhívó vonalat. Ezt a a vádlott társaságában lévő nő észlelte és rászólt a vádlottra, hogy induljanak. A vádlott ekkor a cselekményével felhagyva gépkocsival elhagyta a helyszínt. A vádlott magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Az ügyekben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség 7 rendbeli csalás bűntette, 15 rendbeli csalás és 1 rendbeli garázdaság vétsége miatt emelt vádat a napokban – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője. (A fotók illusztrációk: Pixabay)

Tetőfelújítást ígért a kanizsai férfi, de elsikkasztotta 820 ezres előleget

A néhai sértett férfi 2020. novemberében elhatározta, hogy felújíttatja a gutorföldei lakóházának tetőszerkezetét. A sértett egyik ismerősének ajánlására telefonon vette fel a kapcsolatot a vádlottal, – egy 1984-ben született nagykanizsai férfi- aki ezután személyesen is megjelent a sértett házánál 2020. novemberében.

A vádlott a helyszínen történt felmérést követően elvállalta a lakóház tetőszerkezete cseréjének munkálatait, melyről írásban megbízási szerződés elnevezésű okirat készült a felek között. A szerződésben a munkavégzés időpontjaként 2020. december 1. napja+időjárási tényezők, megbízási összegként pedig 1 320 000 Ft került megjelölésre.

A vádlott egyébként a sértettel történő megállapodás időpontjában sem magánszemély, sem egyéni vállalkozói minőségben nem rendelkezett építőipari tevékenység folytatására irányuló engedéllyel.

A vádlott a szerződés aláírásakor a sértettől 820 000 Ft-ot vett át anyagvásárlásra előleg címén. A pénz átvételét követően azonban a vádlott a sértett lakóházához építőanyagot nem szállított, a munkát sem az általa vállalt határidőben, sem azt követően nem kezdte el, a késedelem kapcsán valótlan okokra hivatkozott.

A vádlott az általa elvállalt munkát nem végezte el, az anyagvásárlásra átvett 820 000 Ft-os előleggel sem számolt el néhai sértett felé, azt nem a sértett lakóházának javításához szükséges anyagvásárlásra használta fel. A vádlott az előleg címén átvett 820 000 Ft-ot a sértett tudta és beleegyezése nélkül saját céljaira fordította, így abból más helyszíneken folyamatban lévő munkáihoz szükséges anyagvásárlásait, valamint bérek kifizetését fedezte.

Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a napokban – közölte honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője. ( A fotó illusztráció: Pixabay)

Kanizsán támadtak emberekre

Az I. rendű, – egy 1985-ben született nagykanizsai férfi -, a III. rendű – egy 1965.-ben született nagykanizsai férfi és a IV. rendű vádlott – egy 1994-ben született nagykanizsai nő – 2022. augusztus 3-án 21.25 óra és 21.45 óra között Nagykanizsán, az Erzsébet téren ittas állapotban üldögéltek a Szentháromság szobor közelében.

Az I. rendű vádlott odament egy nagykanizsai férfihez, aki tőlük nem messze, egy másik padon üldögélt. Őt a vádlottak korábban ismerték. Ismeretlen okból kifolyólag haragudtak rá, és el akarták kergetni a térről. Az I. rendű vádlott a sértettet megfenyegette, aki erre nem reagált. Ezután először a IV. rendű vádlott lépett hozzá, a haját tépte, és tenyérrel, ököllel ütötte.

Ezután a III. rendű vádlott ököllel fejen és a mellkasán megütötte. Őt követte az I. rendű vádlott, aki megrúgta a sértettet és a kerékpárját a földhöz vágta. Mindeközben a IV. rendű és a III. rendű vádlottak is többször odaléptek és ismételten megütötték. A sértett az őt ért támadásokat megelégelve, a helyszínről távozott. A téren több személy is észlelte a vádlottak cselekményét és rendőri segítséget kértek. A rendőrség a vádlottakat elfogta és előállította a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra.

Az I. rendű és a III. rendű vádlottak 2022. augusztus 9. napján 15.30 óra körül Nagykanizsán, a Fő utca és az Ady Endre utca kereszteződésében levő úgynevezett Vasemberház árkádjai alatt ittas állapotban megtámadták ismerősüket, egy nagykanizsai férfit, mert úgy tudták, korábban bántalmazta az egyik barátjukat, „Rolikát”.

