Koronavírus: köszönetet mond a segítőknek a nagykanizsai polgármester

Kedves Kanizsaiak!

A járványveszély hetei mindenkire mély hatással voltak, de remélem, hogy idővel a félelemérzetet felülírhatja egy másik érzés emléke, mint például az egymás támogatásában megnyilvánuló szereteté vagy éppen a háláé.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik ezekben a nehéz időkben sem voltak restek, és időt, energiát nem sajnálva segítették a környezetükben élőket.

Különösen azokat – időseket és betegeket –, akiket a járvány lassítása érdekében meghozott intézkedések és a kijárási korlátozások valamilyen módon kihívás elé állítottak.

A közösségi médiában villámgyorsan terjedtek a felajánlások. Volt, aki idős szomszédjainak segített azzal, hogy bevásárolt helyettük vagy kiváltotta a gyógyszereiket. Akadt, aki gyermekfelügyeletet vállalt.

Más online korrepetálást tartott diákoknak. Egy-egy telefonnal és pár kedves szóval elűzte a bezártság magányos egyhangúságát. Ételt szállított ki. Kutyát sétáltatott. Számítógépet ajánlott fel a digitális oktatáshoz. Maszkot varrt. A sort még hosszan lehetne folytatni.

Ezek az emberek önzetlenül fordultak ismerőseik, de sokszor idegenek felé is, nem várva semmit viszonzásul. Köszönöm nekik példaadásukat, és azt, hogy bebizonyították: a kanizsaiak igenis számíthatnak egymásra! – fogalmazott köszönetében hétfőn Facebook oldalán Balogh László nagykanizsai polgármester.

Alpolgármestert nevezett ki, visszahívta a tanácsnokokat a nagykanizsai polgármester

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben az önkormányzat közgyűlésének jog- és hatásköreit a polgármester gyakorolja.

Éppen ezért a városért és polgáraiért érzett felelősségtől vezérelve a következő bejelentéseket teszem a törvényi felhatalmazással összhangban:

1. Mivel egy város veszélyhelyzetben nem maradhat döntéshozó vezető nélkül, és sajnos bármelyikünkkel, így velem is történhet nem várt esemény, ezért alpolgármestert nevezek ki a veszélyhelyzetre való tekintettel.

2. Jelen helyzet kezelése kapcsán a költségvetésre súlyos terhek hárulhatnak, ezért a legszigorúbb takarékosság jegyében a képviselői tevékenységgel összefüggésben lévő tiszteletdíjakat a 2019-es önkormányzati választások előtti szintre állítom vissza. Az önkormányzat pénzügyi forrásainak most, a város biztonságos működtetése mellett a veszélyhelyzettel összefüggő, az emberek biztonságát, szükség szerinti ellátását biztosító kiadásokat kell szolgálnia.

3. Mivel a veszélyhelyzet és a járvány megfékezése gyors és operatív, akár azonnali döntéseket igényelhet, élek a törvény által rám ruházott rendkívüli jogaimmal, így a jövőre vonatkozóan gyakorlom a közgyűlés és a bizottságok döntési hatásköreit. A tanácsnoki rendszer költséges fenntartása miatt a jövőre való tekintettel visszahívom az öt tanácsnokot, a rendkívüli helyzetben nincs lehetőség parttalan vitákra, most gyors, operatív, felelősségteljes munkára van szükség.

4. A továbbiakban gyakorlom az önkormányzati cégek feletti tulajdonosi jogokat.

5. Alpolgármesternek a másfél évtizedes önkormányzati tapasztalattal bíró Bizzer András képviselőtársamat nevezem ki.

Meggyőződésem, most mindennél fontosabb a veszélyhelyzet kezelése, közösségünk biztonsága, és az, hogy Nagykanizsa mindent megtegyen a járvány terjedésének lassítása, az itt élők egészségének megóvása érdekében. A jelenlegi helyzetben eljött az idő, hogy mindenki bizonyítsa, képes az összefogásra, az együttműködésre.

Köszönöm figyelmüket, mindenkinek jó egészséget kívánok!

Nagykanizsa, 2020. március 20.

Balogh László

Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere” – kaptuk a tájékoztatást pénteken délután a nagykanizsai polgármesteri kabinet részéről.

(Fotó: Balogh László – Facebook)

A történtekkel kapcsolatban dr. Fodor Csaba az Éljen Városunk Egyesület közgyűlési frakcióvezetője azt nyilatkozta: “Mi továbbra is a polgármester úr rendelkezésére állunk, de a meghozott döntéseiért övé a felelősség.” (Videók: Kanizsa Újság/Kanizsa TV)

Balogh László nagykanizsai polgármester újévi köszöntője

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsai Polgárok!

