A kanizsai BLG tehetséges, de nehéz sorsú diákjainak ajánlotta fel díjának pénzjutalmát

Újabb megtiszteltetés érte Nagykanizsa szülöttét, dr. Ádám Veronikát. A Széchenyi-díjas, Prima Primissima díjjal és a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett kutató a Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet vehette át a megyenapi díjátadó ünnepi közgyűlésen szeptember 18-án.

A kitüntetést kimagasló tudományos munkásságáért, kutatói tevékenységéért, a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepének elismeréseként kapta meg.

Az eseményen dr. Ádám Veronika – aki nem mellesleg Nagykanizsa díszpolgára is – felidézte, hogy 18 éves koráig élt szülővárosában, és „sorsszerűnek” tartja, hogy olyan gimnáziumban tanult, amelyben rendkívüli pedagógusokkal találkozhatott, akik arra tanították, hogy a tehetség nagy dolog, de kitartó munka nélkül mit sem ér.

Dr. Ádám Veronika a megyei díszpolgári címmel járó anyagi elismerést a Batthyány Lajos Gimnázium tehetséges, de nehéz sorsú diákjainak megsegítésére ajánlotta fel. Szívből köszönöm ezt a nemes gesztust!

Ezúton is gratulálok dr. Ádám Veronikának az elismeréshez, sok erőt és jó egészséget kívánok neki a város minden polgára nevében! – írta Facebook oldalán kedden Balogh László nagykanizsai polgármester. (Fotók: Balogh László – Facebook)

Polgármester: hamarosan kész a Kanizsa Aréna

A Kanizsa Aréna – egy régi nagy álmunk – nemsokára beteljesül, átadásra kerül. Ez nemcsak a sportolóknak jó hír, akik minőségi körülmények között dolgozhatnak majd, de a kulturális értéke miatt mindenkinek nagy változást jelent, hiszen eddig nem látott rendezvények sorával élénkíti majd a város életét.

Ugyanakkor a veszélyhelyzet idején az önkormányzat mintegy 1,9 milliárd forint kormányzati támogatást kapott, melyet többek között tömegközlekedésre, gyermekétkeztetésre, közlekedésfejlesztésre, a víztorony felújítására fordítunk.
Ezen felül 570 millió forintból végre megépül a 7-es főútvonal és a Petőfi utca kereszteződésében egy körforgalom, amely a balesetmentes közlekedés biztosítása mellett az új, 3 milliárd forintból fejlesztett ipari park megközelítésében is fontos szerepet játszik.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő kezdeményezésére és közbenjárására elindulhat annak a négysávos útnak a tervezése is, amely Nagykanizsát és Zalaegerszeget kötné össze. Ezzel olyan együttes gazdasági erő jönne létre, amely fel tudja venni a versenyt más régiókkal, akár egy közös nagy beruházás elnyerése érdekében is.

És a körforgásos gazdaság… egy nagy lehetőség, amit meg kell lovagolni. Mindez már a polgármesteri programom egyik fontos pontja az országgyűlési képviselővel együttműködve, mellyel célunk, hogy a körforgásos gazdaság mintavárosává váljunk, nemzetközi szintű felsőoktatási és tudományos háttérrel.

Az úton elindultunk, hiszen már létezik a MOL és a Pannon Egyetem által alapított közös projektcég és az a szellemi bázis, amely alapjául szolgál egy kutatóközpont létrehozásának és egy erre felépülő tudományos ipari parknak. Határozottan úgy gondoljuk, hogy Nagykanizsa ezen az úton betölthetné a benne rejlő, mindenki által érzett potenciált – írta többek között Facebook oldalán Balogh László nagykanizsai polgármester. (Fotó: Balogh László – Facebook)

Az éjszakai “erősember” csoportok miatt sokba kerül a köztéri utcabútorok javítása Nagykanizsán

“A Via Kanizsa a parkgondozási-zöldterületfenntartási munkák részeként gondoskodik a város területén található 780 db pad, lóca és egyéb ülőalkalmatosság fenntartásáról, karbantartásáról.

