Gondnokság alá akarják vetetni a nagykanizsai megmondóembert

Akár közszereplőnek is tekinthető a nagykanizsai Ferincz Jenő, aki meglepő, ám a mindennapi politikában egyáltalán nem szokatlan eszközökkel kívánja felhívni a figyelmet az általa vélelmezett visszásságokra.

Ferinczet most a Lenti Városi Bíróság elnöke helyezné gondnokság alá.

Minderről Facebook oldalán így számol be.

Kedves barátaim!

A Gyámhivatalban betekintettem az iratokba. Megtudtam, hogy a Lenti Városi Bíróság elnöke kezdeményezte a gondokság alá vételemet, mert – szerinte – sorozatos törvénysértésekkel és az alkotmányos jogok megsértésével vádoltam meg a Nagykanizsai Járásbíróságot, a Lenti Járásbíróságot, a Lenti Járásbíróság bírósági titkárát, az E.ON-t, XY közjegyzőt, a Magyar Postát.
A bírósági elnök ezt az állítását semmivel sem támasztotta alá, ezt a kijelentését semmivel sem bizonyította, pusztán az ő egyoldalú kinyilatkoztatása szerepel az általa kezdeményezett eljárás iratában. Megjegyzem, valóban követett el mindegyik többszörös törvénysértést és valóban megsértik az alkotmányos jogokat. (De ettől ez esetben még a bíróság elnökének is hitelt érdemlő módon alá kellett volna támasztania az állításait.)

A bírósági elnök szerint sajátságos a jogértelmezésem. (Nem értem, hogyha ezt ő így értelmezi, akkor ez miért vált ki belőle olyan reakciót, hogy kezdeményezze a gondnokság alá vételemet.)
Az a helyzet, hogy az E.ON-nal szemben valóban van egy jogvitám, amelyben a Lenti Városi Bíróság részéről hivatásos bíró helyett egy bírósági titkár járt el és a döntése olyan súlyosan törvénysértő több szempontból is, hogy fellebbezéssel éltem a bírósági titkár döntése ellen. A titkár döntésének törvénysértéseit 17 (azaz tizenhét) oldalon soroltam tételesen és részletesen, jogi érvekkel alátámasztva.

És igen, azt is vállalom, hogy azt is beleírtam a fellebbezésbe, hogy az a bírósági titkár, aki ennyi törvénysértést követ el, arról alappal vélelmezhető, hogy szakmailag alkalmatlan. Valószínűsíthető, hogy ez a megjegyzésem verhette ki a biztosítékot a bíróság elnökénél. Annyira, hogy gyakorlatilag megkérdőjelezte azon jogomat, hogy a bíróság döntésével szemben jogorvoslattal éljek. (ha nem így lenne, akkor a jogorvoslatban foglaltakkal foglalkoznának, de úgy néz ki, hogy mint jogorvoslatot lesöpörték az asztalról.)
A hab a tortán, hogy olyan indokot is megfogalmazott, amelynek sem a konkrét ügyhöz, sem a Lenti Városi Bírósághoz semmi köze. Nevezetesen:

A Lenti Városi Bíróság elnöke szerint én számtalan esetben nyújtottam be a bíróságot súlyosan sértő beadványokat a Nagykanizsai Járási Bírósághoz. (Mindehhez én teszem hozzá, hogy speciel a Nagykanizsai Bíróságon 1999 óta semmilyen ügyem nincs és ez idő alatt nem is volt. A jelenlegi bírák egyike sem tárgyalt még nekem semmilyen ügyet.)
A Lenti Városi Bíróság elnöke ezt az állítását sem támasztotta alá semmivel, ez ugyanúgy, ahogy a fenti kijelentés, ez is csak egy egyoldalú, semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatás.

Megjegyzem, a Nagykanizsai Városi Bíróságtól is többször kértem az elmúlt 18 év alatt, hogy ugyan már szíveskedjenek megmutatni bármilyen iratot, amely az állításukat alátámasztja, de mindez idáig ezt még a bíróság nem tette meg. A 18 év alatt én még nem láttam olyan iratot, amely a bíróság által állítottakat tartalmazta volna. Természetesen nem tudják megtenni, hogy ilyen mutatnának, mivel ilyen nem történt.

Ami történt, az csak annyi volt, hogy kíméletlenül rámutattam, megfogalmaztam, hogyha törvénysértést tapasztaltam, észleltem. MInt pl. ez a jogkérdés is. Úgy néz ki, hogy a bíróság büntetlenül és következmények nélkül megrágalmazhat engem, anélkül, hogy azt a bíróságnak kellene bizonyítani. De ha én ebbe nem nyugszom bele, akkor még velem szemben indítanak gondnokság alá vételt. És ha egy bíróság döntése törvénysértő volt, akkor törvényességi szempontból ízekre szedtem.
Mindenesetre az azért több, mint érdekes, hogy az elmúlt 18 évben egyetlen egy olyan bíróság sem kezdeményezett ellenem semmit és nem nyújtott be ellenem elfogultságot, ahol valamely ügyemet tárgyalták. Pedig nagyon sok bíróságot végigjártam. A Dunántúlon egyedül Fejér megye az, amelynek bíróságán még nem voltam, az összes többi megyét és annak bíróságait már végigjártam. De egyiknek sem volt semmi ilyen problémája velem.

