Önkormányzati tulajdonba kerülhetnek a megyei könyvtárak és múzeumok épületei

Tárgysorozatba vette az Országgyűlés kulturális bizottsága kedden a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslatot.

Halász János, aki másik négy fideszes képviselővel együtt jegyzi az indítványt, az ülésen hangsúlyozta: a javaslat alapvető célja az, hogy a megyei hatókörű városi múzeumokat és a megyei könyvtárakat fenntartó önkormányzatok megkaphassák azokat az ingatlanokat, amelyekben a közgyűjtemények működnek.
A jelenlegi háromszereplős konstrukció, amelyben az állami tulajdonos, az intézményi vagyonkezelő és az önkormányzati fenntartó vesz részt, nagyban megnehezíti az intézmények pályázatokon történő részvételét, a szükséges fejlesztések, felújítások kivitelezése pedig jogi, pénzügyi, szervezési problémákat vet fel. A javaslattal a megyei hatókörű városi múzeumok és a megyei könyvtárak feladatellátását szolgáló ingóságok és ingatlanok az önkormányzatok tulajdonába kerülnének, ezzel segítve a kötelező feladat hatékonyabb ellátását.
Halász János hangsúlyozta: a közgyűjteményi rendszer átalakítása utáni finomhangolást szolgáló javaslatot a tapasztalatokra alapozva, az érintettek véleményét kikérve, az ő egyetértésükkel terjesztették be.
A javaslat általános indoklása felidézi, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 2012-es módosítását követően a megyei múzeumok és tagintézményeik, valamint a megyei könyvtárak települési önkormányzati fenntartásba kerültek. A megyei könyvtárak feladatellátásához szükséges ingó vagyontárgyak térítésmentesen a fenntartó önkormányzat tulajdonába kerültek, a feladatellátást szolgáló ingatlanok, illetve a megyei múzeumok feladatellátását szolgáló ingó vagyon azonban az állam tulajdonában maradt, amelynek vagyonkezelői teendőit az intézmények látják el.
Kósa Lajos, Halász János, Horváth István, Simon Róbert Balázs és Vantara Gyula (Fidesz) javaslata szerint a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak ellátását szolgáló állami tulajdonú ingatlanok, illetve ingóságok a múzeumi kulturális javak kivételével a fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerülnének. Az átadott vagyont az önkormányzatok nem idegeníthetik el, az átadott ingatlanokat azok fejlesztése érdekében, a kultúráért felelős miniszter engedélyével lehetne megterhelni. A megyei hatókörű városi múzeumok alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő kulturális javak az intézmények vagyonkezelésébe kerülnének.
Azon megyei könyvtári és megyei hatókörű városi múzeumi feladatellátást szolgáló ingatlanok, amelyek nem kerülnek önkormányzati tulajdonba, a fenntartó önkormányzatok vagyonkezelésébe kerülnek.
Szabó Szabolcs független képviselő “értelmes és előremutató javaslatnak” nevezte az indítványt, hozzátéve, hogy ez a módosítás egyszerűsítené és áttekinthetővé, könnyebbé tenné a rendszer működését.
Simon Róbert Balázs kiegészítésként megjegyezte: a javaslat országosan 154 ingatlant érint.
Az ülésen – egyhangú támogatással – tárgysorozatba vették azt a határozati javaslatot is, amely március 27-ét II. Rákóczi Ferenc emléknapjává nyilvánítaná.
A javaslat szerint a márciusi ünnepnapon nemcsak a fejedelemről emlékeznének meg, hanem tisztelegnének azok előtt is, akik a “Cum Deo pro patria et libertate” zászló alatt II. Rákóczi Ferencre felesküdtek, “akik a magyar szabadság kivívásáért küzdöttek”. A határozat szövege szerint a kormány támogatná és szorgalmazná olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek II. Rákóczi Ferenc szabadságharcával kapcsolatosak.
Semjén Zsolt (KDNP), Vejkey Imre (KDNP) és Lezsák Sándor (Fidesz) indítványával kapcsolatban az ülésen Hoffmann Rózsa (KDNP) megjegyezte: “a javaslatot nem szükséges indokolni, hiszen ha van olyan történelmi személy, akit minden szempontból tisztelet övez, az II. Rákóczi Ferenc”, azonban felhívta a figyelmet annak veszélyére, hogy ha a naptárat “túlzsúfoljuk emléknapokkal”, azok elveszíthetik jelentőségüket.

MTI

Vélemény, hozzászólás?