Leváltotta a polgármester Tar Mihályt, a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét

SAJTÓKÖZLEMÉNY

“A Kanizsa Újság – mint a lakosság gyors és hatékony tájékoztatásának eszköze – jogszerű megjelentetésének a biztosítása az Önkormányzat feladata és kötelezettsége, különösen a jelenlegi járványhelyzetben, a járvány terjedésének és ismeretlen lefolyásának jelenleg is zajló időszakában. Ilyen körülmények között kiemelten fontos, hogy a tájékoztatásért felelős önkormányzati tulajdonú cég ügyvezetője végrehajtsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nevében meghozott döntéseket és utasításokat. Veszélyhelyzet idején elfogadhatatlan, hogy a döntéseket hozó polgármester utasításait egy önkormányzati tulajdonú cég ügyvezetője figyelmen kívül hagyja, adott esetben gátolva ezzel a veszélyhelyzetben meghozott intézkedések végrehajtását.

(Tar Mihály. Fotó: YouTube)

Tar Mihály, a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetője Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 206/2021.(I.29.) számú határozatát nem hajtotta végre, ezzel a felróható magatartásával megsértette a Ptk. 3:112. § (2) és (3) bekezdésben foglalt előírásokat, továbbá a megbízási szerződésében előírt feladatait.

Tekintettel arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 206/2021.(I.29.) számú határozatának meghozatala után a végrehajtásra vonatkozó felhívás és az ügyvezetővel történő többszöri írásban történő egyeztetés sem vezetett eredményre, az ügyvezető azonnali visszahívása mellett döntöttem.

Az ügyvezetőt a jogviszony megszűnésére tekintettel a társaság Javadalmazási Szabályzatának 1.3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően juttatás nem illeti meg.

A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatellátására Mikó-Baráth Györgyöt nevezem ki.

Nagykanizsa, 2021. május 18.

Tisztelettel,

Balogh László

Nagykanizsa Megyei Jogú Város

polgármester” – írta az a közlemény, amelyet honlapunkhoz ma a polgármesteri kabinet juttatott el.

“Kedves ismerőseim! A mai napra sikerült Balogh Lászlónak és társainak összegyűjteni a bátorságot és mondva csinált okokra hivatkozva kirúgtak a Médiaház éléről. Izgatottan várom a következő napok történéseit.” – írta a leváltott ügyvezető reagálásként Facebook oldalán.

Az állami hírszolgálat (MTI) értesülése szerint Tar Mihály a leváltása miatt jogi lépéseket fontolgat.