Átverte a bankot a hahóti férfi

Egy 26 éves hahóti férfi még tavaly január 09. napján 95.000,- Forint összegű áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönt igényelt WEB-es ügyintézés keretében egy Samsung A510 Gold típusú mobiltelefon készülék és tartozékai megvásárlása céljából egy műszaki áruházban.
A bank által folyósított gyorskölcsön kedvező elbírálása érdekében a férfi az igénylőlapon a bankot megtévesztve valótlan adatokat jelölt meg arra vonatkozóan, hogy háztartása rendszeres havi nettó bevétele 270.000,- Forint, ugyanis az valójában 190.000 Forint volt.

(A fotó illusztráció)

A férfi a kölcsön igénylése során egyéb hiteltartozást nem tüntetett fel és eltitkolta, hogy 2011.02.25. napján 40.000 Forint személyi hitelt vett fel egy másik banktól, melynek törlesztését el sem kezdte, továbbá háztartását lakáshitel, és további banki hitelek is terhelik.
A férfi az áruvásárlási kölcsön igénylésekor annak is tudatában volt, hogy az igénylőlapon munkáltatóként feltüntetett – nagykanizsai székhelyű – kft. munkáltatóval, 2016. augusztus hónap óta fennálló, határozatlan idejű munkaviszonyát, a hitel felvételét követően nem fogja fenntartani.

A férfi az áruhitellel érintett Samsung A510 Gold típusú mobiltelefont abból a célból vásárolta, hogy azt tovább értékesítve, többletjövedelemhez jusson.
A férfi a gyorskölcsön pozitív elbírálását követően, a kölcsönszerződésben 12 havi futamidő kikötése mellett, 2017. február 28. napi kezdettel, havi 9.452,- Forint törlesztőrészlet megállapítása mellett, postai csekken vállalta a kölcsön visszafizetését.

A kölcsönszerződés aláírását követően 2017. január 13. napján a férfi munkaviszonya a munkáltató azonnali hatályú felmondásával megszűnt.
Ezt követően a férfi újból munkaviszonyt létesített, azonban a törlesztést ennek ellenére sem kezdte meg.
A férfi az áruhitelt folyósító bankot jogtalan haszonszerzés érdekében, a fizetési készsége és képessége vonatkozásában is megtévesztette, és ezzel 95.000 Forint kárt okozott. A mobilkészüléket ismeretlen személynek értékesítette.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség a férfi ellen büntető végzés kibocsátását indítványozva csalás és magánokirat hamisítás vétsége miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróságon – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Betörő és rapsic bukott le Galambokon és Csapiban

Egy hajléktalan 54 éves férfi 2018. február hónapjában közelebbről meg nem állapítható időpontban a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül bement a sértett által bérelt galamboki lakóingatlanba.
Mivel a ház ajtaja nem volt zárható, így azt kihasználva, amikor a sértett nem tartózkodott otthon bement a lakóépületbe és onnan 1 pár ismeretlen márkájú, fekete színű 5.000 Ft értékű műbőrből készült munkáscipőt, 2 db 1.000,-Ft értékű 4,5 V-os laposelemet, és egy 2.000,-Ft értékű ismeretlen típusú asztali elektromos ventilátort tulajdonított el. A bűncselekménnyel összesen 8.000,-Ft kárt okozott, melyből a fekete műbőr cipő lefoglalásával és a sértettnek történő kiadásával 500,-Ft. megtérült.

(A fénykép illusztráció. A fotón egy miháldi rapsic látható, amint hurkot helyez el az erdőben)

Ugyanez a férfi 2018. március hónapjában közelebbről meg nem állapítható időpontban ablakbetörés módszerével behatolt a Csapi, Világos hegyen található hegyi pincébe, és onnan 3 db egyenként 100 Ft értékű alumíniumból készült kanalat, 3 db egyenként 100 Ft értékű alumíniumból készült villát, egy tekercs 100 Ft értékű műanyag kötöző zsineget és 1 db 300 Ft értékű gyertyát tulajdonított el. A bűncselekménnyel 1.000,-Ft kárt okozott, melyből a zsineg és a gyertya terhelttől történő lefoglalásával és a sértettnek történő kiadásával 400 Ft megtérült.

