Új rámpa épül az Alsóvárosi templom parkolójánál

Nagykanizsán az Alsóvárosi templom előtti parkolót a Zárda utca irányából a gyalogos forgalom jelenleg csak lépcsőkön keresztül tudja megközelíteni. A parkoló akadálymentes megközelítése déli irányból jelenleg csak aránytalanul nagy kerülővel lehetséges az Ady utca – Zrínyi utca útvonalon. Több megkeresés is érkezett a problémával kapcsolatban, ezért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a parkoló déli oldalán lévő mellvédnél új gyalogos rámpát terveztetett a korábbi, közműfejlesztések során elbontott rámpa helyére.

A tervek szerint az új rámpa térkőburkolatú lenne, egyik oldalán végig korláttal ellátott és a meglévő mellvédtől indulva a templom melletti sétányon haladna. A tervezett rámpa megfelel a hatályos szabványok és jogszabályok szerinti akadálymentes követelményeknek. A rámpa mellett épülne egy új lépcső is hozzá kapcsolódó járdával.

(A kép illusztráció. A nagykanizsai egyetemnél lévő parkoló is a közelmúltban újult meg. Drónfotó: Kovács Krisztián)

A rámpa kialakításának lehetőségét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. október 29-i soros ülésén vizsgálta és a következő határozatot hozta:

“Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. kérjen három indikatív ajánlatot a Szent József téri parkoló déli oldalán gyalogos rámpa megvalósítási költségbecslés megalapozottsága érdekében, valamint vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a bekerülési költség fedezeti forrása hozzárendelhető-e a Ferences Kolostor beruházáshoz, majd a vizsgálat eredményeként megszületendő javaslatot terjessze a 2021. évi költségvetést elfogadó közgyűlés elé.”

A határozatnak megfelelően a rámpa Ferences Kolostor projekt keretében való megvalósításának lehetősége megvizsgálásra került. Ez elvi lehetőségként ugyan adott, azonban érvényes közbeszerzés hiányában a Ferences projekt indulása a közeljövőben nem várható, a tervezett beruházás jelenleg még csak előkészítő fázisban van. A beérkezett nagyszámú lakossági megkeresés miatt azonban javasolt a rámpa mielőbbi kialakítása, ezért 2020. októberében a Városfejlesztő Kft. ajánlatokat kért a kivitelezés elvégzésére. Az alábbi 3 ajánlat érkezett be:

Mermaid Kft. nettó 3. 451.855 Ft + ÁFA, Szabadics Zrt. nettó 6.511.041 Ft + ÁFA, Bauterc-Prizma Kft. nettó 3.368.210 Ft + ÁFA.

A veszélyhelyzet idején kihirdetett felhatalmazása alapján Balogh László nagykanizsai polgármester arról döntött, hogy a kivitelezési szerződés megkötésére irányuló beszerzései eljárás elindítandó és lefolytatandó, sikeres eljárás esetén a szerződés megkötendő, melynek határideje 2021. január 31. A végrehajtásért felelős Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető. Határidő a forrás biztosítására: a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása, a végrehajtásért felelős: Kunics György osztályvezető.

A kivitelezési feladatokhoz szükséges bruttó 4.277.627 Ft forrást az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésben biztosítja – olvasható többek között a kanizsai polgármester kézjegyével ellátott, Nagykanizsa honlapján nyilvánosan is elérhető 2224/2020. (XII. 15.) számú, december 15-i dátumú határozatban.