Átengedte a Mini Coopert a becsípett, nőnek, akinek még jogsija sem volt

Egy 1992-ben született keszthelyi férfi május 9-én a német honosságú Mini Cooper típusú személygépkocsijával az éjszakai órákban, 0 óra 30 perc körüli időben Nagykanizsán a Széchenyi téren található Kóborló nevű vendéglőbe ment szórakozni.

A vendéglőben találkozott egy nővel, akivel együtt közösen alkoholt fogyasztottak. Miután elhagyták a szórakozóhelyet, a férfi a Cooper vezetését átengedte a nőnek annak ellenére, hogy tudott arról, hogy a nő vezetői engedéllyel nem rendelkezett és szeszes italtól befolyásolt állapotban volt.

A 3 óra 26 perckor a gépjárművet a rendőrjárőrök Nagykanizsa belterületén, a Széchenyi téren közúti ellenőrzés céljából megállították. A nő vezetői engedélyt átadni nem tudott, mert azzal soha nem rendelkezett.

Leheletén alkoholszag érződött, ezért vele szemben alkoholszonda alkalmazására került sor, ami a helyszínen 0,55 mg/l értéket mutatott, ezért előállították a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra.

A Dräger Alcotest mérési adatai szerint a nő leheletéből 0,52 – 0,42 mg/l alkoholkoncentráció volt kimutatható, amely alapján megállapítható, hogy a cselekmény időpontjában a nő szervezetében volt azon szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mennyiség, ami nála enyhe fokú alkoholos befolyásoltságot okozott.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség jármű vezetésének tiltott átengedése vétsége miatt emelt vádat – tájékoztatta honlapunkat dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Jogerős: hamis jegyzőkönyvekben váltották le a sormási alpolgármestert

2015. november 18-án késő délután képviselő-testületi ülést tartottak Sormáson. Az akkori képviselők titkos szavazással, minősített többséggel visszavonták Póczai Zoltán alpolgármester megbízását.

Mindez annak ellenére történt, hogy a jogszabályok alapján a vezetői megbízás visszavonásakor zárt ülést tartani kizárólag az érintett kérésére lehet, de az alpolgármester ezt nem kezdeményezte, sőt erről nem is tudott.

Az ülés után a jegyző a valóságtól eltérően az alpolgármesteri megbízás visszavonására vonatkozó előterjesztést, valamint az emiatt szükségessé vált egyéb intézkedéseket nem a zárt, hanem a nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvben szerepeltette. A jegyzőkönyvet a polgármester asszony is aláírta.

(Fotó: Google Maps)

Az ügy több bírósági fórumot is megjárt és nemrég megszületett a jogerős ítélet. A minősülő közokirat-hamisítás bűntette miatt jogerősen a volt jegyzőt bűnösnek mondta ki a végzés, őt halmazati büntetésül 140 napi pénzbüntetésre ítélték.

A Zalaegerszegi Törvényszék – mint másodfokú bíróság – honlapunk birtokába jutott végzése visszautal az ominózus 2015-ös ülésre is, amely szerint a nagykanizsai lakcímmel rendelkező, jogi végzettségű, akkor Sormáson jegyzőként dolgozó férfi nem az eljárási formának megfelelő jegyzőkönyvet készített az alpolgármesteri megbízás visszavonásáról, ugyanis az zárt ülésen történt, a jegyzőkönyv szerint azonban a leváltás nyílt ülésen történt meg.

Az akkori sormási jegyző lényeges körülmény tekintetében valótlanul jegyzőkönyvezte a nyilvános, illetőleg a zárt ülést, így mindkét jegyzőkönyv hamis. A tanúvallomásokból kitűnt, hogy ennek jelentőségével a vádlott is tisztában volt. Ezt bizonyítja a volt jegyző és az ex-polgármester közt folytatott beszélgetést, amiről maga a vádlott nyilatkozott. Ilyen körülmények között gondatlan elkövetésről szó sem lehetett – szól a verdikt.

