Térfigyelő kamerát szerelnek fel a kanizsai Nagy Magyarország emlékműhöz

Nemrég az önkormányzat beruházásában készült el a nagykanizsai Eötvös tér rekonstrukciója. A megújult tér védelme, a rongálások megakadályozása és azok feltárása érdekében a városvezetés térfigyelő kamerát kíván kihelyezni a Nagy Magyarország Emlékmű déli oldalán található közvilágítási oszlopra.

Bár a téren vannak máshol is térfigyelő kamerák, de azok az emlékműtől távolabb kerültek elhelyezésre, így azok nem vagy csak korlátozottan látják be az alkotást és annak környezetét.

Már a kivitelezés időszakában a kivitelező jelezte, hogy például gördeszkás fiatalok birtokba vették, az akkor még munkaterületként, a kivitelező birtokában lévő, az emlékmű környezetében található területeket és a felújított elemekben kárt okoztak. Ha azonban nyilvánosságra kerül, – ez most történt meg – hogy térfigyelőn is látják majd a károkozókat, és őket be tudják azonosítani, az talán elrettenti a kárt okozókat tettüktől.

A városi térfigyelő kamerarendszert megállapodás keretében a Nagykanizsai Rendőrkapitányság figyeli, az elhelyezésre kerülő kamera üzemeltetése így megoldott.

Az egész kanizsai, városi kamerarendszert az egyik helyi, távközléssel és internet szolgáltatással is foglalkozó cég tartja karban, akik vállalták, hogy ingyen biztosítják az eszközöket és a kamera felszerelését, beüzemelését.

A kamera kihelyezéséről szóló döntést – a vészhelyzet idején, hatáskörében eljárva – Balogh László polgármester hozta meg. Az térfigyelő beüzemelése december 31-ig megtörténik.

Trianon gránittábla a kanizsai Nagy-Magyarország Emlékműnél

Tisztelt Kanizsaiak!
Ma este (December 20-án, vasárnap. A Szerk.) egy sajtóesemény keretében átvette városunk a Nagy-Magyarország Emlékmű mellett felállított trianoni gránit emléktáblát, melynek elkészíttetését Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő kezdeményezte és támogatta.

Trianon gyermeke vagyok, mert Ungváron, Kárpátalján, a külhonban születtem. Aki soha nem élt kisebbségben, az soha nem tudja meg, mit jelent magyarként élni ott, ahol ez nem jelent előnyt, sőt hátrányos. Ezért különösen örülök annak, hogy Nagykanizsán áll őrt az unikális értékű Nagy-Magyarország emlékművünk.
A trianoni békediktátum 100. évfordulójáról való méltó megemlékezésünk sok okból késett. De igazán méltó, hogy a Trianonra figyelmeztető gránit emléktábla Advent utolsó vasárnapján végre felavatódik egy méltó városi történelemóra monumentumaként, ha nem is teljes nyilvánossággal…

Köszönet érte minden kanizsai és Kanizsán túli magyarnak, aki adományával támogatta ezt a nemes célt. Különösen a Polgári Kanizsáért Alapítványnak, aki összefogta a gyűjtést, s a 2 legfőbb adományozónak: Kövér Lászlónak, az országgyűlés elnökének és Cseresnyés Péternek, országgyűlési képviselőnknek. A kb. 4,4 milló Ft-os megvalósításban nagy köszönet jár a Temesi Gránit Kft.-nek az elkészítésért, s a Szabadics Zrt.-nek az alépítmény megvalósításáért.

Trianon a nemzetünk ellen elkövetett igazságtalanság, gyilkossági kísérlet, a magyar néplélek sérülése is, fájdalom, trauma. De túllépve a történelmi igazságtalanságon legfőbb üzenete mégis az, hogy megmaradtunk, talpra álltunk, sőt őseinkhez hasonlóan győztünk: Trianon így kell, hogy nemzettudatunk része legyen! Széchenyit sokadszor idézve: „Sokan azt gondolják: Magyarország volt, én azt szeretem hinni, lesz!”

