Dénes Sándor kanizsai polgármester újévi köszöntője

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!

A 2017-es év küszöbét átlépve, kérem, engedjék meg, hogy magam és városunk vezetése nevében boldog, békés, sikerekben és szeretetben gazdag új évet kívánjak Önöknek!

Minden esztendő, melybe belépünk, egy újabb esélyt jelent mindannyiunk számára. A most kezdődő 2017-es év szintén egy új lehetőség, amely megadatott nekünk, hogy szebbé és jobbá tehessük a saját, a családunk és közösségünk életét. Ezért kívánom Önöknek, hogy találják meg azokat a célokat, amelyek elérése kihívást és egyben örömet is jelentenek Önmaguk, családjuk és környezetük számára. Legyen sok olyan pillanat az életükben, melyek fényükkel beragyogják a mindennapjaikat, emlékezetessé téve a most következő évet. Ezáltal elmondhassák utólag, valóban élményekkel és értékekkel teli történetet adhatnak át az időnek, mert élni tudtak azzal az eséllyel, melyet a most kezdődő esztendő kínál fel.

Mert erre minden bizodalmunk meglehet, így reményteli szívvel tekinthetünk az előttünk álló új esztendő elé. A mögöttünk hagyott 365 nap a tervezés, az előkészítés és a békés, nyugodt építkezés jegyében telt el, összefogásban az itt élő emberekkel, családokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal és vállalkozásokkal. Minden esélyünk megvan arra, hogy Nagykanizsán és a térségben mindannyian úgy élhessük meg az előttünk álló évet, hogy elindultunk közösen egy olyan úton, amely a város történetének egyik kiemelkedő időszakaként íródik be a krónikákba. Mind a közösségi, mind pedig a személyes életünkre nézve hiszem azt, hogy sikereket fogunk elérni, mert jó alapokra építkeztünk az elmúlt években, elkötelezett tenni akarás és kitartó munka áll mögöttünk.

Kedves Kanizsai Polgárok!

A következő napok arról szólnak, hogy még őrizzük a karácsony üzenetét, a családi együttlét örömét a lelkünkben, de már elkezdjük közösen a jövőnket tovább építeni. Még bennünk él az a csodálatos élmény, amikor Advent időszakában együtt segítettünk 4300 rászoruló gyermeknek, akik izgalommal és örömmel bonthatták ki szeretetdobozaikat, amelyeket Önök töltöttek meg a szívük melegével. De már bennünk izzik annak felismerése, hogy ezt az örömet mi együtt tudtuk megteremteni, összefogással, közös akarattal. Telve vagyunk reménységgel, mert kiderült rólunk, itt élőkről, hogy mennyi jóság, segítőkészség és együttműködési hajlandóság lakozik bennünk, s így milyen nagy dolgokra lehetünk még képesek. Kívánom, hogy ez a megtapasztalt erő, szeretet és akarat a 2017-es évben életünk minden fontos területén nyilvánuljon meg és váljon valósággá.

Azt kívánom mindannyiunk számára, hogy őrizzük meg minél tovább ezt a teljességet adó érzést, az örömmel megélt pillanatok hitet adó erejét. Hiszen az év minden napján szükségünk lesz a karácsony hordozta nyugalom, szeretet és bölcsesség iránymutatására. Kezdjük el úgy a 2017-es esztendőt, hogy képesek legyünk tovább formálni a jövőnket.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Nagykanizsa városa a közös otthonunk, és ebben a világban vannak közös feladataink, ugyanakkor itt találhatóak azok a sikerek is, melyeket elértünk az elmúlt időszakban. Ezen eredményekkel érdemes számot vetnünk az új év hajnalán, hogy együtt tekintsünk a mögöttünk hagyott esztendőre.

Ezért is engedjék meg, hogy Nagykanizsa polgármestereként a közösségünk eredményeit és a jövőben ránk váró feladatokat megosszam Önökkel.

Az egyik fontos megállapításom az, hogy 2016-ban is elmondhatjuk, hogy a mögöttünk hagyott esztendő a folyamatosság jegyében, a sikeres jövő továbbépítésének esélyével telt el. Érezhettük, hogy a városi közéletben, a közgyűlés munkájában és a mindennapokban is az együttműködést elősegítő nyugalom és békesség volt a jellemző.

