Balogh László nagykanizsai polgármester újévi köszöntője

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?”
Thomas Mann lenyűgöző bibliai nagyregénye, a József és testvérei Pokolraszállás című első könyve kezdődik e híres sorral.
2020 az a rendkívüli év az életünkben, amikor mindannyian megéreztük, milyen a történelemkönyvekben vagy éppen a világirodalom legnagyobb műveiben viszontlátni önmagunkat. Milyen megírt szereplőnek lenni, akiket köt a mindenség, a természet törvénye, hogy mit is jelent e roppant erő alávetettjeként létezni.

2020 az a rendkívüli év volt az életünkben, amikor valóban mindannyian megéreztük, mit jelent egy mélységes mély kút felé gravitálni, magányosan távolodva az ég kékjétől, és kiszolgáltatva rádöbbenni, mily kicsiny és törékeny az ember a mindenséghez képest, amelyhez önmagát méri.
Most innen, a történelem sötét kútjának mélyéről kell megtalálnunk egymás karját, visszakapaszkodnunk a fényre, innen kell reményt merítve felküzdenünk magunkat, hogy ismét találkozhassunk, láthassuk egymás mosolyát és bizakodó arcvonásait.
Most innen kell újra felépítenünk megsérült közösségeinket, melyek nélkül elveszettek és félig üresek vagyunk, és kell újraindítanunk a gazdaságot, amire támaszkodhatunk.

De minden fénylő vízcsepp, mely e kútban a szomjunkat oltja, minden közösségi emlékünk, kicsiny győzelmünk, mely ebben az évben elkísért minket, segítség, hogy újra feljussunk a napfényre.
Nemsokára átlépve a 2020-as év küszöbén ehhez a közös erőfeszítéshez és sikerhez kívánok Önöknek, kedves kanizsaiak, mindenekelőtt egészséget, sok erőt és reményt a 2021-es évre.
Kívánom, hogy a következő esztendőben éljük meg újra egymás társaságát, emberi közelségét, és egy felszabadult, de mértéktartó, boldog új esztendő virradjon ránk az újrakezdés mosolyával!

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Számadás ideje van. Sokan elfelejtenék és eldobnák ezt az évet, mint egy elhasznált eszközt, mintha sohasem létezett volna. Kezdjünk tiszta lappal, mondják, melyet nem szennyez semmilyen folt, nem szaggat tőlünk független erő.
De ez az év is a mi időnk, a mi tapasztalatunk, a mi életünk egy darabkája volt! Máshogy képzeltük el, más tervekkel indultunk, sikereket és szép eredményeket várva – a sors azonban megálljt parancsolt.
Megmutatta az erejét, és szembesültünk azzal, hogy míg a mindenségre törünk, addig a semmi hatalmába kerülhetünk, elvesztve mindent, ami fontos és értékes: közösséget, embertársat, munkát, életcélt és az emberi mosolyokat.
Most döbbentünk rá, Blaise Pascal filozófus 350 éves gondolatait idézve, hogy: „Nádszál az ember, semmi több, a természet leggyengébbike; de gondolkodó nádszál. Nem kell az egész világmindenségnek összefognia ellene, hogy összezúzza: egy kis pára, egyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy elpusztítsa.”

A legnagyobb tapasztalata ennek az évnek talán éppen az, hogy a semmi és a minden között a világ elvesztette a közepet, melyet most újra meg kell lelni.
Meg kell találnunk újra közösségeinket, meg kell találni a bizalmat egymás iránt, hogy ne az ideológiai különbségek uralják viszonyainkat, mert marakodás nélkül vagyunk csak képesek építkezni, folytatni az egy évtizede elkezdett fejlődő utunkat.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Nem felejthetjük el: vannak erős kapaszkodóink!
A pandémia időszaka felszínre hozta a segítségnyújtás és a jótékonyság legszebb emberi vonásait.
Sokan segítették az idősebb generációk életét, vásároltak, gondoskodtak róluk, egy-egy jó szóval oldották a magányosság okozta szorongást.
Vállalkozók és magánszemélyek sokasága anyagilag is támogatta az egészségügy és az oktatás áldozatos munkáját, és nagyszámú adomány érkezett a rászorultak részére, igazi összefogás eredményeként.
Sokan mutatták meg a bennük lakozó közösségi embert.

De erős kapaszkodónk a tíz éve folyamatosan gyarapodó és szépülő városunk. Olyan fejlődő pályán indultunk el egy évtizede, amely biztosítékot jelent a további sikerekre.
A nehézségek ellenére ezért sem fékeztük a jövő építését. Mert létkérdéssé vált minden közösség életében, hogy kordában tartsuk a járványt, de eközben a gazdaság szereplőit és a munkavállalókat se hagyjuk magukra.
Városvezetőként most kettős problémakört kell egyszerre kezelni.
Egyfelől a jelen, a mindennapok azonnali kihívásaira kell gyors válaszokat találnunk, mert az egészség védelme és a gazdaság fenntartása nem tűr halasztást.

