Tetőfelújítást ígért a kanizsai férfi, de elsikkasztotta 820 ezres előleget

A néhai sértett férfi 2020. novemberében elhatározta, hogy felújíttatja a gutorföldei lakóházának tetőszerkezetét. A sértett egyik ismerősének ajánlására telefonon vette fel a kapcsolatot a vádlottal, – egy 1984-ben született nagykanizsai férfi- aki ezután személyesen is megjelent a sértett házánál 2020. novemberében.

A vádlott a helyszínen történt felmérést követően elvállalta a lakóház tetőszerkezete cseréjének munkálatait, melyről írásban megbízási szerződés elnevezésű okirat készült a felek között. A szerződésben a munkavégzés időpontjaként 2020. december 1. napja+időjárási tényezők, megbízási összegként pedig 1 320 000 Ft került megjelölésre.

A vádlott egyébként a sértettel történő megállapodás időpontjában sem magánszemély, sem egyéni vállalkozói minőségben nem rendelkezett építőipari tevékenység folytatására irányuló engedéllyel.

A vádlott a szerződés aláírásakor a sértettől 820 000 Ft-ot vett át anyagvásárlásra előleg címén. A pénz átvételét követően azonban a vádlott a sértett lakóházához építőanyagot nem szállított, a munkát sem az általa vállalt határidőben, sem azt követően nem kezdte el, a késedelem kapcsán valótlan okokra hivatkozott.

A vádlott az általa elvállalt munkát nem végezte el, az anyagvásárlásra átvett 820 000 Ft-os előleggel sem számolt el néhai sértett felé, azt nem a sértett lakóházának javításához szükséges anyagvásárlásra használta fel. A vádlott az előleg címén átvett 820 000 Ft-ot a sértett tudta és beleegyezése nélkül saját céljaira fordította, így abból más helyszíneken folyamatban lévő munkáihoz szükséges anyagvásárlásait, valamint bérek kifizetését fedezte.

Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a napokban – közölte honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője. ( A fotó illusztráció: Pixabay)

Milliós vízdíjat sikkasztott el Nagykanizsán

Egy 1961-ben született férfi 2012. április 1-jétől a nagykanizsai Látóhegy 1. számú Polgári Jogi Vízhasználati Társaság sértett közös képviselője volt. A vádlott ezen feladatkörében köteles volt a társaság tagjaitól az ingatlanaikon elfogyasztott ivóvíz ellenértékét átvételi elismervény ellenében, készpénzben beszedni, majd a beszedett összegeket a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére befizetni.

A vádlott 2013. januárjában lemondott a tisztségéről, ám a feladatát megbízás nélküli ügyvivőként továbbra is ellátta. A vádlott a vízdíjakat rendszeresen beszedte a társaság tagjaitól, ám befizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, a beszedett összegek egy részét nem fizette be a vízszolgáltató részére.

A vádlott 2012. április 14. és 2020. szeptember 19. között a társaság tagjaitól összesen 7.015.930,- Ft-ot szedett be, amelyből 4.790.218,- Ft-ot befizetett a vízszolgáltató részére, ám a fennmaradó 2.225.712,- Ft befizetését elmulasztotta, azt a saját céljaira fordította.

A vádlott 2018. január 7-én átvett 100.000,- Ft készpénzt egy inkei lakostól azért, hogy nevezett a látóhegyi ingatlanát a sértett által használt ivóvízhálózathoz csatlakoztathassa. A vádlott ezen összeget a társaságnak nem fizette be, hanem azt eltulajdonította. A vádlott magatartásával a sértettnek összesen 2.325.712,- Ft kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a napokban – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Elsikkasztotta a 700 ezres előleget a kanizsai szerelő

Egy 1974-ben született nagykanizsai férfi tavaly november 6-án Nagykanizsán vállalkozási szerződést kötött egy megrendelővel nagykanizsai lakásának központi fűtés szerelési munkáinak az elvégzésére. A szerződésben a férfi a munkát a szükséges anyagok megérkezésétől függően, de előreláthatóan 2019. november 15. és 2019. november 23. között vállalta elvégezni azzal, hogy az anyagbeszerzés az ő feladata, amelyre előlegként 700.000 Ft készpénzt vett át a szerződés aláírásakor.