2018. március hónapjában, közelebbről meg nem állapítható időpontban A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott tiltott vadászati eszközzel, hurokkal, tiltott vadászati módon, elejtett a Csapi, Világos hegyen egy 15 kg súlyú, barkás agancsú őzbakot, amelyet t megnyúzott és fogyasztásra előkészített. Az őzbak a Csirkevölgy Vadásztársaság tulajdonát képezte. A nyomozó hatóság az őzhúst, az őz barkás agancsát, valamint az állat lenyúzott bőrét a lefoglalta, s Csirkevölgyi Vadásztársaság elnökének kiadni rendelte.

A férfi 2018. március második felében, közelebbről meg nem állapítható időpontban, ablakbenyomás módszerével behatolt egy Csapi, Világos hegyen lévő pincébe, ott kutatást végzett, de semmit nem tulajdonított el.

2018. március hónapjában, közelebbről meg nem állapítható időpontban bement egy másik Csapi, Világos hegyen lévő, nyitott állapotban lévő pincébe, ott kutatást végzett, de semmit nem tulajdonított el, mert ott számára, értéket képviselő tárgyakat nem talált.

A férfi 2018. március hónapjában, közelebbről meg nem állapítható időben, bement egy másik sértett Csapi, Világos hegyen lévő pincéjébe, ott körülnézett, de semmit nem tulajdonított el.

2018. március hónapjában, közelebbről meg nem állapítható időpontban, lakat- lefeszítés módszerével behatolt egy újabb Csapi, Világos hegyen lévő pincébe és onnan egy 500 Ft értékű, fa alapra festett, Badacsonyt ábrázoló faliképet, és 2 db egyenként 200 Ft értékű kerámiabögrét tulajdonított el.
A bűncselekménnyel 900 Ft kárt okozott, mely lefoglalással és a sértettnek történő kiadással megtérült.
vallomása.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség orvvadászat bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróságon – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától, a Zala megyei Főügyészség szóvivőjétől.

Börtönbe juthatnak a kanizsai vásárcsarnoki rablók

Két büntetett előéletű 30 év körüli férfi és fiatalkorú ismerőseik 2018. január 31-én 09.00 óra körüli időben a nagykanizsai Vásárcsarnok egyik lépcsője mellett beszélgettek, miközben az emeletről a keleti kijárathoz vezető lépcsőn lefelé haladt az idős sértett, aki egyik kezében egy nylonzacskót, míg a másikban a kézitáskáját tartotta.

A sértett már a lépcső második fokánál jár, amikor megbotlott, majd a lépcsőről a földre esett közvetlenül az ott tartózkodó fiatalemberek elé. A sértett az esés következtében térdre rogyott, mindkét kezével igyekezett magát megtámasztani, eközben azonban a kezében tartott mindkét táskát elejtette.

(A rablók elfogása. Fotó: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság)

Az elkövetők a sértett segítségére siettek, eközben – felismerve, hogy az elesése következtében az egyébként is időskorú sértett a kézitáskája elvételét megakadályozni nem tudja – ellopták a kézitáskáját. A táskát az egyik elkövető a másik utasítására a kabátja alá rejtette, majd futásnak eredt, elhagyta a Vásárcsarnok épületét.

A sértettnek időközben sikerült felállnia, majd miután a nylonzacskót magához vette, elkezdte keresni az elejtett kézitáskáját is, még a környezetében lévőket is megkérdezte, hogy nem látták-e. Az ellopott kézitáskában volt a sértett valamennyi személyes okirata, bőr pénztárcája a benne lévő 30.000 Ft készpénzzel, valamint több személyes holmija is.

Az elkövetők a kézitáskát a benne lévő egyéb tárgyakkal, személyes okmányokkal együtt a közeli lakóházak mögötti gazos területen elhajították a készpénzen pedig megosztoztak. Rövid időn belül a sértett által tett bejelentésre figyelemmel rendőrök jelentek meg, akik az elkövetőket elfogták, majd a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra előállították. Egyikük a helyszíni kihallgatásakor a sértettől eltulajdonított és általa elhajított kézitáska hollétét megmutatta, amely így a benne lévő tárgyakkal, személyi okmányokkal együtt szintén megtalálásra és lefoglalásra került.

A lopással okozott összesen 76 700 Ft kárból lefoglalással, majd a sértett részére történő visszaadással 61 450,-Ft megtérült.

