30 százalékos lakbéremelésről és a kamerarendszer bővítéséről is döntött Nagykanizsa közgyűlése

A közterületi kamerarendszer bővítéséről, az önkormányzati lakások bérleti díjának emeléséről és a református iskola indításának támogatásáról is döntött pénteken Nagykanizsa közgyűlése.

A zalai városban jelenleg 77 helyszínen működnek közterületi kamerák, amelyek egy része elavult, illetve indokolttá vált, hogy további helyszíneken bővítsék a rendszert. A képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy 25 millió forintból idén négy helyszínen újakra cserélik az elavult, rendszámfelismerésre is alkalmas kamerákat, további 11 helyszínen pedig új kamerákat helyeznek el.

Balogh László polgármester (Fidesz-KDNP) előterjesztése és a testület egyhangú döntése alapján térítésmentesen ad át a város egy ingatlant a Somogyi Református Egyházkerületnek, hogy abban a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartójaként a zalai városban is református iskolát indítson.

A Szent Imre utcában korábban óvodaként működő, de évek óta kihasználatlan ingatlanban felmenő rendszerben kezdenék el az oktatást, de az épület szükséges felújítása miatt az első évfolyamot ősszel még a néhány éve épült Kiscsillag Református Óvodában helyezik el.

A közgyűlésben többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesület (ÉVE) frakciójának előterjesztése alapján, és végül a frakció tagjainak szavazatával döntöttek az önkormányzati lakások bérleti díjának 30 százalékos emeléséről.

A vitában a többséget adó képviselők azzal érveltek, hogy 2019 óta nem emelkedett a lakások bérleti díja, de a fenntartási költségük azóta jelentősen nőtt, a Fidesz-KDNP frakciójának tagjai ugyanakkor aggályosnak tartották, hogy előzetes egyeztetés nélkül és egy lépcsőben már április 1-jétől jelentős mértékben növekednek a díjak. MTI

Kivonult a kormányoldal a nagykanizsai közgyűlés üléséről

A soron kívüliként összehívott ülés elején, a két nappal korábbi ülésen tapasztalt elfogadhatatlan stílusra hivatkozva kivonult a polgármester és a teljes Fidesz-frakció szerdán Nagykanizsán a város közgyűlésének üléséről.

Balogh László (Fidesz-KDNP) a többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesület (ÉVE) képviselőinek kezdeményezésére összehívott soron kívüli ülés elején azt mondta: a közgyűlés elé most került napirendi pontok egyike sem igényel sürgősséget, azt az áprilisi, rendes közgyűlésen is meg lehetne tárgyalni. Hozzátette ugyanakkor, hogy hétfőn a közgyűlés stílusa „olyan morális mélységbe süllyedt az ÉVE frakciója részéről, hogy az nem hagyható szó nélkül”, ezért a maga részéről befejezettnek tekinti a mostani ülést.

(A nagykanizsai közgyűlés tagjai 2019-ben az alakuló ülés előtt. Fotó: Vízvári József)

A polgármester és a Fidesz-frakció – beleértve az alpolgármestert is – ezek után kivonult az ülésről, eközben pedig Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője úgy fogalmazott: a polgármester alkalmatlanná vált a tisztségére.

Mintegy tízperces szünetet követően Gyergyák Krisztina főjegyző közölte: a törvényi rendelkezések és az önkormányzati szervezeti és működési szabályzat alapján a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén vezetheti az ülést a város ügyrendi, jogi, nemzetpolitikai és közrendi bizottságának elnöke. Fodor Csaba ehhez azt fűzte hozzá: úgy tekintik, hogy a polgármester és az alpolgármester „nem akar dolgozni”, ezt pedig tartós akadályoztatásnak minősítik.