Ezen utcabútorok 10 %-a, 78 pad az Erzsébet téren található. Nagyszámú lóca és pad van a lakótelepek parkjaiban, játszóterein, és nem kevés pihenőhelyet találunk a társasházi lépcsőházbejáratok közelében.

Karbantartó csoportunk, asztalos, lakatos és festő munkatársaink téli időszakban nagyfelújításokat végeznek, míg tavasztól őszig a törött, repedt, elhasználódott léceket, paddeszkákat cserélik.

Sajnos az éjszakai „erősember” csoportok után gyakran kell rendkívüli javításokat végeznünk. Ezúton kérünk mindenki, vigyázzunk közösen értékeinkre!” – tudatta Facebook oldalán pénteken a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (Fotók: Via Kanizsa)

Díszközgyűlésen ismerték el a legjobbakat Nagykanizsán

“A Város Napja Ünnepi Közgyűlés küldetése, hogy középpontba állítsa közös történetünket, nagyjainkat és értékekeinket, melyek megerősítése képes csak a világot kiteljesíteni a relatív egyéni emberi akarattól elrugaszkodva.
Ez az ünnep ennek a nemes célnak ad formát, a kitüntetettek személyében pedig tartalmat.

Nagykanizsa polgárai nevében is gratulálok városunk kitüntettjeinek:

Dr. Nagy Rozália osztályvezető főorvosnak, akinek a Kanizsai Dorottya Kórház Pszichiátriai Osztályán végzett kiváló szakmaiságú és kiemelkedő emberségű munkája elismeréseként közösségünk a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere kitüntető címet adományozta.


A közgyűlés a Nagykanizsai Rendőrkapitányságnak a hozzáértő, áldozatos és felelősségteljes munkájának elismeréséért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere kitüntető címet adományozta.

A közgyűlés a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesületnek az idősek, a betegek, a fogyatékkal élők és a társadalom peremére szorultak támogatásának elismeréséért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere kitüntető címet adományozta.

A közgyűlés id. Szányi Gábornak a sísport Nagykanizsán történő népszerűsítése, megszerettetése, a síoktatás városi meghonosítása érdekében végzett munkájáért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere elismerést adományozta.

A közgyűlés Kámánné Szép Terézia intézményvezetőnek a kultúra területén végzett több évtizedes munkájának elismeréséért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere kitüntető címet adományozta.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően három további kitüntetés adományozásáról döntött. A közgyűlés „Az Év Vállalkozása” kitüntetést adományozott kis- és középvállalkozás kategóriában a P & S Pipes Kft-nek Nagykanizsa gazdaságát és lakosságát szolgáló kiemelkedő teljesítményéért.

A közgyűlés a Gejzír Kanizsa Kft-nek Nagykanizsa gazdaságát és lakosságát szolgáló kiemelkedő gazdasági teljesítményéért a 2021. évben kis- és középvállalkozás kategóriában „Az év Vállalkozása” kitüntetést adományozta.

A közgyűlés a Szabadics Építőipari Zrt-nek a kimagasló gazdasági teljesítménye elismeréseként 2021. évben nagyvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” elismerést adományozta.

A közgyűlés Járási Ildikó iparművésznek Nagykanizsához kötődő kiemelkedő művészeti tevékenységéért a „Nagykanizsa Városért” kitüntető címet adományozta.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Lipták József osztályvezető főorvosnak a Kanizsai Dorottya Kórház Urológiai Osztályán végezett kiváló szakmai munkája, embersége elismeréseként a „Nagykanizsa Városért” kitüntető címet adományozta.

A közgyűlés dr. Farsang Boglárka r. alezredesnek a lakosság és a rendőrség közötti párbeszéd magas szintű kialakításáért a „Nagykanizsa Városért” kitüntető címet adományozta.

