Pofozkodott, állkapcsot tört, rendészt ütött a nagykanizsai javítóban

Egy 2003-ban született kaposvári fiatalembert a Kaposvári Járásbíróság végzésével letartóztatta és a kényszerintézkedés végrehajtását az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézetében rendelte végrehajtani.

  • A vádlott 2020. július 28.-án a Nagykanizsai Javítóintézet elhelyezési körletében egy növendéktársával verekedést kezdeményezett. Magatartása miatt rendészeti elkülönítésére került sor, ahol a rendészek folyamatosan figyelemmel kísérték a növendéket, aki kezdetben enyhe agresszió jeleit mutatta, később hevesebb, önveszélyes magatartást tanúsított. Két szolgálatot teljesítő rendész 14 óra 5 perckor fk. vádlott önveszélyes magatartását látva úgy döntöttek, hogy ruházatátvizsgálást hajtanak végre a növendéken. A vádlott ezt megtagadta, nem engedte, hogy ruházatát átnézzék és a rendészekre támadt. Az egyik rendészt arccsonton fejelte, míg a másik rendész kezét ököllel megütötte. Ekkor a rendészek önvédelmi fogást alkalmazva fk. vádlottat a földre kényszerítették és ott tartották amíg meg nem nyugodott.
  • A vádlott 14 óra 20 perc körül ismét dühöngeni kezdett, ököllel ütötte a rácsot, a falat, fejét a rácsba és a falba verte, karmolta magát, ordított, rúgta és ököllel ütötte az ajtót, rázta a rácsot. Emiatt a jobb szeme felett sérülése keletkezett, ami vérzett. A rendészek folyamatosan kontroll alatt tartották fk. vádlott viselkedését és ismét a helyiségbe léptek, hogy megakadályozzák a további önveszélyes magatartást. egyikük lépett először a helyiségbe, akit fk. vádlott azonnal megtámadott és a nyakát beszorította. További két rendész szabadította ki ekkor társukat a vádlott kezei közül, majd lefogással földre kényszerítették és ott tartották, amíg meg nem nyugodott.
(Az EMMI nagykanizsai javítóintézete)

A vádlott 16 óra 30 perc körül kilépett a helyiségből, félrelökte az ott álló egyik rendészt, aki ellökéssel visszakényszerítette fk. vádlottat a helyiségbe. Fk. vádlott ekkor nekitámadt, akinek kezét, hátát, fejét ütötte. A rendész önvédelmi fogással földre kényszerítette fk. vádlottat, aki ezalatt is folyamatosan ütötte a rendészt, majd kibújt a lefogás elől. Egy másik rendész végül megfogással földre kényszerítette fk. vádlottat és addig ott tartotta, míg ismét meg nem nyugodott.

  • A vádlott 2020. július 17.-én 20 óra körül a Nagykanizsai Javítóintézet nappalijában számon kérte két növendéktársát az aznap közöttük kialakult konfliktus miatt, melyet az érintettek erre az időre már tisztáztak egymással. Mivel nem érkezett válasz a kérdésére, fk. vádlott először egyiküknek adott két-három pofont és egy bordást, majd a másik sértetthez lépett, aki ekkor háttal állt neki. A vádlott azonnal hátba rúgta a sértettet, aki erre felé fordult és megkérdezte, hogy miért rúgta meg. Fk. vádlott erre egy pofont adott a sértettnek, aki két kézzel megragadta fk. vádlott nyakát, aki végül ököllel arcon ütötte a sértettet. A sértett az ütéstől beesett az asztal és szekrény közé a földre, majd elájult. A sértettnek a bántalmazás következtében állkapocscsonttörése keletkezett, sérülése 8 napon túl gyógyuló sérülés, sérülésének gyógytartama előreláthatóan 60 nap.
  • A vádlott 2020. szeptember 1.-én 18 órakor a Nagykanizsai Javítóintézet „Sportudvar 1”-en történő tartózkodás tartama alatt a kivezető ajtót ütötte, rángatta, amelyben ennek következtében 64.000 Ft rongálási kár keletkezett azzal, hogy a folyosó felőli jobb oldalán a tok a faltól eltávolodott.
  • A vádlott 2020. szeptember 22.-én 13 óra 30 perckor a Nagykanizsai Javítóintézet Egészségügyi Részlegén kirúgta a 3. számú gyengélkedő ajtaját, amelynek komplett zárja és ajtókilincse megrongálódott, így az ajtó cserére szorult, a rongálással okozott kár: 113.200 Ft.
  • A vádlott 2020. szeptember 23.-án 13 órakor a Nagykanizsai Javítóintézet rendészeti befogadó helyiségében összetörte a fürdőszobai falitükröt, mellyel 3.300 Ft rongálási kárt okozott.
  • A vádlott 2021. január 4.-én 9 óra után a Nagykanizsai Javítóintézet földszinti fémipari tanműhelyében tartózkodott, amikor az egyik rendész felügyelt a csoportra. Fk. vádlott minden előzmény nélkül elhagyta a tantermet, mire a rendész többször felszólította, hogy térjen vissza a csoportjába. A vádlott ennek nem tett eleget, hanem bement a szomszédos terembe, ahol foglalkozást folyt és ott kiabált és futkosott. A rendész utána futott és vissza akarta vinni a csoportjába, ruházata után nyúlt, de nem sikerült elkapnia, fk. vádlott a kezének szaladt és a rendész a nyaka magasságában hozzáért.