Tehát 2015-ben az alpolgármester leváltásával kapcsolatban gyakorlatilag két hamis jegyzőkönyv is készült Sormáson. A jogtalan döntéshez asszisztált a volt polgármester és az akkori testület is, hiszen arról akkor határozatot is hoztak. Bár közel 5 év után, de Póczai Zoltánnak végül igazat adott a jog.

Zalakomári összetűzés a nemesdédi lecsófesztivál után

I.r. terhelt, egy 1993-ban született zalakomári férfi 2019. augusztus 24-én délután Nemesdéd községben „lecsó fesztiválon” volt, ahol szeszesitalt fogyasztott és ittas állapotba került. A fesztiválról este 21:00 körüli időben érkezett haza, majd a zalakomári IV. Béla utcában gyalogosan járkált, hogy az ittasságát kiszellőztesse.

Eközben egy kővel megdobta távolabbi rokona, Zalakomár, IV. Béla u.-ban lévő családi házának ablakán a lehúzott redőnyt, majd tovább ment a közelben levő kőkereszt irányába. A tulajdonos ekkor egy ismerősével odahaza italozott, azonban a zajra kiment, hogy megnézze mi történt.

A közelben tartózkodó szomszédai között érdeklődött, akik annyit tudtak mondani neki, hogy egy félmeztelenre vetkőzött fiatalember dobta meg az ablakát, aki a kereszt felé ment el. A tulajdonos biciklivel elindult az I.r. terhelt után, akit néhány házzal arrébb utol is ért. Itt az I.r. terheltet tenyérrel nyakon ütötte, majd felelősségre vonta és együtt visszaindultak a tulajdonos házához, hogy megvitassák a történteket.

(Az ügy a nagykanizsai bíróságon folytatódik)

Az I.r. terhelt tagadta, hogy megdobta volna az ablakot és sérelmezte, hogy a tulajdonos nyakon ütötte őt. A nyakon ütést látta egy „Füles” becenevű utcabeli fiú, aki elszaladt a II.r. terhelt –egy 1973-ban született zalakomári férfi, aki egyébként az I.r. terhelt apja,- házához és elmesélte, hogy mi történt. Amikor a tulajdonos és I.r. terhelt visszaértek a megdobott ház elé akkor az ellenkező irányból éppen odaért II.r., valamint a III.r. – egy 1996-ban született zalakomári férfi, aki egyébként a II.r. terhelt fia,- terheltek, valamint több fiatal férfi családtag. II.r. terhelt hangosan kiabálva, szitkozódva, fenyegetőzve számon kérte a tulajdonostól, hogy miért bántotta a fiát, ezért közöttük veszekedés, kiabálás alakult ki az utcán, majd amikor a tulajdonos bement az udvarába, a nyitott kapun keresztül a terheltek is bementek oda és őt többször kézzel megütötték.

A kiabálásra kijött a családi házból a tulajdonos élettársa, -aki II.r. terhelt unokahúga-, az élettársa védelmére kelve kizavarta az udvarról a terhelteket. Azok kimentek az utcára, és a tulajdonos becsukta utánuk az udvari kaput. Ezt követően azonban a terheltek nem hagyták el a helyszínt, hanem tovább folytatták a szitkozódást és a fenyegetőzést az utcáról. A tulajdonos a kapuhoz ment, azt belülről tartotta, hogy a terheltek oda ne tudjanak bemenni, azonban a II.r. terhelt leemelte a zsanérokról a kaput és azt a tulajdonos felé hajította, aki igyekezett a támadás elől kitérni, ám a terheltek bementek az udvarába és a II.r. terhelt őt egy ökölcsapással leütötte.

Azután mindhárman tenyérrel és ököllel ütötték, lábbal rugdosták a földre került tulajdonost, illetve egyikük a bejárati ajtó mellett levő nagyméretű fém virágtartót is felfogta és azzal legalább egy ízben a hátán megütötte a sértettet. Az élettársa ismét a segítségére sietett, igyekezett megakadályozni a további bántalmazását. Amikor ez nem vezetett eredményre, 21 óra 34 perckor telefonon értesítette a rendőrséget és ezt meghallották a terheltek is.