A vádlottak többször tenyérrel és ököllel megütötték, amitől a sértett a földre került. A sértett az őt ért támadás elől az Ady Endre utca elejére menekült, ahová a vádlottak követték, szidalmazva és fenyegetve. Itt a III. rendű vádlott egy alkalommal arcon ütötte, majd belerúgott az egyik padra leülő sértettbe. A pólója a bántalmazás közben már az árkádok alatt leesett róla és a táskáját is elhagyta, ezt a vádlottak felvették és hozzávágták.

Két személy is észlelte a vádlottak cselekményét és rájuk szóltak, hogy fejezzék azt be, mert rendőrt hívnak. A vádlottak ekkor a két fiatalemberhez léptek és azt állították, hogy ők már hívtak rendőrt, majd I. rendű vádlott közvetlen közelről megfenyegette az őket megfékezni igyekvő egyik férfit, hogy „szétb….a a fejét, ha rendőrt hív”. A cselekménynek a kiérkező rendőrök megjelenése vetett véget, akik a vádlottakat előállították a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra.

Az I. rendű vádlott 2022. augusztus 15. napján 14 óra körül a Nagykanizsa, Csengery u. 45. számú ház előtti útszakaszon megtámadott egy férfit, aki kerékpárral ment a Csengery u. 45. szám alatti, használaton kívüli MÁV őrházba, ahol akkoriban lakott. Az I. rendű vádlott egy rúgással a sértettet leszállásra kényszerítette a kerékpárjáról, telefonon a helyszínre hívta a II. rendű vádlottat, – egy 1988-ban született nagykanizsai férfit- majd követelték, hogy adja vissza I. rendű vádlottnak azt a táskát a tartalmával együtt, amit állítólag korábban eltulajdonított tőle. A sértett egy közeli ház kapujához futott, ahol a vádlottak elfogták, kezeit hátra csavarták és a közelben levő lakására vitték. Eközben tenyérrel és ököllel többször megütötték, aki nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

I. rendű vádlott 2022. augusztus 15. napján 14.40 óra körül a Nagykanizsa, Csengery u. 45. szám alatt levő és a MÁV Zrt. tulajdonát képező, használaton kívüli, nyitott vasúti őrházból a vasút tulajdonát képező berendezési tárgyak közül 43.900 Ft értékű konyhai üvegedényeket, poharakat, vázát, hamutálat, tálkákat és lemezeket egy táskába rakott, majd eltulajdonítási szándékkal magával vitte azokat.

Az ügyekben a Nagykanizsai Járási Ügyészség önbíráskodás, garázdaság bűntette, garázdaság, lopás és becsületsértés vétsége miatt emelt vádat – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Saját apját fenyegette, hogy fizessen

Egy 1989-ben született férfi élettársi kapcsolatban áll egy nővel, akinek korábban a vádlott apja szóbeli megállapodás alapján 150.000,- forint megfizetését ígérte, ha a tulajdonában álló Nagykanizsa, Zemplén utcai ingatlanra ingatlanközvetítő kihagyásával vevőt szerez.

A vádlott szerint a lakásra a nő 2021. évben szerzett vevőt, míg az apa ezt vitatta és így a megígért összeg átadása nem történt meg. A vádlott az ígért összeg megfizetésének elmaradása miatt 2022. április 11-én édesapjának több esetben üzeneteket küldött interneten, más becsmérlő kifejezések használata mellett őt a követelés megfizetésére felszólítva, az alábbi tartalmakkal:

„… ha jot akarsz, jot szeretnel magadnak, 9:10. csak szolok, rosszabb vagyok mint a koko pedig nem kis ember de ha nem hiszel nekem majd o megmondja neked kerdezd batran…A fiam jovojet szeretnem epiteni megfoglak nyuzni miattuk. hajad szalad nem gorbuljon csomoba fogom kitepni hogy sose nöljön vissza kopasz kocsog leszel…
petofi 102 ot bujkal a bunozo. addig nem fogok nyugodni míg oda nem rakatlak. ha szeretned leszalljak rolad 9:10 percig van idod hozni S…. penzet es elmondani vagy kitalalni…
…uteseket reggelig birom szoval hajra 5 ember is keves lesz ellenem gyurjal ra. ezeket mind elkerulheted megkaptad az utolso eselyt 9.10ig szerintem elj vele…
surgosen allj neki rendezni mert kimeletlen leszek. 9ora 10 percig johetsz varni foglak a haz elott 5 perce van ahova mennem kell es ha elindulok nincs visszaut vegigcsinalom.
…2 fogert ejny bejnye jar 3er mar kicsit bajba lennek, ehhez tartsd magad. kedd reggelig van idod pontosan 9.10ig ha nem fizeted ki a S….t rabasztal sokszorosat fogod fizetni….
… meg felujitasz 3 millioert adok en neked tolunk meg sajnalod amit igertel. te neked veged lesz.vigyazz minden ertekes dolgodra csak szolok nem en fogom csinalni van sok jo akarod rajtam kivul is…
…a penzert menni fogunk keszitsd mert mondom ezert a hostess dumaert kikopod a fogaid…”

