Nem lesz folyamatos ivóvízellátás Zalaegerszegen jövőre, ha nem kapnak állami segítséget

Önkormányzatunknak a villamosenergia ellátásra 2022. december 31-ig van szerződése. A 2023-as évre elkezdtük a beszerzés előkészítését. A gázellátás biztosítására 2023. szeptember 30-ig élő szerződésünk van, így ebben szerencsére jobban állunk számos más városnál, de 2023. október 1-től a gázszolgáltatás ára is jelentősen emelkedni fog.

A kalkuláció során a Megyei Jogú Városok Szövetségének adatait vettük figyelembe: villamos energia 320 Ft/kWh, gáz 1.600 Ft/m3. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 8-10-szeres világpiaci áron fogunk tudni új szerződéseket kötni. A 2022-es városi költségvetés stabil, az energiaszerződéseink élnek, az önkormányzat biztonsággal tudja működtetni az intézményeket, így más városokkal ellentétben Zalaegerszegen nem készülünk 2022-ben a nagy intézmények bezárására, csak kisebb takarékossági intézkedések megtétele szükséges (szökőkutak, díszkivilágítások, rendezvények, stb.).

(Fotó: Balaicz Zoltán – Facebook)

Ugyanakkor a 2023-as esztendő már Zalaegerszeget is kritikusan érinti. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai, az intézmények és a cégek vezetői folyamatosan kalkuláltak és egyeztetettek az elmúlt hetekben arról, hogy városunkban milyen tehertételt jelent majd a nemzetközi energiaárak drasztikus emelkedése. Az adatok összesítésével végeztek a kollégák, amit megosztok a város polgáraival. A számok NEM a végösszeget, hanem a NÖVEKEDÉS összegét mutatják! A viszonyítás érdekében jelzem, hogy a város teljes iparűzési adóbevétele 2023-ban várhatóan 5,4 milliárd forint lesz (2014-ben még csak 3,2 milliárd forint volt).

Az önkormányzati intézmények villamosenergia költségének növekedése 2023-ban: 1.129.378.000 Ft. Az önkormányzati cégek villamosenergia költségének növekedése 2023-ban: 4.565.061.000 Ft. Az önkormányzati intézmények földgáz költségének növekedése 2023-ban: 477.260.000 Ft. Az önkormányzati cégek földgáz költségének növekedése 2023-ban: 454.026.000 Ft

Az önkormányzati intézmények és cégek összes energiaköltségének növekedése 2023-ban: 6.625.725.000 Ft !!! (tehát több mint 6,6 milliárd Ft). Emellett az állami Volánbusz Zrt. tájékoztatása alapján (különösen az üzemanyagárak emelkedése miatt) az önkormányzatunk által a helyi tömegközlekedés biztosításáért a cégnek fizetendő veszteségfinanszírozás 2023-ban elérheti az 1 milliárd forintot. A gyermekétkeztetés biztosításának többletköltsége pedig jövőre megközelíti a 250 millió forintot.

Az intézmények közül a legnagyobb arányban a következő helyeken emelkedik meg az energiaköltség (megegyezik a többi várossal): színház és bábszínház, múzeum, könyvtárak, uszoda, Városi Művelődési Központ és valamennyi intézményegysége, sportcsarnok, vásárcsarnok, városháza.

A cégek közül a legnagyobb növekedés a Zalavíz Zrt-nél lesz, a vállalat gáz- és áramköltsége jövőre 3,6 milliárd forinttal emelkedik (!!!). Vagyis a város teljes, 6,6 milliárd forintos energiaköltség emelkedéséből 3,6 milliárd forintot, a teljes összeg 55 százalékát a Zalavíz Zrt. teszi ki. Ezt az összeget 2023-ban sem a főtulajdonos zalaegerszegi önkormányzat, sem a többi kisebb önkormányzat nem tudja biztosítani, kipótolni az amúgy is negatív eredménnyel záró (vízdíjat 10 éve egyszer sem emelő) Zalavíz Zrt. részére, így a cég működésének, ezáltal a lakosság folyamatos ivóvízellátásának további biztosítása csakis állami szerepvállalással lehetséges.

Mik a következő lépések?

A szakosztályok, az intézmények és a cégek szeptember 26-ig intézkedési terveket dolgoznak ki a 2023-as évre vonatkozóan. Felesleges zsákbamacskát árulni, mindig az egyenes beszéd a legkorrektebb. Ha a 25 milliárd forint helyi iparűzési adóval rendelkező Győrben és Székesfehérváron, vagy a 9 milliárd forint adóbevétellel rendelkező Szombathelyen már elkezdődött bizonyos intézmények bezárása és erre készülnek 2023-ra vonatkozóan is, akkor az 5,4 milliárd forint helyi iparűzési adóbevétellel rendelkező Zalaegerszegen is biztosan lesznek hasonló intézkedések.