Hosszútávra szóló értékként említem a teljesség igénye nélkül a megújult utakat, járdákat és játszótereket, a Szivárvány EGYMI, a Palini és a Péterfy iskolák tornatermeinek felújítását, a Zrínyi és a Körösi iskolák műfüves pályáinak megépítését, a kiskanizsai iskola tornatermi öltözőinek teljes körű felújítását, a Miklósfai iskola nyílászáróinak cseréjét, a Csónakázó-tó modellező stégjének vagy a Tripammer úti ravatalozónak a felújítását. Mindezek a fejlesztések és felújítások egy hosszú folyamatba ágyazódnak, melyek gyermekeink jövőjét és az élhető város megteremtését szolgálják. Az elmúlt esztendőben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében városunknak a 7,9 milliárd forint több mint 70%-át sikerült elnyernie, melyből ipari park bővítésére, bölcsőde- és óvodafejlesztésre, az egészségügyi alapellátás feltételeinek javítására, a belváros tereinek, az Eötvös, a Széchenyi, a Deák tér zöldfelületeinek rekonstrukciójára, kerékpárút építésére valamint energetikai fejlesztésre költhetjük a kapott támogatást.

A Modern Városok Program keretében új ipari terület kialakítására első ütemben 3,8 milliárd forintot ítélt meg a kormány, mely az új munkahelyek létesítését segíti elő. A ferences kolostor megvalósíthatósági tanulmányát a bíráló bizottság elfogadta, és az új évben a fejlesztés elkezdéséhez 500 millió forintot fogunk kapni. A sportcsarnok, a versenyuszoda és a konferencia és rendezvényközpont előzetes megvalósíthatósági tanulmányai is elkészültek, a bíráló bizottság döntése még hátra van. Elkészült a Mura Program stratégiája, mely a Mura térségének gazdasági és turisztikai fejlesztését, a természeti értékek megőrzését szolgálja. A kormány a projektet támogatja, melynek központja városunk lesz.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Az előbb felsorolt, a kormány által támogatott fejlesztések új távlatokat nyitnak Nagykanizsa 21. századi életében, melyek városunk anyagi és szellemi gyarapodását szolgálják.

Végezetül szeretném megköszönni minden Nagykanizsainak a munkáját, áldozatát, akik hittek az elmúlt időszak elért eredményeiben, és hiszik velünk együtt, hogy ennek a munkának a folytatása jelenti Nagykanizsa városának, az itt élő embereknek a fejlődését. Kívánok mindannyiuknak sok erőt, jó egészséget, sok szeretetet és örömöt, Istentől áldott békés új esztendőt.

Boldog új évet Nagykanizsa!

(Fotó: Dénes Sándor – Facebook. A cikk forrása: Kanizsa Újság.)

Lezajlott a hétvégi Bethlen-bál

110-120 fő részvételével január 10-én 19 órakor rendezték meg a Medgyaszay Házban a IV. Bethlen-bált.

Forrás: Kanizsahír.hu

Forrás: Kanizsahír.hu

Cseresnyés Péter Nagykanizsa és környékének országgyűlési képviselője volt az idei bál fővédnöke, Dénes Sándor polgármester a bál házigazdája. Karádi Ferenc és Tóth Nándor alpolgármesterek mellett Bene Csaba, a Zala megyei Közgyűlés alelnöke is megjelent a rendezvényen, továbbá az önkormányzati képviselők többsége, valamint a város közéletének szereplői és az önkormányzati intézmények vezetői.

Tisztelt képviselő úr, elnök urak, alelnök úr, képviselő társaim, alpolgármester urak, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat, ezen a mai ünnepen, ezen a mai estén. Amikor is negyedik alkalommal találkozhatunk a Bethlen-bálon, Nagykanizsa és a térség bálján. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Megerősítést nyert az a kezdeményezés, miszerint egy színvonalas és hangulatos rendezvényre szüksége van városunknak. Mert mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen alkalom lehetőséget ad az összetartozás és a közösségi élmény megélésére. Mert minden emberi kapcsolatban legfontosabb a beszélgetés. Ha meg akarjuk változtatni a világot, vissza kell térnünk abba a korba, amikor az emberek leültek a tűz köré, és történeteket meséltek. Vagyis akkor tudunk igazán együtt élni, gondolkodni, és a jövőt tervezni, ha saját hagyományunkat úgy fogjuk fel, mint a tűz ünnepét, amelyet őseink is azért gyújtottak, hogy az bevilágítsa és melegítse életüket. És ezzel megteremtve a mi jövőnket is.

Azért is kell e közös megállás és megpihenés, hogy a fáradtság energiává, a mögöttünk hagyott időszak pedig részünkké, és értékünkké válhasson. És tudatosuljon, hogy mi összetartozunk, minden örömünkkel, bánatunkkal együtt. Hiszen a legfontosabb tényező a közös otthon, a közös település, annak hagyományai, értékei mindannyiunk közös tulajdonát és felelősségét is jelentik. Azért is fontos ez az ünnep, a bál, hogy teret engedjünk az önfeledtségnek, a vidámságnak, a táncnak, a zenének.