Ezt követően a vádlott 2022. április 15-én 13 óra körül megjelent a sértett Molnári otthonában, ahol édesapja, törött lábbal ágyban feküdt. A sértett ágya mellett megállt, s azt kérdezte, „hol a pénzem?” A pénzösszeg ki nem fizetése miatt a vádlott édesapjának akart ugrani, ám ezt az ingatlanban tartózkodó édesanyja megakadályozta, s kitessékelte a házból, majd értesítette a rendőrséget. A házból távozóan a vádlott közölte, hogy törni-zúzni fog és felgyújtja a házat.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett önbíráskodás bűntette miatt emelt vádat a napokban – közölte honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Állatkínzás miatt áll bíróság elé egy kanizsai nő

Egy 1987-ben született nagykanizsai nő 2021. áprilisától volt tulajdonosa a Pocak hívónevű, közepes testű keverék kan kutyának. A nő az ebet a Nagykanizsa, Csengery úti otthonában kezdetben a lakásban tartotta, majd kb. 2021. júniusától udvari kutya lett belőle.

A kutyára a vádlott még kölyökkorában, vagyis a hozzá kerülésekor egy nyakörvet csatolt, amit az udvarra helyezését követően nem vett le róla, illetve nem ellenőrizte azt, így annak a tágítására a kutya méretének növekedésével arányosan nem került sor. Az egyre szorosabbá váló nyakörv az állaton folytonosan mélyülő körkörös nyaki sebet eredményezett, mely fertőzöttséggel társult.

(A fotó illusztráció)

A fertőzés következtében a szepszis kialakulásának a közeli veszélye állt fenn, amely mindenképpen az állat elhullásához vezetett volna. A vádlott a kutya nyakán ily módon kialakult gyulladásos sebet több hónapon keresztül kezeletlenül hagyta, az állaton a nyakörvet nem tágította, az elfertőződött sebet nem gyógyította, illetve gyógyíttatta. 2021. december 14.-én a vádlott lakcímén lakossági jelzésre állatvédők jelentek meg, majd az ő bejelentésük alapján rendőri intézkedésre került sor.

A vádlott lemondott a kutya tulajdonjogáról, így az Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala megye Egyesülete képviseletében eljáró civil állatvédő az ebet azonnali orvosi ellátás céljából állatorvoshoz szállította, aki életmentő sürgősségi műtéti beavatkozást végzett rajta. A kutya pusztulása azért maradt el, mivel kiemelték a környezetéből és rövid időn belül állatorvosi gyógykezelésben részesült.

Az állatra szorult nyakörv eredményeként kialakult súlyos gyulladás a hétköznapi ingereknél erősebb, annak következményei a szokásosnál erőteljesebb szenvedéssel és fájdalommal jártak, az ebbel való bánásmód különös szenvedést okozott a számára.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat a napokban – közölte honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Jogerősen tíz év börtönre ítéltek egy kanizsai nőt, aki hagyta meghalni újszülöttjét

Emberölés miatt jogerősen tíz év börtönbüntetést szabott ki jogerősen a Pécsi Ítélőtábla pénteken arra a nagykanizsai nőre, aki otthonában megszülte, majd ellátatlanul hagyta újszülött gyermekét; a csecsemő emiatt később meghalt – tájékoztatta a bíróság az MTI-t.

A táblabíróság közleménye szerint a nő 2019-ben, a bűncselekmény elkövetésének évében ismerkedett meg egy férfival, akitől teherbe esett. Kapcsolatát és később állapotát családja előtt nem vállalta fel, utóbbiban segítette, hogy a terhesség külső jegyei nem mutatkoztak rajta hangsúlyosan.

