Kanizsai kaszálások: a cégvezető és a képviselő válasza a polgármesternek

Tegnap délután Balogh László nagykanizsai polgármester egy Facebook bejegyzését adtuk közre, amelyben a városvezető hangot adott annak, hogy gyanúsan lassú ütemben zajlik a közterületek kaszálása Kanizsán. A válasz nem késett sokáig, még hétfő délután megérkezett a válasz a Via Kanizsa Zrt. titkárságától, illetve Gábris Jácint települési képviselőtől.

“Válasz a polgármesternek….
Tisztelt Polgármester Úr!
A városi közterületek fűnyírási kaszálási munkái kapcsán személyes felelősségemet hangsúlyozta a megyei napilapban és közösségi oldalán egyaránt. Engedje meg, hogy a polgármesteri hivatalban végzett 9 évnyi és a Via Kanizsánál ledolgozott 21 évnyi munkámra alapozva visszautasítsam a város iránti kötelezettségek szabotálásának vádját és a város rendezett működését való hátráltatás feltételezését. Munkámat az elmúlt 30 évben soha nem politikai megrendelésre végeztem, sokkal inkább vezérelt a szakmaiság és városlakók megelégedésére való törekvés.

  1. év végi kinevezésem óta fokozottan ügyelek arra, hogy a sokrétű feladatokkal megbízott Via Kanizsa Zrt. munkája során a szakmai indokoltság és a takarékos és gyors teljesítés szempontjai domináljanak és ne az számítson, hogy ki vagy kik kérték az ügy megoldását.

Városunkban idén – munkanaplóval igazolhatóan – alvállalkozónk március 22-én kezdte meg a fűnyírásokat, kaszálásokat. Ugyanezen napon jelent meg a város honlapján – tudomásom szerint Önnel egyeztetett tartalommal – a Netta-Pannonia Kft. felhívása az ingatlanok előtti zöldterületek fűnyírásában való közreműködés kérésével. Társaságunk, a Via Kanizsa Zrt. fűnyírása a külső városrészekben és a Csónakázó-tónál április elején indult. Szerződéses partnerünkkel, a Netta-Pannónia Kft-vel rendszeresen egyeztettük a csapadékos időjárás és a létszám problémák megoldási lehetőségeit. A májusi fűnyírások elhúzódása, a kaszálások gyakorisága, illetve a területek minősége okozta problémákat napokon belül szakmai megbeszélésen tisztázzuk, ahol reményeim szerint hosszabb távra megnyugtató megoldások születhetnek.

Ennek időpontját május 26-án Önnel egyeztettem. Szabadjon emlékeztetnem többeket a 2018. év hasonló időszakára, amikor első alkalommal történt kísérlet belvárosi, városközponti területeken az ingatlantulajdonosok „rendeletben előírt” fűnyírásának alkalmazására. Ekkor Dénes Sándor polgármester és a Via Kanizsa akkori vezetője a lakosság felháborodásának hatására ezt elvetette. Megjegyzem, mind 2018. mind 2019. évben a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. műszaki-városüzemeltetési igazgatójaként közreműködtem olyan interpellációk megválaszolásában, melyekben az április-májusi fűnagyságot kifogásolták önkormányzati képviselők.

A városüzemeltetési feladatok pártfüggetlen végrehajtása, a segítőkészségünk és a gyors reagálások tekintetében javaslom Szabó Szilárd, Radics Bálint és Dénes Sándor önkormányzati képviselőket is megkérdezni. Emlékeim szerint az Ön személyes kéréseit is lehetőségeink szerint maradéktalanul teljesítettük.

Nagykanizsa, 2021. május 31.
Szabó István
vezérigazgató”

(A fotó illusztráció)

“Tisztelt Szerkesztőség!
Polgármester úr nyilatkozatára ezúton röviden reflektálok.

Május 14-én levélben kerestem meg polgármester urat, melyben az alábbiakat írtam: “A gyakoribb közterületi kaszálás érdekében pedig, ha mód és lehetőség van rá, kérem, hogy az érintett önkormányzati cégek büdzséjét plusz erre fordítható összeggel támogatni szíveskedjen.”