Tisztelt vendégeink! A Bethlen-bál tehát városunk közössége megújulásának lehetősége, ahol az élmény mindannyiunk számára az újrakezdést, az ahhoz szükséges erőt, és energiát is jelenti. E bál bevételével a nagykanizsai családok átmeneti otthonának lakóit fogjuk segíteni.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, hogy milyen sokan odaállnak melléje. Köszönöm, hogy támogatnak egy nemes célt, hogy mellénk álltak. Mert tudjuk, az a közösség képes nagy tettekre, ahol a jó ügyek mindig megtalálják a maguk jó embereit. Ezen gondolatokkal kívánok önöknek, mindannyiunknak nagyon szép estét, jó szórakozást. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel”

– mondta Dénes Sándor polgármester.

Cseresnyés Péter és Dénes Sándor, forrás: Kanizsahír.hu

Cseresnyés Péter és Dénes Sándor, forrás: Kanizsahír.hu

Ezt követően Cseresnyés Péter (Fidesz-KDNP) köszöntője hangzott el:

Polgármester úr, alelnök úr, alpolgármester urak, tisztelt hölgyeim és uraim!
A hagyomány az nem a hamu őrzését, hanem a láng továbbadást jelenti. Nem véletlen az sem, hogy Bethlen-bál lett a Bethlen-bál, hisz bár Kanizsához őneki nem volt mély kötődése, de az a munka, amit ő elvégzett, a 20-as évek elejétől ’31-ig, az példamutató. Minden olyan embernek — nemcsak politikusnak —, aki a közösségért felelősséget érez, ez ezért a közösségért tenni akar. Amikor négy évvel ezelőtt ezt a Bethlen-bált segítők megálmodták, és azt mondták, hogy csináljuk meg, talán ez is ösztönözte a szervezőket, és ösztönzött bennünket, hogy legyen egy olyan városi bál, amelyik hála isten a negyedik életévét is megélte, és reméljük, hogy sokszor fogunk itt még találkozni, amely évről évre lehetőséget ad azoknak az embereknek, akik ezért a közösségért, a Nagykanizsaiakért, tenni akarnak és összejöhessenek.

Fórumot ad ez a bál arra, hogy nemcsak a vidámsággal, nemcsak tánccal üssünk el a perceket és az órákat, hanem beszélgetéssel. Én azt kívánom, hogy ez az este vidámsággal, tánccal, sok-sok beszélgetéssel teljen el. És majd a hétköznapokban is tudjunk találkozni, és akkor már a munka frontját, a munkával való törődéssel folytassuk azt a tevékenységet, ami előreviszi ezt a várost. Erre kívánok mindannyiunkak erre az évre nagyon jó munkát, boldog újévet, és erre az estére pedig nagyon jó szórakozást!

Adta hírül a Kanizsahír.hu

 

Zalaegerszeg és Nagykanizsa 1,3 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól

A fejlesztési és a működési kiadások biztosítására Zalaegerszeg 800 millió forint, Nagykanizsa pedig 500 millió forint támogatást kapott a kormánytól, a következő években pedig mintegy 400 millió forint támogatásban részesül Lenti önkormányzata – jelentette be Vigh László (Fidesz) országgyűlési képviselő kedden sajtótájékoztatón, Zalaegerszegen.
Hozzátette: a kiegészítő támogatást a gazdasági növekedés 3,3-3,4 százalékos növekedése tette lehetővé. Emlékeztetett arra is, hogy a zalai megyeszékhely az elmúlt évek rentábilis gazdálkodásának köszönhetően 2012-ben 800 millió forint, 2013-ban pedig 1,3 milliárd forint támogatásban részesült.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) kiemelte: a kormány nagyra értékeli, hogy Zalaegerszeg mindig is jól gazdálkodott, a városnak soha nem volt működési hitele és az elmúlt évben sem került sor adósságkonszolidációra. A kormányzat segíti Zalaegerszeg helyzetének stabilitását, de “nem lehet örökké attól függeni”, hogy mikor és mekkora támogatást tudnak biztosítani, ezért hosszútávon kell stabilizálni a város költségvetését. Azt is el kell érni, hogy gazdaságfejlesztéssel és a bevételek növelésével a zalai megyeszékhely saját lábra álljon – hangsúlyozta Balaicz Zoltán.

Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere (Fidesz-KDNP) a MTI kérdésére elmondta: a kormányzattól kapott 500 millió forint támogatás nagyban segíti az önkormányzati feladatok, a működési költségek biztonságos finanszírozását, a támogatás egy részét pedig fejlesztésekre fordítják.

(MTI)