A döntések meghozatala során a legfőbb elv az, hogy az önkormányzati alapszolgáltatások NEM sérülhetnek és azoknak mindenképpen tovább kell működni: 4 bölcsőde, 15 óvoda, oktatás és nevelés, orvosi rendelők, idősotthonok, szociális intézmények és támogatások, közvilágítás, gyermekétkeztetés, tömegközlekedés. Ezeknél az intézményeknél és szolgáltatásoknál semmilyen változás nem lesz 2023-ban, tehát ugyanúgy tovább működnek a családok és a polgárok érdekében, mint most.

Annak érdekében, hogy az előbb felsorolt alapszolgáltatások zavartalanul működhessenek, a számlákat kiegyenlíthessük, mind az 1800 önkormányzati dolgozó állását megtartsuk, a bérüket és a járulékaikat továbbra is tudjuk fizetni, ahhoz 2023-ra vonatkozóan újra kell gondolnunk az ÖSSZES TÖBBI intézményünk és létesítményünk működését. Lesz, ahol ez takarékossági lépéseket jelent majd, lesz, ahol szűkített nyitvatartást és lesz, ahol épületek átmeneti lezárást. De ha az a tét, hogy mind az 1800 munkatársunk álláshelyét megőrizzük és az a tét, hogy a bölcsődék, óvodák, iskolák, időotthonok és orvosi rendelők ezután is működjenek, ott legyen fűtés és világítás, akkor biztos vagyok benne, hogy szükség esetén néhány hónapra le tudunk majd mondani néhány olyan szolgáltatásról, amelyek nem feltétlenül kellenek a mindennapi létfenntartáshoz.

Fontos, hogy ahol fel is merül majd az épületek esetleges ideiglenes, néhány téli hónapra való lezárása, ott sem az intézmények megszüntetéséről van szó! A helyzet a koronavírus világjárvány időszakához lesz hasonló, amikor szintén zárva volt néhány épület, de kreatív megoldásokkal az intézmények tudtak feladatot adni a munkatársaknak és a kollégák akkor is dolgoztak. Ez jó munkaszervezéssel most is így lesz, vagyis ahol mégis kell majd épületeket ideiglenesen lezárni, a munkahelyek ott sem szűnnek meg!

Összefoglalva:

  • Az óvatos gazdálkodásnak és a több évre kötött energiaszerződésnek köszönhetően 2022-re vonatkozóan, más városokkal ellentétben szerencsére még nem kell jelentős korlátozó lépéseket hoznunk, de takarékoskodnunk igen.
  • 2023-ban a legfőbb célunk az alapszolgáltatások zavartalan működtetése (bölcsődék, óvodák, oktatás és nevelés, orvosi rendelők, idősotthonok, szociális intézmények és támogatások, közvilágítás, gyermekétkeztetés, tömegközlekedés).
  • Ezek az alapszolgáltatások nem maradhatnak energia, fűtés, világítás nélkül, a drasztikusan emelkedő számlákat ki kell fizetnünk.
  • Ugyancsak kiemelt cél, hogy mind az 1800 önkormányzati dolgozó állását megőrizzük, béreiket és járulékaikat ki tudjuk fizetni.
  • A nehéz helyzetbe kerülő, rászoruló polgártársainkat segítenünk kell, erre kibővített szociális, rezsi, gáz- és villamosenergia, valamint tűzifa támogatási rendszert dolgozunk ki a következő, október 20-i közgyűlésre, mely szociális plusz támogatásokhoz szintén jelentős pénzügyi többletforrás szükséges majd átcsoportosításokkal, egyéb ágazatok terhére. A támogatás részleteit a következő napokban ismertetem.
  • Egyértelműen az első öt pont a fontos! Ezeknek a biztosítása élvez elsőbbséget, a drasztikus energiaár emelkedések miatt alapvetően ezekre kell majd a meglévő pénzügyi forrásainkat és kereteinket költeni. A 2023-as évet illetően az egyéb szolgáltatásokra, intézményekre, épületekre, felújításokra, fejlesztésekre, parkokra, önként vállalt feladatokra, városi fesztiválokra, rendezvényekre és művészeti, egyesületi, kulturális, valamint sport támogatások sorsára vonatkozóan a november 17-i közgyűlésen döntünk.

Több, már régóta vezető polgármester kollégám is úgy fogalmazott, hogy települési szinten ilyen nehéz helyzetet a rendszerváltoztatás óta, vagy talán egész életükben soha nem éltek még át. De ha a munkahelyeket meg tudjuk őrizni, ha az alapszolgáltatásokat tovább tudjuk működtetni és ha a rászorulóknak tudunk rezsitámogatást biztosítani, akkor eredményesek leszünk!

A következő napokban és hetekben (a koronavírus világjárvány idején adott tájékoztatóimhoz hasonlóan) folyamatos és részletes beszámolókkal fogok jelentkezni a pontos energiaárak bemutatásával, a szociális rezsitámogatási rendszer elemeivel és az egyes intézményi döntésekkel kapcsolatban. Bízom benne, hogy a koronavírus világjárvány két évéhez hasonlóan, az ott mutatott közös gondolkodás, őszinte kommunikáció, valamint összefogás most is eredményes lesz, és átsegíti városunkat ezen a krízisen is! – írta a helyzetet elemezve Facebook oldalán Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere.