Így lehet avart és kerti hulladékot égetni Nagykanizsán!

Tisztelt Kanizsaiak!
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján döntöttem arról, hogy városunkban az avar, kerti és egyéb növényi hulladék égetése 2021. március 3-ától a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az alábbi megkötésekkel végezhető:

• Ünnepnapokon és vasárnapokon, valamint a május 1-től szeptember 30-ig tartó időszakban a város teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti és egyéb növényi hulladék égetése.

• Közterületen az avar és kerti hulladék égetése az év minden napján tilos.

• A város központi területén, azaz – Király utca mindkét oldala – Kalmár utca mindkét oldala- Magyar utca páros oldala 118. házszámtól délre eső ingatlanok – Garai utca páros oldala – Petőfi utca mindkét oldala- Huszti tér – Eötvös tér – Kórház utca- Kossuth tér – Liget utca – Tripammer utca nyugati oldala – Erdész utca mindkét oldala a Tripammer utcától nyugatra – Ady Endre utca páros oldala 80. számtól (3746 hrsz.) északra és páratlan oldala 83. számtól (3630 hrsz.) északra -Nagyváthy utca és Zárda utca mindkét oldala – Zrinyi Miklós utca mindkét oldala által határolt területen az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot március 3-31. és október 1-31. napja között lehet égetni a hét első kettő munkanapján 8.00-18.00 óráig, emberi tartózkodás céljára szolgáló épülettől legalább 25 méteres távolságra. Az év többi napján tilos az égetés.

• Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot május 1-től szeptember 30-ig tartó időszak kivételével bármely munkanapon és munkaszüneti napon lehet égetni.

• A fentiekben már felsoroltakon kívüli egyéb belterületi ingatlanokon május 1-től szeptember 30-ig tartó időszak kivételével – a hét első két munkanapján 8.00 – 18.00 óráig lehet avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 25 méter távolságra.

• Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.

• Az elégetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.
Hangsúlyozom, amint a kihirdetett veszélyhelyzet időszaka véget ér, az országos tilalom lép újra életbe. A tavaszi időszakot követően várhatóan már az őszi munkálatokkor is az országos tilalom lesz érvényben, így arra érdemes már most előre készülni megfelelő egyéni, törvényes megoldások megtalálásával.

A szabályozás részleteiről a nagykanizsa.hu-n az Önkormányzat – Polgármesteri döntések (2021. feb. 04-től) menüpont alatt olvashatnak a „8/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról” linkre kattintva – tájékoztatott Facebook oldalán szerdán Balogh László nagykanizsai polgármester.