Éjfél elmúltával, átlépve a 2020-as esztendőbe, kérem, engedjék meg, hogy e mindannyiunk életét meghatározó mondattal kívánjak Önöknek boldog új esztendőt: sikerekben, szeretetben és lehetőségekben gazdag új évet!
Kívánom, hogy a 2020-as évben valóban éljük meg azt a közösségi erőt, mely az együttes célok megfogalmazásából, a bennünk és városunkban rejlő lehetőségek kibontásából és megvalósításából teremtődhet meg. Elkerülve az egyéni érdekeket szolgáló magatartást, mely csak magányt és ezáltal gyengeséget szül, megállítva minden fejlődést.

És kívánom Önöknek, hogy legyen erejük kiállni azon értékek és cselekvések mellett, melyek az építést és a jövőt támogatják, melyek olyan egyedi közösséggé változtatják városunkat, amire mindig büszkék lehetünk.
Hogy majd elmondhassák, valóban élményekkel és értékekkel teli évet, egy igazi történetet adhatnak át az időnek, mert élni tudtak azzal az eséllyel, melyet a most kezdődő esztendő kínál fel.
Mert nem feledhetjük, hogy az élet mindig megteremti a lehetőséget és az esélyt, de egyben mindig válaszút elé is állít bennünket.

E válaszút kérdése pedig, hogy a lapos, előre jól belátható, ám éppen ezért semmilyen erőfeszítést és változatosságot nem jelentő utat választjuk-e, vagy pedig felszegett fejjel folytatjuk az elmúlt években megkezdett saját, egyéni kanizsai utunkat, mely merészebb, ezért felelős és bátor embereket kíván meg.
Nagykanizsa a rendszerváltozás utáni időszakában mindig a kockázatmentes, felelősséget nem vállaló úton járt. Alacsonyra helyezte a lécet, hogy biztosan megugorja azt.
Minden erőfeszítés és változtatás nélkül kívánt haladni, aminek következtében elvesztette tanulási képességét, erejét és tettrekészségét.

Könnyedén elprivatizáltatta gyárait, olcsón mérte értékeit, és a puszta üzemeltetés szemléletét mélyítette el gondolkodásában. Vagyis: „csak tartsuk fenn valahogy, fűtsük ki, és hozzuk ki minél kisebb veszteséggel. Újat pedig nehogy építsünk, mert az csak viszi a pénzt, amiből így is alig jövünk ki.”
Ez a szemlélet ellentéte a bátor vállalkozásokra épülő világ szemléletének, mert ez megtorpan a magaslatok, a kihívást jelentő feladatok előtt.

Így a mi korábbi történetünk sokáig a topogások és megtorpanások története volt. Miközben szomszéd váraink és versenytársaink már a rendszerváltozás után bátrabban kezdtek el lépdelni, így kisebb botlásaik ellenére sikeressé és modern vállalkozói szemléletűvé váltak, menedzselve feladataikat és bátor céljaikat. Ők mertek és tudtak élni a támogatásokkal, vállalták a beruházásokhoz szükséges változtatások nehézségeit, megküzdöttek önmaguk démonjaival.

Kedves Kanizsai Polgárok!

Ez a benső küzdelem, mely mindannyiunk örök kihívása, különösen egy új év kezdetekor, ez a változtatni akarás néhány évvel ezelőtt nálunk is megtörtént.
Hosszú évekkel lemaradva, súlyos terhekkel megrakva mégis új szemlélet született Nagykanizsán egy bő évtizeddel ezelőtt.
Amikor is a fejlesztések felvállalása, a hosszú távra tervezés és az egyedi értékeinkre épülő folyamatos fejlődés gyakorlata lett az általános. Amely helyretett és pótolt évtizedes hiányokat és nemtörődést, felvállalva annak minden kockázatát és konfliktusát.
Mert mindig azé a felelősség, akié a döntés.

Így megújult sok kevéssé látványos közmű, a mintegy 63 km hosszúságú, 9 ezer millió forint értékű csatornahálózat; 66 különböző beruházás volt a panelházak korszerűsítése során; több kilométer közút és járda 4 ezer millió forint értékben; miközben óvodáink és iskoláink tucatjai születtek újjá gyermekeink számára; a kórház 4 ezer milliós beruházása mellett.
De felépült sok új játszótér és műfüves sportpálya, számos csarnok és több kilométernyi kerékpárút, egészen a szabadidőparkká vált Csónakázó-tóig.

