Durván beleavatkozott fia szerelmes dolgaiba a kanizsai anyuka

Egy nagykanizsai 58 éves nő fia, 2017. márciusában ismerkedett meg egy nővel, – a sértettel -, akivel 2017. szeptemberében össze is költözött. A férfi féltékenysége, folyamatos ellenőrzése miatt azonban a kapcsolat hamar megromlott, ezért a sértett két hét elteltével szakított vele.

A férfi a szakításról beszámolt az anyjának is, aki rajongva szereti a fiát, ezért a vele történteket nehezményezte. Elhatározta, hogy beszél a nővel és ráveszi őt arra, hogy menjen vissza a fiához. Emiatt az anya mobiljáról hívogatni kezdte a nőt, követelte, hogy „beszéljék meg a dolgokat.” A nő hiába közölte vele, hogy kettőjüknek nincs beszélnivalója, hogy hagyja őt békén, az anyuka továbbra is rendszeresen igyekezett vele telefonon kapcsolatba lépni, esetenként naponta akár 30 alkalommal is felhívta a nőt, aki végül ezért letiltotta annak telefonszámát.

Az anyuka azonban nem adta fel és a nőt más telefonszámokról kezdte el hívogatni. 2018. március 14. és 2018. május 28-a között a leánya használatában álló készülékről is többször – de pontosan meg nem állapítható alkalommal – hívást kezdeményezett a sértett irányába.

Időközben a nő a fiúval két ízben megkísérelte helyreállítani a kapcsolatát, viszonyuk azonban ekkor sem tartott sokáig, egy hét elteltével ismét szakítottak, a kapcsolat végérvényesen 2018. augusztus 26. napján szakadt meg.
A szakításokat követően az anya újból háborgatni kezdte a sértettet. 2018. március 21. és 2018. augusztus 31-e közötti időben a nő az általa ekkor használt két mobilról visszatérően összesen 97 esetben kezdeményezett kapcsolatot a nővel, részben hívás, részben SMS formájában.

A nő a hívásokat egyetlen esetben sem fogadta, amelyet a terhelt a sértettnek küldött szöveges üzenetekben kért rajta számon. Az anya a nőt sok esetben, így 2018. május 20-án és 2018. augusztus 31-én szinte percenként, illetve többször, így 2018. augusztus 28-án az éjjeli órákban is hívogatta, annak ellenére, hogy tisztában volt vele, hogy az egyedül neveli kiskorú gyermekét. Mivel a nő a hívásokra nem reagált, az asszony többször személyesen is felkereste őt a lakásánál.

Tavaly augusztusban, de közelebbről meg nem állapítható időben az anyuka szintén megjelent a nő lakóháza előtt, majd mivel tudta, hogy kiskorú gyermeke miatt az otthon tartózkodik, a nyitott erkélyajtaja alatt állva indulatosan kiabálni kezdett, hogy „miért teszed ezt a fiammal, Te …..”, „hagyd békén a fiamat, elkaplak még téged az utcán, az sem érdekel, ha ott van a kislányod, megkapod a magadét!” Az indulatait kontrollálni képtelen asszony ekkor felindultságában utalt arra is, hogy „mások is vadásznak a nőre, akik megverik, mert ezt tette a fiával”.

Az anya, aki ekkor már inkább arra akarta rávenni a sértettet, hogy hagyja békén a fiát, személyes kapcsolatra a sértettel nem csupán a nappali órákban törekedett, 2018. augusztus 27. és 2018. augusztus 29-e között két alkalommal az éjjeli órákban is megjelent a nő lakásának bejárati ajtaja előtt.

Az anya mindkét esetben hosszasan – egyik alkalommal közel egy órán keresztül – kopogtatott a nő ajtaján, úgy, hogy annak 9 hónapos gyermeke a lakásban aludt. A nő az egyik alkalommal nem engedte be az asszonyt, a másik esetben ugyan szintén megpróbálta elkerülni a találkozást, de miután látta, hogy az anyuka nem hajlandó távozni, inkább beengedte őt a lakásba, aki ekkor is szidalmazta őt, amellyel csak azt követően hagyott fel, hogy a nő olyan benyomást keltett, mintha hívná a rendőrséget.

Mivel a gyermekét egyedül nevelő nő félt az asszonytól, a zaklatások elől gyermekével együtt 2018. augusztus 30-án Németországba utazott a szüleihez, ahonnan 2018. szeptember 10. napján érkezett vissza Nagykanizsára.
Ilyen előzményeket követően a nő 2018. szeptember 11-én 16.28 órát megelőzően a Kanizsa Centrumban tartózkodott, ahol gyermekét tolta a babakocsiban, amikor ismét összefutott az asszonnyal. A nő ugyan megpróbálta elkerülni, de az anya odarohant hozzá és ingerülten ismét fenyegetőzni kezdett, amelyet a nő végül megelégelt és bejelentést tett a rendőrségen, tőlük kérve segítséget.

A helyszínen ezt követően rendőrök jelentek meg, akik az asszonyt a nő távozásáig a helyszínen visszatartották. A nő rögtön ezután a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon feljelentést tett az asszonnyal szemben, egyúttal a sérelmére elkövetett zaklatás miatt joghatályos magánindítványát is előterjesztette.
Az anya háborgató magatartásával csak ezt követően hagyott fel.

Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat – tudtuk meg dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.