Károlyi Attila (ÉVE), az ügyrendi bizottság elnöke ezután a polgármesteri székből indította el az ülést, amelynek valamennyi tervezett napirendi pontjait – miután az ÉVE képviselőinek több mint 53 százalékos többségük van a közgyűlésben – elfogadták, azokat megtárgyalták, illetve döntéseket is hoztak.

Egyebek között tárgyaltak az ukrán menedékkérők Nagykanizsán történő elszállásolásával kapcsolatos napirendi pontról, az április végi város napjára, valamint a májusi gyermeknapra szánt összegekről, továbbá a Tungsram nagykanizsai gyárának helyzetét érintő polgármesteri-vezérigazgatói levélváltásról, amely szerint a cégvezetés a parlamenti választások után találkozna a város vezetőivel – közölte szerdán az állami hírszolgálat (MTI).

Egy közgyűlés margójára – Így látta a kanizsai polgármester

Tegnap hosszú hónapokat követően újra összeült a város közgyűlése. Mint ismeretes, a járványhelyzet ideje alatt nem ülésezett a grémium; a rendkívüli időszakban a polgármester gyakorolta a döntéshozói jogokat.
Ezen periódusban, e tényből fakadóan, számos rendelkezést, intézkedést kellett meghoznom mindannyiunk egészségügyi biztonsága és a város stabilitása érdekében, természetesen a várható gazdasági válságra is tekintettel.

Úgy gondolom, hogy a járványhelyzet első hullámát követően, látva az ország és Nagykanizsa egészségügyi eredményeit, elmondhatom, hogy jól kezeltük a helyzetet, időben, szakszerűen és arányosan hoztuk meg a fontos, mindannyiunk biztonságát és életét védő intézkedéseket.

Nincs és nem is lehet ennél fontosabb és jobb hírt most elmondani, csak egyet, a köszönet szavait. Mindenkinek, aki itt volt, aki segített, aki türelmes volt, aki fegyelmezett és segítőkész volt, mindenkinek, aki hozzájárult, akár csak a szabályok pontos betartásával is e közös sikerhez. Amely, remélem hosszú távon megmarad, és nem tér vissza a pandémia második hulláma.

E nehéz és hosszadalmas 98 napot követően azonban sok-sok közös városi ügy és feladat maradt a közgyűlésre.
Én magam a rendkívüli időszakban csak azon kérdésekben döntöttem, melyek az itt élők biztonságát, gazdaságunk stabilitását szolgálták, mindig figyelve a szükségesség és arányosság elveire, és olyan kérdésekben, melyek határideje ezt megkövetelte.

Így végül több mint 70 előterjesztés megtárgyalásának hitében kezdtük meg a közgyűlést csütörtökön, azonban a többséget adó koalíció már az ülés kezdetén mintegy lefelezte a napirendi pontok számát, elsősorban a szakmai ügyekben, az intézményeinkhez, a város működésével is szorosan összefüggő területeken.

A megmaradt napirendi pontok között sok volt a tisztán politikai ügy, amely azt sugallja, hogy komoly visszavágási, mondhatni revans vágy uralta a többségi koalíció tagjait.

Vissza akartak, és sok tekintetben vissza is vettek számos, a véleményem szerint teljesen érthetetlen, mert felesleges, pozíciót, például a megfoghatatlan tanácsnoki pozíciót. Amely semmilyen plusz jogkört vagy feladatot nem jelent a képviselői pozíción felül, talán csak az illetményt, amely több mint a duplája a képviselői illetménynek.

Főként annak fényében, hogy a jobboldal képviselőitől viszont megvontak mindent. Kivéve persze önmaguknál, ahol a tanácsnokok mellett a bizottsági elnöki tisztségeket is mind elfoglalták, és természetesen ott az illetményt biztosítják maguknak.
Megemelték a fizetésüket, ami így több mint két és félszerese a jobboldali frakció tagjaiénak, mert ez volt a legfontosabb nekik. Nem a jobboldali frakció illetményének csökkentése számomra a problémás, hanem hogy ekkora különbséget teremtettek a képviselők között, mondhatni, politikai alapon. Ez egyértelműen igazságtalan és erkölcstelen, ugyanakkor az áhított és hangoztatott együttműködést erősen csorbító tény.