A szerelő tudott arról, hogy a megrendelő felesége beteg, 2019. novemberében kórházi ellátásra szorul, így a munkával ennek ideje alatt kell végeznie. A férfi 2019. november 12-én a szükséges anyagokat emailben megrendelte egy kft.-től, amely ugyan megerősítette a megrendelést, a vételár előleg bekérése iránt azonban már nem intézkedett, rendszerhiba miatt az erre irányuló üzenetet nem küldték ki neki.

Emiatt a férfi az előleg befizetés szükségességéről nem szerzett tudomást, így annak eleget sem tett, ezért a cég 2019. december 3-án már a megrendelése törléséről értesítette őt. A vállalkozó építési anyagot így sem ekkor, sem később nem vásárolt. A megrendelő a késedelem miatt bizalmát vesztette, ezért 2019. november végén a szerződéstől elállt, visszakérte az általa kifizetett összeget a terhelttől azzal, hogy tudatosította benne, hogy a munkát a továbbiakban már mással kívánja elvégeztetni.

A férfi azonban az anyagelőleg címén átvett összeggel elszámolni nem tudott, mivel azt megrendelést követően, de pontosan meg nem állapítható időben felélte. Ekkor ugyanis munkahellyel, jövedelemmel, megtakarítással avagy bármilyen egyéb ingó vagyonnal nem rendelkezett, egyetlen tulajdonát Kiscsehiben egy belterületi ingatlan ¼ tulajdoni illetősége képezte, amelyet viszont korábbi tartozásai miatt összesen 5.629.732 Ft értékben végrehajtási jog terhelt.

A férfi, hogy tettét leplezze előbb újabb és újabb fizetési haladékot kért a megrendelőtől, majd végül különböző, általa kitalált ürügyekre hivatkozással megtagadta az összeg visszafizetését. A megrendelő ezért fizetési meghagyás kibocsátását majd végrehajtást kezdeményezett. A férfi azzal, hogy a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonította 700.000 Ft kárt okozott a sértettnek, amely nem térült meg.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a napokban – tájékoztatta honlapunkat hétfőn dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

A raktárban dugta el a másfél milliót

A vádirat szerint a vádlott 2014. évtől egy fővárosi székhelyű kft. Zala megyei kirendeltségén dolgozott.
A vádlott feladatkörébe tartozott többek között a pénzügyek intézése is.

2015. évben a férfi nehéz anyagi helyzetbe került, így több kölcsönt és személyi hitelt is igényelt.
Jövedelme kiegészítésének érdekében 2017 júniusában munkahelyének házi pénztárából elvette az előző napi bevételt, s azt az üzlet raktár részében eldugta.
Az elrejtett összeget délután magához vette, majd távozott a munkahelyéről.
A későbbiekben a pénzt saját céljára fordította.
A sértettnek okozott kár 1.516.110 forint.
V.A.P. jelentős kárt okozó sikkasztás bűntette minősítésű ügyét csütörtökön tárgyalják a Nagykanizsai Járásbíróságon, ahol elsőfokú előkészítő ülésen a vádlottat hallgatják meg – olvasható a Zalaegerszegi Törvényszék nyilvános tárgyalási jegyzékében.

Eladta a ki sem fizetett gépeket a kanizsai exfőnök

Még tavaly október 25-én felszámolás alá került egy nagykanizsai székhelyű Kft., amelynek egy 45 éves nagykanizsai férfi volt az ügyvezetője.
A felszámolási eljárás során derült fény arra, hogy a férfi által vezetett gazdasági társaság 2013. május 13. napjától kezdve egy 20 tonnás 7.000.000 Ft értékű Reis stancoló gépet bérelt egy budapesti székhelyű Kft-től, melynek bérleti részleteit kisebb csúszásokkal ugyan, de fizette.

