A kanizsai BLG szülői értekezletéről

Kedves Batthyánys Szülők!
Különös és koncentrált gonddal szeretnék Önökhöz szólni gyermekeink, azaz diákjaink érdekében – így, közös tanévünk elején. Számunkra mind a 728 Diákunk fontos, hiszen ők mind a mieink.
Ahol lélek van, ott szabadság van az elmúlt vakációban és az előttünk álló munkás tanévben egyaránt. Szeretném megmutatni, hogy merre nézzenek, de azt nem akarom megmondani, hogy mit lássanak… Szeretném, ha sok közös fogódzónk lenne. Tudom, a BLG alkalmas hely arra, hogy jó iskola legyen; s aki/ami alkalmas, az köteles is – jeleztem az évnyitón. Csak rajtunk és még inkább gyermekeinken múlik, hogy közös munkánk pozitív ki- és besugárzású legyen.
Tisztelettel jelentem, a „csengőfrászt” legyőzve a tanév nyugodtan elindult. Tudom, a feltételek adottak és a feltétel nélküli szeretet is adott a gimnáziumunkban ahhoz, hogy nálunk a tanulás munkás és élményszerű legyen: ez lehet maga a siker… Ehhez szeretnénk segítséget adni gyermeknek és szülőnek; ez könnyebb lesz, ha megbecsülést kap a pedagógus is… Hiszünk abban, hogy javulhatnak az eredmények az oktatásban. A barátok fölfelé húznak, bátorítanak azzal, hogy az Istentől való bölcsességüket megosztják annak érdekében, hogy mindnyájan bölcsebbek legyünk… Szeretnénk, ha mindannyian így működnénk – fenntartótól és működtetőtől függetlenül, de általuk is…
Természetesen közelmúltbeli eredményeinket szívesen emlegetném, de hadd legyen elég, hogy a friss évkönyvünk elegendő hivatkozási alap. Éldiák és átlagdiák sincs. Az a jó, akiben van ambíció, és hajlandó energiát fektetni abba, hogy fejlődjön. Ezért nagyon sokféle diák lehet ideális… Nem csak az 5-ös fontos (bár a 4,00-ás átlagot az ünnepélyes tanévnyitón szerződéssel felajánlottam célként minden Diákunknak…), persze nálunk az 5-ösből is van bőven (gimnáziumunk tanulóinak több mint 1/3-a kitűnő vagy jeles) – de az igazi siker az, ha egy gyermekünk valamilyen területen nagyot tud alkotni, tud vágyakozni valami után, amit el akar érni. Az ideális diák: kíváncsi, szeret mozogni és színházba járni, persze tanulni is… Nem kell, hogy „versenyistálló” legyünk elsősorban, de a szív és a fej egységes iskolája szeretnénk lenni! Szeretnénk, ha a „batthyánysságban” lenne szellemiség, állandóság és stabil értékrend.
Pl. ilyen állandóság az, hogy egyik legfontosabb mérőszámunk kimeneti mérő: az, hogy hány batthyánys diákot vesznek fel a felsőoktatásba. Jelentem, az idén nyáron a 6 végzős, érettségizett osztályunk 161 fő batthyánys diákjából elsőre 143 főt, azaz 89% százalékot felvettek általában jó egyetemre, jó főiskolára. Volt olyan osztályunk, ahol ez az arányszám majdnem 100%-os.
Tehát, olyan diákjaink vannak, akik kiválóan teljesítenek a tanulmányokban, a kultúrában és a sportban. Persze vannak egyedi problémás esetek, de nincs oly sok belőle, hogy ne tudjunk vele érdemben foglalkozni (akár az igazgató is…). Iskolánk ilyen szempontból is nyitott intézmény. Pl. az igazgatói iroda is minden Szülő vagy Diák számára nyitva áll problémájának megbeszélésére. Jelzem, iskolánk infrastrukturális feltételei bár felújításra szorulnak, jónak mondhatók. A kellő osztálytermek berendezéssel együtt rendelkezésre állnak: van bennük felfedezős, híradó, ellátó, közösségi, csendes, tanári és tananyag zóna. Bennük a kitöltendő tartalom minőségi szinten megvan: legfontosabb persze a tanulás, de gimnáziumunkban hagyományosan fontosak a nevelő-oktató munkánkat kísérő rendezvényeink. Az elkövetkezők közül hadd emeljek ki néhányat: 1956-tal az idén különös figyelemmel törődünk; beiskolázási rendezvényeink természetesen fontosak; az idén a gólyaosztályok számára ún. „Pelikánünnepet” szervezünk (lásd: a Batthyányak címerállata a pelikán…!); november 26., szombat 15.00 órára tiszta, jó batthyánys-landleros szívvel várjuk az 1966-tól létező Virág Benedek Kórusunk minden egyes eddigi tagját egy közös éneklésre (tehát aki Russay Gabi néni, Stimecz Julika néni vagy Cseke József bármelyik gimnáziumi kórusában énekelt gimnáziumunkban 1966-tól, az jöjjön, mert együtt énekelni jó…!); a „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány és annak bálja nagyon fontos támogató forrásunk; bátran mutatjuk fel különböző iskolai ünnepélyeinket, mert tudom, országos minőséget képviselnek; nálunk minden tanévünk júniusának 1. szombatja örökdiák-találkozó; és így tovább és így tovább…
2017. január 1-jétől az állam lesz iskolánk fenntartója és működtetője is az újjáalakuló Klebelsberg Központ és a Nagykanizsai Tankerület által. De Kanizsa és a benne élők számára, így önkormányzatunk számára az iskoláink stabil működése ugyanolyan fontos lesz továbbra is…! Számunkra az iskolaépület és a benne lévő gyerekek, a felhalmozott tudás olyan vagyon, amely sokféle partneri együttműködésben eddig is és eztán is minőségi módon éltethető.
