Március 8-22 között kötelező a maszkviselés Magyarországon!

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(Fotó: archív. Maszkviselésre felszólító tábla a nagykanizsai Erzsébet téren. MTI/Varga György)

A (2) bekezdés alól kivételt képez a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak – fogalmaz az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályairól szóló kormányrendelet.

A szabályozás a Magyar Közlöny március 5-én megjelent 36. számában olvasható és Orbán Viktor miniszterelnök írta alá. A záró rendelkezés értelmében a maszkviselés március 8-tól március 22-ig kötelező Magyarországon.

Abban az esetben, ha a rendőrség ismételt vagy a figyelmeztetés ellenére történő maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyását észleli, a törvény lehetőséget enged 5000 forinttól 150 ezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabására is, de akár feljelentést is tehet a maszkot nem használóval szemben.

Amennyiben annak feltételei adottak, a helyszínen erre alkalmas, erre a célra a hatóság által rendszeresített elektronikus eszközön teljesítve, készpénz-kímélő fizetési mód alkalmazásával is kifizethető a helyszíni bírság.

Abban az esetben, ha az említett lehetőség nem vehető igénybe vagy az eljárás alá vont személy azzal nem él, a részére átadott csekkszelvényen vagy banki átutalással a helyszíni bírság összegének határidőn belül történő megfizetésével, átutalásával is kifizetheti a bírságot.