A környéken lakók közül többen hallották a kiabálást, azonban senki nem avatkozott bele a verekedésbe. A három terhelt közül III.r. terhelt elhagyta a helyszínt, míg a másik két terheltet a rendőrség a sértett háza előtt találta. I.r. és II.r. terheltek még a rendőri felszólítás ellenére sem hagyták abba a kiabálást, őket meg kellett bilincselni és elő kellett állítani, mert ellenálltak a rendőri intézkedésnek. A terheltek magatartása alkalmas volt arra, hogy azon mások megbotránkozzanak, illetve attól megriadjanak.

A tulajdonosnak a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló, a fej zúzott sebében megnyilvánuló sérülése keletkezett.

Az ügyben a napokban a Nagykanizsai Járási Ügyészség magánlaksértés bűntette és testi sértés vétsége miatt emelt vádat – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Ketten egy ellen Zalakomárban

Tavaly augusztus 22-én, délután 17 órakor a sértett fiatalember két lány társaságában sétált Zalakomárban a Hunyadi utcában, amikor a bokorból eléjük lépett I.r. fk. terhelt, egy 2002-ben született zalakomári fiú – akivel a sértett korábban e-mailokat váltott –, megszólította a sértettet: „ most keménykedjél”, majd kezeit ökölbe szorította, mellbe vágta a sértettet és ököllel arcon ütötte a szeme alatt.

Ekkor odafutott hozzájuk II.r. terhelt, egy 1997-ben született, büntetett előéletű zalakomári férfi, aki bekapcsolódott a verésbe, ököllel megütötte a sértett orrát. A sértett a bántalmazás következtében összegörnyedt, földre esett, összehúzta, védte magát, míg támadói a földön is rugdalták.

A jelen lévő lányok próbálták a verekedőket szétválasztani, így a dulakodás rövid idő múlva befejeződött. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A terheltek kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az utcán tartózkodókban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség garázdaság és testi sértés vétsége miatt a napokban emelt vádat – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Zalakomári betörők jártak Zalaszentbalázsban és Bocskán

Egy 51 éves, többszörös visszaesőnek minősülő büntetett előéletű zalakomári férfi ismeretlen társával együtt eltulajdonítási szándékkal tavaly október 3-án éjfél előtt megjelent zalaszentbalázsi lakóházas ingatlannál.

Ide a terhelt egy Renault Laguna személygépkocsival érkezett, amelyet néhány órával korábban annak tulajdonosától kért kölcsön arra hivatkozással, hogy a Cserfőn lakó barátnőjét kívánja meglátogatni. A terhelt és társa észlelte, hogy a sértetti ingatlan csupán részben körbekerített, az egyik oldalról szántóföld határolja, ezért az ingatlanra innen hatoltak be, majd az udvaron álló régi istállóépülethez mentek, amelyet a sértett műhelyként használ. Az épület lakattal volt lezárva, amelyet a terhelt és társa egy magukkal vitt 60 cm-es feszítővassal megpróbáltak kinyitni, azonban nem jártak sikerrel, ezért leemelték az épület kétszárnyú faajtajának mindkét elemét a helyéről.

(A fotó illusztráció)

Ezután bementek az épületbe, majd onnan szerszámokat, akkumulátorokat, sarokcsiszolót, és 200 liter gázolajat vettek magukhoz 175.240. Ft értékben. Ezt követően a fenti tárgyakat a személygépkocsiba tették, majd a helyszínről távozva a gépjárművel Bocskára mentek.

A terheltek Bocskára 2019. október 4-én hajnalban érkeztek meg, majd megjelentek egy német állampolgár tulajdonát képező bocskai lakóháznál. Ezt követően mindketten a kerítésen átmászva előbb a lakóházhoz tartozó körbekerített udvarba, majd az ott álló és a lakóházzal egybeépült pajtához mentek.