Kedves Szülők! Egy megbeszélendő, látszólag apró, de fontos közös dolgunk: a Házirendünk szerint diákjaink naponta, amíg utolsó tanórájuk véget nem ér, kötelesek az iskolában tartózkodni. De az előrehozott érettségik miatt sok az ún. „lyukas óra”. Ezek értelmes eltöltéséhez elvileg rendelkezésre áll iskolánkban többféle közösségi tér: pl. könyvtár és tartozékai, kisaula, büfé, üres osztálytermek,… Természetesen, ha szükséges és a Szülő az ellenőrző könyvön keresztül az osztályfőnöktől kéri, akkor a délelőtt folyamán a Diákunk elhagyhatja az iskolát pl. zeneiskolai vagy más különóra céljából. De tisztelettel kérem, hogy ez csak nagyon indokolt esetben történjen meg! (Egyébként 12:45 után már nem ellenőrizzük a kilépés igazoltságát, mert ez csak bonyolítaná rendszerünket…) A tanítási időtartamban az iskola a felelős Diákjaiért, ezért mi az iskola területén belül tudunk és akarunk vállalni ilyen felelősséget gyermekeikért. Szerintünk „Batthyány-faluban” ehhez minden feltétel adott…!
Kedves Szülők! Mit várnak Önök az iskolától – csendesen és eltökélten: ez itt a legfontosabb kérdés. Természetesen féltik gyermekeik jövőjét, és mindent megtesznek jó nevelődésükért. Ez mindenféle pedagógia és a mi iskolánk ereje is. Remélem, és jó lenne, ha így lenne: az iskola – a közös iskolánk – Szülő, Tanár és leginkább Diákjaink számára a világ egyik legfontosabb helye lenne. Ez nem lehetetlen, hiszen a világ egyik legjobb dolga az ifjúkor, és anyának és apának is jó lenni… De nehéz életrevalóságot tanulni és egyszerre jól viselkedni. Sok energiát kell beletenni az iskolaválasztásba, az iskolába, a délutánba és praktikusnak is kell lenni. Morgolódni lehet, csak nem érdemes… Iskolaigazgatóként (tisztelettel mondom) inkább szövetséget szeretnék kötni az „anyatigrisekkel és apafarkasokkal”! Gimnáziumunk önálló világ, de az Önök gyermeke jár hozzánk, így közös a felelősség. Ezért én szeretnék erősen figyelni a szülői elvárásokra is, arra, hogy mit érdemes akarni…?!
Tudom, a Szülő azt várja az iskolától, hogy segítsen a gyermek felnevelésében: erősítse jellemét, tegye felkészültté az életre, adjon közösséget és élményt. Hiszem, hogy ehhez megvan a jó iskolánk és elegendő a jó tanár! És mindenki igyekszik a minőségi munkavégzésre: ez a cél és az eredmény a BLG-ben megvan.
Vigasztalásul: addig fiatal a szülő, amíg nem nő fel a gyermek. Mégsem lehet gyermekeinket egy életen át megkímélni minden nehézségtől, mert a szeretet és a nehézségek együtt avatnak Diákká, Szülővé és Tanárrá.
„Fluctuat nec mergitur” – mondja egy híres jelmondat: hánykolódik, de el nem süllyed. Egy 252. évébe forduló, hagyományait őrző iskola mondhat-e ennél biztatóbbat?!
Köszönöm a figyelmet!
Folytatódjék a szülői értekezlet az osztálytermekben.
Balogh László
igazgató – BLG
(Elhangzott 2016. szeptember 22-én 17.00 órakor a Batthyány Lajos Gimnázium szülői értekezletén.) (Forrás: Facebook)

batthyány gimnázium nagykanizsa gólyabál