Mobilról puskázott, közokiratot hamisított a cserhátis diák

A 19 éves, Nagykanizsa-közeli községben élő fiatalember a középiskolai tanulmányait a nagykanizsai Cserháti Sándor Szakképző Iskolában végezte, ahol 2018. május-júniusi vizsgaidőszakban tehetett volna rendes érettségi vizsgát. Erre azonban nem kerülhetett sor, a fiatalember ugyanis az érettségi évében matematika tantárgyból megbukott.

Mivel a középiskolai tanulmányok követelményeit valamennyi érettségi vizsgatárgyból nem teljesítette, a továbbiakban rendes érettségi vizsgát már nem, csupán ún. előrehozott érettségi vizsgát tehetett azokból a tantantárgyakból, amelyek tanulását viszont sikeresen befejezte, így magyar nyelv és irodalomból, történelemből, angol nyelvből valamint gépészeti ismeretekből.

Ilyen előzményeket követően 2018. június 18.-án szóbeli érettségi vizsgát tett a fenti négy tantárgyból.
A magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tétel kihúzását követően biztosított felkészülési idő alatt azonban nem megengedett segédeszköz használt, bekapcsolt állapotú okostelefonjával a világhálóra csatlakozott és ott elérhető szövegrészeket rögzített saját tényvázlataként.

A felügyelő tanárok észlelték a szabálytalanságot, ezért a telefont kitetették a padra, egyúttal figyelmeztették, hogy a szóbeli vizsgát ugyan befejezheti, de ha a szabálytanság elkövetését a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisíthetik.

Az eset bizottsági kivizsgálásra 2018. június 20.-án került sor, amely során a szabálytalanság kétséget kizáró bizonyítást nyert, ezért a vizsgabizottság az ezen a napon kelt határozatával a fiatalember magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tantárgyból elért eredményeit a nem megengedett segédeszköz használta miatt érvénytelenítette azzal, hogy ezekből a tantárgyakból javítóvizsgát tehet.

A kivizsgáláson a fiatalember is részt vett, az arról készült jegyzőkönyvet aláírta, az eredményeit érvénytelenítő határozatot pedig átvette, amely ellen jogorvoslattal nem élt.
A fiatalember egyébként a megfelelő felkészülés hiányában a fenti tárgyakon kívül még a gépészeti ismeretek vizsgatárgyból is megbukott, így ebből is javítóvizsgára kötelezték.

A történtek miatt a fiatalember a 2018. június 20-án érettségi bizonyítványt nem, csupán ún. törzslap kivonatot kapott.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata szerint a törzslapkivonatot az érettségi törzslappal egyezően kell kiállítani. A törzslap kivonatot a vizsgabizottság elnöke, valamint az igazgató írja alá, és azt a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával kell ellátni. A törzslapot a vizsgabizottság döntését követően, a vizsga minden szükséges adatának és záradékának elektronikus rögzítése után a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere készíti el elektronikus és kinyomtatható formában.

A törzslap kivonatot az iskola a hatósági ügykörén belül, a megszabott alakszerűség szerint állítja ki, amely közhitelességgel bizonyítja a benne foglalt intézkedést valamint az okirattal tanúsított adatok és tények valódiságát, így a vizsgázó által elért eredményeket, a vizsgabizottsági határozatokat.

A fiatalember részére a vizsgabizottság elnöke által átadott törzslap kivonat a záradék részében tartalmazta, hogy: „szabálytalanság elkövetése miatt magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból a vizsgabizottság döntése szerint első javítóvizsgát tehet. Szabálytalanság elkövetése miatt történelem vizsgatárgyból a vizsgabizottság döntése szerint első javítóvizsgát tehet. Az érettségi vizsga követelményeit gépészeti ismeretek vizsgatárgyból nem teljesítette, első javítóvizsgát tehet.”

A kétszintű érettségi szoftver rendszerhibája miatt azonban hiába érvénytelenítette a szabálytalanság miatt utóbb a vizsgabizottság a fiatalember magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyból elért vizsgaeredményét, a szoftverben egyszer már rögzített és lezárt adatot utóbb módosítani nem lehet, emiatt a két tárgy rovatában – a fenti záradék ellenére – elégséges osztályzat szerepelt.

Az elírást a fiatalember is észlelte, aki erről senkinek nem szólt, helyette elhatározta, hogy a törzslap kivonat záradék részét módosítja, hozzáigazítja az eredményekhez.
Ennek megfelelően otthonában az iskolában kapott törzslap kivonatot lefényképezte, majd a számítógépére feltöltötte, amely segítségével szerkeszthető formába átalakította, majd a záradékból a számára kedvezőtlen bejegyzéseket törölte. Ily módon egy olyan törzslap kivonatot készített, amelynek záradékában kizárólag az szerepelt, hogy „Az érettségi vizsga követelményeit gépészet ismeretek vizsgatárgyból nem teljesítette, első javítóvizsgát tehet”, majd a törzslap kivonatot színes nyomtatóval kinyomtatta.

Ezt követően a 2018. október-novemberi vizsgaidőszakban javító érettségi vizsgára jelentkezett a nagykanizsai Thury György Szakképző Iskolába.
A 2018. szeptember 3-án kitöltött, majd ugyanezen a napon az érintett oktatási intézményben benyújtott, az érettségi vizsgára vonatkozó jelentkezési lapon büntetőjogi felelőssége tudatában valótlanul akként nyilatkozott, hogy magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyból középszintű érettségi eredménnyel rendelkezik.

Mivel a javítóvizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz – a középiskolai bizonyítványon kívül – csatolni kell az érettségi törzslap kivonatát is, a fiatalember az általa készített hamis és valótlan tartalmú törzslap kivonatot nyújtotta be a jelentkezési lapon foglaltak igazolására.

Az iskola igazgatója a vizsgára való jelentkezések elfogadása körében megvizsgálta a benyújtott iratokat, és mivel a fiatalember nem velük állt korábban tanulói jogviszonyban, a Cserháti Sándor Szakképző Iskolával is felvette a kapcsolatot, így derült ki, hogy a benyújtott törzslap kivonat hamis, ezért közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon büntetőeljárást, míg az eredetileg hibásan kiállított törzslap kivonat miatt hatósági ellenőrzést kezdeményezett.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség közokirat-hamisítás bűntette, és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Felújítják a Cserhátit

A kormány idén hétmilliárd forintot különített el az országban működő 44 szakképzési centrum tagintézményeinek rekonstrukciójára, Nagykanizsán az állami forrás mellett uniós, illetve saját pályázatokból indultak el a fejlesztések több mint 700 millió forintból. Az Ady utcai kollégium KEHOP-os pályázatból megvalósuló, energetikai korszerűsítése már befejeződött.

(Fotó: YouTube)

A másik forrás egy miniszteri döntés volt még 2016-ból: az, a Cserhátit tekintve, 140 millió forintból a műhelysor és a főépület vizesblokkjainak a felújítását jelenti.
Ez jelen pillanatban is zajlik, de már a végéhez közelednek a munkálatok.
Továbbá egy országgyűlési határozat keretében kapott az intézmény 270 millió forintot, amelyből az A és a B épület energetikai felújítása, nyílászárók cseréje, burkolatok felhelyezése folyik.
Terveink szerint ez a munka is befejeződik augusztus végére, az új tanév kezdetére – mondta el Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója.
(Via: Kanizsa Újság)

Androidos alkalmazással taroltak a kanizsai cserhátisok

Fényes cserhátis siker: aranyérem és 4. helyezés a PENdroid országos informatikai verseny döntőjében!
A két fordulóból álló kvalifikációs szakaszban két különböző androidos alkalmazást kellett a csapatoknak elkészítenie.
Iskolánk kettő csapatot indított a versenyen: Cseri-droid (tagjai: Aradi Róbert 13A, Hervai Dávid 13A és Széphegyi Dániel 12C osztályos tanulók) és Cseri-tech (tagjai: Birkás Zoltán 10D, Kővári Kolos 11D és Tánczos János 9D osztályos tanulók) néven. Felkészítő tanárok: Tanczenberger Szilvia és Gábris Jácint.

A csapatok – egyedüli kanizsai részvevőként – bejutottak a legjobb 10 csapat számára 2018. február 2-án megrendezésre került országos döntőbe, ahol a Cseri-tech csapat 1. helyezést, a Cseri-droid csapat pedig 4. helyezést ért el.

Versenyzőink az egyéni felkészülés mellett külön foglalkozások alkalmával gyakoroltak a versenyre.
Az iskola képzési profiljában már harmadik éve jelen van a keresett és népszerű távközlési terület, melynek keretén belül tanulóink megtanulhatják az okos-készülékek kezelését, Android OS alá applikációk készítését – írta Facebook oldalán a NSZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma.

Életre keltettek egy 53 éves MTZ-t a kanizsai Cserhátisok

Négy évig darabokban volt a kanizsai Cserháti Sándor Szakképző Iskola műhelyében egy 1964-es MTZ, amit oktatójuk irányítása mellett a Cseri autószerelő tanulói raktak össze.

(Az öreg MTZ a Cserhátiban. Fotó: Facebook)

A veterán gépet Ring Balázs oktató segítségével Arany Balázs, Kempf Martin, Mátyás Marcell és Horváth Bence keltette életre.

A gépész tanulók is sokat segítettek, ugyanis sok esetben a már beszerezhetetlen alkatrészeket saját maguk gyártották le.

Meglehet, hogy az idei borsfai Dutra találkozón megjelenik majd a Cserhátis MTZ is.

A jó öreg masinát le is videózták.

(Forrás: NSZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma – Facebook)

Az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája lesz a Cserháti

A Nagykanizsai SzC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma meghívást kapott az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája programban való részvételre. A programban 27 magyar középiskola vehet részt első körben, akik azzal érdemelték ki a kiválasztást, hogy aktív pályázati tevékenységet folytattak az elmúlt években, nemzetközi projektek részesei voltak.

Farkas Zsuzsanna tanárnő az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája és a Miniszterelnökség által meghirdetett „Fedezd fel Európát!” elnevezésű programban vett részt osztályával, illetve Faludi Zoltán tanár úr az Erasmus programkoordinátora volt.

Az iskolát egyedüliként választották ki Zala megyében, és olyan nagynevű iskolákkal dolgozik együtt a projekt során, mint pl. a budapesti Bornemissza Péter Gimnázium, a miskolci Avasi Gimnázium vagy a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium.
A program fő célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az európai parlamenti demokrácia iránt, aktív ismereteket nyújtva nekik az Európai Unióról és az Európai Parlamentről. Az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája program lefolytatásáról a Cserhátiban Farkas Zsuzsanna tanárnő gondoskodik.

A projekt keretén belül az iskola Junior Nagyköveteket választ a diákjai közül, akik segítik az ismeretközvetítést a diákság felé. Ennek során nem pusztán az Európai Unióra vonatkozó tényeket tanítanak, hanem azt is megtapasztaltatják, hogy mit jelent európai polgárnak lenni: mit jelent az EU a hétköznapi életben, és mit tehetnek a fiatalok annak biztosításáért, hogy a jövő Európája olyan legyen, amilyennek ők szeretnék.

Emellett a programban részt vevők EU-val kapcsolatos más feladatokat is ellátnak, például Infopontot állítanak fel, Európa-napot szerveznek, kapcsolatfelvételt kezdeményeznek európai parlamenti képviselőkkel és különböző szervezetekkel, iskolán belüli és kívüli tevékenységekben vesznek részt.
A feladatok teljesítése után – a tanév végén – az iskola ünnepélyes keretek között megkapja „Az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája” minősítést, és egy plakettel tüntetik ki.
(Forrás: Facebook)

Tanévnyitó a Cserhátiban

Pénteken tanévnyitó ünnepséget rendeztek a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiumában.
Péterváriné Kiss Sarolta igazgató beszéde során többek között szólt arról, közös a cél, amiért a tanárok és a diákok együtt ide járnak az iskolába. A diákok meg akarnak tanulni valamit, a tanároknak pedig az a feladatuk, hogy ebben segítsenek. Együtt haladva, közösen elérhető a cél, a sikeres érettségit és a szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány.
Nyilvánvaló, hogy a tanári kar is azon fáradozik, hogy a gyermekeknek legjobb legyen. Számtalan, az oktatást érintő változtatáson vannak túl és rengeteg van még előttük – fogalmazott az igazgató asszony.
A szakképzés átalakítása, a jogszabályok változásai következtében a 9. évfolyam diákjai az érettségit adó képzésben szakgimnáziumi, az érettségi nélküli szakmai képzésben pedig szakközépiskolai tanulóként kezdik meg tanulmányaikat – hangzott el a Cserháti 2016-2017-es tanévnyitó ünnepségén.

nagykanizsa cserháti tanévnyitó 2016

nagykanizsa cserháti tanévnyitó 2016.- 2 jpg

Újabb cserhátis siker a PENdroid országos informatikai versenyen

nagykanizsa cserháti iskola

“A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza 2015 szeptemberére újfent meghirdette a PENdroid országos informatikai versenyt középiskolások számára.

A két fordulóból álló kvalifikációs szakaszban két különböző androidos alkalmazást kellett a csapatoknak elkészítenie. Iskolánk egy csapatot indított a versenyen Cseri-droid néven, melynek tagjai: Aradi Róbert 11A, Hervai Dávid 11A és Széphegyi Dániel 10C osztályos tanulók, felkészítő tanár: Gábris Jácint.

A csapat – egyedüli kanizsai részvevőként – bejutott a legjobb 10 csapat számára 2016. január 29-én megrendezésre kerülő országos döntőbe, ahol 7. helyezést ért el.

Versenyzőink az egyéni felkészülés mellett külön foglalkozások alkalmával gyakoroltak a versenyre. Az iskola képzési profiljában már a tavalyi évtől jelen van a keresett és népszerű távközlési terület, melynek keretén belül tanulóink megtanulhatják az okos-készülékek kezelését és programozását.

Ezáltal lehetőség nyílik majd arra, hogy a jövőben több csapattal is részt vehessünk hasonló témájú versenyeken.”

(Forrás: Facebook)

A jövő Nagykanizsája: itt a Cserhátisok nyertes kisfilmje

nagykanizsa cserháti

A jövő Nagykanizsája címmel pályázatot hirdettek nagykanizsai középiskolásoknak, akiknek azt kellett bemutatni, hogy képzelik el a város jövőbeni fejlődését.

A legjobbak szombaton a Kanizsa Centrumban vehették át a díjakat Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkártól, országgyűlési képviselőtől.

A legjobb pályamunkát a a Cserháti Sándor Szakképző Iskola 10/C osztályos diákjai készítették.

Ők egy Cseri suli kisfilm című 5 perces videót raktak össze, amit fel is töltöttek a YouTube-ra.