Általánosságban és hirtelenjében három dolgot mondhatunk el, emelhetünk ki a csütörtöki közgyűlésen tapasztaltak alapján:

• az első, hogy a legfontosabb, a legtöbb vitát kiváltó témákban, mint például a polgármesteri hivatal működési szabályzatának ügye, amelyben át akarták alakítani a hivatalom munkáját, összetételét és struktúráját, vagy az alpolgármesteri pozíció megszüntetésének groteszk kísérlete, azt láttatják, hogy a koalíció jogszerűtlen, kimondhatjuk, törvénytelenséget létrehozó állapotot akart kicsikarni a közgyűlésből.
Egy fős többségére támaszkodva, pusztán erőből.
Ezt úgy tudtam csak megakadályozni mindkét esetben, hogy az ellenséges hangulat közepette nem tettem fel szavazásra az előterjesztéseiket, mert akkor törvénytelenség állhatott volna elő.
Ilyen jogszerűtlenségek, törvénytelenséget létrehozó politikai blöffök nagyon súlyosan károsítják az amúgy sem bizalommal teli közügyeinket, a közgyűlés megítélését.

• A másik elszomorító tapasztalat, hogy a koalíció javaslatainak, előterjesztéseinek jelentős része egyáltalán nem a város közügyeiről, feladatairól, problémáiról szólt, hanem a saját pozícióik megszerzéséről, a fizetéseik, bevételeik biztosításáról, a hatalmi státusuk megerősítéséről.

Ez a bosszúvágyból, felgyülemlett dühből merítkező mohóság, és nem egy, a városáért küzdő és tevékenykedő közösség képét rajzolta ki. Sok esetben a hatalmat, presztízst és pénzt jelentő posztokért ment a harc a részükről, vagy jó és fontos ügyek elmeszeléséért, esetleg törvénytelen helyzetek létrehozásáért. Így nehéz a város fontos ügyeit szolgálni és támogatni.

• A harmadik, amit sajnálattal megtapasztalhattunk a közgyűlésen a jogszerűtlenségek, a pozícióharc és a törvénytelen politikai blöffök mellett, az a sok tekintetben érzelem vezérelte döntések sora volt.

Hasznos és szép kezdeményezések estek áldozatul az olykor bizony nem csak elfojtott indulatoknak, amelyek végig jellemezték a koalíció tagjait.
Így siklott el a trianoni emléktábla felállításának lehetősége, amely végül nem is került volna költségébe a városnak, adományok révén valósult volna meg, de a koalíció még annyit sem tett meg, hogy annak a területnek a területhasználatát engedélyezi, ahova az emléktábla kerülhetett volna.
De említhetem még az ifjúsági centrum ügyét is, ami egy civil, közintézményi és vállalkozói kezdeményezés révén születhetett volna meg, ám leszavazták, nem is szólva arról a 400 millió forintról, ami e pályázat révén érkezhet a városunkba, elsősorban fiataloknak szóló programok megvalósítására. Ez most veszélybe került.
Elmarad a Város Napja is, és minden rendezvény, de majdnem kisiklott a lovasverseny, és egy jelentős könyv kiadásának ügye is, és mindez csak azért nem történt meg, mert ezek a támogatások már kiutalásra kerültek.

Vagyis sokszor csak azért csúszott el egy-egy fontos kezdeményezés, mert az érzelem, a revans nem engedte az ésszerűséget szabadjára, holott olykor egy tisztázó kérdés is elég lett volna.