A közgyűlés Jurik Gyuláné asztaliteniszezőnek a város asztalitenisz sportjáért végzett kiemelkedő munkájáért a „Nagykanizsa Városért” kitüntető címet adományozta.

A közgyűlés Dr. Nagy Mariettának a gyermekorvoslás területén végzett több évtizedes szakmai munkája elismeréséért a „Nagykanizsa Városért” kitüntető címet adományozta.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Tarnóczky Attila helytörténésznek Nagykanizsa városért végzett kimagasló városvédő tevékenysége elismeréseként – posztumusz – a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozta. Az elismerést az elhunyt özvegye, Tarnóczkyné Tajti Zsuzsanna vette át.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Soós Ernő vegyészmérnöknek, környezetvédelmi szakmérnöknek és fejlesztőmérnöknek, a nagykanizsai Víztechnológiai Kutatóközpont névadójának – posztumusz – a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozta. A díjat az elhunyt fiai, Soós Balázs és Soós Csaba vette át.” – tájékoztatott Facebook oldalán pénteken Balogh László nagykanizsai polgármester.

Átadták a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvodát

Vasárnap igazi ünnepnap volt a városunkban, amikor a hálaadó istentiszteletet követően átadásra került a kormányzat által támogatott, közel félmilliárd forintos beruházás keretében épült Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda.

Az itt élő közösség nevében mint Nagykanizsa polgármestere városunk szövetébe fogadtam ezt a óvodát, szeretett részünkké, amely a mi gyermekeink, a mi jövőnk és reményünk otthona – írta többek között Facebook oldalán Balogh László nagykanizsai polgármester.

Az épület alapkövét tavaly ünnepélyes keretek között február 7-én tették le, az építés nagyon jó ütemben haladt. A város szívében található új, impozáns Kálvin téri épületet huszonhárom, az ovit most kezdő kiscsoportossal és az egy óvodai évet már maguk mögött tudó apróságokkal együtt több, mint ötven óvodás vehette birtokba. Az új ovinak már honlapja is van, amely itt található található. (Fotók: Gergely Szilárd)

Elhunyt Boa Sándor, Nagykanizsa kitüntetettje

“Kedves Kanizsaiak!
Szomorú hírt kaptam ma reggel: városunk közössége ismét szegényebb lett egy példaemberrel, elhunyt Boa Sándor.
Boa Sándor a Kerka-menti Kislakosban született 1937-ben. A nagykanizsai Irinyi Dániel Általános Gimnáziumban (ma BLG) érettségizett. Ezt követően Sopronban és Vancouverben tanult. Erdőmérnöki oklevelét 1962-ben szerezte meg a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem hallgatójaként.

A régi Dél-Zalai Állami Erdőgazdaság munkatársa lett. A jogutód Zalaerdő Rt-nél műszaki osztályvezető főmérnökként fejezte be pályafutását 1992-ben.

Boa Sándor a nyugdíjas éveiben is aktív, Nagykanizsáért és annak lakóiért szüntelenül és önzetlenül tenni akaró ember volt. A kanizsai és zalai idősügyi tanács alelnökeként tevékeny szerepet vállalt, de figyelme, érdeklődése nem korlátozódott csupán a szenior korosztályra. A jövőt az idősek és a fiatalok közti, a generációkon átívelő együttműködésben látta.

Boa Sándornak 2017-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az erdőgazdálkodásban, az idősügyben és a közéletben végzett kiemelkedő munkásságáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozott.

2019-ben megkapta a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. Az elismerés kapcsán a helyi újságnak azt nyilatkozta: „Sokszor a célok, amiket fiatalon az ember megfogalmaz, azok nem célok, hanem eszközök. A siker, a pénz, a karrier, ezek eszközök. A cél a boldogság. Ezt most már tudja az ember. És jók ezek az eszközök, ez hajtja az embert, de az eszközt nem kell összekeverni a céllal.

