Uniós nyomásra új korrupcióellenes hatóságot hoz létre a Kormány

Uniós nyomásra még az idén új korrupcióellenes hatóságot hoz létre a Kormány. A Kormány 2022. szeptember 30-ig javaslatot tesz az Országgyűlés számára a hatóság – 2022. november 21. napja előtti – létrehozásához és működéséhez szükséges, a hatóság függetlenségét garantáló törvény elfogadására. A határozat a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg.

“A Kormány 1424/2022. (IX. 5.) Korm. határozata az európai uniós források lebonyolítását érintő jogellenességek és szabálytalanságok megelőzése, felderítése és kijavítása érdekében működő független hatóság felállításával összefüggő feladatokról.

  1. A Kormány az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján Magyarországgal szemben megindított eljárás keretében hozott korrekciós intézkedésként egyetért egy olyan független hatóság létrehozásával, amely általános rálátással rendelkezik, és beavatkozik azokban az esetekben, ahol a hatóság álláspontja szerint a feladat és hatáskörrel rendelkező hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket olyan csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely hátrányosan érintheti az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, különös tekintettel a közbeszerzési eljárások keretében végrehajtott európai uniós pénzügyi támogatásokra.

Ennek érdekében a Kormány 2022. szeptember 30-ig javaslatot tesz az Országgyűlés számára a hatóság – 2022. november 21. napja előtti – létrehozásához és működéséhez szükséges, a hatóság függetlenségét garantáló törvény elfogadására.

  1. A Kormány kötelezettséget vállal egy új Korrupcióellenes Munkacsoport 2022. december 1-jéig történő létrehozására olyan módon, hogy abban kormányzati és nem kormányzati szereplők létszám és szavazati jog tekintetében paritásos alapon vesznek részt, és annak működéséhez az 1. pont szerinti hatóság nyújt adminisztratív támogatást.
  2. A Kormány felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a belügyminiszter, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter és a területfejlesztési miniszter bevonásával, az Európai Bizottsággal, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és más hazai és nemzetközi szervezetekkel konzultálva, a nemzetközi standardoknak megfelelően és a jó gyakorlatokat felhasználva készítse elő
    az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét érintő jogsértések és szabálytalanságok megelőzése, felderítése és kijavítása érdekében működő független hatóság felállításával és a Korrupcióellenes Munkacsoport működésével összefüggő jogszabályok tervezeteit, továbbá tegyen javaslatot az 1. pont szerinti hatóság, illetve a Korrupcióellenes Munkacsoport működését megfelelően biztosító költségvetésre és infrastruktúrára.

Felelős: igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
területfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. szeptember 30.

  1. Hatályát veszti a Korrupcióellenes Munkacsoportról szóló 1337/2022. (VII. 15.) Korm. határozat.
  2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”