Szociális dolgozókat köszöntöttek Nagykanizsán

“A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként világszerte november 12-én ünneplik a Szociális Munka Napját.
A héten városunk polgárai nevében ez alkalomból köszöntöttem a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény dolgozóit és a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársait.

„A család az életünk horgonya, amit ha elveszítünk, akkor elsodródhatunk.”
Kedves Kollégák! Tisztelt szociális területen dolgozó szakemberek, családsegítők!
Az idézett mondás valósága mellett a mai nap talán legfontosabb üzenete Tamási Áron mindannyiunk által oly jól ismert gondolata lehet, miszerint: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

Ez az egyszerű gondolat a család megtartóerejének, horgonyszerepének nélkülözhetetlen voltával együttesen alkotja életünk legfőbb keretrendszerét és igazságát.
Ha megadatik nekünk, hogy egy meleg otthonban, jószívű és szerető családtagok ölelő biztonságában élhetünk, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy egyéni, személyes életünkben is sikeresebb, egészségesebb és tevékenyebb tagjaivá váljunk tágabb közösségeinknek.
Vagy ha nem is épp sikeresebb, de harmonikusabb, nyitottabb és boldogabb emberként élhetünk, hozzájárulva egy kiegyensúlyozottabb település és nemzet létezéséhez.

És ellenkezőleg; ha hiányzik a családi kötelék horgonyszerepe, amely a kikötő stabilitását garantálhatja; ha a valahol lévő otthont csak egy bárhol lévő fizikai tér helyettesíti, akkor mindezek az álmok rémálmokká válnak, melyek végig kergetnek egy egész életen át.
Ha nincs senki, aki kapaszkodót nyújthat, akkor minden energia, erő és hit, minden tehetség, motiváció és kreativitás széthullik a sokfelé forgácsolódó célok garmadájában, és felőrlődik a fennmaradás tétjének súlyos malomkövei között.
Azt jelképezi e mai találkozás is a Szociális Munka Napja alkalmából, hogy az életben oly sok felé irányuló figyelem, sok felé elágazódó tevékenységek közepette észre kell vennünk a legfontosabbat.
Ez pedig gyermekeink, családunk, közösségeink és embertársaink testi és lelki egészsége, az ő jövőjük, mert ez a mi közös világunk létének garanciája.

A közös jövőnk, az egészséges és hosszú távon is fennmaradó összetartó társadalom alapját az adja, hogy milyen környezetben, milyen szellemet és testet tápláló fészekben, családban és társadalomban élhetünk.
És e környezet, e társadalmi, közösségi és családi miliő igazi őrei, segítői és támaszai, vagy mondhatnám, hogy a kikötőben lét biztonságát szavatoló horgonyai a szociális szféra dolgozói, akiknek csendes, kulisszák mögötti hivatása nélkülözhetetlen feladat és kihívás.
Hiszen az elesettek, a kirekesztettek, a rászorulók, a szegények és betegek segítői ők, akik az ország egyharmadának nyújtanak támogató kezet, mert ennyien részesülnek szociális ellátásban.

És e hihetetlen munkában a kanizsai intézmény magas szinten végzi feladatát, mindenkit nagy gonddal és odafigyeléssel ápolnak és segítenek.
Hála nekik, Önöknek mindannyiuknak e hivatástudatért és elszántságért!
Most ezt a rövid ünnepi pillanatot tudjuk felhasználni arra, hogy köszönetet mondjuk a hétköznapok elesettjei segítőinek, Önöknek, a szociális területen dolgozóknak.

Köszönet mindannyiunk, minden nagykanizsai ember nevében mások életének támogatásáért, az emberek szolgálatáért – e szó legnemesebb értelmében!
És sok sikert és kitartást kívánok Önöknek a következő évre is, legyen emberséggel és hálával teli életük a jövőben is!” – közölte Facebook oldalán pénteken Balogh László nagykanizsai polgármester. (Fotók: Gergely Szilárd)