A fenti gépen kívül 2016. március 29-én kelt adásvételi szerződéssel a Kft-től, mint eladótól vásárolt egy 30 tonnás 9. 200.000 Ft értékű ugyancsak Reis típusú présgépet és egy Westofen kemencét a tartozékaival együtt, mely utóbbi vételára 500.000 Ft volt.
A fent említett adásvételi szerződésben foglaltak értelmében az eladó 90 napot biztosított a vevő részére a fenti eszközök vételárának kifizetésére, valamint azzal a kikötéssel élt, hogy az eszközök tulajdonjoga csak a teljes vételár megfizetése után száll át a vevőre.

A férfi a fenti határidő letelte után nem gondoskodott a vételár kifizetéséről, így a gépek nem kerültek a tulajdonába. Ennek ellenére a férfi ügyvéd által készített, 2017. július 05-n kelt adásvételi szerződéssel eladta egy harmadik személynek a tulajdonba nem került fentiekben említett présgépeket és kemencét, azokat sajátjaként, per és tehermentesnek megjelölve értékesítette, azokkal sajátjaként rendelkezett.

Az adásvételi szerződés készítésekor az ügyvédet hamisan arról tájékoztatta, hogy a fenti gépek tulajdonjogát megszerezte, így közreműködött abban, hogy jog létezésére vonatkozó valótlan tartalmú magánokirat készüljön, amit a gépek értékesítése érdekében felhasznált.
A sértett Kft a beszerzett szakértői vélemény szerint 16.700.000 Ft kárt szenvedett, mely a gépek lefoglalásával és kiadásával megtérült.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség sikkasztás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróságon – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Saját zsebre dolgozott az értékesítő Nagykanizsán

Egy 37 éves balatongyöröki lakos 2014-től értékesítő-szakértőként dolgozott egy gépkocsi alkatrészeket forgalmazó kft. nagykanizsai területi kirendeltségén.
Feladatkörébe tartozott: a reggeli számlázás, betétdíjak kezelése, pénzfeladás bankba, annak összekészítése, bizonylatok ellenőrzése és zárása, a napi bevétel feladása, valamint a napi elszámoltatás és pénzügyi zárás is.

A férfi anyagi helyzete 2015. évtől elnehezült, melynek okán 2015. június és 2016. szeptember között több pénzintézettől összesen 5 alkalommal igényelt és kapott személyi hitelt, legutóbb 1 000 000 Ft-t.
A kirendeltségen 2017. június 3. napján (szombaton) a férfit bízták meg a bevételkezelési feladatokkal.
Az üzletet kollégája nyitotta, aki kivette a széfből az előző napi 1.516.110 Ft összegű bevételt tartalmazó lemezkazettát és átadta a férfinek.
A férfi a pénteki bevétel összegét egy borítékban az üzlet hátsó, raktár részén lévő polcokhoz rejtette, és csak a 3.356.385 Ft összeget kitevő szombati bevételt zárta el az üzlet széfjébe. Ezt követően délután a borítékot magához vette, és a benne lévő másfél millió Ft-ot eltulajdonította.
Az okozott kár nem térült meg.
A Nagykanizsai Járási Ügyészség a férfi ellen sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróságon – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Másfél milliót lopott munkaadójától Kanizsán

A nagykanizsai rendőrök vádemelési javaslattal zártak le egy 37 éves férfival szemben folytatott nyomozást.
Egy nagykanizsai áruház alkalmazottja még tavaly június 6-án vette észre, hogy az azt megelőző napok bevételének átutalásakor több mint másfélmillió forint hiány keletkezett.
A nyomozás során beszerzett adatok alapján a rendőrök gyorsan kizárták, hogy a pénzintézet hibázott volna, a lehetséges elkövetői kört az üzlet dolgozóira szűkítették, majd az adatgyűjtések, kihallgatások eredményeként azonosították és gyanúsítottként hallgatták ki az áruház egyik 37 éves alkalmazottját.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a napokban befejezte, az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte az illetékes ügyészségnek.
(Forrás: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság)

(A Nagykanizsai Rendőrkapitányság épülete)

Sorsjegyeket sikkasztott a kanizsai postás

A Nagykanizsai Járási Ügyészség emelt vádat egy volt postás ellen, aki a rábízott sorsjegyekkel bizniszelt.