És a végén a konklúzió: a Lenti Városi Bíróság elnöke szerint mindebből alappal feltételezhető, hogy olyan mentális zavarban szenvedek, amely miatt ügyeim viteléhez szükséges belátási képességem tartósan és nagymértékben csökkent. Miközben az általam megfogalmazott azon érvekre, amelyekben tételesen, jogi érvekkel alátámasztva kifejtettem a törvényességi aggályokat, semmit sem reagált. A törvényességi érveimre érdemben és konkrétumában semmilyen ellenvéleményt, cáfolatot nem fogalmazott meg.

A Lenti Városi Bíróság által írtak alapján úgy éreztem magam, mintha valakire csak rámutatnak, hogy ő tolvaj és már viszik is a guillotine alá, anélkül, hogy egyáltalán érdemi vizsgálat indulna a vád alapjául szolgáló állítást illetően. Nagyon félek, mert egyre több jel mutat erre, hogy a bíróságok is elvesztik a jogállamiság utolsó bástyája jellegüket.

Amikor Ferincz Jenő beszólt a nagykanizsai közgyűlésnek

Múltkor írtunk arról, hogy a nagykanizsai közgyűlés szeptember 28-i közmeghallgatásán Ferincz Jenőtől névre szóló lemondó nyilatkozatokat kaptak a nagykanizsai képviselők.

Most napvilágra került az a Kanizsa TV-s mintegy 8 perces videó, amelyen Ferincz Jenő véleményét mondja el a kanizsai városvezetőknek.

Jenő többek között ezt is mondta:

(Fotó: YouTube)

Egyszerűen azt kell mondanom, hogy önök intézményi szinten – az egész Fidesz frakciót beleértem – méltatlanok arra, hogy a városvezetésben részt vegyenek, bármilyen döntést hozzanak.

Gyakorlatilag az önök ténykedése csak kárt okoz a városnak.

 Úgyhogy ez miatt egyébként arra az elhatározásra jutottam, hogy elősegítem az önök ténykedését és megírtam az önök lemondó nyilatkozatát.

 A következő.

Beismerem, hogy nem feleltem meg a város és a választók érdekeinek, nem képviselem megfelelően őket.

A városvezetés döntéseibe a mandátumomnak megfelelő beleszólásommal a város helyett a Fidesz párt és politikai érdekét szolgáltam.

Felelős vagyok azért, mert a város nem tud elszámolni a vagyonával, képviselő mandátumommal aktívan hozzájárultam ahhoz, hogy a város élhetetlenné vált.

Mindez azt is jelenti, szégyent hoztam Nagykanizsára és a választópolgárokra.

  Elismerem, hogy helyi döntéshozóként első perctől kezdve a Fidesz kormányzati akaratát hajtottam végre Nagykanizsa város érdekei helyett, amit központilag előírtak nekem.

 Ezért méltatlan vagyok a mandátumomra.

 

Dénes Sándor polgármester azt válaszolta Ferincz Jenő hozzászólására, hogy Ferincz minden adatigénylésére megkapta a választ, a fogadóórákra is rendszeresen eljön, ott is választ kapott, de a panaszosnak ez soha nem felel meg, mert szerinte minden alkotmányellenes, minden jogellenes.

Természetesen minden szerződés megvan és nem szórja el a város pénzét a város vezetése – mondta Nagykanizsa polgármestere.

Névre szóló lemondó nyilatkozatokat kaptak a nagykanizsai képviselők

Érdekes performansz történt a nagykanizsai közgyűlés csütörtöki ülésén.

A főszereplő ezúttal is Ferincz Jenő volt.

Minderről tudósításában a Zalai Hírlap számolt be.

Idézzük a ZH-t.

(Ferincz Jenő. Fotó archív. YouTube)

“Ezután következett Ferincz Jenő, aki ezúttal is meglepő performansszal készült. Miután Ferincz Jenő hosszasan sorolta, hogy álláspontja szerint a testület fideszes képviselői több száz millió forinttal nem tudnak elszámolni, s ennek okán méltatlanná váltak a város képviseletére, egy névre szóló lemondó nyilatkozatot adott át mindegyik, a Fidesz-frakcióban helyet foglaló városatyának.

Dénes Sándor polgármester visszautasította a vádakat, s jelezte: Ferincz Jenő minden adatigénylésének eleget tett a hivatal.

Ezt követően Béres Sándor kapott szót, aki hosszú monológban fogalmazta meg kritikáját a város lemaradásával, az illetékesek semmittevésével kapcsolatban.”

Feljelentették a kanizsai önkormányzatot

nagykanizsa-ferincz-jeno

A nagykanizsai Ferincz Jenő a város szeptember 29-i közmeghallgatásán közölte, két ügyben tett feljelentést a kanizsai önkormányzat ellen valamint több észrevételt is tett.

A két feljelentés ügyében a Nagykanizsai Városi Ügyészség a napokban  feljelentés kiegészítést rendelt el.

A Kanizsa Tv felvétele következik.