A kitüntetettek

nagykanizsa kitüntetettek 2016

Nagykanizsa díszközgyűlésén kitüntetések átadására is sor került. Az elismeréseket Cseresnyés Péter államtitkár és Dénes Sándor polgármester adta át.

A kitüntetettek:

“A közgyűlés Norbert Seidlnek, Puchheim város polgármesterének a Nagykanizsa és Puchheim közötti testvérvárosi kapcsolatok fejlesztéséért, Nagykanizsa jó hírének Bajorországban történő terjesztéséért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Szálka Miklós építésznek Nagykanizsa városképét meghatározó több évtizedes kiváló szakmai tevékenységéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés az Annanet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére kis- és középvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Horváth Imre egyéni vállalkozó részére kis- és középvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés a Dynamic Technologies Hungary Kft. részére nagyvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Dr. Szalai István intézetigazgató egyetemi tanárnak a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán a gépészmérnöki alapszak elindításáért, valamint a Soós Ernő Víztechnológiai Kutatóközpont létrehozásáért végzett munkájának elismeréseként „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés néhai Szántó Zoltán testnevelő tanárnak a város sportéletében játékosként és sportvezetőként végzett kiemelkedő munkájáért „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Vlaszák Géza labdarúgó edzőnek kiemelkedő sportolói és sportvezetői munkájáért „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Somogyi Ottó csoportvezetőnek hosszú évek óta végzett kiemelkedő munkájáért „Paizs Ferenc Díj” Kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Dr. Bogár Gáspár nyugdíjas háziorvosnak, katolikus papnak több évtizedes testi és lelki gyógyító szolgálatáért „Szekeres József Díj” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Szmodics Józsefné nyugalmazott iskolaigazgatónak szakmai életútja elismeréseként „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés az Eraklin Táncklub Egyesület részére a tánckultúra területén végzett negyedszázados kiemelkedő tevékenységéért „Nagykanizsa kultúrájáért” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Melega István Tihamér képzőművésznek értékes grafikusi, tervezőgrafikusi és fotóművészi munkásságáért „Nagykanizsa kultúrájáért” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Dr. Matoltsy András osztályvezető főorvosnak több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként „Szekeres József Díj” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére az elmúlt 100 évben a vízszolgáltatásban végzett kiváló tevékenysége elismeréseként „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Dr. Kékesi Jenő Géza nyugalmazott határőr alezredesnek a város és térsége lakóinak érdekében végzett tevékenysége elismeréseként „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Schüller Róbertné részére városunk közéletében végzett közösségépítő tevékenységéért és a városkörnyéki horvát nemzetiség körében végzett pedagógusi tevékenységéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért” kitüntető címet adományoz.

A közgyűlés Szekeres Emil festőművésznek városunk képzőművészeti életében kiemelkedő életművéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományoz.”

(Forrás: nagykanizsa.hu)

Vélemény, hozzászólás?