T. tavaly április 24-től mint betanított kézbesítő állt a Magyar Posta Zrt. alkalmazásában.

Munkakörébe tartozott – többek között – a küldemények, készpénz, értékcikk ellátmány átvétele, kezelése; a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy szakmai irányítója által meghatározott tervelvárások szerinti értékesítést elősegítő feladatok ellátása: ajánlás, címközvetítés, hírlap előfizetés-gyűjtés, hírlap és sorsjegy értékesítés.

Időközben az általa részére kiosztott árukészletből Fáraók Kincse, Szuper Bankó, Szerencsenaptár, Black Jack, Zseton, Buksza, Mega Bankó, Szuper Black Jack, Astro+TV, Hoppá nevű sorsjegyek tűntek el, amelyekkel a férfi munkáltatójánál nem tudott elszámolni.

A turpisság akkor derült ki, amikor T. augusztusban felmondott és a végelszámolásnál összesen 109 sorsjegy hollétéről nem tudott számot adni.

Mindezek miatt a volt postást kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétségével vádolta meg az ügyészség.

Sikkasztott a nagykanizsai biztosítós

A nagykanizsai vádlott egy biztosítással foglalkozó Kft-nek dolgozott vállalkozóként.
Feladata a biztosítást kötni szándékozók felkeresése, a nyomtatványok kitöltése, az ajánlattételi díjak átvétele volt, amelyeket csekken kellett továbbítania a biztosító felé.

A vád szerint bizonyos esetekben azonban ezt nem tette meg, illetve többször fiktív szerződéses ajánlatot kötött, hogy megkapja utána a jutalékot.
Összesen 49 visszaéléssel vádolja az ügyészség. A károk egy része megtérült.
K. Zs.-t sikkasztással vádolják, az általa okozott kár mintegy 805 ezer forint.
Ügyét december 19-én tárgyalja Kanizsán, Domjánné dr. Kormányos Edit bírói tanácsa – értesültünk a Zala Megyei Törvényszéktől.

Egy kanizsai sikkasztás és lopás vádirata

H. Gábor terhelt a Nagykanizsa,. szám alatt található Kft. alkalmazásában értékesítőként dolgozott. Az áruházba 2016. november 29-én többek között egy 21.327 Ft (+ÁFA) egységárú, Electrolux Scparketto márkájú porszívó, 2016. december 7-én 72.540 Ft (+ÁFA) egységárú, Electrolux EWT1266ESW típusú felültöltős mosógép, valamint 2016. december 21. napján egy 104.000 Ft egységárú LG 49LH5100 típusú televízió került bevételezésre, melynek kijelzője annak átvételekor már törött állapotú volt.
H. Gábor terhelt a raktárban elhelyezett felültöltős mosógépet, valamint porszívót azok vételárának kiegyenlítése nélkül 2016. december 17. napján az áruházzal üzleti kapcsolatban álló – a műszaki cikkek valós tulajdonjogi helyzetéről tudomással nem bíró  fuvarozóval Nagykanizsa, utca szám alatti lakhelyére szállíttatta.

 

A javításra szoruló televíziókészülék vonatkozásában a terhelt megegyezett az Kft. üzletvezetőjével, hogy azt elviszi és garanciális javíttatást követően annak vételárát legkésőbb 2017. január hónap elejéig kifizeti.

 

A televíziót H. Gábor megrendelése nyomán 2017. január 13. napján a zalaegerszegi Elektronikai Kft. üzletében megvizsgálták, ennek során megállapították, hogy a javítási költségek meghaladnák a készülék vételárát, ezért annak selejtezésére tettek javaslatot. A terhelt ezt követően a televízió vételárának kiegyenlítése iránt, vagy a készülék áruházba való visszaszállíttatása érdekében nem intézkedett.

