A 90 éves Márkus Ferencet köszöntötték

Kedves Kanizsaiak!
Márkus Ferenc, aki sokunk Tanítója volt évtizedeken át, betöltötte 90. életévét, amely ünnepi alkalomból együtt köszöntöttük Őt városunk polgárai nevében Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel.

Már-már történelmi léptékű és emberöltőket is felölelő életműve és szellemi-emberi öröksége városunk sok-sok hajdani tanulója, polgára lelkében, szívében és tudásában tükröződik vissza.

Úgy hiszem, amikor az antik görög gondolkodók a kardinális emberi erényekről szóltak, köztük a Bölcsességről, bizonyára egy olyan ember, tanító alakja lebegett képzeletük előtt, mint Márkus Ferenc Tanár Úr. Aki évtizedeken keresztül generációkat nevelt emberségre, kultúrára és műveltségre. Mindig hűséggel nemzete, annak kultúrája és az iskola iránt, középpontba emelve a gyermekek lelkületének gyarapítását.

Ezúton is köszöntjük Őt születésnapja alkalmából, megköszönve neki áldozatos szolgálatát, amelyet ma már nem a katedrán, hanem papírlapokra vetve végez.

Kívánunk Feri bácsinak sok erőt és jó egészséget a város minden polgára nevében, megköszönve, hogy ezt a csodálatos hivatást, közösségünk tagjainak nevelését és tanítását vállalta fel élethivatásának! – írta Facebook oldalán szombaton Balogh László nagykanizsai polgármester.