A vádlott ezen annyira felháborodott, hogy kiszaladt a folyosóra és a kamerák előtt azt ordította, hogy „szétb…..m a fejed, büdös csicska vagy”, és levette pulóverét, és ökölbe szorított bal kezével mellkason ütötte a sértettet, akit ezt követően le is köpött. A sértett ezt követően fk. vádlott előtt haladt, amikor fk. vádlott hátulról lábon rúgta, mely rúgás a bal lábát találta el térdhajlat tájékon. A vádlott ezután felszólította a sértettet, hogy menjenek a rendészetre, majd a sértett előtt haladt és egy zsilipajtón áthaladás után hirtelen visszafordult és bal kézzel ököllel hason ütötte a sértettet. A rendészetre érve fk. vádlott abbahagyta fenti magatartását.

A rendész közfeladatot ellátó személynek minősül.

Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség 3 rendbeli közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, testi sértés bűntette, valamint rongálás vétsége miatt emelt vádat a napokban – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Újabb megalázás a nagykanizsai javítóintézetben

Az EMMI Nagykanizsa, Kemping u. 6. szám alatti javítóintézetének két fiatalkorú növendéke 2020 augusztusától folyamatosan zaklatták egyik kiskorú csoporttársukat, őt sértő szavakkal illették, „csicskának”, „vamzernek”, „ku..ának” nevezték, elvették az ételét, ütögették, emiatt a sértett nagyon félt tőlük.

Két éve, szeptember 12-én a két fiatalkorú vádlott elhatározta, hogy az esti fürdésnél a sértettet arra kényszerítik, hogy fejét tegye egy vízzel teli lavórba. Egyikük be is hívta este a fürdőszobába a nappaliban tartózkodó kiskorú fiút, ahol közben társa tele engedte vízzel a szennyes ruhák tárolására szolgáló műanyag lavórt, majd azt a földre tette és felszólította a sértettet, hogy térdeljen le és tegye a fejét a vízzel teli lavórba.

A fiú tiltakozott, nem akarta beletenni a fejét a lavórba, azonban ekkor a II. rendű vádlott „De kutya!” szavakkal ököllel mellbe vágta a sértettet, aki további bántalmazástól tartva engedelmeskedett és letérdelve beletette a fejét a lavór vízbe. Ekkor II. rendű vádlott megragadta és a víz alá nyomva tartotta sértett fejét, amin vádlott társa csak nevetett.
A bántalmazás következtében a fiú sérülést nem szenvedett.

A két fiatalkorú vádlottal szemben kényszerítés bűntette miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség fiatalkorúak ügyésze – tájékoztatta honlapunkat dr. Jánky Judit a Zala Megyei Főügyészség ügyésze.

Nem akart csicska lenni a kanizsai javítóban

Egy 2002-ben született kaposvári fiatalember tavaly a Nagykanizsai Javítóintézetben nevelkedett. Április 17-én egy sportfoglalkozást követően a csoport körletszobájában öltöztek át, és az ebédhez készülődtek.

A készülődés során a fiatal csicskáztatni akarta egyik növendéktársát, hogy hajtsa össze a levetett ruháit, melynek a az nem tett eleget, mondván, hogy az „nem az ő dolga”.

Ezt követően a sértett a 11 óra 30 perc körül a körletet elhagyta s a B épület II. emeletének mellékhelyiségébe indult. Az idősebb fiú ezt látva engedély nélkül azonnal utána sietett, akit még a mosdó előterében utolért, s ott szó nélkül – a körletben történtek miatt – egy alkalommal, tenyérrel arcul ütötte, ez miatt a másik fiú a mosdó alá esett.