(Az újszülöttet a kanizsai kórháznál található inkubátorba is tehette volna a nő)

A nő orvosnál, védőnőnél nem járt, terhesgondozáson nem vett részt, s a terhességről ugyan az apát értesítette, ő kételkedett a nő állításában. A nőnél 2020 májusában indult meg a szülés: egyedül volt otthon, az udvaron, álló helyzetben hozta világra gyermekét, aki a földre esett. A csecsemőt ezután egy ruhába csavarta és az udvaron lévő garázsba dobta, majd bement a házba tisztálkodni.

Később visszament a garázsba, a még életben lévő gyermeket bevitte a házba és az ágyra fektetve teljesen betakarta, ezt követően vele nem foglalkozott, őt nem látta el és a szülésről senkit nem értesített.

Az újszülöttet a vádlott édesanyja az este folyamán találta meg, és azonnal kórházba vitette, azonban a gyermek a következő napon elhunyt. Az eljárás során megállapították, hogy a gyermek nem halt volna meg, ha kórházban született volna meg, vagy őt a szülést követő ellátták volna.

Az elsőfokon eljáró Zalaegerszegi Törvényszék a vádlottat emberölés bűntette miatt 10 év börtönre ítélte februárban. A pénteken meghozott határozatában a vádlott és védője fellebbezése miatt másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Vádirat: sörösüveggel dobta be az autó ablakát Kanizsán, mert csesztették

Egy 1995-ben született őrtilosi férfi 2022. június 5-én hajnali 1 óra 10 perckor gyalogosan közlekedett Nagykanizsán, az Eötvös tér keleti oldalán kialakított járdán, ugyanekkor közlekedett az Eötvös tér és a Teleki út 1. szám közötti útszakaszon a sértett az általa vezetett személygépkocsival a Kórház utca felől a Platán sor irányába a belső forgalmi sávban, utasként további három személyt szállítva.

Ekkor a személygépkocsiban tartózkodó utasok magatartásán, hangos kiabálásán felháborodott őrtilosi férfi a kezében tartott sörösüveget az úttesten a közelében elhaladó gépkocsi felé dobta és azzal a jármű bal oldalát el is találta; ennek következtében a személygépkocsi bal hátsó üvege betört és a szilánkok az utastérbe is behullottak, személyi sérülés azonban nem történt.

A járművet vezető sértettet meglepte a gépkocsi hátsó része felől érkező csattanás és miközben igyekezett felismerni, hogy mi történt, járművét jobbra, a szélső sáv felé kormányozta, majd ezt követően fékezett és megállt a Platán sor – Eötvös tér kereszteződésénél. A vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy a nagykanizsai belvárosban a közúti közlekedésben részt vevők testi épségét veszélyeztesse. A vádlott cselekménye következtében a sértett személygépkocsijában 74.030 Ft kár keletkezett, melyet az őrtilosi férfi megtérített.

Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett és rongálás vétsége miatt emelt vádat a napokban – közölte honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Előzmények itt:

Audiban termesztette a marihuánát egy kanizsai férfi

Egy 2002-ben született nagykanizsai férfi 2022. május 22. napját megelőzően marihuanát fogyasztott, illetve egy Nagykanizsa, Fácános utcai lakóház udvarán található használaton kívüli Audi típusú gépkocsi belterében 9 db cserépben marihuana előállításához alkalmas kendernövényeket nevelt.

A növényekből kanabiszra jellemző kannabionid vegyületek, köztük delta-9-THC volt kimutatható. A nyomozóhatóság 2022. május 22-én a járműből 11 darab szik és kétleveles stádiumban lévő kender növényt foglalt le, melyből 8 külön növényegyednek tekinthető. A növényegyedek számára tekintettel a kábítószer a csekély mennyiséget meghaladta.
A férfi 2022. május 23. napján biztosított vizeletéből 11-nor-9-karboxi-delta9-tetrahidrokannabinol volt kimutatható.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság járőrei 2022. június 7-én 20.35 órakor a Nagykanizsa, Kossuth tér 9. szám előtti útszakaszon ellenőrizték a Kórház utca irányából a Kossuth tér irányába közlekedő Seat Ibiza személygépkocsit, benne utasként a férfi foglalt helyet.