Másfelől eközben a jövővel is foglalkozni kell. Folytatni a beruházásokat, fejlesztéseket, hogy megvédhessük a munkahelyeket és a város jövőjét.
Nagyszerű alapot jelent mindehhez, hogy a korábbi városvezetés és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő a kormány támogatásával komoly beruházásokat tudott elindítani az elmúlt években, melyeket most tovább tudunk menedzselni, hogy segítsük a gazdaság szereplőit és a munkahelyek megóvását.
Ugyanis a fejlesztések, beruházások folytatása sokak munkahelyének a megőrzését is jelenti: vállalkozásokét, beszállítókét és minden munkavállalóét – ezáltal sok család sorsa függ ettől.

Így újulhatott meg Nagykanizsa belvárosa, melynek záró lépéseként nemrégiben fejeztük be az Eötvös tér és a Deák tér felújítását, az egyetem és az alsóvárosi templom előtti parkolók rekonstrukcióját.
A Modern Városok Program keretén belül már az égbe nyúlik a város új sport- és rendezvénycsarnoka, a Kanizsa Aréna, amely a keleti városrész új központjává válik jövőre, számtalan sport és kulturális rendezvénnyel.
De rengeteg projekt zárult még sikeresen, így megújultak a Csengery, a Nagyrác és a Szent Imre utcai egészségügyi alapellátó intézményeink.

És folytatódik az Ipari Park 3 milliárd forint értékű feltárása és fejlesztése is, hogy két részben közel 100 hektár terület kialakításával újabb befektetőket tudjunk majd kiszolgálni új munkahelyek létrehozásának lehetőségével.
A következő év fontos lépése városi intézményeink és iskoláink, óvodáink energetikai korszerűsítése és a Corvin utcai új bölcsőde kialakítása, hogy a város népességmegtartó ereje, valamint a kisgyermekes szülők munkába állási esélyei javuljanak.

Fontos kiemelni, hogy városunk csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kezdeményezéséhez, és kitűztük a babazászlót a Városházára, hogy mi is hirdessük, nem csupán összetartozunk, hanem bízunk a jövőben, a gyermekekben, a boldog családban, a normalitásban, a nemzet felemelkedésében.
Ugyanakkor az idei évben egy régóta fennálló nehézséget, egy akut közlekedési gócpontot is sikerül feloldanunk azzal, hogy az országgyűlési képviselőnk által elkezdett munkának és az általa kieszközölt kormánydöntésnek köszönhetően megépül a Petőfi út és a 7-es elkerülő találkozásánál egy új körforgalom sokak mindennapjait segítve.

Polgármesterként külön öröm arról tájékoztatni Önöket, városunk polgárait, hogy a Kormányzat nemhogy elvonna adókat és forrásokat a településünktől, hanem éppen a válsághelyzetben a közös áldozatvállalást követően segít és támogat minket.
Így 820 millió forint érkezik Nagykanizsa számlájára kötött felhasználással a város működésének támogatására.
Összességében mindezek több tíz milliárd forint jövőbe való befektetését jelentik.
Ugyancsak a jövőt szolgálja az egyetemi és vállalati együttműködésben létrejött kompetenciaközpontunk, mivel amellett, hogy a világ problémáira keresi a válaszokat, a MOL-lal közösen egy, a körforgásos gazdaság területét kutató új tudományos ipari park alapjainak lerakását is jelentheti városunkban.

Hiszek benne, hogy e park vonzza majd a befektetőket, mert ez a jövő és a fiataljaink ittmaradásának fontos építőköve.
Az iparűzési adó felére csökkentése pedig jelentős számú egyéni vállalkozót, valamint meghatározott méretű kis- és középvállalkozást érint Nagykanizsán, és segíti boldogulásukat, munkahelyek megtartását és teremtését ebben a nehéz időszakban.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsaiak!

2020 megértette velünk, hogy ez az év nem arról szólt, hogy megkapjunk mindent, amit csak szeretnénk, hanem sokkal inkább arról szólt, hogy legyünk hálásak mindazért, amink van.
Mert ha egészségünk van, ha munkánk van, akkor léteznek az alapok, van mire építkeznünk.
A most kezdődő év így ennek a hitnek és reménynek a kifejeződése és megtestesülése lehet, hogy boldogabbá tehessük a saját életünket, a családunk és közösségünk életét.
Ehhez kívánok sok erőt és egészséget, sok szeretetet és örömöt az idei esztendőre!
Kívánok mindannyiunknak Istentől áldott, békés új esztendőt!
Boldog Új Évet Kanizsa!
Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere