Szinte mindenhol csökken a népesség a kanizsai járásban

A Nagykanizsai járás Zala megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Nagykanizsa.
Területe 907,91 km², népessége 78 022 fő, népsűrűsége pedig 86 fő/km² volt még 2013 elején.
2013. július 15-én két város (Nagykanizsa és Zalakaros) és 47 község tartozott hozzá.
A Nagykanizsai járás a járások 1983-as megszüntetéséig is létezett és székhelye az állandó járási székhelyek kijelölésétől (1886) kezdve mindvégig Nagykanizsa volt – írja a Wikipédia.

(Fotó: Hello Kanizsa – Facebook)

A kanizsai járás nagyobb településeinek népessége 2017-ben.

Nagykanizsa: 2017-ben 47.789 fő, a legtöbben 1990-ben laktak Kanizsán, akkor a városban 54.052 ember élt.

Zalakaros: 2017-ben 2.458 fő, a karosiak száma meglepetésre folyamatosan emelkedik, 1990-ben még csak 1.041-en laktak itt.

Zalakomár: 2017-ben 3.009 fő, Komárban is csökken a népesség, a legtöbben 1960-ban éltek a 7-es főút melletti faluban, akkor 4.083 volt a komári lakosok száma.

Murakeresztúr: 2017-ben 1.703 fő, a keresztúriak is kevesebben vannak, mint 1990-ben, akkor 2.076-an laktak a faluban.

Szepetnek: 2017-ben 1.574 fő, a közeli községben nagyon csökken a lélekszám, a legtöbben 1900-ban éltek itt, egészen pontosan 2.468-an.

Galambok: 2017-ben 1.338 fő, itt is 1900-ban laktak a legtöbben, 2.003-an.

Összességében elmondható, hogy a 49, a kanizsai járáshoz tartozó település többségében folyamatosan csökken a népesség, ami nem igazán jó hír és sajnos országos tendencia.

(Adatok: népesség.com)