Trianon gránittábla a kanizsai Nagy-Magyarország Emlékműnél

Tisztelt Kanizsaiak!
Ma este (December 20-án, vasárnap. A Szerk.) egy sajtóesemény keretében átvette városunk a Nagy-Magyarország Emlékmű mellett felállított trianoni gránit emléktáblát, melynek elkészíttetését Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő kezdeményezte és támogatta.

Trianon gyermeke vagyok, mert Ungváron, Kárpátalján, a külhonban születtem. Aki soha nem élt kisebbségben, az soha nem tudja meg, mit jelent magyarként élni ott, ahol ez nem jelent előnyt, sőt hátrányos. Ezért különösen örülök annak, hogy Nagykanizsán áll őrt az unikális értékű Nagy-Magyarország emlékművünk.
A trianoni békediktátum 100. évfordulójáról való méltó megemlékezésünk sok okból késett. De igazán méltó, hogy a Trianonra figyelmeztető gránit emléktábla Advent utolsó vasárnapján végre felavatódik egy méltó városi történelemóra monumentumaként, ha nem is teljes nyilvánossággal…

Köszönet érte minden kanizsai és Kanizsán túli magyarnak, aki adományával támogatta ezt a nemes célt. Különösen a Polgári Kanizsáért Alapítványnak, aki összefogta a gyűjtést, s a 2 legfőbb adományozónak: Kövér Lászlónak, az országgyűlés elnökének és Cseresnyés Péternek, országgyűlési képviselőnknek. A kb. 4,4 milló Ft-os megvalósításban nagy köszönet jár a Temesi Gránit Kft.-nek az elkészítésért, s a Szabadics Zrt.-nek az alépítmény megvalósításáért.

Trianon a nemzetünk ellen elkövetett igazságtalanság, gyilkossági kísérlet, a magyar néplélek sérülése is, fájdalom, trauma. De túllépve a történelmi igazságtalanságon legfőbb üzenete mégis az, hogy megmaradtunk, talpra álltunk, sőt őseinkhez hasonlóan győztünk: Trianon így kell, hogy nemzettudatunk része legyen! Széchenyit sokadszor idézve: „Sokan azt gondolják: Magyarország volt, én azt szeretem hinni, lesz!”

A magyar állam testét 100 évvel ezelőtt a történelemben munkálkodó hatalom ereje szenvtelenül szétdarabolta, mintha élettelen anyag volna, mely harci koncként elosztható lenne. De a nemzet nem csak állam, a nemzet népe és kultúrája nem pusztán ország, nem határok és földek, testek és tárgyak halmaza, nem csak jogrend és épületek együttese, nem egyedek sokasága. Hanem történetté formált közösség, lélekvihar a testben, de azon túl is szárnyaló lelkesség.
A nemzet az a belső kötelék, amely átível határokat, földet és teret és embereket, de az emberek hagyományait, hitét és reményét, szeretetét és verítékét oldja és köti össze.

Ez a közösségi erőből, adományból, emberi hűségből formált emléktábla ezen értékek összeadódása, a nemzet, a „15 millió magyar” lélek és szellemiség megtestesülése.
Nem kő és írás, nem anyag: nem a szétszabdalt állam, sokkal inkább a törhetetlen lélek jelképe. Mely megváltva, testét találva újra otthonra lelhet 100 év magánya után, 1000 év történetébe és közösségi erejébe kapaszkodva.
E gránittábla: hazatérés, találkozás és megbocsátás. Lélekkő.

Haza van a magasban, de van a fűszálak alatt is, hiszen az ősök porán járunk… A Trianon utáni 100 év karantén után újra erősek vagyunk, ma ismét győzelemre állunk… Nem ért véget a történelmünk Muhinál, Mohácsnál, Világosnál, sem Trianonnál… Mert – hiszek abban – a Szent Korona véd bennünket…

A Trianon-szindrómát immár a 4. trianoni generáció túlélte. De az 5. trianoni generációnak is lesz még dolga…!
A HAZA MINDEN ELŐTT! A Szent Korona mindnyájunk fölött…
Boldog vagyok 2020. Adventjának 4. vasárnapján: a betlehemi csillag érkezik… ÁLDOTT KARÁCSONYT KANIZSAIAK! – közölte Facebook oldalán Balogh László nagykanizsai polgármester.