Évente egyszer olvassák le a vízmérőket a vízmű munkatársai

A Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. januártól egy jogszabályi változás miatt a vízmérők leolvasását évente egy alkalommal végzi. A leolvasás időpontjáról tájékoztatást adnak.

A leolvasások közötti időszakban részszámlát állítanak ki minden olyan felhasználási helyre, ahol a résszámla összege eléri a legalább 3.810 forintot. Részszámlát postai úton, kéthavonta küldenek, a borítékban 2 db havi elszámolású számla lesz. Az e-számla hasonló módon, kéthavonta kerül megküldésre.

A vízmérőállás bediktálására kéthavonta lesz lehetőség honlapjukon február 28-tól kezdődően a VÍZMÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS menüpont alatt és telefonon a 06/93/509-540-es központi szám 1-es mellékén. A vízmérőállás bejelentésére a leolvasás hónapjában nem lesz lehetőség.

Kérik, hogy a megjelölt időpontokban a fogyasztásmérő leolvasását végző munkatársaikkal működjenek együtt és részükre a vízmérőhöz való hozzáférést biztosítsák.

Az e-számlával nem rendelkező felhasználóknak javasolják, hogy térjenek át az elektronikus számlázásra. Ezt a vízmű honlapján az E-SZÁMLA BEJELENTÉS menüpontra kattintva tehetik meg a fogyasztók.