Bizonyos, hogy ennyire ellenséges, érzelemmel teli, erőből zajló közéleti küzdelem nem viszi előbbre a közös ügyeinket sem – írta Facebook oldalán pénteken Balogh László nagykanizsai polgármester. (Fotók: archív)

Hogyan tovább? – Alpolgármester nélkül Nagykanizsa

„Még várat magára a megegyezés az alpolgármester vagy alpolgármesterek személyéről Nagykanizsán – az ősz óta tartó patthelyzet az országos sajtó érdeklődését is felkeltette. Egy frissen megjelent cikk például arról ír: az Éljen VárosuNk! Egyesület kilátásba helyezte a közgyűléstől a polgármesterre ruházott jogok megvonását Balogh Lászlótól.

A tegnap felröppent hírekre sajtótájékoztatón reagált a Fidesz helyi szervezete. Bizzer András frakcióvezető, akit a decemberi és a januári közgyűlésen is eredménytelenül javasolt alpolgármesternek Balogh László, most azt mondta: az ÉVE képviselői „báránybőrbe bújt farkasként” az együttműködés látszatát keltik, ezt bizonyítja a bizottsági helyek elosztása, a tanácsnokok száma, és a nyolc önkormányzati cégvezető közelmúltbeli elbocsátása is.

(A nagykanizsai városháza 2020 februárjában)

– Itt az ideje, hogy felszólítsuk a nyolcakat, és a belőlük alakult Fodor Zrt.-t: fejezzék be végre városellenes politizálásukat, és ne csak magukra, hanem a város polgáraira is gondoljanak. A szavazók szavazatinak arányában történjen a megegyezés. Ezek a fenyegetésbe bújtatott aránytalan javaslatok nem lehetnek a megegyezés alapjai, ezért a Fidesz-frakció, tartva magát a megegyezés szándékához, várja a megfelelő ajánlatot. Legyen ez most, vagy a kormányhivatal intézkedése után – fogalmazott.

Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő szerint az ÉVE-frakciónak ugyanúgy figyelembe kell vennie a választás döntetlen-közeli eredményét, a szavazatok arányát, ahogy annak idején ő és pártja tette, amikor 2010-ben polgármester lett. Ellenkező esetben az ÉVE semmibe veszi annak a mintegy hétezer embernek az akaratát, aki a fideszes jelöltekre voksolt októberben, tette hozzá.

– Mindenki ebben a frakcióban a megegyezés híve. De időbeli beszorítást, zsarolást, arrogáns fenyegetést, én azt látom a képviselőtársaimon, hogy nem tudnak elfogadni. Normális hangnemben kell ezt megtenni, és természetesen, még egyszer mondom, beszélve polgármester úrral és a frakció tagjaival, mindenki tudomásul veszi, hogy a minimális többség a nyolcaknál van – mondta a politikus.

(A tavalyi alakuló ülésen a nagykanizsai képviselő-testület. Fotó: Vízvári József)

Mivel januárban harmadszor sem sikerült alpolgármestert választani, mulasztásos törvénysértés esete áll fenn, ezért a Zala Megyei Kormányhivatal dönt arról hamarosan, ki töltse be a tisztséget.

– Ami azért pár hónapot igénybe vesz, figyelembe véve a bírósági utat is, természetesen. Ezt mi tudomásul vettük. A frakciónk abban maradt: nem tudunk mit csinálni. Folytatjuk azt az utat, amin elindultunk. Nekünk az első a város működőképességének a megőrzése, ehhez pedig fel kell állítanunk azokat a működési formákat, amelyek ezt lehetővé teszik. Éppen ezért az összes rendeletet, amelyben a polgármesternek a közgyűlésről átruházott hatásköre van, a fontosabb, jelentősebb döntési hatásköröket mind megvonjuk a polgármester úrtól, és áthelyezzük a bizottsági hatáskörökbe – nyilatkozta Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezetője.

