Keszthelyi kikötő-ügy: az önkormányzat is vizsgál már

A keszthelyi kikötőeladás ügyében a “rágalmak mielőbbi eloszlatása” érdekében vizsgálatot kezdeményez Keszthely önkormányzata minden lehetséges fórumon: kéri az Állami Számvevőszék és az ügyészség teljes körű ellenőrzését, és új vizsgálatot kezdeményez a kormányhivatalnál is.

Erről Ruzsics Ferenc (Fidesz-KDNP), Keszthely polgármestere tájékoztatta közleményében az MTI-t csütörtökön.
A közlemény kitér arra is, hogy a Phoenix nevű vitorláskikötőt üzemeltető önkormányzati céget megvásárló Nyugati-Medence Kikötőfejlesztő Kft. kéréssel fordult Keszthely önkormányzatához “a méltánytalan politikai csatározások” mielőbbi lezárása, a sajtóban megjelent alaptalan vádak miatt kialakult helyzet tisztázása érdekében.
Az önkormányzatnak nincs oka arra, hogy védekezzen, hiszen az üzletrész-értékesítés mindenben megfelelt a jogszabályoknak, a kérésnek eleget téve kezdeményezik a vizsgálatokat – áll a közleményben. Keszthely elemi érdeke a vitorlásélet felélénkülése, egy sikeres vitorláskikötő üzemelése, ezáltal a település turisztikai vonzerejének növekedése, amelynek biztosítékát a Nyugati-Medence Kikötőfejlesztő Kft. elképzeléseiben és szakmai munkájában látja az önkormányzat – írták.
A keszthelyi önkormányzat kikötőüzemeltető cégének volt opciós joga arra, hogy megvásárolhassa a város kikötőjét a Balatoni Hajózási Zrt.-től. A cég tavaly jelezte is, hogy élni akar ezzel a jogával. Ezután az önkormányzat a céget 7 millió forintért – 22,8 millió forintos adóssággal – eladta a vitorlázókból álló befektetői társaságnak, a Nyugati-Medence Kikötőfejlesztő Kft.-nek. Így már az új tulajdonban lévő cég fizetett 330 millió forintot a kikötő épületeiért, eszközeiért, valamint a kikötői jogért a Balatoni Hajózási Zrt.-nek, amely huszonkét tóparti önkormányzat, köztük Keszthely, tulajdonában van.
A kikötő tizenegy éve épült, kétszáz hajó, húsz csónak befogadására alkalmas, egy fürdőház (tulajdonképpeni vizesblokk), recepció és egy snackbár is tartozik hozzá. A területe jelenleg is önkormányzati tulajdonban van, a használatáért az új befektetők tizenöt éven át összesen nettó 53,9 millió forint bérleti, illetve földhasználati díjat fizetnek. Mivel a Balaton állami tulajdon, a kikötőt üzemeltetőknek mederhasználati díjat is kell fizetniük.
Keszthely február 12-ei közleményében azt közölte az MTI-vel, hogy a Zala megyei kormányhivatal vizsgálata szerint törvényes volt a kikötőt működtető cég eladásával kapcsolatos önkormányzati döntés.
Az Együtt korábban felszólította Keszthely önkormányzatának fideszes többségét, hogy hozza nyilvánosságra azokat a zárt ülésen elfogadott dokumentumokat, amelyek révén a helyi kikötő “Orbán Viktor családja tulajdonába és kezelésébe” került. Szigetvári Viktor, az Együtt társelnöke korrupciós ügynek nevezte, hogy míg 2009-ben mintegy félmilliárd forintért próbálták eladni a keszthelyi kikötőt, végül a közelmúltban “alig 300 millió forintért juttatták el Orbán Viktor családi érdekeltségébe”. A Párbeszéd Magyarországért Párt (PM) szerint a keszthelyi önkormányzat szándékosan kerülte ki a pályáztatást Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak és társainak kikötővásárlása ügyében, ezért a párt az ügyészséghez fordul – írták közleményükben. Meggyőződésük ugyanis, hogy a pályáztatás elmaradása és a jogszabályok kijátszása miatt érvénytelen a tranzakció – közölték.