Mivel hivatalos válasz nem érkezett, ezért az üggyel komolyabban is foglalkoztam a képviselői Facebook oldalamon:

https://www.facebook.com/gabrisjacintpolitikus/posts/4429819543719295

Azért folyamodtam plusz támogatásért, mivel a pandémia okán több tízmilliós elvonások történtek korábban, továbbá az idei május ténylegesen csapadékosabb volt. Közmunkásokat sem lehet bevonni.

Azt az érvelést nem értettem, hogy a magas fűhöz mi köze az ÉVE frakciónak, pláne úgy, hogy a közgyűlési és bizottsági jogokat a polgármester gyakorolja már hosszú ideje. A másik, hogy pont ezen kettő önkormányzati cég esetében nem történt effektíve vezetőváltás, hiszen a Netta élén továbbra is Áfra Barnabás úr látja el ezen feladatokat, míg a VIA esetében a már elég régóta ugyancsak vezető beosztásban dolgozó Szabó István úr.

Tapasztalataim szerint mindkét cég munkatársai megteszik a tőlük telhetőt, nincsenek könnyű helyzetben.
A probléma kezelése érdekében megoldási javaslatokkal is éltem, azon túl, hogy plusz összeget kértem a cégek számára. Például jeleztem, hogy több olyan vállalkozó is van, aki a kaszálási feladatokba szívesen bekapcsolódna.

A politikai csatározások hidegen hagynak, számomra az a fontos, hogy rendben legyen a körzetem, illetve rendben legyen a város.
(https://kanizsatv.hu/hirek/8137-nem-kene-hogy-politikai-kerdes-legyen-)
Tisztelettel: Gábris Jácint – az 1. vk. önkormányzati képviselője”

Polgármester: gyanúsan lassú ütemben zajlik a közterületek kaszálása Kanizsán

“Tisztelt Kanizsaiak!
Városunk közterületeinek a fűnyírásáért felelős VIA Kanizsa Zrt. városüzemeltető társaság vezetőjének már több ízben is jeleztem, hogy mielőbb kezdjék meg a közterületek kaszálását, mert a korábbi évekhez képest gyanúsan lassú ütemben zajlik e kötelezettségük végrehajtása.

Szeretném hangsúlyozni: nem a polgármester nyírja a füvet, nem közvetlenül ő felel azért, hogy a város közterületei rendezettek legyenek. Ezzel a feladattal közhasznúsági szerződés szerint a városüzemeltető cég van megbízva, amely a kötelezettségét különféle ürügyekre hivatkozva jelenleg nem teljesíti maradéktalanul.

(A fotó illusztráció)

A polgármester felelőssége, hogy biztosítsa a működéshez, a feladat ellátásához szükséges pénzösszeget a költségvetésben, amely megtörtént. Az idei évben közel 240 millió forintból gazdálkodhat a városüzemeltető társaság a parkfenntartás területén, ami 40 millió forinttal több mint 2019-ben, amikor még Fitos István volt a cég ügyvezetője, akinek a vezetése alatt mindez még rendben működött.

Mindaddig, amíg az ÉVE-frakció tagjai méltatlan módon, minden indoklás nélkül el nem távolították őt (is) a pozíciójából.
Úgy tűnik, az ÉVE-frakció által politikailag kinevezett városi cégvezetők mintha szabotálnák a város iránti kötelezettségeiket, mintha tudatosan hátráltatnák a város rendezett működését.

Hiszen ugyanezt a magatartást már tapasztaltuk az elmúlt hónapokban, amikor is Tar Mihály, a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként nem hajtotta végre az önkormányzattal szembeni kötelezettségeit.
Remélem nem politikai megrendelésre történik mindez, a baloldal kampányának részeként!

Hanem csak annak a meggondolatlan magatartásnak a következménye, amely az ÉVE-frakciót jellemzi, akik például tegnap is, a Magyar Hősök Napján sem tisztelték meg a városi ünnepséget, melyre természetesen őket is meghívtam. Válaszra sem méltattak, nemhogy megjelentek.

Ezúton is nyomatékosan kérem a VIA Kanizsa vezetőjét, hogy lássák el a szerződésben vállalt feladataikat, a város közterületein a fűnyírást végezzék el a korábbi években megszokott minőségben!” – írta Facebook oldalán hétfőn Balogh László nagykanizsai polgármester.

Ki nyír és kaszál Nagykanizsán?

Kisebb sokkot okozott tavasszal a városban, hogy a magánházas övezetekben elmaradt a fűnyírás, kaszálás – aztán, a felháborodást látva, mégis nekilátott a szolgáltató, s helyreállt a megszokott rend.
Ahogy az már Kanizsán megszokott, néhányan politikai balhét kreáltak a történetből, pedig semmi más nem történt, mint alkalmazni kezdtek egy 2009-es rendeletet.
A hiba csak annyi, elfelejtettek szólni arról, hogy a szokásjogot felváltja a jogszabály-alkalmazás.
Ezt tette szóvá még a májusi közgyűlésen Gábris Jácint képviselő, utalva a városban tapasztalható (akkori) felháborodásra. Mint mondta, a félreértést az okozta, hogy sokan azt hitték, ez egy új rendelkezés a zöldterület-gazdálkodásról.

 

(A fotó illusztráció. Vízvári József – Nagykanizsa)

 

– Vannak olyan városrészek, ahol mi ezt minden gond nélkül gyakoroljuk napi szinten– szögezte le Gábris Jácint.– Kisebb-nagyobb ellenállások tapasztalhatók bizonyos házaknál, de többnyire a családi házas körzetekben ez már megszokott tevékenység. Nem másról szól a szabály, mint az ingatlan előtti zöldterület gondozásáról, télen pedig a síkosság-mentesítéséről. Voltak olyan területek, amelyeket eddig kaszáltak, idén tavasszal viszont ez elmaradt, és ezt az ingatlantulajdonosok nem tudták mire vélni. Ugyanis ők valami miatt nem tudtak a 2009-es rendeletről, és azt hitték, ez most egy teljesen új rendelkezés, amelyről senki sem tájékoztatta őket. Tudom, aztán született egy olyan döntés, hogy idén még lenyírják a füvet, eltüntetik a gazt, de jövőre már nem végzi ezt el a szolgáltató.

A képviselő azt javasolta, az önkormányzat fordítson figyelmet arra, hogy tájékoztassa kötelezettségükről a város polgárait, s a rendeletet tegye minél szélesebb körben ismertté.

– A társasházak részéről is jött észrevétel, hogy most akkor a közösségeknek kell fűnyírót beszerezni, vagy kaphatnak kölcsön, mert mégiscsak közterületről van szó – világított rá egy újabb problémára a képviselő. –Tehát ez nagyobb gond ám, mint amilyennek tűnik, mert nem egy-két ember hőbörgéséről szól. Tudom, hogy hihetetlen emberállományra, technikai kritériumokra, illetve pénzösszegre lenne ahhoz szükség, hogy a város teljesen átvállalja ezt a feladatkört, de valami köztes megoldást kellene találni, akár egy beszélgetéssel a társasházak kezelői és így rajtuk keresztül a lakók irányába, illetve az eddig nem nyírt területek tulajdonosai felé. Valamit találjunk ki, mert eléggé rossz volt megtapasztalni azt a felháborodás-cunamit, ami minket ért joggal, vagy jogtalanul.

 

(Lekaszálatlan terület Nagykanizsán a Rákóczi utcában. Fotó: Szilvia Sziszi)

 

Az interpellációra Dénes Sándor polgármester írásban válaszolt, ami a júniusi közgyűlés anyagai között olvasható. Tudatta, a jelenlegi parkfenntartási szerződés területi határai megegyeznek a korábbiakkal: északról a palini családi házas övezet város felöli vége, nyugatról a Kemping út, délről Miklósfa kezdete, keletről a Bakónaki patak-Péterfai árok vonala. A 2009-es rendelet az ezeken kívüli területekre vonatkozik.

Úgy fogalmazott, a jövő évi kaszálások, fűnyírások előtt szükségesnek tartja a rendelet felülvizsgálatát és pontosítását, hiszen „a tulajdonosi kötelezettségek minden ingatlantípusra való kiterjesztése a társasházi területeken a kaszálék elhelyezés, elszállítás problémáját is felveti”.

A 2009-es rendelet egyébként egyértelműen fogalmaz: „Az ingatlantulajdonos, bérlő, használó köteles az ingatlan határvonalától az útszegélyig, belterületen legfeljebb öt méterig, külterületen legfeljebb tíz méterig terjedően a közterületrészek gondozását elvégezni, vagy saját költségén elvégeztetni olyan minőségben, mint amilyen az adott ingatlanhoz legközelebb eső, parkfenntartásba vont terület fenntartási minősége”.
(Via: Kanizsa Újság)