A két férfi ellen a Nagykanizsai Járási Ügyészség társtettesként elkövetett kifosztás bűntette miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróságon, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés az ügyészi indítvány – értesült honlapunk dr. Jánky Judittól a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Bántotta mozgásképtelen feleségét Nagykanizsán, a barátnője jelentette fel

A 48 éves büntetlen előéletű férfi 4 éves ismeretség után házasságot kötött a sértettel, aki még korábban, 2009. évben egy baleset következtében nyakcsigolyatörést szenvedett, ezért nyaktól lefelé valamennyi végtagjára lebénult.
A sértett állapotából kifolyólag önmagát ellátni képtelen, járni, mozogni, avagy az ágyból felkelni önállóan nem tud, lényegében folyamatos ellátást igényel.
A sértett ellátására az általa bérelt nagykanizsai lakásban került sor, ahová a férj is bejelentkezett, de nem tartózkodott ott állandóan.
A sértett gondozását így főként a vele együtt lakó barátnője, oldotta meg, ennek kapcsán a sértett hiányt nem szenvedett.

(A fotó illusztráció. Pixabay)

Időközben azonban férfi szerelmi kapcsolatot létesített egy másik nővel, akivel együtt a sértett által bérelt lakásba 2018 márciusában mindketten beköltöztek. A lakásban ezután a sértett a barátnőjével együtt a szobában, míg a férfi a barátnőjével a konyhában aludt, amely egy idő után ez utóbbiak számára kényelmetlenné vált.

A férfi megoldást keresett a sértett máshol történő elhelyezésére, kezdetben ennek érdekében önkormányzati bérlakást kívánt bérelni, majd miután ez meghiúsult, megpróbálta rávenni a sértettet arra, hogy költözzön be a letenyei otthonba. Ennek érdekében kapcsolatba is lépett az érintett otthonnal, majd beszerezte a sértett ottani elhelyezéséhez szükséges okiratokat is, ezek érvényességéhez azonban a sértett aláírására is szükség lett volna.

A sértett azonban nem kívánt otthonba költözni, figyelemmel arra, hogy az ellátása a lakásban is megoldott volt. 2018. április 6-án délben a férfi ittas állapotban ismét győzködni kezdte a sértettet, hogy a szükséges dokumentumokat írja alá, amelytől azonban ez utóbbi elzárkózott.

A történtek miatt a felek között szóváltás alakult ki, amely során a férfi ingerültté vált, és a sértett ágyához lépett, majd ellenállni képtelen sértett nyakára és állára a bal kezével ráfogott, s előbb a sértett nyakát kb. 5-10 másodpercig megszorítva a sértettet ülőhelyzetbe felemelte, majd ugyanilyen módon őt keresztbe vágta az ágyon. A férfi közben elzavarta a lakásból az eseményeket végignéző barátnőt is, aki a történtek miatt bejelentést tett a rendőrségen.
A rendőrök kiérkezéséig a férfi a sértettől még a takaróját illetve az általa ekkor viselt egészségügyi pelenkát is letépte.

A bántalmazás a következtében a sértett az arcán és a nyakán 8 napon belül gyógyuló hámsérüléseket szenvedett, amelyek orvosi ellátást nem igényeltek.
A Nagykanizsai Járási Ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróságon – értesült honlapunk dr. Jánky Judittól a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Húsvágó bárddal és késsel támadt a féltékeny férfi Nagykanizsán

Egy 31 éves férfi tavaly februárjáig – kb. 6-7 évig – élt élettársi kapcsolatban egy nővel, mely kapcsolatból 2013. évben egy közös gyermekük született.

A nő 2017. februárjában elhagyta a férfit, és élettársi kapcsolatot létesített a férfi unokatestvérével nagykanizsai lakásában.
A férfi a szakításba nem tudott beletörődni, ragaszkodott gyermekéhez és volt élettársához, bízott abban, hogy a nő visszatér hozzá, amire azonban nem került sor.

2017. november 12-én a férfi napközben dolgozott, ismerőseivel alkoholt – sört, pálinkát – fogyasztott, és erősen ittas, feldúlt állapotban tért haza 19 óra után a saját lakásába. A konyhába lépve magához vett egy 37 cm hosszú – 19 cm nyél- és 18 cm élhosszúságú – húsvágó bárdot, mire a lakásban tartózkodó testvére, megkérdezte tőle, mi a baj, illetve nyugtatni próbálta.

A férfi – anélkül, hogy tényleges okát adta volna – a bárddal a kezében elindult otthonról a nő lakásának irányába, ezért a férfi testvére telefonon a történtekről tájékoztatta a szüleit és nővérét is, akik megkérték, menjen a férfi után.

