A mintaszállítás jogszabályi keretei

Családunk egészsége mindannyiunk számára fontos, saját egészségünk is kulcsfontosságú kérdés. Ezért a minták útra bocsátásának megtétele előtt érdemes arról is tájékozódni, hogyan szabályozzák országunkban (vagy akár nemzetközi szinten) a biológiai minták szállítását. Az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás) látja el a szabályozást, amelynek a Magyar Köztársaság is tagja, így a belföldi szállításra is kiterjed.

A 6.2. fertőző anyagokat tartalmazó alosztályba sorolja az ADR a biológiai mintákat. Így ennek értelmében ezekről az anyagokról okkal feltételezhetőek, hogy fertőzőek, illetve hogy kórokozókat tartalmaznak. Olyan mikroorganizmusokról van szó (baktériumok, vírusok, rickettsiák, paraziták vagy gombán), és más hatóanyagok (prionok) amelyek képesek ember vagy állat megbetegedését is előhívni.

A illetve B kategóriába sorolja az ADR a 6.2. anyagait. Ezek közül az anyagok közül a TamTraCo főként a B kategóriájú biológiai anyagok szállításával foglalkozik, melyeket az UN3373 tételhez sorolják be. Olyan anyag sorolható ide, amely az A kategóriába történő besorolás kritériumait nem tartalmazza. A klinikai célú tenyészetek és a diagnosztikaiak is mind ide sorolhatók.

Az ADR iránymutatást ad a 4. rész 4.1.4.1-ben az UN3373 tételbe sorolt anyagok szállítására, amelyet a P650 csomagolási utasításában lehet megtalálni. Az utasítás egyértelműsíti a tétel anyagainak szállítását, amely szakmai szempontokat vesz figyelembe. Így a csomagolónak  a csomagolási utasítást kell követnie.

A szállíttató és szállító számára a 11. bekezdés a leglényegesebb utasítás egyike, amely kimondja, hogy „Az UN3373 alatt szereplő fertőző anyagot a csomagolási utasítás szerint csomagolják, az ADR más előírásait nem kell figyelembe venni.” Így nem kell járműveket jelölni, nem szükséges az írásbeli utasítás sem.

A sofőrnek sem szükséges érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkeznie ez alapján. Egyedül a 2 évenként megszervezett, szállított anyag ismeretére vonatkozó belső képzés a fontos a rendelet szerint, amely a veszélyesáru-szállító szaktanfolyamok szervezői, vagyis az ADR tanácsadók állítanak össze, így belső vizsgával zárul a képzés.