Kárigény érvényesítése baleset esetén

A személyi sérüléssel járó balesetek bekövetkezése minden esetben megrázkódtatást jelent. De egy súlyosabb baleset során a legtöbb esetben nem csak lelki és fizikai sérülésünk, hanem anyagi kárunk is keletkezik. Ilyen helyzetben vagyoni és nem vagyoni kártérítési igénnyel léphetünk fel a károkozóval szemben.

A kártérítési eljárások jellemző esetei

A baleseti káresemények leggyakrabban közúti közlekedés során fordulnak elő. Kárigényünket nem csak gépjárművezetőkkel, hanem közlekedési vállalatokkal szemben is érvényesíthetjük. 

A személyi sérüléses kártérítési ügyek másik jellemző típusa a munkahelyi balesetek köre. Ebben az esetben is érhet minket anyagi kár és fizikai sérülés egyaránt. Munkahelyi balesetek során legtöbbször a munkáltatóval szemben kell és lehet érvényesítenünk kárigényeinket. Ez még akkor is így van, ha a felelősség a balesetért részben minket terhel.

Miben tud segíteni egy ügyvéd?

Ha balesetet szenvedtünk és kárigényünk keletkezik, érdemes jogi képviselőhöz fordulni. Egy kártérítési szakjogász segítségével rendkívül jók az esélyeink olyan ügyekben, ahol a felelősség tisztázása bonyolult jogi eljárást kíván.

Ha jelentős a jogos anyagi igényünk, akkor mindenképp bízzunk meg egy erre specializálódott ügyvédi irodát. Választott jogi képviselőnk az eljárás minden szakaszában képviseli az érdekeinket, lényegesen nagyobb sikerrel, mintha ezt magánszemélyként próbálnánk. Kapcsolatot tart a hatóságokkal, a bírósággal, a károkozó képviselőjével, a hozzátartozókkal, peres és peren kívüli eljárás során egyaránt. 

A peres és a peren kívüli eljárás közti különbség

Az ellenérdekű felek általában gyorsan és hatékonyan szeretnék lezárni a jogvitákat. Ez peren kívüli megállapodás során sokkal nagyobb eséllyel valósul meg. Ebben az esetben a felek, illetve jogi képviselőik által indított eljárás nem jut el bírósági szakba. Az ügyvédek az általuk képviselt jogi vagy természetes személyek hozzájárulásával per megindítása nélkül tárgyalnak. Így közelítik egymáshoz az álláspontokat, és kötnek megállapodást, amely az ügy lezárását is jelenti. Ez lényegesen gyorsabb és költséghatékonyabb, mint a peres eljárás.

Amennyiben nem sikerül a feleknek a bíróságot kihagyva megegyezésre jutni, még mindig nyitva áll a perindítás lehetősége. Ez azonban hosszadalmas eljárás lehet, amely jóval költségesebb, mint a peren kívüli megállapodás. Ebben az esetben több tárgyalási nap kitűzésére, szakértők bevonására lehet számítani. Ez időt és pénzt emészt fel. Épp ezért, különösen ha nincsenek homályos baleseti körülmények, a felek inkább peren kívül egyeznek meg. Akár sérülést szenvedtünk, akár anyagi kárunk keletkezett, érdemes szakemberhez fordulnunk.