Emellett egyéb más szigorítások is várhatók a polgármester jogkörében, így megvonhatják tőle például a polgármesteri keretről való rendelkezést, amelyet szintén a bizottságokra ruháznának át. Az összeget továbbra is civil szervezetek, valamint a kultúra és a sport támogatására fordítanák. Az intézkedésekről szóló döntés várhatóan még a februári – a költségvetést tárgyaló – közgyűlés előtt megszületik. Ha viszont az egy vagy több alpolgármesterről megállapodnának a frakciók, akkor az ÉVE a tanácsnoki rendszert és a bizottsági helyeket is újratárgyalná.” (Forrás: Kanizsa Újság)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város rendkívüli közgyűlését Balogh László polgármester február 27-én (csütörtökre) hívta össze. A Vasemberház dísztermében 16 órakor kezdődő ülésen várhatóan nyolc napirendi pontot tárgyalnak meg Kanizsa választott képviselői, melyek között az alpolgármester megválasztása nem szerepel.

Harmadszorra sem választottak alpolgármestert Nagykanizsán

Harmadszorra sem sikerült alpolgármestert választania a nagykanizsai önkormányzati közgyűlésnek, holott a megyei kormányhivatal pert helyezett kilátásba, mert álláspontja szerint a testület mulasztásos törvénysértést követett el.

A fideszes polgármester által irányított, de a múlt év októbere óta kormánypárti kisebbséggel működő nagykanizsai közgyűlés csütörtöki ülésén a várost vezető Balogh László ismét javaslatot tett alpolgármester megválasztására, titkos szavazással azonban a többség elutasította a jelölt személyét, Bizzer András fideszes frakcióvezetőt.

A polgármester még a szavazás előtt jelezte, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett az önkormányzat felé, mert álláspontja szerint a testület mulasztásos törvénysértést követett el azzal, hogy sem az alakuló ülésen, sem azt követően nem választott alpolgármestert.

A közgyűlési vitában mindkét oldal elismerte a mulasztásos törvénysértést, de azt a másik oldal hibájának rótta fel. A többséget adó Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakcióvezetője, Fodor Csaba, illetve képviselője, Károlyi Attila azzal érvelt, hogy az alpolgármester személyét a polgármesternek egyeztetések után kellene előterjesztenie.

Erdős László (Fidesz) viszont azt hangsúlyozta, hogy a polgármester csak olyan személyt javasolhat, akiben megbízik, a döntés pedig azért is fontos, hogy elkerüljék a kormányhivatal által jelzett mulasztási pert.

Hosszas vita után eldőlt: a nagykanizsai képviselők többsége támogatja, hogy a nyolcmilliárd forint kormányzati beruházásból egyetlen nyugat-magyarországi helyszínként Nagykanizsára tervezett velodrom, vagyis pályakerékpáros csarnok megépüljön a városban, közvetlenül a 15 milliárd forintos beruházással készülő sport- és rendezvénycsarnok mellé.

Az ÉVE frakciója már hónapokkal korábban megvalósíthatósági tanulmányt és a fenntartásra vonatkozó számításokat kért a döntéshez, képviselőik a mostani vitában is azt emelték ki, hogy csak akkor lehet ezt a létesítményt megépíteni, ha gazdaságosan fenntartható a működtetése. A Fidesz frakciójának tagjai azzal érveltek, hogy a velodrom fellendítené a kerékpárosok hazai és nemzetközi érdeklődését, illetve befektetőket is vonzana, egy kerékpáralkatrész-gyártóval már tárgyalások is kezdődtek.

A vitát azzal zárták le, hogy egy módosítás szerint az állami beruházásban épülő kerékpáros csarnok kivitelezési és üzleti terve csak a nagykanizsai közgyűlés jóváhagyásával készülhet el, így 12 támogató és 3 tartózkodó szavazattal döntöttek arról, hogy hozzájárulnak a velodrom nagykanizsai megépítéséhez. MTI

Nyolc önkormányzati cég vezetőjét hívták vissza Nagykanizsán

A nagykanizsai közgyűlésnek csütörtökön sem sikerült alpolgármestert választania, ezért a szervezeti és működési szabályzat módosításával tanácsnoki pozíciókról döntöttek a képviselők.

