Megfelelő szennyvízkezelés

A Pureco Kft. MSZ EN 1825 szabvány szerinti tartályos hordalék- illetve zsírelválasztó berendezéseket kínál az érdeklődőknek az élelmiszeripari (pékségek, húsüzemek), éttermi szennyvizek előtisztítására. A megrendelő igényeinek megfelelően akár egyedi méretben is kérhetőek a zsírfogók.

A közcsatornába történő bevezetés előtt a növényi és állati olajokkal/zsírokkal terhelt szennyvizeket hordalék és zsírelválasztón keresztül kell vezetni az Európai Uniós és a magyar előírások értelmében. A kihűlő zsír, ételmaradék tisztítás nélkül a csővezeték falára lerakódva csökkenti az átfolyási keresztmetszetet és ezáltal dugulás alakulhat ki. A PARCO C berendezés szennyező anyagokat (hordalék, olaj származék, felúszni képes zsír) tart vissza a berendezés rendeltetése szerint.

A Pureco Kft. kínálatában elérhető berendezés, amely a fizikai fázisszétválasztás elvén működik, vízzel feltöltött állapotban látja el feladatát, a nyugalmi állapotban lévő víz az, amely közegben az ülepedés és a felúszás történik. Az elvezető pipacső helyzete miatt kerülnek visszatartásra a felúszó anyagok, a víz áramlási sebessége lecsökken a csatornához képest jelentősen kiszélesedett térben, így az ülepedni/felúszni képes anyagok kiválása valósul meg.

Az ülepedni képes anyagok megfogására a leválasztókban elkülönített iszapfogó tér került kialakításra. Pipacsövön át történik a víz elvezetése a műtárgyból a csatorna felé. Az előtisztított vizet a cső a műtárgy fenéklemezének közeléből vezeti le.
A berendezések kezelése a felső síkján kialakított megfelelő méretű nyílásokon (búvónyílásokon) át történik. A környezetbe kikerülő szaghatások miatt a berendezést a szállító, gyártó – külön kérésre – szagzáró fedlapokkal is szerelheti. Jellemző a berendezésre, hogy talajvízbe lehelyezhető, méretezés szerinti lehorgonyzással rendelkezik, könnyen szerelhető, gépjármű forgalom alá lehet telepíteni.

A PARCO C berendezés a fizikai fázisszétválasztás elvén működik, vízzel feltöltött állapotban képes ellátni a feladatát, a nyugalmi állapotban lévő víz közegben a felúszás és leülepedés valósul meg. A PARCO P előnyei közé tartozik, hogy kézzel mozgatható, épületen belül szabadon felállítható, a kiegészítő egységekkel az üzemeltetés egyszerűsíthető. A leválasztókban az ülepedésre képes anyagok megfogására iszapfogó tér került kialakításra.