A magyar állam testét 100 évvel ezelőtt a történelemben munkálkodó hatalom ereje szenvtelenül szétdarabolta, mintha élettelen anyag volna, mely harci koncként elosztható lenne. De a nemzet nem csak állam, a nemzet népe és kultúrája nem pusztán ország, nem határok és földek, testek és tárgyak halmaza, nem csak jogrend és épületek együttese, nem egyedek sokasága. Hanem történetté formált közösség, lélekvihar a testben, de azon túl is szárnyaló lelkesség.
A nemzet az a belső kötelék, amely átível határokat, földet és teret és embereket, de az emberek hagyományait, hitét és reményét, szeretetét és verítékét oldja és köti össze.

Ez a közösségi erőből, adományból, emberi hűségből formált emléktábla ezen értékek összeadódása, a nemzet, a „15 millió magyar” lélek és szellemiség megtestesülése.
Nem kő és írás, nem anyag: nem a szétszabdalt állam, sokkal inkább a törhetetlen lélek jelképe. Mely megváltva, testét találva újra otthonra lelhet 100 év magánya után, 1000 év történetébe és közösségi erejébe kapaszkodva.
E gránittábla: hazatérés, találkozás és megbocsátás. Lélekkő.

Haza van a magasban, de van a fűszálak alatt is, hiszen az ősök porán járunk… A Trianon utáni 100 év karantén után újra erősek vagyunk, ma ismét győzelemre állunk… Nem ért véget a történelmünk Muhinál, Mohácsnál, Világosnál, sem Trianonnál… Mert – hiszek abban – a Szent Korona véd bennünket…

A Trianon-szindrómát immár a 4. trianoni generáció túlélte. De az 5. trianoni generációnak is lesz még dolga…!
A HAZA MINDEN ELŐTT! A Szent Korona mindnyájunk fölött…
Boldog vagyok 2020. Adventjának 4. vasárnapján: a betlehemi csillag érkezik… ÁLDOTT KARÁCSONYT KANIZSAIAK! – közölte Facebook oldalán Balogh László nagykanizsai polgármester.

Kikerült a kanizsai Nagy-Magyarország Emlékműhöz a trianoni emléktábla

“A mi ezeréves koronánk egyedülálló szent tárgy, amely koronaékszer, jelkép, jogforrás és hatalom egyben, a világban való eligazodás koordinátarendszerének origója, mely mindig mutatja az utat a történelemben.
Felfelé, az ég felé.
Ezért nehéz nekünk a földi dolgokkal bajlódni, ezért nehéz meglátni a sanda szándékot, és ezért nehéz folytonosan változó új utakon járnunk.
Mert mi ragaszkodunk.
Az 1000 évünkhöz, Istvánhoz, Kálmánhoz, Hunyadi Jánoshoz, de ragaszkodunk Zrínyihez, Petőfihez és Bolyaihoz is.
És ragaszkodunk Erdélyhez, Kárpátaljához, mely a szülőföldem, Vajdasághoz, ragaszkodunk a 15 millió magyarhoz.
A mi irányunk felfelé vezet minket, az ég végtelenje felé.”
(Részlet Nagykanizsa polgármesterének a június 24-i Trianon-megemlékezésen elhangzott beszédéből.)

Kedden a Nagy-Magyarország Emlékmű és a Szent Korona mellett került elhelyezésre a trianoni emléktábla – tájékoztatott Facebook oldalán kedden Balogh László nagykanizsai polgármester.

Gránit emléktábla kerül a nagykanizsai Nagy-Magyarország emlékműre – Dél-Zala Press

Trianon 100 – egy évszázad magányát követően, a bezártságból a nemzet újraegyesítésével felszabadulva tudtunk emlékezni együtt június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. Amely emlékezés egyben tanúságtétele a magyarság összetartozásának, a határokon átívelő kulturális gyökerek, a közös nyelv és nemzeti érzés egységének.

Készre jelentettek két kanizsai beruházást

Kedves Kanizsaiak!
Bár a pandémia felülírta hétköznapjainkat, az élet nem állhat meg, ezt bizonyítja az is, hogy a Deák és az Eötvös tér fejlesztésével, szépítésével újabb fontos mérföldkőhöz érkeztünk.

Két belvárosi terünk felújítása a végéhez ért, az elvégzett munkálatokról Kovács Tamás, a kivitelező Szabadics Zrt. vezetője számolt be Cseresnyés Péter államtitkár úrnak és nekem a helyszínen. A beruházásra a Zöld Város – Zöld Nagykanizsa biztosított forrást, a program mintegy 1,5 milliárd forintos keretéből.

A belváros rekonstrukciója hosszú folyamat, több mint 10 évre nyúlik vissza. Az első és a második ütemben egyebek mellett megszépült az Erzsébet tér és a Fő út, a harmadik ütemben pedig a Deák és az Eötvös tér, de folyamatban van még két parkoló felújítása is a Szent József téren és a kanizsai kampusz előtt.

Nagykanizsa belvárosának egyik különlegessége, hogy terek láncolata alkotja. A Deák és az Eötvös tér a beruházásoknak köszönhetően igazán családbaráttá vált, de a tervezés során szempont volt a környezettudatosság és a zöldítés is. Kanizsa számára itt, a zalai erdők ölelésében, mindig is fontos volt a természet közelsége, a természeti értékek megbecsülése, amely – tapasztalataink szerint – az itt élők számára is nagy örömet okoz.

Bízom abban, hogy a járványhelyzet elmúltával közösen is megünnepelhetjük e két nagyszerű tér, s vele a belváros újjászületését! – tájékoztatott Facebook oldalán vasárnap Balogh László nagykanizsai polgármester.

Gránit emléktábla kerül a nagykanizsai Nagy-Magyarország emlékműre

Trianon 100 – egy évszázad magányát követően, a bezártságból a nemzet újraegyesítésével felszabadulva tudtunk emlékezni együtt június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. Amely emlékezés egyben tanúságtétele a magyarság összetartozásának, a határokon átívelő kulturális gyökerek, a közös nyelv és nemzeti érzés egységének.

Ezt az elválaszthatatlan egységet és összetartozást kívánjuk méltó módon, egy 185×210 cm-es gránit emléktáblával örökérvényűvé tenni az Eötvös téren, a Nagy-Magyarország emlékmű mellett állítva.

Az emléktábla terve még az előző városvezetés kezdeményezése volt, mellyel a trianoni tragédia 100 éves évfordulójára kívánt illő emléket állítani. Ezt a kezdeményezést kívánom most polgármesterként megvalósítani, azonban a pandémia és a tér megújításának munkálatai közbeszóltak, így az emléktábla nem készülhetett el időben, a szándékozott június 4-ére.

Jelenleg a terveztetésen vagyunk túl, majd az ajánlatok bekérése következik, hogy a 4,4 millió forint költségvetésű alkotás megszülethessen.

Köszönet Kövér Lászlónak és Cseresnyés Péternek, hogy a Polgári Kanizsáért Alapítványon keresztül hozzájárulnak 2,4 millió forinttal az emléktábla elkészüléséhez, ezzel is segítve e nemes célt megvalósítani, levéve a költségek jelentős részét a város válláról.

További támogatásként szintén köszönöm a Pro Urbe Kft. és a Szabadics Zrt. segítségét, akik az emléktábla állításhoz szükséges kiegészítő részmunkákat vállaltak el díjmentesen.

Az emléktábla elkészítése és elhelyezése a szerződéskötéstől számítva közel két hónapot vesz igénybe, ezért a közelgő határidőre tekintettel az emléktábla elkészítésével és elhelyezésével kapcsolatos döntéseket most kell meghozni, így az ellenzéki többségnek tájékoztatásra elküldtem a költségvetési hátteret biztosító anyagot.

Bár ne tettem volna!

Mert ez a tájékoztatás alkalmat adott nekik arra, hogy azonnal megcsúfoljanak egy közösségünk számára fontos és becses, sőt szimbolikus értéket.

A költségvetési átcsoportosításról a döntés megtörtént, a fejlesztés végrehajtásához a szükséges fedezet rendelkezésre áll. A 2,4 millió forintos alapítványi támogatás még az önkormányzat fizetési kötelezettsége előtt be fog érkezni a város számlájára.