Miközben felöltözött, a férfi visszatért a lakásba, és magához vett egy kést is, így a két eszközzel ismét elindult volt élettársa lakása felé.
20 óra után a házhoz érve összetalálkozott az időközben odaérő édesanyjával, és nevelőapjával, akik kérlelték, hogy menjen velük haza, illetve kérték tőle a nála lévő kést és a bárdot, a férfi azonban azokat nem adta át, hanem bement a ház udvarára.

Bekopogott, majd dörömbölt a 3. ajtószámú lakás ajtaján, volt élettársa azonban nem akarta beengedni, a lakást belülről bezárták. Erre a férfi az ajtót erőszakkal befeszítette, berúgta, melytől a biztonsági zár nyelve kihajolt, ellenlemeze a tokból kiszakadt, az ajtótok és az ajtólap szálkásan megsérült, és a bárddal a kezében behatolt a lakrészbe.

A lakás folyosóján tartózkodó élettárs ekkor beküldte a nőt és a férfival közös gyermeket a szobába, akik a folyosót elhagyták, a férfi pedig, ahogy belépett, a bárd élével egy ízben közepes erővel a fej bal oldalán megütötte az új élettársat , és a bárdot hátrahagyva nyomban a szoba irányába indult volt élettársa és gyermeke felé.

A sértett az ütéstől nem esett el, egyensúlyát sem vesztette el, így rögtön a férfi után lépett, akit a szobából kihúzott, majd a földre tepert, ahol többször megütötte az erősen ittas, érdemi védekezést kifejteni nem tudó férfit, illetve a lakásban magához vett saját kését a férfira irányította, szúró mozdulatot téve vele, azonban nem szúrta meg őt. Eközben lépett be a lakásba a férfi nevelőapja, a földön heverő bárdot kidobta az udvarra, a sértettre pedig rákiáltott, hogy ne bántalmazza tovább a férfit, nehogy nagyobb baj legyen.

Ekkor a már erősen vérző sértett felült egy székre, míg a férfi felállt és volt élettársával, valamint gyermekével akart érintkezni, azonban a kiérkező rendőrjárőrök intézkedés alá vonták, míg a sértettet a rendőrök által értesített mentők a Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi osztályára szállították.

A sértett sérülései 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülések, tényleges gyógytartamuk 8-12 hét.
Az elkövetés eszközére, az elkövetés módjára, a támadott testtájékra figyelemmel fennállt az életveszélyt okozó sérülés kialakulásának veszélye.

A férfi ellen a Zala Megyei Főügyészség testi sértés és magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Törvényszéken – tudatta honlapunkkal dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Ápolókra támadt a részeg férfi a kanizsai kórházban

Egy 53 éves férfi tavaly december 28-án a délutáni órákban az Országos Mentőszolgálat mellkasi fájdalmai miatt a Kanizsai Dorottya Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályára szállította.
Az osztályon a szolgálatot teljesítő ápolók és orvosok megkezdték az ellátását, melynek során egy orvostanhallgató egy branült próbált behelyezni a férfi karjába, míg a másik karjából az ápolónő vért vett.

(A nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház SBO osztályának folyosója)

Emiatt az ittas állapotban lévő férfi indulatos lett, szidalmazta a jelenlévő ápolókat, megfenyegette őket azzal, hogy megveri őket, műszak végén megvárja az ugyancsak segédkező férfi ápolót, visszajön a családjával együtt.
Ezután a vizsgálóasztalról felugrott, az EKG vizsgálatot éppen befejező férfi ápolóhoz lépett és egy alkalommal tenyérrel mellkason ütötte.
Ekkor a helyiségben tartózkodó két férfi két oldalról megfogták a karját és a váróterembe kísérték, majd értesítették a rendőrséget.
A Nagykanizsai Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróságon – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Megharapta a biztonsági őr kezét a kanizsai E.on-nál

Egy 60 éves nagykanizsai nő még február 9-én a délelőtti órákban megjelent Nagykanizsán a Zrínyi Miklós utca 32. szám alatt levő E.on Ügyfélszolgálati Irodában.
Lakóhelyén tartozás miatt az áramszolgáltatást kikapcsolták, ezért az áramszolgáltatás visszaállítását akarta elintézni. Ahhoz, hogy szociálisan rászorult védett fogyasztóvá nyilvánítsák, a Polgármesteri Hivataltól kellett igazolást kérnie, de az hiányos volt, ezért nem fogadták el.
 