Az októberi önkormányzati választások után ellenzéki többségbe került, de Fidesz-KDNP-s polgármester vezette nagykanizsai közgyűlés hosszas vita után – kizárólag az ellenzék támogató szavazataival – úgy döntött: az új szmsz alapján ismét tehetnek önálló indítványt a képviselők, kettő helyett három bizottságban is kaphatnak szerepet, az eddigi öt helyett pedig hat bizottságban folyik majd az előkészítő munka.

Az eddig legfeljebb két önkormányzati tanácsadó pozícióját – bár ezek eddig sem voltak betöltve – megszüntették, ezentúl négy tanácsnok felügyeli majd az önkormányzat meghatározott feladatköreit mindaddig, amíg nem sikerül alpolgármestert választani.

Balogh László polgármester a közgyűlésen előterjesztést tett arra, hogy a Fidesz-KDNP frakciójából legyen egy alpolgármester – fenntartva a lehetőséget arra, hogy az ellenzéki pártok akár két alpolgármestert jelöljenek -, de a többség a felvetést elutasította.

A közgyűlés – ellenzéki felvetésre – azonnali soron kívüli ülés összehívásával folytatta a munkát. Többségi szavazással az ellenzéki pártokat tömörítő Éljen VárosuNk! Egyesület (ÉVE) jelölése alapján négy képviselőjüket tanácsnokká választották, ők a kijelölt területeket felügyelik, ellenjegyzésükkel készülhetnek a közgyűlési előterjesztések.

A több mint hatórás ülésezés végén – zárt ülésen – döntöttek az ellenzéki frakció szavazásával cégvezetők visszahívásáról. A tizenegy önkormányzati cégből nyolc esetében visszahívták néhány napos, vagy néhány hetes hatállyal az ügyvezetőket és egyúttal újakat is kineveztek helyettük.

Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője és Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes az ülést követő sajtótájékoztatón a beterjesztések és döntések indokaként azt mondta: kényszerpályán volt az ellenzék. Miután nem sikerült előzetesen megállapodni az önkormányzati struktúrában és személyekben, az önkormányzat működőképességét ezekkel a döntésekkel lehetett biztosítani. MTI

„Nyolc önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság ügyvezetőit (Belasics Katát – Kanizsa Médiaház Kft., Fitos Istvánt – Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt., Horváth Vencelt – Kanizsa Uszoda Kft., Lérántné Mátés Valériát – Kanizsa Rehab Nonprofit Kft., Rodekné Hederics Erikát – Nagykanizsai Városfejlesztő Kft., illetve Nagykanizsai Ipari- és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft., Szabó Norbertet – Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. és Bilicz Csabát – Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.) a többség zárt ülés keretében visszahívta, helyükre november 30-ai, illetve december 31-ei hatállyal Tar Mihály, Szabó István, Karácsony Károly, Szirtes Balázs, Czirákiné Pakulár Judit, Ring Balázs és Zakó László kerül.” – írta a Zalai Hírlap. (Fotók: Vízvári József)

600 milliós hitelkeretről szavaznak Nagykanizsán

A közbeszerzésekről szóló jogszabály alapján lefolytatott eljárás eredményeként Nagykanizsa önkormányzata még 2007. decemberében 600 milliós folyószámlahitel rendelkezésre állásáról kötött megállapodást a Magyarországi Volksbank hitelintézettel.

A körültekintő gazdálkodásnak köszönhetően erre a hitelkeretre az önkormányzatnak az elmúlt években egyáltalán nem volt szüksége.