Sajnálatos, hogy az ÉVE többségi ellenzéki koalíciója mások támogató segítségéhez képest csak annyiban tudott hozzájárulni e nemes cél megvalósulásához, hogy idő előtt nyilvánosságra hozta a tervet, és egy hazug állítással besározta a még el sem készült emlékművet és annak támogatóit.

Sajnálom, hogy Trianon 100 nem lehet a múltunk része, nem tudunk túllépni rajta, mert rossz szelleme újra és újra visszatér még a határainkon belül is. Nemcsak a határaink választanak el minket, de határon belül sincs meg az egység és a nemzeti minimum, mert valakiknek a politikai haszonszerzésért még száz év szenvedésének a meghurcolása, megalázása sem drága.

Sajnálom, hogy az emléktábla állítása érdekében történő önzetlen összefogást, támogatást a kanizsai közgyűlési többséget birtokló politikai szerveződés hazug politikai támadásra használja fel. Egyértelmű, hogy az emléktábla állítása során a város senkinek nem ad kölcsön még rövid időre sem. Sőt a megrendelendő munkák elvégzéséhez a város kap jelentős, 2,4 millió forintos támogatást egy alapítványon keresztül.

Trianon 100. évfordulójához méltatlan, hogy ezért a támogatásért cserébe a támogatók elvtelen hazug politikai lejáratásban részesülnek a kanizsai kormányellenzék részéről. Félő, hogy amint döntési helyzetbe kerülnek, ellehetetlenítik majd azt a nemes összefogást, mely egy emléktábla állítását tenné lehetővé Trianon 100. évfordulója alkalmából – írta Facebook oldalán csütörtökön Balogh László nagykanizsai polgármester.

Trianon 100 – Megemlékezés Nagykanizsán

Hagyományőrző katonák a nagykanizsai Nagy-Magyarország-emlékműnél, az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján tartott megemlékezésen 2020. június 4-én.

Hagyományőrző katonák a nagykanizsai Nagy-Magyarország-emlékműnél, az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján tartott őrtűzgyújtáson 2020. június 4-én.

Hagyományőrző katonák a nagykanizsai Nagy-Magyarország-emlékműnél, az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján tartott őrtűzgyújtáson 2020. június 4-én.

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a nagykanizsai Nagy-Magyarország-emlékműnél, az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján tartott megemlékezésen 2020. június 4-én.

Nemzeti színű zászlókból kirakott Nagy-Magyarország-térkép a nagykanizsai Nagy-Magyarország-emlékműnél, az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján tartott megemlékezésen 2020. június 4-én. (Fotók: MTI/Varga György)

Június 4-én emlékezzenek meg a kanizsaiak is Trianonról!

Tisztelt Kanizsaiak!

Június negyedikén nemzetünk és városunk a magyarság számára a 20. század legtragikusabb történelmi eseményére, a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezik.

Így teszünk mi is, sajnálatosan azonban éppen a centenáriumi évben a veszélyhelyzet miatt nem tudunk közösen, együtt lenni és emlékezni a tragédiára.

Arra kérem Önöket, hogy egy-egy szál virággal, gyertyával álljanak meg a Nagy-Magyarország-emlékműnél június 4-én, ezzel is jelképesen megjelenítve a nemzeti összetartozásunkat.

Emlékezzünk külön, de lélekben közösen – írta Facebook oldalán Balogh László nagykanizsai polgármester.

15 látványos fotó Kanizsáról

Nagykanizsa meghatározó épületeiről, tereiről, köztéri szobrairól kaptunk egy csokorra valót Varga György olvasónktól, melyekből válogattunk egy kis képgalériára valót.

A fényképeket nézegetve meg kell állapítani, hogy a városra jellemző közterületek az idők során igencsak változtak, megszépültek.

Varga György segítségét köszönjük szépen!

Egyben kérjük Olvasóinkat, hogy küldjenek fotókat, akár videókat KanizsaPress nevű Facebook oldalunkra privát üzenetben vagy az info@delzalapress.hu e-mail címünkre.

Jó szórakozást a szép fotókhoz 🙂