Virágos képpel köszöni meg a kaszálás miatti türelmet a Via Kanizsa

“Tisztelt Városlakók, Ingatlantulajdonosok!
A nagykanizsai parkok és zöldterületek kezelőjeként köszönjük türelmüket és megértésüket, amit a májusi kaszálási, fűnyírási munkáink időbeni elhúzódása ügyében tanúsítottak.

Borítóképünk összes virágával kérünk elnézést mindenkitől a gondozatlannak tűnő területek elmúlt havi látványa miatt.
Mint azt tapasztalták, a hóvégi csapadékmentes napokon hosszabbított műszakban és szombati munkavégzéssel is igyekeztünk behozni a lemaradást. Szerződéses partnerünk, a Netta-Pannónia Kft. munkatársai és mi magunk is havi rendszerességű fűkaszálással igyekszünk gondozott állapotokat teremteni.

Köszönjük mindazon ingatlantulajdonosok közreműködését, akik a lakóingatlanuk, telephelyük, épületük előtti zöldsáv kaszálásával, fűnyírásával hozzájárultak a rendezett utcaképhez, városképhez.
Segítségükre a jövőben is számítunk.

Szabó István
vezérigazgató”

(Forrás és fotó: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. – Facebook)

Késhet a városi fűnyírás Kanizsán ezért kérik, az ingatlanától 5 méterre mindenki nyírja le a füvet

“Tisztelt Nagykanizsai Lakosok! Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Covid-19 vírus okozta világ járvány miatt kialakult gazdasági és egészségügyi helyzet következtében a Netta-Pannonia Kft. által gondozott – elsősorban családi házas beépítettségű – területeken az eddig kialakult gyakorlathoz képest idén a fűnyírási gyakoriságban nagyobb időbeli eltolódások lehetségesek.

Ezért kérjük a tisztelt nagykanizsai lakosságot és a cégeket, intézményeket, hogy közvetlen környezetük rendjének, tisztaságának megteremtése érdekében segítsék ebben a nehéz és kiszámíthatatlan időszakban a munkánkat annyival, hogy az előforduló időbeli csúszások, késések esetén – legalább a 27/2009. (VI. 22.), valamint a 2/2008. (II. 08.) számú rendeletnek eleget téve – végezzék el a kaszálási és köztisztasági munkákat az ingatlan határától számított 5m-en belül.

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik ezt kérés nélkül eddig is megtették, ügyelve a saját és a szomszédos ingatlanok előtti közterületek állapotára.

Nagykanizsa az otthonunk, és szeretnénk parkjait, zöldfelületeit és közösségi tereit tisztának, gondozottnak, szépnek, élettel telibbnek látni. Ez csak közös munkával érhető el.

Előre is köszönjük megértésüket, szíves együttműködésüket.
Netta-Pannonia Kft.”
(Forrás: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Facebook oldala)

Vasárnap és ünnepnapokon zajterheléssel járó gépi munkát tilos folytatni Nagykanizsa belterületén!

Tisztelt Kanizsaiak!

A jó idő beköszöntével egyre több családi háznál zúgnak fel a fűnyírók, és indulnak meg az otthonokban az olykor nem kis zajjal járó felújítási munkálatok. A jószomszédi viszony gyakran iszonnyá alakul át, mert míg az egyik család csendre vágyik és pihenni szeretne, addig a másik fúr-farag a lakásában.

Nehéz, sok-sok lemondással teli időszak van a hátunk mögött. Épp ezért kérem Önöket, hogy legyenek még türelmesebbek és megértőek egymással, de mindenekelőtt tartsák be a szabályokat!

Nagykanizsán 2008-ban született önkormányzati rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól. Az azóta többször módosított, 2/2008. (II. 08.) számú rendelet kitér egyebek mellett az avar és kerti hulladék égetésére, a belterületi ingatlanok növényvédelmére és a fűnyírás szabályaira is.

A rendelet szerint magánszemély jelentős zajkibocsátással járó, háztartási igényeit kielégítő tevékenységet (például betonkeverés, gépi fűnyírás, gépi fűrészelés, ipari vagy barkácsgép használata) hétfőtől szombatig, 8-21 óra között végezhet. Vasárnap és ünnepnapokon zajterheléssel járó gépi munkát tilos folytatni Nagykanizsa belterületén.

A szabályszegők 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy akár 150 ezer forint közigazgatási büntetéssel sújthatók.

Külterületen, így a hegyi birtokokon, a gazdák időkorlát nélkül használhatják például kistraktorjukat.

A vállalkozásokra szigorúbb, kormányrendeletben meghatározott szabályok vonatkoznak. Esetükben a területfelhasználási besorolás alapján meghatározott zajhatárértékek átlépése von maga után szankciót.

Érdemes kitérni a csendháborítás kérdésére is. Az általános csendrendelet szerint, ha valaki lakott területen indokolatlanul zajt okoz, s ezzel mások nyugalmát zavarja, csendháborítást követ el.

Nincs időponthoz, napszakhoz, zajhatárhoz kötve, a hangsúly az indokolatlan zajkeltésen van! – tájékoztatott csütörtökön Balogh László nagykanizsai polgármester.

Ki nyír és kaszál Nagykanizsán?

Kisebb sokkot okozott tavasszal a városban, hogy a magánházas övezetekben elmaradt a fűnyírás, kaszálás – aztán, a felháborodást látva, mégis nekilátott a szolgáltató, s helyreállt a megszokott rend.
Ahogy az már Kanizsán megszokott, néhányan politikai balhét kreáltak a történetből, pedig semmi más nem történt, mint alkalmazni kezdtek egy 2009-es rendeletet.
A hiba csak annyi, elfelejtettek szólni arról, hogy a szokásjogot felváltja a jogszabály-alkalmazás.
Ezt tette szóvá még a májusi közgyűlésen Gábris Jácint képviselő, utalva a városban tapasztalható (akkori) felháborodásra. Mint mondta, a félreértést az okozta, hogy sokan azt hitték, ez egy új rendelkezés a zöldterület-gazdálkodásról.

 

(A fotó illusztráció. Vízvári József – Nagykanizsa)

 

– Vannak olyan városrészek, ahol mi ezt minden gond nélkül gyakoroljuk napi szinten– szögezte le Gábris Jácint.– Kisebb-nagyobb ellenállások tapasztalhatók bizonyos házaknál, de többnyire a családi házas körzetekben ez már megszokott tevékenység. Nem másról szól a szabály, mint az ingatlan előtti zöldterület gondozásáról, télen pedig a síkosság-mentesítéséről. Voltak olyan területek, amelyeket eddig kaszáltak, idén tavasszal viszont ez elmaradt, és ezt az ingatlantulajdonosok nem tudták mire vélni. Ugyanis ők valami miatt nem tudtak a 2009-es rendeletről, és azt hitték, ez most egy teljesen új rendelkezés, amelyről senki sem tájékoztatta őket. Tudom, aztán született egy olyan döntés, hogy idén még lenyírják a füvet, eltüntetik a gazt, de jövőre már nem végzi ezt el a szolgáltató.

A képviselő azt javasolta, az önkormányzat fordítson figyelmet arra, hogy tájékoztassa kötelezettségükről a város polgárait, s a rendeletet tegye minél szélesebb körben ismertté.

– A társasházak részéről is jött észrevétel, hogy most akkor a közösségeknek kell fűnyírót beszerezni, vagy kaphatnak kölcsön, mert mégiscsak közterületről van szó – világított rá egy újabb problémára a képviselő. –Tehát ez nagyobb gond ám, mint amilyennek tűnik, mert nem egy-két ember hőbörgéséről szól. Tudom, hogy hihetetlen emberállományra, technikai kritériumokra, illetve pénzösszegre lenne ahhoz szükség, hogy a város teljesen átvállalja ezt a feladatkört, de valami köztes megoldást kellene találni, akár egy beszélgetéssel a társasházak kezelői és így rajtuk keresztül a lakók irányába, illetve az eddig nem nyírt területek tulajdonosai felé. Valamit találjunk ki, mert eléggé rossz volt megtapasztalni azt a felháborodás-cunamit, ami minket ért joggal, vagy jogtalanul.

 

(Lekaszálatlan terület Nagykanizsán a Rákóczi utcában. Fotó: Szilvia Sziszi)

 

Az interpellációra Dénes Sándor polgármester írásban válaszolt, ami a júniusi közgyűlés anyagai között olvasható. Tudatta, a jelenlegi parkfenntartási szerződés területi határai megegyeznek a korábbiakkal: északról a palini családi házas övezet város felöli vége, nyugatról a Kemping út, délről Miklósfa kezdete, keletről a Bakónaki patak-Péterfai árok vonala. A 2009-es rendelet az ezeken kívüli területekre vonatkozik.

Úgy fogalmazott, a jövő évi kaszálások, fűnyírások előtt szükségesnek tartja a rendelet felülvizsgálatát és pontosítását, hiszen „a tulajdonosi kötelezettségek minden ingatlantípusra való kiterjesztése a társasházi területeken a kaszálék elhelyezés, elszállítás problémáját is felveti”.

A 2009-es rendelet egyébként egyértelműen fogalmaz: „Az ingatlantulajdonos, bérlő, használó köteles az ingatlan határvonalától az útszegélyig, belterületen legfeljebb öt méterig, külterületen legfeljebb tíz méterig terjedően a közterületrészek gondozását elvégezni, vagy saját költségén elvégeztetni olyan minőségben, mint amilyen az adott ingatlanhoz legközelebb eső, parkfenntartásba vont terület fenntartási minősége”.
(Via: Kanizsa Újság)

Nem nyírják tovább a füvet a lakosság helyett Nagykanizsán

Egy kilenc éve elfogadott önkormányzati rendelet szerint a telekhatártól számított öt méterig az ingatlan használójának kell lenyírnia a füvet.
A munkát eddig mégis a Netta-Pannonia Kft. végezte el, ám a cégnek elfogytak az erre szánt anyagi lehetőségei.
A város azonban idén utoljára még biztosítja a szükséges forrást -írta  a Zalai Hírlap.

(Fűnyírás előtti kép Nagykanizsán. Fotó: Olvasónk)

Egy 2009-es önkormányzati rendelet szerint belterületen a fűnyírás a telekhatártól számított öt méterig az ingatlanhasználó, kezelő vagy tulajdonos kötelessége.

Az azon túli területeket nyíratja velünk a város – mondta a lapnak Áfra Barnabás, a Netta-Pannonia ügyvezetője.
Az lehet, hogy a a lakók erről nem is tudnak vagy tudtak, de ennek ellenére a kaszálásokat a Netta elvégezte úgy, hogy az a cégnek már veszteséges volt. 

Adtak az önkormányzatnak egy 22 százalékos ajánlatot a többlet munka fedezésére, de ennek csak töredékét ajánlották vissza onnan.

Mindezért úgy döntöttek, nem vállalják tovább a fűnyírást a lakosság helyett.
További részletek ITT olvashatók.

Egyébként olvasóink jelezték, ma, szombaton is nyírják a füvet a Netta munkatársai.