Az ütés következtében a fiatalabb fiú 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség testi sértés bűntette miatt emelt vádat – tájékoztatta honlapunkat pénteken dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

(A nagykanizsai javítóintézet. Fotó: S. Varga György)

Brutális támadás a nagykanizsai javítóintézetben

Egy 2001-ben született nagykanizsai férfi tavaly január elsején 15 óra körül érkezett vissza tartózkodási helyére, a nagykanizsai javító intézetbe. Megérkezését követően belekötött a vele egy csoportba tartozó kiskorú sértettbe, a televíziót néző sértett fejét ütögette, mire az egyik gyermekfelügyelő rászólt, hagyja abba.

A támadó a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyta, a kiskorú hátát, lábait, derekát rugdalta. A gyermekfelügyelő ismét rászólt, mire fiatal bement a szobájába. A gyermekfelügyelő megvert gyereket behívta magával a nevelői irodába, ahová rövid idő múlva támadója utánuk ment, a gyerek karját ököllel többször megütötte.

(Az EMMI nagykanizsai javítóintézete)

A felügyelőnő felszólította az agresszív fiatalt, hogy hagyja békén a sértettet, ellenkező esetben hívja a rendőrséget, mire az lehiggadt. A gyermekfelügyelő közben kiment a mosdóba, ezt kihasználva a támadó ismét megütötte a gyerek fejét, majd nyakát is szorongatta.

A felügyelőnő a helyiségbe visszatérve ismét elbeszélgetett fiatallal, aki távozott, majd rövid idő múlva berontott az irodába, egyik kezével megfogta a gyerek nyakát, másik kezét ökölbe szorítva ütötte, majd nekilökte a számítógép asztalnak.

A bántalmazás következtében a gyerek testén 8 napon belül gyógyuló sérülések – így a csípő, váll, felkar, koponya, comb zúzódása – keletkeztek.

Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség testi sértés vétsége miatt emelt vádat – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Társát verte meg a volt bokszoló nagykanizsai javítóban

A 18 éves kákicsi fiú már többször állt bíróság előtt, legutóbb a bíróság rablás bűntette miatt 1 év 8 hónap javítóintézeti nevelésre ítélte, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyén töltött.

Az intézetben a terhelt csoporttársa volt a sértett, akit a törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja a vele szemben korábban elrendelt javítóintézeti nevelésből 2018. október 1. napjától ideiglenesen elbocsátott.

(A nagykanizsai javítóintézet. Fotó: S. Varga György)

A sértett ideiglenes elbocsátásának lehetőségével a sértett csoporttársai, így többek között a terhelt is tisztában volt, aki a közelgő szabadulása miatt neheztelni kezdett a sértettre, a korábbi jó viszonyukat megszakította, majd többször belekötött a sértettbe, megígérte neki, hogy még a szabadulását megelőzően megveri.

Ilyen előzményeket követően 2018. szeptember 27-én a reggeli órákban az intézet éttermében a terhelt ismét beszólt a sértettnek, megismételte a korábbi ígéretét, mely szerint meg fogja verni a sértettet, amely miatt kettejük között szóváltás alakult ki. Miután a vita elült, a javító 2-es speciális csoport valamennyi tagja, így a sértett és a terhelt is, az elhelyezési szintjükre mentek.

Itt a sértett a gyermekfelügyelő engedélyével 2018. szeptember 27-én 07.20 óra körüli időben a mosdóba távozott, ahová a terhelt is követte őt, engedély nélkül. A terhelt ezt követően a mosdóban a vizet ivó sértett mögé állt, majd miután az megfordult, minden ok és előzmény nélkül egy alkalommal a jobb arcfelén az állcsontjánál megütötte.

A terhelt korábban ökölvívó volt, így az ütés olyan nagy erejű volt, hogy a sértett a földre esett, majd a szájürege vérezni kezdett. A sértett a bántalmazás következtében állkapocstörést szenvedett.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség testi sértés bűntette miatt emelt vádat – tudta meg honlapunk dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Fogolyszökés Nagykanizsán

Fogolyszökés miatt keresik Váradi Erik Pétert. A 16 éves fiatalember a nagykanizsai fogvatartási helyéről szökött meg. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság 20030/663/2019. bűnügyi számon folytat eljárást fogolyszökés miatt Váradi Erik Péter ellen. (Fotó: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság) A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatalkorú letartóztatásban lévő személy május 31-én 18 óra 50 perckor szökött meg egy nagykanizsai intézetből, és ismeretlen helyre távozott.