Mobilról puskázott, közokiratot hamisított a cserhátis diák

A 19 éves, Nagykanizsa-közeli községben élő fiatalember a középiskolai tanulmányait a nagykanizsai Cserháti Sándor Szakképző Iskolában végezte, ahol 2018. május-júniusi vizsgaidőszakban tehetett volna rendes érettségi vizsgát. Erre azonban nem kerülhetett sor, a fiatalember ugyanis az érettségi évében matematika tantárgyból megbukott.

Mivel a középiskolai tanulmányok követelményeit valamennyi érettségi vizsgatárgyból nem teljesítette, a továbbiakban rendes érettségi vizsgát már nem, csupán ún. előrehozott érettségi vizsgát tehetett azokból a tantantárgyakból, amelyek tanulását viszont sikeresen befejezte, így magyar nyelv és irodalomból, történelemből, angol nyelvből valamint gépészeti ismeretekből.

Ilyen előzményeket követően 2018. június 18.-án szóbeli érettségi vizsgát tett a fenti négy tantárgyból.
A magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tétel kihúzását követően biztosított felkészülési idő alatt azonban nem megengedett segédeszköz használt, bekapcsolt állapotú okostelefonjával a világhálóra csatlakozott és ott elérhető szövegrészeket rögzített saját tényvázlataként.

A felügyelő tanárok észlelték a szabálytalanságot, ezért a telefont kitetették a padra, egyúttal figyelmeztették, hogy a szóbeli vizsgát ugyan befejezheti, de ha a szabálytanság elkövetését a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisíthetik.

Az eset bizottsági kivizsgálásra 2018. június 20.-án került sor, amely során a szabálytalanság kétséget kizáró bizonyítást nyert, ezért a vizsgabizottság az ezen a napon kelt határozatával a fiatalember magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tantárgyból elért eredményeit a nem megengedett segédeszköz használta miatt érvénytelenítette azzal, hogy ezekből a tantárgyakból javítóvizsgát tehet.

A kivizsgáláson a fiatalember is részt vett, az arról készült jegyzőkönyvet aláírta, az eredményeit érvénytelenítő határozatot pedig átvette, amely ellen jogorvoslattal nem élt.
A fiatalember egyébként a megfelelő felkészülés hiányában a fenti tárgyakon kívül még a gépészeti ismeretek vizsgatárgyból is megbukott, így ebből is javítóvizsgára kötelezték.

A történtek miatt a fiatalember a 2018. június 20-án érettségi bizonyítványt nem, csupán ún. törzslap kivonatot kapott.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata szerint a törzslapkivonatot az érettségi törzslappal egyezően kell kiállítani. A törzslap kivonatot a vizsgabizottság elnöke, valamint az igazgató írja alá, és azt a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával kell ellátni. A törzslapot a vizsgabizottság döntését követően, a vizsga minden szükséges adatának és záradékának elektronikus rögzítése után a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere készíti el elektronikus és kinyomtatható formában.

A törzslap kivonatot az iskola a hatósági ügykörén belül, a megszabott alakszerűség szerint állítja ki, amely közhitelességgel bizonyítja a benne foglalt intézkedést valamint az okirattal tanúsított adatok és tények valódiságát, így a vizsgázó által elért eredményeket, a vizsgabizottsági határozatokat.

A fiatalember részére a vizsgabizottság elnöke által átadott törzslap kivonat a záradék részében tartalmazta, hogy: „szabálytalanság elkövetése miatt magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból a vizsgabizottság döntése szerint első javítóvizsgát tehet. Szabálytalanság elkövetése miatt történelem vizsgatárgyból a vizsgabizottság döntése szerint első javítóvizsgát tehet. Az érettségi vizsga követelményeit gépészeti ismeretek vizsgatárgyból nem teljesítette, első javítóvizsgát tehet.”

A kétszintű érettségi szoftver rendszerhibája miatt azonban hiába érvénytelenítette a szabálytalanság miatt utóbb a vizsgabizottság a fiatalember magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyból elért vizsgaeredményét, a szoftverben egyszer már rögzített és lezárt adatot utóbb módosítani nem lehet, emiatt a két tárgy rovatában – a fenti záradék ellenére – elégséges osztályzat szerepelt.

Az elírást a fiatalember is észlelte, aki erről senkinek nem szólt, helyette elhatározta, hogy a törzslap kivonat záradék részét módosítja, hozzáigazítja az eredményekhez.
Ennek megfelelően otthonában az iskolában kapott törzslap kivonatot lefényképezte, majd a számítógépére feltöltötte, amely segítségével szerkeszthető formába átalakította, majd a záradékból a számára kedvezőtlen bejegyzéseket törölte. Ily módon egy olyan törzslap kivonatot készített, amelynek záradékában kizárólag az szerepelt, hogy „Az érettségi vizsga követelményeit gépészet ismeretek vizsgatárgyból nem teljesítette, első javítóvizsgát tehet”, majd a törzslap kivonatot színes nyomtatóval kinyomtatta.

Ezt követően a 2018. október-novemberi vizsgaidőszakban javító érettségi vizsgára jelentkezett a nagykanizsai Thury György Szakképző Iskolába.
A 2018. szeptember 3-án kitöltött, majd ugyanezen a napon az érintett oktatási intézményben benyújtott, az érettségi vizsgára vonatkozó jelentkezési lapon büntetőjogi felelőssége tudatában valótlanul akként nyilatkozott, hogy magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyból középszintű érettségi eredménnyel rendelkezik.

Mivel a javítóvizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz – a középiskolai bizonyítványon kívül – csatolni kell az érettségi törzslap kivonatát is, a fiatalember az általa készített hamis és valótlan tartalmú törzslap kivonatot nyújtotta be a jelentkezési lapon foglaltak igazolására.

Az iskola igazgatója a vizsgára való jelentkezések elfogadása körében megvizsgálta a benyújtott iratokat, és mivel a fiatalember nem velük állt korábban tanulói jogviszonyban, a Cserháti Sándor Szakképző Iskolával is felvette a kapcsolatot, így derült ki, hogy a benyújtott törzslap kivonat hamis, ezért közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon büntetőeljárást, míg az eredetileg hibásan kiállított törzslap kivonat miatt hatósági ellenőrzést kezdeményezett.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség közokirat-hamisítás bűntette, és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.