Réztrombitát, rézkürtöt is loptak Kanizsán, leadták a MÉH-be

Még tavaly december 15-én az éjszakai órákban L. (férfi) I.r. vádlott a felújítási munkálatok miatt kibontott hátsó bejárati ajtón keresztül bement Nagykanizsán a sértett tulajdonában lévő ingatlanba és ott a már elkészült központi fűtés réz csöveit a falról és a radiátorokról letépte, letörte.

A helyszínen talált 15 db réztrombitát, 1 tenor kürtöt és 5 db klarinétot és egy csillárt. A hangszerek egy részét összenyomta, összetörte.

(A fotó illusztráció)

A csöveket, a csillárt és a hangszerek egy részét kivitte az udvarra, elhelyezte a kerítés mellett, majd 10 db összetört, összelapított réz trombitát egy nála levő táskába tett, és azzal II.r. F. lakására ment.
Az 550.000.-Ft értékű hangszert a ház udvarának hátsó részén helyezte el, majd F.-et megkérte arra, hogy segítsen neki az összekészített és a helyszínen hagyott réztárgyakat is ellopni.

Mindketten visszamentek a helyszínre, bementek a házba, ahol F. további 5 db trombitát szedett össze, azt is kivitte az udvarra, majd az összes hangszert, 4 db hangszertokot, és rézcsövet kerékpárjaikra rakták és F.-ék házának udvarára vitték, ott elrejtették.

Másnap reggel az eltulajdonított csöveket még jobban összetörték, a hangszereket szétkalapálták, két zsákba és táskába rakták és elvitték a Nagykanizsa, . szám alatt levő méhtelepre.
Az eltulajdonított hangszereket és rézcsöveket háztartási fémhulladékként értékesítették, melyért 52.505 Ft-ot kaptak. A pénzt egymás közt elosztották.

L. és F. a Nagykanizsa, szám alatti házból közösen eltulajdonítottak 21,5 méter rézcsövet, 5 db réztrombitát, 5 db klarinétot, 1 db rézkürtöt, 1 db csillárt és 4 db hangszertokot 918.372.-Ft értékben.
A L. által egyedül eltulajdonított 10 db trombita értéke 550.000,-Ft volt.

A sértettnek összesen 1.468.272 Ft kára keletkezett, amely nem térült meg. A nyomozó hatóság az összetört, csöveket, hangszereket és 4 db megrongált hangszertokot a méhtelepen és L. lakásán lefoglalt, de azok megrongált állapotukban már nem használhatók. A sértett a polgári jogi igényéről a későbbiekben kíván nyilatkozni.
Mindezek miatt L.-t (előbbi visszaeső és F.-et nagyobb értékre elkövetett lopás bűntettével vádolta meg a Nagykanizsai Járási Ügyészség.