Emlékeztet a Via Kanizsa, hogy a lakosságnak is van kötelezettsége a fűnyírással kapcsolatban

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Bérlők, Ingatlanhasználók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk, mint a közterületi zöldfelületek fenntartásával megbízott gazdasági társaság ez évtől nem tudja átvállalni azon lakossági kötelezettségeket, amelyeket az érvényben lévő helyi rendeletek a fenntartási kötelezettségek terén évek óta előírnak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 27/2009. (VI. 22.) sz., a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló rendeletének 9. §. (2) bekezdése szerint: „Az ingatlantulajdonos, bérlő, használó köteles az ingatlan határvonalától az útszegélyig, belterületen legfeljebb 5 méterig, külterületen legfeljebb 10 méterig terjedően a közterületrészek gondozását elvégezni, vagy saját költségén elvégeztetni olyan minőségben, mint amilyen az adott ingatlanhoz legközelebb eső parkfenntartásba vont terület fenntartási minősége.”

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2008. (II. 08.) sz., a környezetvédelemről szóló rendeletének 8. §. (11) pontja alapján: „Ingatlanok, épületek és egyéb bérlemények előtti járdaszakasz, zöldsáv és mellette húzódó nyílt árok, kapubejárat, valamint annak műtárgyai tisztán tartásáról az ingatlan telekhatárától számított 5 m távolságban az ingatlan tulajdonosa (kezelője, bérlője, haszonélvezője) köteles gondoskodni.

A takarítás során összegyűlt szemetet és söpredéket tilos a zöldsávon elhelyezni, illetve az útra söpörni. A tisztántartási kötelezettség téli időszakban kiterjed az ingatlan telekhatárától 10 m távolságon belül lévő járda síkosságmentesítésére és hóeltakarítására.”Kérjük, hogy a fenti jogszabályoknak megfelelően az ingatlanuk telekhatárától számított 5 méteren belül a zöldterület-fenntartási, kaszálási feladatokat, valamint a területek takarítását rendszeresen elvégezni szíveskedjenek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy közterületen a vegyszeres gyomirtás alkalmazása tilos. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.” – közölte Facebook oldalán kedden a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.