(A nagykanizsai Fő út. Fotó: Varga György)

Egy határozati javaslat szerint továbbra is tanácsos lenne megtartani a hitelkeretet, ugyanis…

A folyószámla hitelkeret biztosítása kedvező likviditási helyzet ellenére a következő évben is indokolt lehet, tekintettel arra, hogy a kötelező önkormányzati feladatellátás kiadásait az állami támogatások nem fedezik teljes mértékben, az egyéb forrásból származó bevételek pedig nem egyenletes ütemben realizálódnak.

A határozati javaslatról csütörtökön hoz végleges döntést a nagykanizsai közgyűlés.

Amikor Ferincz Jenő beszólt a nagykanizsai közgyűlésnek

Múltkor írtunk arról, hogy a nagykanizsai közgyűlés szeptember 28-i közmeghallgatásán Ferincz Jenőtől névre szóló lemondó nyilatkozatokat kaptak a nagykanizsai képviselők.

Most napvilágra került az a Kanizsa TV-s mintegy 8 perces videó, amelyen Ferincz Jenő véleményét mondja el a kanizsai városvezetőknek.

Jenő többek között ezt is mondta:

(Fotó: YouTube)

Egyszerűen azt kell mondanom, hogy önök intézményi szinten – az egész Fidesz frakciót beleértem – méltatlanok arra, hogy a városvezetésben részt vegyenek, bármilyen döntést hozzanak.

Gyakorlatilag az önök ténykedése csak kárt okoz a városnak.

 Úgyhogy ez miatt egyébként arra az elhatározásra jutottam, hogy elősegítem az önök ténykedését és megírtam az önök lemondó nyilatkozatát.

 A következő.

Beismerem, hogy nem feleltem meg a város és a választók érdekeinek, nem képviselem megfelelően őket.

A városvezetés döntéseibe a mandátumomnak megfelelő beleszólásommal a város helyett a Fidesz párt és politikai érdekét szolgáltam.

Felelős vagyok azért, mert a város nem tud elszámolni a vagyonával, képviselő mandátumommal aktívan hozzájárultam ahhoz, hogy a város élhetetlenné vált.

Mindez azt is jelenti, szégyent hoztam Nagykanizsára és a választópolgárokra.

  Elismerem, hogy helyi döntéshozóként első perctől kezdve a Fidesz kormányzati akaratát hajtottam végre Nagykanizsa város érdekei helyett, amit központilag előírtak nekem.

 Ezért méltatlan vagyok a mandátumomra.

 

Dénes Sándor polgármester azt válaszolta Ferincz Jenő hozzászólására, hogy Ferincz minden adatigénylésére megkapta a választ, a fogadóórákra is rendszeresen eljön, ott is választ kapott, de a panaszosnak ez soha nem felel meg, mert szerinte minden alkotmányellenes, minden jogellenes.

Természetesen minden szerződés megvan és nem szórja el a város pénzét a város vezetése – mondta Nagykanizsa polgármestere.

Névre szóló lemondó nyilatkozatokat kaptak a nagykanizsai képviselők

Érdekes performansz történt a nagykanizsai közgyűlés csütörtöki ülésén.

A főszereplő ezúttal is Ferincz Jenő volt.

Minderről tudósításában a Zalai Hírlap számolt be.

Idézzük a ZH-t.

(Ferincz Jenő. Fotó archív. YouTube)

„Ezután következett Ferincz Jenő, aki ezúttal is meglepő performansszal készült. Miután Ferincz Jenő hosszasan sorolta, hogy álláspontja szerint a testület fideszes képviselői több száz millió forinttal nem tudnak elszámolni, s ennek okán méltatlanná váltak a város képviseletére, egy névre szóló lemondó nyilatkozatot adott át mindegyik, a Fidesz-frakcióban helyet foglaló városatyának.

Dénes Sándor polgármester visszautasította a vádakat, s jelezte: Ferincz Jenő minden adatigénylésének eleget tett a hivatal.

Ezt követően Béres Sándor kapott szót, aki hosszú monológban fogalmazta meg kritikáját a város lemaradásával, az illetékesek semmittevésével kapcsolatban.”

1 2