47 tehetséges általános iskolás nyert ösztöndíjat a Mura Programból

A Mura Nemzeti Programban részt vevő 34 dél-zalai településről 4.-7. osztályos általános iskolás gyerekek pályázhattak tanulmányi ösztöndíjra. Az idén harmadik alkalommal meghirdetett Tehetség Ösztöndíjprogram 47 fiatal tanulmányait támogatja szeptembertől, ezúttal mintegy 3,8 millió forint értékben.

2018 óta minden évben meghirdetik azt az ösztöndíjprogramot, amelyre az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 „Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében” című projektben részt vevő településeken élő fiatalok pályázhatnak. A bírálat során az ösztöndíjbizottság a tehetséges, de nehéz körülmények között élő fiatalokat kereste, így elsősorban a tanulmányi eredmények és az egészségügyi, szociális körülmények jelentették a döntés alapját.

(Cseresnyés Péter államtitkár köszöntője a tavalyi ösztöndíj átadó ünnepségen Bázakerettyén)
(Farkas Szilárd letenyei polgármester köszöntője a tavalyi bázakerettyei ösztöndíj átadón)

Az ösztöndíj minden diák esetében a teljes tanévre, szeptembertől júniusig szól, egyenként 80.000 Ft-tal támogatva tanulmányi előmenetelüket. Az eredeti tervektől eltérően a bizottsági tagok és Letenye Város polgármestere, Farkas Szilárd döntése alapján a COVID-19 járvány által okozott nehézségek enyhítésére idén 40 helyett 47 pályázó részesülhetett ösztöndíjban.

Nem csupán a bizonyítványok és a körülmények játszottak azonban szerepet a döntésben – e dokumentumok mellé minden pályázónak bemutatkozó levelet is kellett írnia a jövőt illető elképzeléseiről. Gépészmérnök, válogatott sportoló, grafikus, zenész vagy rendőr – csak néhány azokból a foglalkozásokból, amelyek a diákok vágyott céljai között szerepeltek.

Volt, aki a teljes összeget a későbbi továbbtanulására, vagy eszközeinek fejlesztésére szeretné fordítani, és volt, akinek a legnagyobb örömöt az jelentené, ha szülei büszkék lehetnének rá iskolai és sporteredményei miatt. Álmokból tehát nincs hiány. A Tehetség Ösztöndíjprogram célja pedig pont ezeknek a tehetséges fiataloknak a támogatása azzal, hogy esélyeiket, életkezdési lehetőségeiket javítja, bátorítva őket arra, hogy tanulmányaik végeztével is otthonuknak tekintsék a vidéket.

(A tavalyi letenyei ösztöndíjasok)
(A tavalyi muraszemenyei ösztöndíjasok)

A projektről:

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOP-3.9.2-16-2017-00050 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében” című projekt keretében a Bázakerettye község vezette konzorcium 499,99 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a térség 34 településének humán kapacitásainak fejlesztésére, amely mintegy húszezer lakost érint közvetlenül.

A 2018-tól 2022-ig tartó program legfontosabb célja, hogy programok, képzések szervezésével, eszközök fejlesztésével jövőképet kínáljon az aprófalvak és kistelepülések hátrányos helyzetű lakosságának, a helyi közszolgáltatásokban dolgozóknak, valamint a fiatalkorú lakosságnak, javítva ezzel az érintett települések munkaerő-megtartó képességét, vállalkozói szellem fejlesztését és az elvándorlás csökkentését.

Résztvevő konzorciumi partnerek: Bázakerettye Község Önkormányzata, Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás, Letenye Város Önkormányzata, Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás, Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Szécsisziget Község Önkormányzata, Tófej Község Önkormányzata, Tormafölde Község Önkormányzata, Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata, Tótszerdahely Község Önkormányzata.

A Mura Program miniszteri biztosa és elindítója Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő.