Gyámügyi előadót fenyegetett Nagykanizsán

Egy 1946-ban született nagykanizsai férfi 2021. augusztus 5. napján 12 óra 10 perc körül Nagykanizsán, a Fő úton megpillantotta az ott ebédidejében gyalogosan közlekedő sértett nőt.

A vádlott neheztelt a sértettre, mivel korábban többször eljárt gyámügyi ügyintézőként a vádlott gondnokság alatt álló élettársának ügyeiben, amely ügyekben hozott döntéseivel a vádlott nem értett egyet.

A vádlott indulatosan, magából kikelve kiabálni kezdett a sértett felé, őt azzal fenyegette meg, hogy kitekeri a nyakát, agyon fogja verni, ezért a nő félelmében bemenekült a közeli cukrászdába. A vádlott ekkor a cukrászda nyitott ajtajához ment, majd onnan a sértettet tovább fenyegette bántalmazás kilátásba helyezésével.

Mivel a cukrászda alkalmazottainak fellépése ellenére sem volt hajlandó elhagyni a helyszínt a vádlott, ezért a sértett telefonon kért egy ismerősétől segítséget, aki a helyszínre sietett, az ő társaságában merte csak elhagyni a cukrászdát. A vádlott még ekkor is kiabálva követte a nőt az Erzsébet tér irányába, csak többszöri erélyes felszólításra, rendőri segítségkérés kilátásba helyezésének felvetését követően volt hajlandó távozni.

A vádlott magatartása a sértettben komoly félelmet keltett. A sértett hivatalos személynek minősül.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség hivatalos személy sérelmére, hivatali tevékenységével össze nem egyeztethető helyen vagy időben elkövetett zaklatás bűntette miatt emelt vádat a napokban – értesültünk dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Fenyegetett a kanizsai férfi, hogy állítsák le a gyermektartás nemfizetése miatti végrehajtást ellene

Egy 1974-ben született nagykanizsai férfi 1994. októbertől 2011. februárjáig élt házasságban egy nővel, házasságukból két gyermek származott, az 1995-ben született fiú, és az 1996-ban született leány.

A bíróság által megítélt gyermektartásdíjat a vádlott leány gyermeke után kisebb késedelmekkel fizette, 2017 júliusában volt felesége felhívására kéthavi elmaradását rendezte, majd 2017. szeptemberében gyermeke arról tájékoztatta édesanyját, hogy édesapja a további gyermektartásdíj fizetésétől elzárkózott, holott a gyermek ugyan 18. életévét betöltötte, de felsőfokú tanulmányokat folytatott.

A nő tartván attól, hogy volt férje tartási kötelezettségét önként nem teljesíti felkérte az állandó megbízással rendelkező édesanyját, hogy a Kaposvári Városi Bíróság határozata alapján kezdeményezzen végrehajtási eljárást. A végrehajtási lapot a Kaposvári Járásbíróság 2017. október 2-án bocsátotta ki.

Három évvel ezelőtt,, október 17-én a vádlott és a nő egy internetes csevegő alkalmazáson keresztül beszélgetést folytattak, melynek során a vádlott felindult állapotban kérte számon a végrehajtási eljárást és annak érdekében, hogy a végrehajtást szüntesse meg és ekként törvényes jogait ne gyakorolja fenyegető kijelentéseket intézett a nő felé, azokkal a végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet ténylegesen benyújtó édesanyát célozva. A vádlott az alábbi fenyegető kijelentésekre ragadtatta magát:

„Elmegyek mindjárt Kaposvárra, kirángatom anyádat a lakásból és kitaposom a belét, ha nem vonja holnap vissza ezt a beadványt!” „Már régóta vágyok rá, hogy megtapossam a ringyót” „De bízz benne, hogy jó zárak vannak az ajtón mert mindjárt megyek Kaposvárra és tuti rájuk töröm az ajtót!”

Attól tartva, hogy a vádlott fenyegetését beváltja a nő telefonon bejelentést tett a Kaposvári Rendőrkapitányságon, illetve felhívta öccsét, aki az esetleges rongálást megelőzendő szüleik gépkocsiját biztonságba helyezte. A végrehajtási kérelem visszavonására nem került sor, a végrehajtási eljárás a végrehajtást kérő és adós megállapodása, együttműködése alapján 2020. májusában szűnt meg.

Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség polgári ügyben kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a napokban – tájékoztatta honlapunkat dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Megöléssel fenyegette volt élettársát egy nagykanizsai férfi

Egy 1987-ben született nagykanizsai férfi korábban élettársi kapcsolatban élt egy ugyancsak nagykanizsai nővel, kapcsolatukból közös gyermekük is született. A nő azonban 2019. októberében a gyermekkel együtt elhagyta a férfit, és megszakította vele az élettársi kapcsolatot.

A férfi ezt nem tudta elfogadni. Az élettársi kapcsolatuk megszakadását és külön költözésüket követően a nőnek nyolc hónapon keresztül internetes közösségi oldalakon zaklató üzeneteket írt. Az üzenetek között voltak olyan tartalmúak is, amelyben megveréssel, megöléssel fenyegette volt élettársát és rá tekintettel annak új barátját is.

A fenyegetések alkalmával többször olyan képeket is küldött, amikor kést tartott a kezében. Az üzenetek miatt a nő félelemben élt, féltette magát, a 2 és fél éves gyermekét, valamint új partnerét is. A férfi május 1-jei üzenetében azt írta: „hamarosan menni fogok, szétszedlek. Addig ütlek, amíg mozogsz”.

A férfi május 15-én pedig azt írta a sértettnek: „Ki foglak nyírni…”. A sértett ezt követően, 2020. május 16-án feljelentést tett a férfi ellen.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség zaklatás bűntette miatt emelt vádat – tájékoztatta honlapunkat dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Ukrán verőlegényekkel fenyegetett a kanizsai férfi

Egy visszaesőnek minősülő nagykanizsai , 45 éves férfi 2014. nyarától kezdődően anyagi nehézségekkel küzdött, bejelentett munkahellyel, igazolt jövedelemmel, ingó,- ingatlan vagyonnal, egyéb megtakarítással nem rendelkezett.
A terhelt ezért, hogy bevételre tegyen szert, 2014. nyara és 2015. február hónapja közötti időben több ismerősét is rávette arra, hogy a saját nevükben, de valójában a terhelt részére devizaszámlákat nyissanak.

(A fotó illusztráció. Pixabay)

A terhelt ígérete szerint a számlákra több ezer euró összegben külföldről érkezne átutalás, ezeket kellene felvennie, majd a terheltnek vagy a vele együttműködő más személy részére átadnia a számlatulajdonosoknak, akik ezért cserébe az átutalt összeg 1%-át kapnák jutalékként. A terhelt, aki már korábban is összeütközésbe került a törvénnyel, tisztában volt azzal, hogy a devizaszámlákra érkező pénz bűncselekményből származna, ennek ellenére, az átutalásokból származó anyagi haszna reményében mégis részt vett a számlanyitásokban.

Május hónapban kapcsolatba került a sértettel, aki 2015. február 1. napjáig a fia barátnője volt. Az ismeretségüket kihasználva 2015. január 21-én felkereste a sértettet, és közölte, hogy van egy ajánlata számára, amivel pénzt lehet keresni, majd neki is felvázolta a számlanyitásokban rejlő „üzleti lehetőséget”. A sértett ugyan kezdetben ellenezte, hogy számlát nyisson a terheltnek, de miután a terhelt meggyőzte, hogy az üzlet legális, abba végül mégis belegyezett. A terhelt ekkor jelezte a sértettnek, hogy még további két személyre lenne szüksége, amelyre a sértett a barátait, egy nőt és egy férfit ajánlott.

A terhelt a sértett révén még ugyanezen a napon kapcsolatba is lépett velük, majd őket is rávette, hogy a nevükben devizaszámlákat nyissanak. Ilyen előzményeket követően a terhelt az általa vezetett gépjárművel 2015. január 22-én mindhármukat Budapestre szállította. Itt először a Budapest, Blaha Lujza téren található bevásárlóközpont parkolójába ment, ahol találkozott „Mocsok” becenevű barátjával, aki ezt követően a sértett, valamint a férfi részére is 2-2 db telefont adott át, azzal, hogy a számlanyitások során ezen készülékek hívószámát adják meg. Ezután a társaság kettévált, a sértettet és barátnőjét a terhelt ismerőse, míg a férfit a terhelt kísérte el több, budapesti bankfiókba.

A bankfiókokban a sértett és társai bankszámlákat nyitottak. A számlanyitásokat követően a telefonokat, illetve a számlanyitás kapcsán keletkezett valamennyi banki iratot átadták, majd Nagykanizsára hazautaztak. A terhelt arról tájékoztatta őket, hogy ha érkezik utalás, arról a bank SMS-ben értesíti őt azon a telefonszámon, amelyet a pénzintézetben megadtak, s ha így történik, majd szólni fog és fel kell menniük Budapestre felvenni a pénzt. Utalás egyébként utóbb egyik számlára sem érkezett.

A sértett hazaérkezése után azonban alaposabban átgondolta a történteket, amelyet a szüleivel is megosztott, majd miután ők helytelenítették a számlanyitásokat, a sértett úgy határozott, hogy a számlákat megszünteti, amelyről telefonon és személyesen is tájékoztatta a terheltet, aki azonban ezt ellenezte, ezért azt állította a sértettnek, hogy a számlákat nem lehet megszüntetni, ellenkező esetben 170.000 Ft-ot kell a sértettnek fizetnie „azoknak az ügyvédeknek”, akik őt megbízták, és már ekkor fenyegetni kezdte a sértettet, s miután tudomást szerzett arról, hogy a számlazárási szándékban döntő szerepe a sértett – egyébként nevelőszülőként dolgozó – édesanyjának van, a sértettet megfenyegette, hogy „keres három olyan embert, akik majd azt állítják, hogy az anyja drogot árul”.

A sértett ugyan tartott a terhelt fenyegetésétől, azonban, mivel az édesanyja a lánya érdekében a számlazárást továbbra is erőltette, végül 2015. január 30-án megjelent a bankfiókokban, ahol mindkét általa korábban Budapesten nyitott számlát megszüntette, amelyről a terhelt tudomást szerzett, ezért 2015. február 1-jén 17.45 órakor felhívta a sértettet, és megfenyegette őt, hogy „fizessen neki 170.000 Ft-ot 2015. február 3-án 16.00 óráig, mert ha nem, akkor jönnek az ukránok és visznek mindent, ami mozdítható.” A terhelt a 170.000 Ft-ot lényegében bánatpénzként kérte, az rá illetve általa is tudottan bárki másra nézve is jogtalan haszon lett volna, ugyanis a sértettnek sem vele, sem senki mással szemben semmilyen jogcímen tartozása, egyéb kötelezettsége nem állt fenn, ennek ellenére fenyegette meg még ugyanezen a napon többször is a sértettet arra az esetre, ha nem fizeti ki neki az összeget.

A terhelt ekkor már azt is állította, hogy „az ukránok szétbombázzák a házat, ha nem adja oda a pénzt”, illetve „tönkreteszi a családját”, egyúttal a korábbiakat módosítva 2015. február 2-án 18.00 óráig adott határidőt a sértettnek, hogy összeszedje a pénzt.

A sértett, aki tudomással bírt arról, hogy a terhelt már korábban volt börtönben, a terhelt fenyegetésétől annyira megrémült, hogy a saját és a vele együtt élő családja védelme érdekében a rendőrséghez fordult segítségért és 2015. február 2-án 08.51 órakor a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon feljelentést tett ellene. Ezt követően a rendőrség munkatársaival egyeztetve beleegyezett, hogy a terhelt követelését színlelt módon teljesítse, ezért felhívta a terheltet, s közölte vele, hogy 120.000 Ft-ot sikerült összeszednie, amelyet az otthonában átvehet.Ezt követően a sértett több rendőr kíséretében 2015. február 2-án 14.15 órakor a nagykanizsai lakóházába ment, ahol a sértett 7.000 Ft-ot, valamint több, bankjegy méretűre vágott papírlapot helyezett el egy borítékban, ezt kívánta a terheltnek átadni.

A rendőrök a bankjegyek sorszámát előre felírták, majd a terheltre várakozva a lakóház különböző helyiségeiben elbújtak. Míg a rendőrök a terheltre vártak, a sértettet a terhelt illetve annak fia is többször felhívta telefonon. A fiú, aki a terhelt üzleti ügyeivel nem volt tisztában, a sértett védelmében tolmácsolta a sértett felé az apjától hallottakat. Ennek során közölte a terhelt fenyegetéseinek hatása alatt álló, és mindvégig zokogó sértettel, hogy „hozza ki a kulcsait és a pénzt…nem kell félni… tegye egy zacskóba, ami kell és adja át a részére… nem lesz baj…vége lesz ….ők (az ukránokra utalva) felnyitják a kaput, agyon lövik a kutyát, szét lövik a házat, bemennek és mindenkit kinyírnak…ha most nem teszed meg, meg fogtok halni, ha nem haltok meg, akkor kórházba kerültök…jobb lesz, ha odamennek, sehol sem vagy biztonságban.”

A terhelt pedig megismételte, hogy „ha nem adja át a 170.000 Ft-ot, az ukránok szétbombázzák a házat”. A terhelt ugyan korábban beleegyezett, hogy a sértett lakásán legyen a találkozó, oda azonban még sem kívánt személyesen elmenni, ezért 2015. február 2-án 16.00 óra körüli időben felhívta egy ismerősét, hogy hozza el, az iratokat, de nem járt az ismerőse sikerrel. A terhelt ekkor hangosan és indulatosan közölte a sértettel, hogy „hozd ki nekem a papírokat…nem megyek be, ki sem megyek a kocsiból, ne szórakozz velem, le fognak vágni téged is meg engem is”, majd miután a sértett ettől továbbra is elzárkózott azt, hogy „akkor add oda a Daninak…add oda a papírokat, kipótolom, ha lesz pénzem…a Dani megy a papírokért, meg a pénzért, add oda neki”.

A terhelt ezután visszaküldte az ismerősét a sértetthez, aki ekkor a számlamegszüntetési iratokat átadta, aki azokat továbbította a terheltnek. Miután szembesült vele, hogy a sértett kizárólag az iratokat küldte ki neki, a pénzt viszont nem, kiabálni kezdett az ismerősével, és számon kérte, hogy hol a pénz, jelezte felé, hogy „kérje el, mert ha a sértett nem adja oda a pénzt, akkor rajta a családján lesz behajtva, s ha nem tudnak fizetni, jönnek az Ukránok és eltüntetik őket.” Az ismerős a hallottaktól annyira megijedt, hogy nem mert ellenkezni, amikor a terhelt ismét visszaküldte őt a sértetthez, akit egyébként a terhelt még ekkor is megfenyegetett telefonon, ismételten közölve vele, hogy „a pénz kell neki, a 170.000 Ft”.

Az ismerős eközben visszatért a sértett házába, ahol miközben a kiborult sértettet nyugtatni próbálta, tőle átvette az előre elkészített, 7.000 Ft-ot tartalmazó borítékot. Már indulni készült a lakóházból, amikor a sértett a megbeszéltek szerint a pénz átadását jelezte a rendőröknek, akik a rejtekhelyről elő jőve az ismerőst elfogták, majd tőle a pénzt lefoglalták és a sértettnek visszaadták. Ezzel egyidőben a ház előtt várakozó terheltet a rendőrök szintén feltartóztatták.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség zsarolás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Kanizsai fodrászt tartott rettegésben a féltékeny férfi

M. terhelt szerelmi kapcsolatot alakított ki évekkel korábban Cs. lenti lakossal. A hölgy 2016 év őszétől a Nagykanizsa …. szám alatt T. által működtetett fodrászatba kezdett járni.
A terhelt 2017 év közepén féltékeny lett T-ra, úgy gondolta, hogy Cs. vele is szerelmi viszonyt létesített. Emiatt M 2017.július 11.-én telefonon felhívta T-t, és őt megfenyegette, hogy eltöri kezét, lábát. T. közölte vele, hogy semmi köze sincs a hölgyhöz, és felszólította M-t, hogy hagyja őt békén.

M. azonban nem tett eleget a felszólításnak, ekkortól kezdve 2017. október 19-ig napi rendszerességgel először telefonon, majd F-n keresztül, végül személyesen kereste meg T-t, azért, hogy fenyegetésekkel rávegye az állítólagos kapcsolat megszüntetésére. Ez idő alatt M. terhelt összesen 47 alkalommal hívta fel telefonon T. sértettet.

M. 2017. augusztus 29-én T. fodrászüzletéhez ment, hogy őt újból felelősségre vonja, illetve megfenyegesse. T. bezárta előtte az üzlet ajtaját, így M. oda nem tudott bemenni. M. az ajtót ütötte, szidta és fenyegette T-t. Csak akkor ment el, amikor meghallotta, hogy T. értesíti a rendőrséget.

A terhelt 2017. október 15-én, a munkahelyén, majd a lakásán is üzenetet hagyott T-nak, hogy keresse őt meg. T. emiatt félelemben volt, mert úgy gondolta, hogy az agresszív természetű, nála sokkal erőteljesebb terhelt bárhol, akár a munkahelyén, akár a lakása közelében is megtámadhatja.

Következő alkalommal, 2017. október 18.-án este 21.50 perckor T. Nagykanizsa, …. szám alatti lakásánál jelent meg a terhelt, és kétszer becsengetett.
T. az ablakból figyelte őt, majd amikor eltűnt, elment megnézni a fodrászüzletét, és személyesen bejelentést tett a rendőrségen. Ezt követően, amikor már újból a lakásában volt a sértett, éjfél körüli időben ismételten becsöngetett hozzá a gyanúsított.

T. telefonon kihívta a rendőröket, akik hamarosan meg is jelentek a helyszínen, és M-t elfogták. Az elfogásakor T. is jelen volt. M. még ekkor is fenyegette, szidta a sértettet, csak a rendőrök tudták megakadályozni a támadását.

A terhelt ezt követően, 2017. október 19.-én 11.00 óra körüli időben ismételten T. fodrászüzletéhez ment, aki már hosszabb ideje csak zárt ajtó mellet mert vendégeket fogadni, tartva M. újabb megjelenésétől.
M. ezen alkalommal is az ajtót ütötte, hívta ki az üzletből T-t, és őt szidalmazta, fenyegette. Emiatt T. újból rendőri segítséget kért. M. a rendőrök érkezését észlelve a helyszínről elmenekült. T. M-el szemben magánindítványát joghatályosan előterjesztette.

Mindezek miatt M-et a Nagykanizsai Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett a Btk. 222.§ (2) bekezdés a/ pontjába ütköző és aszerint minősülő személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétségével vádolta meg – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Kiskorúakat terrorizált Nagykanizsán

Elsőrendű, fiatalkorú Ny. (férfi) terhelt még 2017. április 21. napján 21.00 óra körüli időben ismerősei – kk. B.O, kk. P.I. és k.k. T. – társaságában Nagykanizsán, az Eötvös téren található parkban tartózkodott, amikor a parkba érkezett kk. S. és kk. M. sértett, akik a park ösvényén át a B. Center felé akartak átvágni.
Kk. B.O. odakiabált a sértetteknek, akik nem értették a hozzájuk intézett szavakat, ezért közelebb mentek, majd beszélgetni kezdtek kk. B.O.-val.

(Fotó: A nagykanizsai Eötvös téri park. Google Maps)

I.r. fk. Ny. terhelt a beszélgetést hallgatva, abba néha beleszólva egy ideig ült a padon, majd hirtelen felugrott, megragadta kk. M. sértett alkarját, azt nagy erővel szorította, karjánál fogva a sértettet lökdöste, közben agresszív, fenyegető hangnemben, kiabálva felszólította a sértetteket, hogy „Pakolják ki a zsebeiket, adják át értékeiket, különben meghalnak, meg fogja ölni őket!”.

Kk. M. sértett megijedt az I.r. terhelt erőszakos fellépésétől, de abban bízva, hogy ha letagadja értékei létét, akkor a terhelt békén hagyja, azt felelte a felszólításra, hogy „nincsen nála semmi”, nem tud adni a terheltnek semmit.

Kk. B.O. az I.r. terhelt magatartását látva „maradj már, állj le tesó, ne csináld” szavakkal megpróbálta leállítani az I.r. terhelt magatartását, de I.r. fk. Ny. nem hallgatott rá, újra meg újra felszólította a sértetteket, hogy „pakoljanak, ki, különben megöli őket”, közben mindvégig nagy erővel szorította kk. M. sértett alkarját, hogy az ne tudjon elszaladni.

Az I.r. terhelt ijesztő, erőszakos fellépése, fenyegető kijelentései hatására kk. S. sértett – aki kb. egy méterrel az I.r. terhelt mögött, annak közvetlen közelében állt – elővette a nála lévő 2.500 Ft-ot, valamint fél doboznyi, 600 Ft értékű Marlboro cigarettáját azzal, hogy „itt van a pénz, csak ennyi van nálam”.

Az I.r. terhelt erre elengedte kk. M. alkarját, kk. S. sértett felé fordult, elvette tőle az értékeket, majd rákiabált a sértettekre, hogy „gyorsan takarodjanak el” a helyszínről. A sértettek a helyszínről elmenekültek, majd kk. S. sértett 21.07 órakor mobiltelefonon értesítette a rendőrséget.

Az elvett cigarettát az I.r. terhelt kk. B.O.-nak adta, aki azt a későbbiekben egy kukába dobta.
A helyszínre érkező rendőrjárőr a helyszín közelében az I.r. terheltet elfogta, ruházatának átvizsgálása során zsebében megtalálták, lefoglalták, majd 2017. május 9. napján a sértettnek kiadták a kk. S. sértettől elvett 2.500 Ft-ot, így a cselekménnyel okozott kár jelentős részében megtérült.

A fiatalkorú Ny. a kanizsai terrorizálás után egy galamboki családi házból 162 ezer forint értékben lopott különféle tárgyakat nevelőszülőjétől.
Később Galambokon több mást is lopott, az okozott kár több mint 1,5 millió forint volt, melynek többsége megtérült.
Ny.-t rablás bűntettével, minősülő lopás vétségével, ismerőseit bűnpártolással és orgazdaság vétségével is vádolják – olvasható a Nagykanizsai Járási Ügyészség vádiratában.

Enyhébb ítéletet kaptak a nagykanizsai szórakozóhelyek fenyegetői

Az elsőfokú ítéletet helybenhagyva, de a büntetések időtartamát mérsékelve, jogerősen rövidebb idejű szabadságvesztést kapott szerdán az a négy férfi, akit közveszélyokozás és kényszerítés kísérlete miatt ítéltek el februárban, mert nagykanizsai vendéglátóhelyeket és tulajdonosaikat fenyegették.

nagykanizsa-fel-akartak-gyujtani-egy-bart-2

A négy férfi 2014-ben megpróbált felgyújtani egy nagykanizsai szórakozóhelyet, egy másik étterem tulajdonosát pedig üzlethelyiségének és autójának felgyújtásával fenyegette meg. A Zalaegerszegi Járásbíróság februárban közveszélyokozás és kényszerítés kísérlete miatt első fokon hat év négy hónaptól kilenc és fél évig terjedő fegyházbüntetésre ítélte a vádlottakat.
A Zalaegerszegi Törvényszék a vádlottak fellebbezése nyomán tárgyalt ügyben szerdán csökkentette az első fokon kiszabott szabadságvesztések időtartamát – tekintettel arra, hogy a fenyegetések kísérletként voltak értékelhetők -, de egyebekben az ítéletet helybenhagyta.
A per vádlottja a nagykanizsai éjszakai életben ismert – több vendéglátóhelyről kitiltott – 41 éves S. István és 20 éves fia, S. Martin, valamint O. Imre, továbbá negyedrendű társuk, O. István.
S. István éveken át többször is verekedést provokált egy nagykanizsai sörözőben, és fizetés nélkül távozott onnan. Emiatt a söröző tulajdonosa az új vendéglátóhelyére sem akarta beengedni, ezért a „szégyenért” a vádlott károkozással fenyegetőzött.
A négy férfi 2014 áprilisában egy este egy brit rendszámú Lincolnnal jelent meg a zárva lévő szórakozóhely közelében. Műanyag flakonokban benzint és motorolajat vittek magukkal, ezeket a lépcsőre és a bejáratra locsolták, majd megpróbálták meggyújtani, de megjelent a tulajdonos, ezért elmenekültek.
A szakértő szerint ha a bejárati ajtó alatt befolyó benzin vagy annak gőze meggyullad, a közelben lévő gázkonvektor és ezzel a helyiség is felrobbanhatott volna, veszélyeztetve a szomszédos épületeket is.
Egy másik étterem vezetője korábban szintén azt közölte a társasággal, hogy az általa üzemeltetett vendéglátóhelyre nem mehetnek be. A másik vádpont szerint ennek ellenére rendszeresen megjelentek ott, és telefonon is gyújtogatással fenyegetőztek, S. Martin pedig egyszer meglökte és próbálta megütni a vendéglátóhely tulajdonosát.
Az elsőfokú bíróság februárban S. Istvánt tettesként, illetve társtettesként elkövetett kényszerítés kísérletében, valamint közveszélyokozás kísérletében felbujtóként és többszörös visszaesőként kilenc és fél év fegyházbüntetésre ítélte. Három társa társtettesként vagy bűnsegédként való közreműködéséért egyenként hat év és négy hónap fegyházbüntetést kapott.
A mostani jogerős ítélet az elsőrendű vádlott szabadságvesztését nyolc évre csökkentette, a másodrendű vádlottként szereplő fiáét öt és fél évre enyhítette. A harmadrendű vádlottnak a minimumként kiszabható ötéves fegyházbüntetést kell letöltenie, negyedrendű társának pedig három évet kell börtönben töltenie. MTI