Kormányrendelet készült a trükköző benzinkutak miatt

Mint ismeretes, az emelkedő üzemanyag árak miatt a kormány hétfőtől 3 hónapra befagyasztotta, azaz maximalizálta az alapvető, leggyakrabban használt üzemanyagok árát.

A 95-ös oktánszámú benzin és a gázolaj árát három hónapra rögzítik 480 forintban, a döntést ezt követően vizsgálják felül. Az üzemanyagok jövedéki adója az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb, mérsékléséről a kormány már korábban döntött. A jövedéki adó és az áfa csökkentését nem tervezik, ahogy az üzemanyag-kereskedők kompenzálását sem. Az előírást be nem tartó kutakat bezárhatják.

Az üzemanyagtöltő-állomások tulajdonosai minderre úgy reagáltak: előfordulhat, hogy 3 hónapig létszámcsökkentést alkalmazhatnak, változhatnak a nyitvatartási idők, lehet átmeneti üzemszünet és az alkalmazottaik egy részét akár szabadságra is küldhetik vagy néhányuknak fel is mondhatnak. Véleményük szerint az üzemanyag árak időleges befagyasztása nekik anyagi kieséssel jár. Nekünk, autótulajdonosoknak – igaz csak átmenetileg – de jól jön az árcsökkentés, ugyanis valóban durván elszabadultak az üzemanyag-árak Magyarországon.( Hozzá kell tennünk azt is, hogy hónapok óta szinte minden brutálisan megdrágult és bődületesen elszabadult az infláció.)

Egy most megjelent, és a Magyar Közlönyben kihirdetett kormányrendelet mindezeket szankcióval fenyegeti, a rendeletet Orbán Viktor írta alá. Néhány példa a rendeletből.

Mostantól külön be kell jelenteni minden benzinkutat egy új nyilvántartásba

Az üzemanyagellátás biztonsága érdekében a kereskedelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
nyilvántartja azon Magyarországon bejegyzett üzemanyagtöltő állomás üzemeltetőt (a továbbiakban: nyilvántartott
szolgáltató), amely 2021. november 18. napjáig a miniszter felé írásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal
bejelenti, hogy
a) más üzemanyagtöltő állomás 2. § (3) bekezdése szerinti üzemszünetének bekövetkeztekor, vagy a 3. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazása esetén az üzemanyagtöltő állomás
üzemeltetésére vállalkozik,
b) az a) pontban foglalt tevékenység érdekében anyagi, technikai és ellátási képességgel rendelkezik, és
c) legalább egy üzemanyagtöltő állomás üzemeltetéséhez a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkezik.
(2) Nem lehet nyilvántartott szolgáltató, aki üzemszünetet hirdet, vagy akivel szemben a 3. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti jogkövetkezmény alkalmazásra kerül.
(3) A nyilvántartott szolgáltatót a miniszter a nyilvántartásból törli, ha
a) a nyilvántartott szolgáltató ezt kéri, vagy
b) nyilvántartásba vétel után a nyilvántartott szolgáltatóval szemben a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
jogkövetkezmény alkalmazásra kerül.
(4) A miniszter az e rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli és továbbítja az általa kezelt adatokat
az ellenőrzést végző szerv részére.
(5) Az e rendelet szerinti feladatok ellátása érdekében a miniszter, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adatokat
legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli.

Ha azt mondják, hogy nincs 95-ös oktánszámú benzin, de van másik

(1) Az üzemanyagtöltő állomás köteles az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 624/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Árrendelet)

 1. § (1) bekezdése szerinti termékek forgalmazására az Árrendelet alkalmazási idejére, ha e rendelet hatálybalépését
  megelőző három hónapban forgalmazta ezen termékeket. Ha az üzemanyag töltőállomás üzemeltetője
  az engedélyt e rendelet hatálybalépését megelőző három hónapon belül szerezte meg, a forgalmazási időszak
  az engedély megadásától számítódik.
  (2) Ha az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az Árrendelet szerinti hatósági áras terméket nem forgalmaz, úgy
  más, az Árrendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő termékek minimum követelményének megfelelő
  motorbenzint és dízelgázolajat köteles az Árrendelet által meghatározott áron forgalmazni.

Ha üzemszünet van a benzinkúton

Köteles üzemszünetet hirdetni az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője, ha a fogyasztókat az Árrendelet

 1. § (1) bekezdése vagy a (2) bekezdés szerinti termékkel kiszolgálni 7 napon belül nyitvatartási idejében összesen
  48 órán keresztül nem tudja. Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője más okból üzemszünetet nem hirdethet.
  (4) Az üzemszünet ideje alatt az üzemanyagtöltő állomáson egyéb kereskedelmi tevékenység sem folytatható.
  (5) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője köteles a miniszternek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak írásban haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül bejelenteni, ha az üzemanyagtöltő állomás a (3) bekezdés szerinti
  üzemszünetet hirdet.

Ha változtatnak a nyitvatartáson

Az üzemanyagtöltő állomás az üzemeltető szokásos nyitvatartási ideje szerinti nyitvatartási idejénél rövidebb
nyitvatartási időt nem alkalmazhat. Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás szokásos nyitvatartási ideje
nem állapítható meg, úgy az engedély szerinti nyitvatartási időt kell figyelembe venni.

Akár 3 milliós bírságot is kiszabhat a NAV, de be is zárhatják a benzinkutat, ha trükköznek

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártörvény) 16. §-ától eltérően a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal ellenőrzi
a) a 2. § szerinti kötelezettségek,
b) az Árrendelet 1. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség,
c) az üzemanyag-forgalmazót terhelő, a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági
követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti kötelezettség
megtartását.
(2) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek megsértéséről ellenőrzése során tudomást
szerez, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától és az Ártörvény 16. §-ától
eltérően
a) 100 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
b) ismételt jogsértés esetén döntésével elrendeli, hogy az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető természetes
vagy jogi személy üzemanyagtöltő állomást ideiglenesen nem üzemeltethet, amelynek időtartama legalább
egy nap, legfeljebb fél év időtartam lehet.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több, egymást követő ellenőrzés alkalmával is
alkalmazható.
(4) Ismételt jogsértés esetén a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezmények együtt is alkalmazhatók.
(5) A kiszabott bírság megfizetése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő
befizetéssel történik.
(6) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
(7) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek – írja többek között a Magyar Közlöny.