Itt észlelték, hogy ugyan a pajta nagy méretű rácsozott elhúzható vaskapuját egy lakat zárja, azonban a vaskapu nem ér fel az épület tetőszerkezetéig, több, mint egy méter széles nyílás üresen maradt. Ezt kihasználva az elkövetők egyike bemászott a nyíláson át az épületbe, ahonnan társának kiadott egy 80.000 Ft értékű Husqvarna márkájú, Briggs & Stratton típusú önjáró fűnyírót annak fűgyűjtőjével együtt, amelyet ezt követően szintén a terhelt által használt gépjárműbe betettek.

A terhelt ezután Zalakomárba indult, útközben Nagyrécse külterületén azonban durrdefektet kapott, a jármű üzemképtelenné vált. Emiatt a gépjárműből a 4 db tehergépkocsi akkumulátort, a 2 db személygépkocsi akkumulátort, az 1 db önjáró fűnyírót valamint a 200 liter gázolajat kipakolta, míg a többi tárgy az autóban bent maradt.

Ezt követően az akkumulátorokat a fűnyíróval együtt a járműtől északnyugati irányban 5 méterre lévő szántóföldön a 150 cm magasan felnőtt fűben elrejtette azzal a szándékkal, hogy majd később elviszi, a gázolajat pedig ismeretlen személy segítségével a helyszínről – aki oda a terhelt telefonhívására érkezett – meg nem állapítható helyre szállította.

A helyszínen hátrahagyott illetve elrejtett tárgyakat azonban a terhelt már utóbb magához venni nem tudta, mivel 2019. október 4-én a reggeli órákban a szántóföldön mezőgazdasági munkát végeztek, amely során a tárgyakat megtalálták, s bejelentést tettek a rendőrségen, ahol emiatt büntetőeljárás indult.

Az ügyben a napokban a Nagykanizsai Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Bolti szarka Nagykanizsán

Egy büntetett előéletű, 31 éves kerecsenyi férfi tavaly szeptember 18-án délután a Rossmann nagykanizsai üzletébe ment, majd onnan eltulajdonított 2 db Bruno Banani parfümöt 19.980,- Ft értékben. A gyanúsított 2019. szeptember 25-én reggel ismét megjelent a fenti üzletben, majd a ruházatába rejtett és eltulajdonított 3 db Valentino parfümöt 69.597,- Ft értékben.

A tolvaj ugyanezen a napon délután is visszament az üzletbe és onnan eltulajdonított 6 db különféle parfümöt 34.894,- Ft értékben. A gyanúsított a cselekménnyel a sértettnek összesen 124.471,- Ft kárt okozott.

A bolti szarka tavaly szeptember 16-án reggel megjelent a Müller Drogéria nagykanizsai üzletében, majd a táskájába rejtett és eltulajdonított 5 db parfümöt 122.280,- Ft értékben.

A gyanúsított ugyanezen a napon délután Müller zalaegerszegi üzletébe ment, ahol a táskájába rejtett 4 db parfümöt 87.980,- Ft értékben. Az üzlet alkalmazottai a gyanúsítottat az ajtó bezárásával feltartóztatták és tőle a parfümöket visszavették.

A férfi tavaly szeptember 14-én délután a nagykanizsai OMV benzinkút shopjába ment, majd onnan eltulajdonított 4 tábla Milka csokoládét összesen 1276,- Ft értékben.

A notórius tolvaj tavaly szeptember 14-én este ittas állapotban a nagykanizsai autóbusz-pályaudvaron lévő Arizona presszó teraszán tartózkodott, ahol összeszólalkozott a szintén ittas férfi sértettel. A gyanúsított ezután a sértettre támadt, majd őt ököllel többször megütötte és megrúgta.

A sértett a bántalmazás miatt orrcsonttörést, valamint feje és jobb szemhéja nyílt sebét szenvedte el, amely sérülések közül az orrcsonttörés 8 napon túl, mintegy 28 nap alatt gyógyult.

Az ügyben a napokban a Nagykanizsai Járási Ügyészség lopás és testi sértés bűntette miatt emelt vádat – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Kábítószerekkel dobták fel a házibuli hangulatát Kanizsán

Egy 20 éves nagykanizsai fiatalember 2019. évben már huzamosabb ideje rendszeresen fogyasztott kábítószert, extasyt és marihuanát, amelyből a baráti körében több személynek is adott időnként ingyen, vagy pénzért.