És végre megszépült a belváros is, számos épületünk és palotánk, melyek mind a történelmi múltunk példázatai.
Mindezek mellett 1000 új álláshely született, és időközben megtelt az Ipari Parkunk, melynek 90 hektáros bővítése idén megtörténik, hogy újabb komoly beruházások és cégek települhessenek meg városunkban.
Mindösszesen közel 30 milliárd forint pluszforrás érkezett Kanizsára, mellyel több beruházás, felújítás és fejlesztés történt városunkban, mint a megelőző rendszerváltás utáni két évtizedben.

És nem felejthetjük, hogy végre épülni kezd a sport- és rendezvénycsarnokunk, mely 600 nap múlva kitárja kapuit az egyesületek, sportközösségek, családok, fesztiválok és koncertek előtt.
Mindezek a létesülő és tervezett fejlesztések és beruházások az itt élő embereket, közösségeket szolgálják. Az itt élni és munkálkodni kívánó fiatalokat, a kikapcsolódni vágyó felnőtteket, és azokat az egyesületeket, sportoló közösségeket, akik e létesítmények révén juthatnak magasabb szintre, hogy képviseljék városunkat. Őértük épül, akiknek szurkolhatunk, akik azért edzenek keményen, hogy egyszer a kanizsai identitást erősítsék, és felemeljék e város zászlaját a nagyvilág előtt.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Azonban ez a történet itt és most véget érhet.
Lezárulhat egy kis fejlődési korszak, mely másként tekintett a lehetőségeire, mint korábban bármikor.
Most elveszhet annak esélye, hogy újabb 40 milliárd forint értékben gazdagodjon a városunk, olyan beruházásokkal mint a kerékpáros csarnok, az új uszoda, a déli elkerülő út, a Ferences-kolostor vagy az ifjúsági centrum.
Mindezen beruházások öncélú megakasztása most megtörheti a feltörekvő Nagykanizsát, és újra a régi üzemeltető gondolkodásmód várhat ránk, ha a többségi oldal hatalmi akarata győz.
Ezért fontos kimondani: akié a döntés, azé a felelősség.

Most őrajtuk áll, hogy a város többsége által megválasztott polgármester képviselte szép célok elvesznek-e, és ezzel együtt a fejlődés lehetősége, hogy azután újraéljük, milyen is volt a korábbi egy helyben topogó élet, vagy utánaeredünk a legfejlettebb városainknak, és tovább csökkentve a különbséget egy élhető, szerethető Nagykanizsát teremtünk meg. Megfékezve a tamáskodó, öncélú és önérdekű egyének koalícióját.

Kedves Kanizsai Polgárok!

2020-ban hívom Önöket egy nehezebb, hullámzóbb és merészebb útra, amelynek meredeksége azonban a fejlődés emelkedőjét jelenti.
Egy olyan út vállalására kérem Önöket, mely minden fáradsága ellenére változatosabb, izgalmasabb és a megerősödést jelenti.
Hiszem, hogy nincs más jó és sikeres út jelenleg, csak ez, a nehezebb.
Mert ez a mi múltunkból, értékeinkből, az itt élő emberek szelleméből és munkájából épült út, amely így csak a miénk. Teljes szívünkből és értelmünkből. Helyettünk senki nem fogja tovább építeni, senki nem fogja gondozni.
Ez a mi feladatunk és a küldetésünk.

Bogárdi Szabó István református püspök szavaival megerősítve:
„Az ember ünnepes lény. Erős létvágya, hogy a múlandóban örökkévalóra találjon, hogy röpke évtizedei labirintusából kijusson a remény tágasságára, és maradandónak tudhassa azt, amit szépnek lát.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsai Polgárok!

Hiszek benne, hogy a most kezdődő év ennek a létvágynak a kifejeződése és megtestesülése lesz, hogy boldogabbá tehessük a saját, a családunk és közösségünk életét.
Ehhez kívánok sok erőt és egészséget, sok szeretetet és nyugalmat az idei esztendőre.
Kívánok mindannyiunknak Istentől áldott békés új esztendőt!
Boldog új évet, Nagykanizsa!

Balogh László polgármester (Forrás: Facebook)

Megegyezést sürget Nagykanizsa polgármestere

Megegyezést sürget Nagykanizsa Fidesz-KDNP-s polgármestere a kormánypártok és az ellenzék között az alpolgármesterekről és az önkormányzati bizottságokról.