A gépkocsi átvizsgálása során kábítószerfogyasztásra utaló nyomokat észleltek, ezért a vádlottat előállították, tőle vizeletmintát biztosítottak. A vizeletéből 11-nor-9-karboxi-delta9-tetrahidrokannabinol volt kimutatható. A kannabisz kábítószernek minősül.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség kábítószer termesztésével elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette miatt emelt vádat a napokban – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Börtönbüntetést kapott az a három férfi, akik kiraboltak egy nagykanizsai valutázót

Hét, négy, illetve három és fél év börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla keddi jogerős határozatával három férfire, amiért fegyverrel, magukat rendőrnek kiadva raboltak ki Nagykanizsán egy illegális pénzváltással foglalkozó férfit 2019 nyarán – tájékoztatta táblabíróság az MTI-t.

Közleményükben azt írták, hogy a bíróság ítéletével helybenhagyta a Zalaegerszegi Törvényszék első fokon meghozott határozatát. Annak értelmében az elsőrendű vádlottat rablás és egyedi azonosító jellel visszaélés, a másodrendű és harmadrendű vádlottakat bűnsegédként elkövetett rablás miatt ítélték el.

A kirabolt férfi a bűncselekmény elkövetése előtt évekig illegális valutaváltással foglalkozott, vele szemben 2019-ben büntetőeljárás is indult jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt. A nyomozóhatóság tőle és társától százmillió forintot meghaladó összegű készpénzt is lefoglalt, amiről az elsőrendű vádlott is tudomást szerzett a médiából.

A vádlott két barátjának vetette fel, hogy el kellene lopni a valutázó pénzét. Akciójukat segítette, hogy a harmadrendű vádlott ismerte a sértettet, annak szokásait, s tudta, hogy általában több millió forintnak megfelelő összeget tart magánál.

Az elsőrendű vádlott lopott rendszámokat szerelt a bűncselekményhez használt autóra, amellyel másodrendű társával hajtottak 2019. július 25-én hajnalban a sértetthez, akit eközben harmadrendű társuk figyelt meg.

A valutázót egy nagykanizsai parkolóban támadták meg, amikor legalább négymillió forintot vett magához autójából. A vádlottak a sértett parkolóban leállított autója elé hajtottak majd az elsőrendű vádlott – övén fegyvernek látszó tárgyat, bilincset viselve, kezében jelvényes igazolványt tartva – magát rendőrnek adta ki.
A futva menekülő valutázót a két vádlott “Álljon meg, rendőrség!” felkiáltásokkal vette üldözőbe, az elsőrendű vádlott el is kapta, de a sértett táskáját, benne a pénzzel, hátrahagyta és tovább menekült.

A Zala Megyei Főügyészség két évvel ezelőtti közleménye szerint az elkövetők mintegy 12,5 millió forint értékű zsákmányt szereztek, majd mindannyian jelentős költekezésbe kezdtek. A vádlottaktól az eljárás során fejenként 1,33 millió forintot tudtak elkobozni – közölte kedden az állami hírszolgálat (MTI).

Sörözői garázdaság Nagykanizsán

Két 1970-ben született nagykanizsai férfi 2022. február 5.-én 13 óra 30 perc körül megjelentek egy Nagykanizsa, Király utcai sörözőben, és az elfogyasztott alkohol mennyiségének arányában egyre ittasabb állapotba kerültek.

Az ittas állapotukra figyelemmel 15 óra 30 perc körül a sörözőben pultosként dolgozó nő távozásra szólította fel a vádlottakat, akik azonban ennek nem tettek eleget. Szidalmazni kezdték, válogatott trágárságokkal illették. Miután a vádlottak további kiszolgálását a nő megtagadta, a II. rendű vádlott a pulton átnyúlva megkísérelte megütni őt, az ütése azonban célt tévesztett.

A vádlottak folytatták a hangoskodást, illetve egymást kezdték el lökdösni, rángatni, lökdösődésük közös dulakodásba torkollott. A dulakodás közben több széket is felborítottak, valamint rázuhantak a helyiségben elhelyezett rattan szemetes edényre, ami ennek következtében összetört.

A pultos nő ijedelmében megnyomta az ún. pánikgombot, a riasztás miatt a biztonsági cég egyik alkalmazottja a helyszínre indult. A vádlottak cselekményének az vetett véget, hogy a szintén a sörözőben tartózkodó, a vádlottakat jól ismerő férfi kikísérte őket a kocsma bejárata elé, a nő pedig bezárta az ajtót.

A vádlottak magatartása nem csupán alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkozást keltsen, de egy vendégként helyszínre érkező személy a vádlottak hangoskodását az utcáról hallva, nem mert bemenni az ivóba.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat a napokban – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

1 2 3 59