Az egyik ismerőse tavaly szeptember 19-én barátaival egy nagykanizsai lakásában házibulit tartott. A házigazda ezért délután a nagykanizsai Hevesi Sándor utcában 4 db Extasy tablettát vásárolt a tőle 12.000 Ft-ért.

Este 21 óra körüli időben – telefonos egyeztetést követően – a házigazda és két vendége gyalogosan elment a díler lakásához, ahol további 2 db Extasy tablettát és 1 gramm marihuánát vásároltak tőle 9000 Ft-ért.
A kábítószereket a házibuliban elfogyasztották.

(Fotó: Illusztráció, Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy korábbi drog-ügyben a városban ilyen extasykat foglaltak le a kanizsai zsaruk)

Később valahogy a rendőrség tudomására jutott a kanizsai díler ügyködése, akinél házkutatást tartottak. Tőle 6 db Extasy tablettát és 14,3 gramm növényi ágvégződést is lefoglaltak az egyenruhások.

A kábítószer terjesztő levett vizeletmintájában 116,3 nanogramm / milliliter delta-9-tetrahidrokannabinol volt. A lefoglalt, valamint az elfogyasztott összes kábítószer hatóanyag tartalma meghaladta a csekély mennyiség felső határát. Az MDMA és a kannabisz, illetve a delta-9-THC kábítószernek minősül.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat – tájékoztatta honlapunkat dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Zalakaroson is lopott, 3 év börtönt kapott

A Zalaegerszegi Járásbíróságon május 13-án (szerdán) Via video rendszeren keresztül megtartott előkészítő ülésén jogerős ítélet született annak a férfinak az ügyében, aki öltözőszekrényekből lopott.

A vádlott 2019-ben 4 hónap leforgása alatt az ország különböző városaiban lévő fitnesz-wellness termekből készpénzt, értéktárgyakat, személyes holmikat tulajdonított el.

Megfordult többek között Zalaegerszegen, Hévízen, Zalakaroson, Miskolcon, Tatán, továbbá Esztergomban is. A lopásokat egyedül követte el, amivel közel 1.200.000 Ft összegű kárt okozott 25 sértettnek.

A vádlottat – aki elismerte bűnösségét – a bíróság 21 rendbeli lopásban mondta ki bűnösnek, 4 esetben a lopás vétsége kísérleti szakban maradt. A vádlott 2 esetben a bűncselekmények során megszerzett bankkártyákkal sikertelenül próbált meg vásárolni az interneten.

A férfit a bíróság jogerősen 3 év börtönbüntetésre ítélte, valamint 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától – tájékoztatta honlapunkat dr. Vándor Virág a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivője.

Nagykanizsai gázolás ügyében emelt vádat az ügyészség

Egy 41 éves soproni nő tavaly április 28-án 9 óra 45 perckor Nagykanizsán a Kalmár utcában közlekedett Honda típusú személygépkocsijával a Lékay utca irányából a Vásár út felé.

Amikor a nő kocsijával a Kalmár utca 6. számú épület előtt kijelölt gyalogosátkelőhelyhez ért, folyamatos kocsisorban haladva, figyelmetlensége miatt nem észlelte az előtte balról jobbra az átkelőhelyen gyalogosan áthaladó nőt, s ezért a jármű bal első visszapillantó tükrével elsodorta, úgy hogy közben a jármű bal oldali első kerekével áthajtott annak bal lábfején is.

A gyalogos a 11 méter széles úttesten 7,7 métert tett meg elütéséig. A baleset következtében az elütött nő nyolc napon túl gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett.

Az ügyben a napokban Zalaegerszegi Járási Ügyészség közúti baleset okozásának vétsége miatt emelt vádat – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Zalakarosi, galamboki fegyveres rapsicok a csapi Öreghegyen

Egy 30 éves zalakarosi férfi – az I.r. terhelt,- 2018. december 25-én a kora reggeli órákban Csapi, Öreg-hegyen, a Csirkevölgy Vadásztársaság vadászterületén, a terhelt saját hegyi pincéje közelében, erre vonatkozó jogosultság és engedély nélkül tartott, távcsővel és fegyverlámpával ellátott JW-15A típusú 0.22 Long Rifle kaliberjelű, kínai gyártmányú golyós vadász lőfegyverrel elejtett egy 200.000,- forint eszmei értékű, mintegy 100 kg súlyú, 100.000,- forint húsértéket képviselő szarvastehenet.

