Március 1-től újra indulnak a földárverések Nagykanizsán

Püspökhatvan, 2009. április 6. Tavaszi mezőgazdasági munka, talajelőkészítés erőgéppel. Porzik a száraz termőföld a borona után. MTI Fotó: H.szabó Sándor

Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a „Földet a gazdáknak” program keretében a Magyar Állam tulajdonában lévő 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történő értékesítése Zala megyében 2016. március 1-től tovább folytatódik.

Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet tér 1. szám alatt (Vasemberház).

Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet honlapján (nfa.hu), a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon megtekinthetőek.

Az árverésen történő részvétel egyik feltétele a földrészlet tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya (Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) állít ki, kérelem alapján, melyhez a jegyző által kiállított, a helyben lakást igazoló okiratot is szükséges csatolni. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezőgazdasági üzemközpont tekintetében a földművesek, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján kiállított igazolás megléte, melyet a járási hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel szabályairól a Földhivatali Főosztály munkatársainál, illetve valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklődhetnek.

(Forrás: e-mail. Zala Megyei Kormányhivatal)

Vélemény, hozzászólás?