MTI

Megalakult a nagykanizsai Közgyűlés

A bejegyzést változtatás nélkül a Kanizsahír.hu portál jóvoltából tesszük közzé.
Október 22-én déli 12 órakor összeült a közgyűlés. A régi/új képviselők és a polgármester letették az esküjüket, majd átvették megbízólevelüket. A polgármester elmondta, hogy az érintettek belegyeztek a nyilvános ülésbe, így a zárt ajtók mellett tervezett alpolgármesteri illetmények és a bizottságok tagjainak megválasztására is a nyílt ülés keretében került sor.

A közgyűlés egy része - forrás: Kanizsahír.hu

A közgyűlés egy része – forrás: Kanizsahír.hu

Majd Dénes Sándor polgármester mondta el polgármesteri programbeszédét:

 A magam és képviselőtársaim nevében is szeretném megköszönni minden nagykanizsai választónak a szavazatát, a bizalmat, amit az itteni képviselőknek megadott, és mindannyian a városunk, Nagykanizsa érdekében szeretnénk dolgozni, együtt, közösen. Külön köszönetemet fejezem ki Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő úrnak, volt polgármesterünknek, az elmúlt négy év sikeres, eredményes munkájáért, és a mögötte álló közgyűlésnek. Kívánom, hogy további parlamenti munkájához, adjon az úristen erőt, egészséget. Polgármesteri programom címe: Nagykanizsát szolgáljuk!

A program

E program készítésének a célja, hogy kijelölje azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzat, a következő időszakban a legfontosabbnak tart. Programom egy csapatmunka eredménye. Ezek fő vonalakban:

Munkahelyteremtés. Kiemelt feladatunk a vállalkozások és a gazdaságfejlesztő forrásokból minél többet megszerezni, ezáltal a munkahelyteremtést elősegíteni. Ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy megfelelő számban álljon rendelkezésünkre szakképzett munkaerő.

Városfejlesztés, közlekedés. Mindannyiunk biztonságérzetét és hangulatát határozzák meg, a város megtartó erejét erősítik azok a szolgáltatások, amelyek a városüzemeltetés és -fejlesztés területét érintik. A közlekedési felületek, a parkok, a csatornahálózat, a közvilágítás, a hulladékgazdálkodás, a víz és szennyvízszolgáltatás, a tömegközlekedés és város létünk megannyi fontos alapfeltétele tartozik e feladataink sorába. Az úthálózat fejlesztése a következő időszak egyik sarkalatos pontja. A kerékpárutak további fejlesztése is indokolt, a város bel- és külterületein egyaránt. Szükségesnek tartjuk, hogy új játszóterek épüljenek városunkban. Mindent megteszünk, ahogyan eddig is, hogy a Principális-csatorna medrének mélyítése, a 61-es út megépítése a leggyorsabban megtörténjen.

Közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés. Mindannyiunk biztonsága érdekében lépéseket kell tennünk közbiztonságunk megerősítéséért. A rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet, a közrend letéteményese. Tervezzük még több térfigyelő kamera elhelyezését, mellyel még inkább megelőzhetőek lesznek a szabálysértések, és a bűncselekmények.

Egészségügy, szociális ellátás. Az ellátás színvonalának megőrzése és fejlesztése, városunk vonzerejének és a lakónépesség növekedésének egyik fontos összetevője. Kötelességünk az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hogy városunk támogassa az itt élőket, a rászorulókat, a betegeket, a fiatalokat, az időseket és a családosokat egyaránt.

Oktatás. Nagykanizsa megyei jogú város továbbra is kiemelt feladatot kíván betölteni a térség, a régió közoktatási feladatainak ellátásában. Fontosnak tartjuk Nagykanizsa iskolaváros jellegének megtartását, erősítését. Nagykanizsa elkötelezett amellett, hogy anyagi és szellemi erőforrásait hatékonyan használva eredményesen szolgálja gyermekeink fejlődését, személyiségük gazdagodását.

Kultúra. Alapvető feladatunk, hogy Nagykanizsa kulturális életében mindenki megtalálja a számára legvonzóbb kikapcsolódási lehetőséget. Azon dolgozunk, hogy minél több fiatal kapcsolódjon be a város művészeti életébe, legyen az színház, képzőművészet, zene, vagy tánc. Támogatjuk azon civil szervezetek közösségformáló, kultúraépítő tevékenységét, akik munkájukkal hozzájárulnak városunk szellemi életének sokszínűségéhez. Segítjük és támogatjuk a történelmi egyházak szolgálatát, karitatív munkájukhoz, törekvéseikhez anyagilag is hozzájárulunk.

Sport. A sport az egészségmegőrzés egyik legfőbb eszköze. A közösségi élet egyik legfontosabb területe. Lehetőség szerint növeljük a sportalapot, a helyi sportegyesületek támogatására, működési feltételeik javítására. Patronáljuk a tömegsportot és az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvényeket. Örömmel jelentem be, hogy még ebben az évben elkészül négy darab ovi focipálya a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával.

Turizmus. Nagykanizsa turisztikai vonzerejét is erősíteni szeretnénk, melyet csak térségben gondolkodva képzelünk el. Gyújtópontjában a programturizmus, a kulturális turizmus és az aktív turizmus állna. Ugyanakkor a gazdasági fellendülés okán szerepet kell, hogy kapjon az üzleti konferencia turizmus is. Támogatjuk a színvonalas szállodai fejlesztéseket, és ez által a konferenciaturizmus feltételeinek a meglétét. Turistabarát, színvonalas kiadványokat kell kiadni a jobb tájékozódás jegyében. Át kell gondolnunk, a városi uszoda és a sétakert fejlesztésének koncepcióját. Városunk hírnevét öregbítik a Csónakázó-tónál szervezett rendezvényeink. Ezért ennek a fejlesztése odafigyelést érdemel tőlünk.

És végül a közös munka. Hiszek a közös munka és a gondolkodás erejében. Együtt könnyebb és hatékonyabb. Sok feladat áll előttünk, de önökkel közösen dolgozva, minden területen tovább közelíthetünk az általunk megálmodott kanizsai jövőkép felé. Azért dolgozunk nap, mint nap, hogy városunk dinamikusan fejlődő, példaértékű település legyen. Amire valamennyi itt élő büszke lehet. Célunk, hogy Nagykanizsa virágzó ipari, kereskedelmi, oktatási és kulturális központ, vonzó és befogadó város legyen. Nekünk Nagykanizsa egyszerre a múlt, a jelen és a jövő, a biztos pont. Küldetésünk szeretett városunk szolgálata, és e szolgálathoz, kívánok sok erőt, jó egészséget, és kérem Isten áldását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak — modta programbeszédében Dénes Sándor polgármester.

polgi

Dénes Sándor polgármester, és a közgyűlés – forrás: Kanizsahír.hu

Dénes Sándor polgármester illetményét a közgyűlés 747 900 forintban állapították meg, és 112 185 forint költségtérítésre jogosult.
Ezután titkos szavazással megválasztották a város két alpolgármesterét. Alpolgármesternek Karádi Ferencet választotta meg a közgyűlés, bruttó 598 000 forint fizetésért, aki emellett havi 89 745 Ft költségtérítésre is jogosult. Tóth Nándor társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteltdíját 299 200 forintban határozta meg a közgyűlés. Emellett havonta 44 880 forint összegű költségtérítésre jogosult. – olvasható a Kanizsahír.hu oldalán