Rendkívüli támogatás a veszélyhelyzet alatt Nagykanizsán

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendkívüli települési támogatás formákat hozott létre, hogy támogatást nyújtson a veszélyhelyzet ideje alatt munkájukat elvesztett, ezáltal váratlan megélhetési problémákkal szembesülő lakosai számára.

A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartási hozzájárulásra az jogosult,
• akinek munkahelye a veszélyhelyzet idején – legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül – szűnt meg,
• álláskeresési járadékban részesül,
• megszűnt korábbi munkahelyén bruttó 300.000,- Ft alatti jövedelemben részesült,
• lakásának nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t,
• háztartásában az egy főre eső jövedelem a rendeletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg.

A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartási hozzájárulás három hónapra kerül megállapításra, összege a háztartás létszámától függően 10-20.000,- Ft lehet. Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartási hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
• a keresőtevékenység megszűnését igazoló dokumentumokat,
• az állami foglalkoztatási szerv igazolását (az álláskeresési járadék időtartamáról, összegéről és a megállapítás alapjául szolgáló bruttó munkabér összegéről),
• a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének igazolását,
• a lakás nagyságának igazolását.

A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkívüli támogatásra az jogosult,
• aki a fenti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud,
• aki csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában regisztrált álláskereső,
• aki a kérelmét a hozzájárulás megszűnését követően – legalább 15 nap, legfeljebb 60 nap elteltével – benyújtja.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a város honlapján megtalálható (A város élete/Népjólét/Segélyek).

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány ugyanitt letölthető, illetve a Polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában kérhető.

A kérelmek benyújtására postai úton, elektronikus úton és személyesen, az ügyfélfogadó irodában elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Információ hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig a +36 20/849-2414, +36 20/849-2415, +36 20/849-2441 telefonszámon kérhető – tájékoztatott Facebook oldalán hétfőn Balogh László nagykanizsai polgármester.