 

2017. január 11. napján a terhelt munkahelyén leltározásra került sor, melynek során észlelték a jogtalanul eltulajdonított műszaki cikkek hiányát.
A nyomozó hatóság 2017. február 13. napján házkutatást foganatosított a terheltnél, mely során lefoglalták tőle az eltulajdonítással érintett Electrolux Scparketto porszívót és Electrolux EWT1266ESW felültöltős mosógépet. A fenti műszaki cikkeket a terhelt 2017. március 13. napján 140.000 Ft vételáron megvásárolta.

 

A terhelt által szervizelésre beadott LG 49LH5100 típusú televíziót a Elektronikai Kft. alkalmazásában álló D. Gábor 2017. március 16. napján a nyomozó hatóság által foganatosított lefoglalás során átadta és azt a sértetti képviselő részére kiadták.

A terhelt cselekményét összesen 197.867 + 53.424 Ft ÁFA értékű műszaki cikkekre követte el, mely elkövetési érték a nyomozás során a termékek sértetti képviselő részére való visszaadásával megtérült.

 

 

2./

H. Gábor terhelt 2017. január 24. napján reggel 8:30 órakor egyedül végezte munkahelyén – Nagykanizsa, utca szám alatt található üzlet kinyitását. Ennek során a raktárhelyiségben lévő szekrényből elővette az ott tárolt pénztartó kazettát és azt a bolt kasszarészéhez vitte. A kazettát ezt követően a pénztárgép melletti fiókban tárolt kulccsal kinyitotta és abból 40.000 Ft készpénzt vett magához.

 

2017. január 25. napján az üzletvezető lebetegedett, ezért megkérte a szabadnapon lévő terheltet, hogy nyissa ki helyette az üzletet. Ezt követően H. Gábor reggel 8 óra 30 perckor elvégezte a nyitást, ennek során – munkatársai távollétét kihasználva -ismét a kasszához vitte a raktárhelyiségben tárolt pénztartó kazettát és abból – annak kulccsal való kinyitását követően – 65.000 Ft készpénzt vett magához.

 

A sértetti Kft. alkalmazásában álló pénztáros, valamint az üzletvezető számlaellenőrzés és a napi zárás kapcsán észlelték a hiányt, melyet a központi ellenőrzés is megerősített.
A terhelt cselekményével 105.000 Ft lopási kárt okozott az Kft.-nek, mely a nyomozás során nem térült meg.

 

3./

Egy női sértett 2016 decemberében a Nagykanizsa, szám alatt található Kft. üzletében vásárolt egy felültöltős Electrolux márkájú mosógépet, melynek során H. Gábor terhelt a műszaki cikk értékesítőjeként működött közre, továbbá a termék kiszállítást követő összeszerelését is elvégezte a sértett lakhelyén. Ennek kapcsán a terhelt a nő bizalmába férkőzött, akit ezt követően a lakásán kettő alkalommal meglátogatott. Így történt, hogy H. Gábor 2017. április 12. napját megelőző hét folyamán a délutáni órákban – pontosabban meg nem állapítható időpontban – megjelent a sértett lakhelyén, a sértett a terheltet a lakásába beengedte és a szobahelyiségben beszélgetni kezdtek.

 

A sértettet a beszélgetés során a társasház közös képviselője felhívta a közös költség befizetésével kapcsolatban, ezért F. Jánosné a terhelt jelenlétében a szekrényén lévő három darab 20.000 Ft-os bankjegyet tartalmazó naptárból elővett egy 20.000 Ft-os bankjegyet, majd kabátfelvétel céljából bement a fürdőszobába.

 

 

A szobában tartózkodó terhelt ezt kihasználva, kivett a sértett naptárjából még egy 20.000 Ft-os bankjegyet, majd a naptár alatti szekrény ajtaját is kinyitotta és az ott lévő összesen 140.000 Ft készpénzt tartalmazó kettő darab borítékot is magához vette. Ezt követően H. Gábor a sértettel együtt távozott a lakásból.

A terhelt cselekményével összesen 160.000 Ft lopási kárt okozott a sértettnek, mely a nyomozás során nem térült meg – olvasható a Nagykanizsai Járási Ügyészség vádiratában.

1 2