Ezt követően az I.r. terhelt telefonján értesítette barátját, egy ugyancsak 1990-ben született galamboki férfit, -a II.r. terheltet, akinek a segítségét kérte. A II.r. terhelt a használatában lévő Opel Astra típusú gépkocsival az állat elejtése színhelyének közelébe, I.r. terhelt pincéjéhez ment. Ekkor I.r. terhelt elmondta II.r. terheltnek, hogy meglőtt egy szarvastehenet és azt kellene megkeresni.

Ezután a II.r. terhelt gépkocsijából származó szemeteszsákokat az állathoz vitték és az állat testét nagyobb darabokra bontva húsát levágták, zsákokba rakták és II.r. terhelt gépkocsijába rakva I.r. terhelt otthonába szállították, majd közösen a lakás hátsó udvari melléképületében kisebb csomagokra osztva feldolgozták, melyeket I.r. terhelt fagyasztószekrénybe tett.

(Fotó: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság)

A Csirkevölgy Vadásztársaság hivatásos vadásza a kilőtt szarvas tetemének maradványait 2018. december 25-én megtalálta, aki erről tájékoztatta a vadásztársaság elnökét. A rendőrség értesítését követően abban egyeztek meg, hogy 2018. december 26-án egy harmadik kollégájukkal kiegészülve visszatérnek a helyszínre körülnézni, mert II.r. terhelt gépkocsijának mozgásából kiindulva olyan információjuk volt, hogy II.r. terheltnek köze lehet a vad jogosulatlan kilövéséhez.

A terheltek 2018. december 26-án reggel telefonon ismét találkozót beszéltek meg I.r. terhelt Csapi, Öreg hegyi pincéjéhez, azért, hogy a vadászathoz használt fegyvert a helyszínről elszállítsák. A puskát II.r. terhelt autójába téve a terheltek 9 óra tájban el akartak indulni a pince elől, amikor a vadászok gépkocsival eléjük álltak, vérrel szennyezett tárgyak mellett a kilövéshez használt csőre töltött fegyvert, illetve egy tárban további 4 db 0.22 kaliberű lőszerrel a gépkocsiban megtalálták, majd terhelteket a vad kilövése miatt kérdőre vonták.

Emellett a járműben 2 db dobozban összesen 96 db 0.22 kaliberű lőszert is találtak. A rendőri szemle során ellenőrizték I.r. terhelt hegyi pincéjét is, melynek jobb oldali helyiségében, az ágyneműtartóban egy rossz állapotú, német gyártmányú, Anschütz márkájú, golyós lőfegyvert foglaltak le.

A JW-15A típusú 0.22 Long Rifle kaliberjelű, kínai gyártmányú golyós vadász lőfegyvert a lőszerekkel az I.r. terhelt 2018. év közepén találta a pince használaton kívüli szobájában, míg a német gyártmányú, Anschütz márkájú, golyós lőfegyvert 2017. évben találta az erdőben, melyet bejelentés nélkül a pincébe vitt és azok megtalálásig birtokában tartott.

Az ügyben a napokban a Zalaegerszegi Járási Ügyészség lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés és orvvadászat bűntette, valamint lopás vétsége e miatt emelt vádat – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Vadászok tartóztatták fel az orvvadászokat Nagykanizsa közelében – Dél-Zala Press

A zalai rendőrök egy 28 éves galamboki és egy 28 éves zalakarosi férfit vettek bűnügyi őrizetbe. A rendelkezésre álló információk szerint a két férfi december 25-én a kora reggeli órákban Csapi külterületén, engedély nélkül elejtett egy szarvastehenet. A tetemet a gyanúsítottak elvitték egyikőjük pincéjébe, ahol feldolgozták.

1 2 3 31