Megújul a kanizsai Sétakert

“Az idén 25 éves Via Kanizsa Nonprofit Zrt. jubileumi akcióterületének választotta a 125 éves Sétakertet. Február-március hónapokban a helyi védettséget élvező park növényzetének gondozási munkái kerültek fókuszba. Szerződéses partnerünkkel, a Netta-Pannonia Kft-vel közösen fakivágási és gallyazási, koronaalakítási munkákat végeztünk jelentős számú koros fán. Kizárólag szakmailag indokolt számban és mértékben történtek a kivágások és a lombkoronamunkák, melyekhez előzetes felmérés után fakivágási engedélyeket kaptunk.

Az első negyedévben, illetve előző években történt fakivágások helyén saját kivitelezésben megkezdtük a tuskók kimarását és a területrendezést.
A park növényzetének megújítására sor került március végén és április első napjaiban. Szabadics Zoltán magánszemélyként 50 db fa ültetéséhez nyújtott támogatást, vállalta a növények beszerzési költségeit.

Az 50 db parkfa növényanyagának tervezését és kiválasztását a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. részéről Konrád-Németh Cecília kertészmérnök városgondnok, míg a Netta Pannónia Kft-től Kálovics Andrea kertészmérnök parkfenntartási ágazatvezető végezte, az alábbi szakmai megfontolásokkal:
Az adományozó támogatásával beszerzett fákat próbáltuk a közpark meglévő növényzetének frissítésére, színesebbé tételére felhasználni.

Igyekeztünk az eredeti ültetési koncepciót követni, pótoltuk a valamikor kialakított fasorok hiányzó fáit, ligetes elrendezésű facsoportokat alakítottunk ki, és nagy hangsúlyt fektettünk a meglévő örökzöld állomány bővítésére is.
Az adományozó által kapott lehetőség kapcsán megújult a Papp Simon sétány egy szakasza, az Olaj utca zöldsávjának a Vécsey u. és a Papp Simon sétány közötti szakasza, fasort kapott a Sétakertet É-D-i irányban átszelő járda melletti zöldterület egy szakasza és új, virágzó növényekből álló facsoport került kialakításra a pavilontól keletre lévő üres területre is.

Az ültetendő növényfajok kiválasztásakor igazodtunk a Sétakert meglévő növényzetéhez és a közpark eredeti elrendezéséből adódó ültetési lehetőségekhez is. Mivel a parkot népes madárállomány lakja, az esztétikai szempontok mellett próbáltunk új élőhelyeket teremtve, természetvédelmi szempontokat is figyelembe venni.

Bízunk abban, hogy a növénytelepítéshez nyújtott támogatást a Sétakert megújítását segítő további felajánlások követik.
Folytatjuk… “- tájékoztatott pénteken Facebook oldalán a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (Fotó: Via Kanizsa)