Mindkét oldalnak félre kell tennie minden sérelmet, hogy a város érdekében megegyezés szülessen – jelentette ki keddi nagykanizsai sajtótájékoztatóján Balogh László, miután az októberi választásokat követően a közgyűlésnek nem sikerült elkezdenie a munkáját.

(Balogh László nagykanizsai polgármester)

Jelezte, hogy az önkormányzati választáson “döntetlenközeli” állapot állt elő azzal, hogy a közgyűlésnek nyolc ellenzéki és a polgármesterrel együtt hét kormányoldali tagja van. Azóta hét háttértárgyalás volt, de a Fidesz-KDNP és az Éljen VárosuNk! Egyesület – azaz a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és az MSZP – tárgyalódelegációi nem tudtak megegyezni, a tárgyalások november 13-án megszakadtak.

Nagykanizsa polgármestere abban bízik, hogy november 28-án, a közgyűlésen lesz folytatás, meg tudnak egyezni, és végre elkezdhetik a közös munkát. Megegyezést eddig azért nem sikerült kötni, mert a kormányoldal is szeretne egy alpolgármestert, ezt az ellenzéki többség azonban nem támogatja – emlékeztetett.

Úgy fogalmazott: “a várost nem a baloldal vezeti egyedül, és nem is mi vezetjük egyedül, hanem jelen állás szerint együtt vezetjük”. A képviselőktől azt kéri, “ne a múltbéli sérelmekkel álljanak elő, ne a múltbéli pozícióelosztást hangsúlyozzák”, hanem közösen alkalmazkodjanak az új, fennálló helyzethez, mert “Nagykanizsának szüksége van a kormányzati segítségre is és a helyi tetterőre is”.

Közös érdek, hogy Nagykanizsa fejlődjön, ezért “mindkét oldalnak félre kell tenni minden sérelmet”, csak konszenzussal lehetnek eredményesek – hangsúlyozta a polgármester.

Nagykanizsán októberben megtartották a közgyűlés alakuló ülését, de a megegyezések hiánya miatt már akkor elhalasztották az október végén esedékes közgyűlést. Az ellenzéki koalíció és a kormányoldali képviselők között november 13-án megszakadtak az egyeztetések, az ezt követően tartott sajtótájékoztatóján mindkét oldal egymást hibáztatta, amiért sem alpolgármesterekről, sem az önkormányzati bizottságokról és azok tagjairól nem tudtak megállapodni. MTI

Politikai patthelyzet Nagykanizsán?

Sem alpolgármesterek, sem bizottságok nincsenek Nagykanizsán. Marakodásba torkollt a Fidesz-ellenzék patthelyzet Nagykanizsán – többek között ezekkel a szalagcímekkel számolt be a kialakult kanizsai politikai helyzetről az országos sajtó. Mi most – mint valóban független helyi média – szó szerint közöljük a két fél a napokban leírt álláspontját.

Minden nagykanizsai polgármestere kíván lenni Balogh László

Minden nagykanizsai városlakó polgármestere kíván lenni az újonnan megválasztott polgármester, Balogh László (Fidesz-KDNP), aki a városi közgyűlésben várhatóan kisebbségbe szoruló kormánypárti oldal miatt különleges helyzetre számít.

Az eddig önkormányzati képviselőként és gimnáziumigazgatóként tevékenykedő új polgármester vasárnap éjjel az MTI kérdésére azt mondta: az “első szeretne lenni a kötelességteljesítésben” minden nagykanizsai polgármestereként, függetlenül attól, hogy ki támogatta és ki nem.

Balogh László Nagykanizsa új polgármestere. Fotó: Balogh László jelenlegi profilképe a Facebookon

Miután a közgyűlésben – a nem végleges adatok alapján – várhatóan kisebbségbe kerülnek az ellenzéki összefogással szemben a kormánypártok képviselői, ezért a döntésekhez meg kell nyerni a pártoktól független többséget.

Kifejtette, hogy a következő időszakban szükség van a Modern városok program nagykanizsai elemei esetében arra, hogy az előkészületek és a tervek fázisa után megkezdődjön a megvalósításuk. Ezen túlmenően szeretné Nagykanizsát egy fenntartható gazdálkodású, “körkörös gazdaságú mintavárossá” alakítani.

Balogh László azt is elmondta: egyik legfontosabbként a fiatalokat megszólító, a helyben maradásukat, visszatérésüket szorgalmazó, Kanizsa vár vissza elnevezésű tervet szeretné megvalósítani a következő ötéves ciklusban – írta vasárnap éjszaka az MTI.