Meghatalmazás – Ki lehet a meghatalmazott?

Mi a meghatalmazás?

(x) Lényegét tekintve a meghatalmazás egy írásbeli nyilatkozat, melyben a meghatalmazó feljogosítja a meghatalmazottat, hogy a nevében, és érdekei szerint járjon el a nyilatkozatban megjelölt egy, vagy több ügy intézése során.

Jog vagy kötelesség?

A meghatalmazott a nyilatkozat szerint semmilyen kötelezettséget nem vállal, nem is garantálja az ügy intézését, pusztán lehetőséget, jogot kap rá. Tehát semmilyen kötelem nem terheli a feladat tényleges elvégzésére, szemben a megbízási szerződéssel.

A meghatalmazás sokféle lehet, attól függően, hogy milyen feladatok ellátására jogosítja fel a meghatalmazottat. A legtöbb cég és szolgáltatás, például közművek, biztosítók, bankok, posta, meghatalmazás minta dokumentummal rendelkeznek, amely megfelelő a saját szolgáltatásaik ügyintézéséhez. Ez azonban általában csak az adott szervezethez érvényes, a bankunkba például teljesen feleslegesen megyünk internet szolgáltató által közzétett meghatalmazással. A legegyszerűbb megoldás, ha egy komplex meghatalmazást írunk, amit megtehetünk, ha a Szerzi okosdokumentumai közül a meghatalmazást választjuk. A Szerzi minden tartalmi és formai követelményre odafigyel helyettünk, és a dokumentum 3 perc alatt elkészül.

  • Mit tartalmazzon?A meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait melyek alapján egyértelműen azonosíthatóak. Személyazonosító igazolvány száma, név, születési hely és idő, lakcím, édesanyja neve.
  • A meghatalmazás címzettjét, ha van ilyen. Több ügy intézésére vonatkozó meghatalmazásban nem szükséges a címzetteket felsorolni. A cég, szolgáltató, vagy egyéb szervezet, ahol a meghatalmazott jogosult a meghatalmazó nevében eljárni.
  • A meghatalmazás tárgyát, tehát azon ügyeket, vagy ügycsoportokat, melyekben a meghatalmazott képviseleti szerepet láthat el.
  • A meghatalmazás időtartamát, ami főként általános meghatalmazás esetén fontos elem, mert az maximum 5 évig lehet érvényes. A meghatalmazás annak lejárta előtt is visszavonható, bármilyen okból, és erről a jogról nem lehet lemondani. Bármilyen erről tett nyilatkozat semmis.

Ki lehet meghatalmazott?

A meghatalmazott gyakorlatilag bárki lehet, akiben teljes mértékben megbízunk, tehát csak a saját döntésünkön múlik. Illetve szükséges, hogy ez a természetes személy el is fogadja a megbízotti státuszt, tehát hajlandó eljárni az ügyünkben. Két fontos kitétel van ezen felül; a meghatalmazott legyen nagykorú, és ne legyen eltiltva a közügyektől.