Balogh László nagykanizsai polgármester újévi köszöntője

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsai Polgárok!

Éjfél elmúltával, átlépve a 2020-as esztendőbe, kérem, engedjék meg, hogy e mindannyiunk életét meghatározó mondattal kívánjak Önöknek boldog új esztendőt: sikerekben, szeretetben és lehetőségekben gazdag új évet!
Kívánom, hogy a 2020-as évben valóban éljük meg azt a közösségi erőt, mely az együttes célok megfogalmazásából, a bennünk és városunkban rejlő lehetőségek kibontásából és megvalósításából teremtődhet meg. Elkerülve az egyéni érdekeket szolgáló magatartást, mely csak magányt és ezáltal gyengeséget szül, megállítva minden fejlődést.

És kívánom Önöknek, hogy legyen erejük kiállni azon értékek és cselekvések mellett, melyek az építést és a jövőt támogatják, melyek olyan egyedi közösséggé változtatják városunkat, amire mindig büszkék lehetünk.
Hogy majd elmondhassák, valóban élményekkel és értékekkel teli évet, egy igazi történetet adhatnak át az időnek, mert élni tudtak azzal az eséllyel, melyet a most kezdődő esztendő kínál fel.
Mert nem feledhetjük, hogy az élet mindig megteremti a lehetőséget és az esélyt, de egyben mindig válaszút elé is állít bennünket.

E válaszút kérdése pedig, hogy a lapos, előre jól belátható, ám éppen ezért semmilyen erőfeszítést és változatosságot nem jelentő utat választjuk-e, vagy pedig felszegett fejjel folytatjuk az elmúlt években megkezdett saját, egyéni kanizsai utunkat, mely merészebb, ezért felelős és bátor embereket kíván meg.
Nagykanizsa a rendszerváltozás utáni időszakában mindig a kockázatmentes, felelősséget nem vállaló úton járt. Alacsonyra helyezte a lécet, hogy biztosan megugorja azt.
Minden erőfeszítés és változtatás nélkül kívánt haladni, aminek következtében elvesztette tanulási képességét, erejét és tettrekészségét.

Könnyedén elprivatizáltatta gyárait, olcsón mérte értékeit, és a puszta üzemeltetés szemléletét mélyítette el gondolkodásában. Vagyis: „csak tartsuk fenn valahogy, fűtsük ki, és hozzuk ki minél kisebb veszteséggel. Újat pedig nehogy építsünk, mert az csak viszi a pénzt, amiből így is alig jövünk ki.”
Ez a szemlélet ellentéte a bátor vállalkozásokra épülő világ szemléletének, mert ez megtorpan a magaslatok, a kihívást jelentő feladatok előtt.

Így a mi korábbi történetünk sokáig a topogások és megtorpanások története volt. Miközben szomszéd váraink és versenytársaink már a rendszerváltozás után bátrabban kezdtek el lépdelni, így kisebb botlásaik ellenére sikeressé és modern vállalkozói szemléletűvé váltak, menedzselve feladataikat és bátor céljaikat. Ők mertek és tudtak élni a támogatásokkal, vállalták a beruházásokhoz szükséges változtatások nehézségeit, megküzdöttek önmaguk démonjaival.

Kedves Kanizsai Polgárok!

Ez a benső küzdelem, mely mindannyiunk örök kihívása, különösen egy új év kezdetekor, ez a változtatni akarás néhány évvel ezelőtt nálunk is megtörtént.
Hosszú évekkel lemaradva, súlyos terhekkel megrakva mégis új szemlélet született Nagykanizsán egy bő évtizeddel ezelőtt.
Amikor is a fejlesztések felvállalása, a hosszú távra tervezés és az egyedi értékeinkre épülő folyamatos fejlődés gyakorlata lett az általános. Amely helyretett és pótolt évtizedes hiányokat és nemtörődést, felvállalva annak minden kockázatát és konfliktusát.
Mert mindig azé a felelősség, akié a döntés.

Így megújult sok kevéssé látványos közmű, a mintegy 63 km hosszúságú, 9 ezer millió forint értékű csatornahálózat; 66 különböző beruházás volt a panelházak korszerűsítése során; több kilométer közút és járda 4 ezer millió forint értékben; miközben óvodáink és iskoláink tucatjai születtek újjá gyermekeink számára; a kórház 4 ezer milliós beruházása mellett.
De felépült sok új játszótér és műfüves sportpálya, számos csarnok és több kilométernyi kerékpárút, egészen a szabadidőparkká vált Csónakázó-tóig.

És végre megszépült a belváros is, számos épületünk és palotánk, melyek mind a történelmi múltunk példázatai.
Mindezek mellett 1000 új álláshely született, és időközben megtelt az Ipari Parkunk, melynek 90 hektáros bővítése idén megtörténik, hogy újabb komoly beruházások és cégek települhessenek meg városunkban.
Mindösszesen közel 30 milliárd forint pluszforrás érkezett Kanizsára, mellyel több beruházás, felújítás és fejlesztés történt városunkban, mint a megelőző rendszerváltás utáni két évtizedben.

És nem felejthetjük, hogy végre épülni kezd a sport- és rendezvénycsarnokunk, mely 600 nap múlva kitárja kapuit az egyesületek, sportközösségek, családok, fesztiválok és koncertek előtt.
Mindezek a létesülő és tervezett fejlesztések és beruházások az itt élő embereket, közösségeket szolgálják. Az itt élni és munkálkodni kívánó fiatalokat, a kikapcsolódni vágyó felnőtteket, és azokat az egyesületeket, sportoló közösségeket, akik e létesítmények révén juthatnak magasabb szintre, hogy képviseljék városunkat. Őértük épül, akiknek szurkolhatunk, akik azért edzenek keményen, hogy egyszer a kanizsai identitást erősítsék, és felemeljék e város zászlaját a nagyvilág előtt.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Azonban ez a történet itt és most véget érhet.
Lezárulhat egy kis fejlődési korszak, mely másként tekintett a lehetőségeire, mint korábban bármikor.
Most elveszhet annak esélye, hogy újabb 40 milliárd forint értékben gazdagodjon a városunk, olyan beruházásokkal mint a kerékpáros csarnok, az új uszoda, a déli elkerülő út, a Ferences-kolostor vagy az ifjúsági centrum.
Mindezen beruházások öncélú megakasztása most megtörheti a feltörekvő Nagykanizsát, és újra a régi üzemeltető gondolkodásmód várhat ránk, ha a többségi oldal hatalmi akarata győz.
Ezért fontos kimondani: akié a döntés, azé a felelősség.

Most őrajtuk áll, hogy a város többsége által megválasztott polgármester képviselte szép célok elvesznek-e, és ezzel együtt a fejlődés lehetősége, hogy azután újraéljük, milyen is volt a korábbi egy helyben topogó élet, vagy utánaeredünk a legfejlettebb városainknak, és tovább csökkentve a különbséget egy élhető, szerethető Nagykanizsát teremtünk meg. Megfékezve a tamáskodó, öncélú és önérdekű egyének koalícióját.

Kedves Kanizsai Polgárok!

2020-ban hívom Önöket egy nehezebb, hullámzóbb és merészebb útra, amelynek meredeksége azonban a fejlődés emelkedőjét jelenti.
Egy olyan út vállalására kérem Önöket, mely minden fáradsága ellenére változatosabb, izgalmasabb és a megerősödést jelenti.
Hiszem, hogy nincs más jó és sikeres út jelenleg, csak ez, a nehezebb.
Mert ez a mi múltunkból, értékeinkből, az itt élő emberek szelleméből és munkájából épült út, amely így csak a miénk. Teljes szívünkből és értelmünkből. Helyettünk senki nem fogja tovább építeni, senki nem fogja gondozni.
Ez a mi feladatunk és a küldetésünk.

Bogárdi Szabó István református püspök szavaival megerősítve:
„Az ember ünnepes lény. Erős létvágya, hogy a múlandóban örökkévalóra találjon, hogy röpke évtizedei labirintusából kijusson a remény tágasságára, és maradandónak tudhassa azt, amit szépnek lát.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsai Polgárok!

Hiszek benne, hogy a most kezdődő év ennek a létvágynak a kifejeződése és megtestesülése lesz, hogy boldogabbá tehessük a saját, a családunk és közösségünk életét.
Ehhez kívánok sok erőt és egészséget, sok szeretetet és nyugalmat az idei esztendőre.
Kívánok mindannyiunknak Istentől áldott békés új esztendőt!
Boldog új évet, Nagykanizsa!

Balogh László polgármester (Forrás: Facebook)