Mert a cél a boldogság. És ehhez van egy nagyon fontos lelki dolog, az pedig a szeretet. Aki nem tud szeretni, az igazán boldog nem tud lenni”.
Boa Sándor halálával pótolhatatlan űrt hagy maga után. Ugyanakkor: „Az igaz ember eltávozik, de fénye megmarad!”
Isten nyugosztalja Őt!” – írta Facebook oldalán hétfőn Balogh László nagykanizsai polgármester.

Megszűnik a bérkerékpáros rendszer Nagykanizsán

A létrehozása után öt évvel, a magas fenntartási költségek és az alacsony kihasználtság miatt megszűnik Nagykanizsán a közösségi bérkerékpáros rendszer – egyebek mellett erről is döntött csütörtökön Nagykanizsa közgyűlése.

A képviselők által tárgyalt előterjesztés szerint 2016-ban a Nyugat-dunántúli Operatív Program forrásaiból indították el Nagykanizsán – az akkori közlések szerint kerékpárút-építéseket is magába foglalóan 223 millió forintért – tíz dokkolóállomással és 80 bérelhető kerékpárral a közösségi bérkerékpáros rendszert.

Ezt 2017-ben további két állomással bővítették, majd csökkentették a bérletek díját, de a tervezett kihasználtságot azóta sem sikerült elérni, elmaradt az érdeklődés a nagyobb munkáltatók, a középiskolások és az egyetemisták részéről is.

A diszpécserszolgálattal működő Kanizsa Bike kerékpárjait az utóbbi időkben napi átlagban mindössze három ember vette igénybe, a bérletek száma nem érte el a húszat. A 2016 óta eltelt időszakban a működtető Via Kanizsa Zrt. összesítése szerint mintegy 53 millió forintba került a rendszer fenntartása, miközben a bevétel alig haladta meg az 500 ezer forintot.

A vitában a közgyűlésben kisebbségben lévő Fidesz képviselői azzal érveltek, hogy a költségeket csökkentve meg kellene tartani a bérelhető kerékpárokat, akár elektromos rollerekkel kiegészítve.

A többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesület képviselői részéről ugyanakkor az hangzott el: a beruházás arra példa, hogy miként nem szabad bánni a közvagyonnal, meg kell szüntetni a bérkerékpáros rendszert.

A közgyűlés ez utóbbi javaslatot fogadta el nyolc igen, egy nem és hat tartózkodó szavazattal, így a közgyűlési határozat alapján Balogh László polgármesternek (Fidesz-KDNP) kell javaslatot tennie arra, hogy a kötelező fenntartási időszak lejártával mi történjen a kerékpárokkal és a dokkolóállomásokkal.

A határozat alapján lehetőség nyílhat arra, hogy a kerékpárokat térítésmentesen átadják iskoláknak és más városi intézményeknek, illetve hogy a dokkolóállomások helyén kerékpártárolókat alakítsanak ki.

Augusztus 20: Forgalomkorlátozás lesz Nagykanizsán

Ünnepi rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek érvénybe 2021. augusztus 20-án Nagykanizsán.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy a 2021. augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt az alábbi forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagykanizsán:

7 óra és 10 óra között a Deák téri parkoló keleti oldalát lezárják,
9 óra 50 perc és 10 óra között – a vonulás időszakában – ideiglenesen lezárják a Fő út északi oldalát, a Deák tér és az Erzsébet tér közötti szakaszon.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek! – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

(Fotó: archív)

Az augusztus 20-i ünnepi program Nagykanizsán

Négy helyszínen kerülnek megrendezésre Nagykanizsán az augusztus 20-i ünnepi programok. A Deák téren ünnepi térzenével veszi kezdetét a hivatalos állami ünnep, majd a zászlófelvonás következik.

Az Erzsébet-téri zenepavilonnál kerül sor az ünnepi köszöntőkre és műsorra 9.30-tól. 18 órakor Szent István napi ünnepi szentmise lesz az Alsóvárosi templomban, 19 órától népzenei koncert és táncház lesz a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. 21 órától tűzijátékban gyönyörködhetnek az érdeklődők az Erzsébet téren.

1 2 3 249