Emiatt a nő indulatos állapotba került, kiabálni kezdett, a kezében levő nyomtatványokat összegyűrte, majd az asztalról felkapott egy tollat és azt az ügyintéző felé dobta.
A kiabálásra megjelent a helyszínen a biztonsági őr, aki megpróbálta őt megnyugtatni.
A nő azonban egyre agresszívebb lett, felkapott egy széket, amelyet az ügyféltérbe dobott, az ügyféltérben levő virágcserepet felrúgta és több széket felborított.
A biztonsági őr le akarta fogni őt, de a vádlott folyamatosan kiabált, kapálózott a biztonsági őr felé rúgott és a biztonsági őr kezét megharapta. Ezért a biztonsági őr lefogta, székekre fektette és a rendőrség kiérkezéséig a széken visszatartotta.
A nő viselkedése az ügyfélszolgálaton dolgozókban és a jelenlevő ügyfelekben megbotránkozást és riadalmat keltett.
A Nagykanizsai Járási Ügyészség a nő ellen garázdaság vétsége miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróságon – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Korruptak vagytok galamboki KMB-sek! – írták a Facebookon

Egy helyi fiatalember a Galambok Község Önkormányzata a nyilvános internetes közösségi oldalán még tavaly december 15-én közzétette a térfigyelő kamerarendszer üzembe helyezéséről szóló tájékoztatást.
A tájékoztatáshoz több személy, köztük 2017. december 15. és 2018. január 7. között több alkalommal a fiatalember is hozzászólásokat írt a község közbiztonsági helyzetével kapcsolatban.

Hozzászólásaiban, a községben körzeti megbízottként szolgálatot teljesítő rendőrökkel kapcsolatban az alábbi, becsület csorbítására alkalmas kifejezéseket használta:

„A helyi körzeti megbízottat meg zsarolják. Ha bejelentesz valamint ezekkel kapcsolatban, Zalakarosról kb. 2-3 órás késéssel ér ki, s akkor sem tesz semmit.”
„S még egy kérdés, a kmb-s miért töketlen ezekkel szemben már évek óta?”
„Rendőrség nagyon jelenlét s persze gyorsabb kiérkezés, illetve ha a körzetesek korruptnak érzik magukat, kérjék az áthelyezésüket önként…”
„…a kmb-sek korrumpálódtak, feladatuk ellátására alkalmatlanok.”
„KORRUPTAK VAGYTOK GALAMBOKI KMB-SEK.”

A rendőrök személye a fenti utalásokból a helyi és környékbeli lakosok számára a nevük leírása nélkül is egyértelműen azonosítható volt. A hozzászólások Galambok község nyilvános közösségi oldalán, illetve egy zárt közösségi csoportban tette közzé, így azok a nagy nyilvánosság részére is hozzáférhetők voltak – értesült honlapunk dr. Pirger Csabától, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivőjétől.

Kanizsán áll bíróság elé a csaló

A vádlott – néha álnevet használva – 2013 októberétől több internetes hirdetési portálon különböző műszaki cikkeket kínált eladásra, de ezekkel a termékekkel ténylegesen nem rendelkezett.
A jogtalanul kicsalt pénzösszegek egy részét saját nevére küldette postán, illetve egy pénzügyi szolgáltatón
keresztül, míg más esetben egyik hozzátartozója, illetve közeli ismerősei számlájára kérte a pénzt.
A számlatulajdonosok nem tudván a pénz eredetéről azt mindig átadták a vádlottnak.
A vádirat 121 esetet ír a vádlott terhére, a legkisebb tétel 20.000 Ft, a legnagyobb 150.000 Ft feletti.
Az okozott kár mintegy 6.800.000 Ft.
H. Gy. csalási ügyét szerdán tárgyalják a Nagykanizsai Járásbíróságon – olvasható a Zalaegerszegi Törvényszék nyilvános tárgyalási jegyzékében.

Baseball ütővel ütötték fejbe Kanizsán, életveszélyes sérülést szenvedett

A vád szerint az I. rendű vádlott (férfi) még 2017 nyarán szerelmi viszonyt létesített a sértett feleségével, aki elköltözött férjétől az I. rendű vádlott édesanyjához (II. rendű vádlott).
A két férfi között emiatt feszült viszony alakult ki.
2017 júliusában a sértett utasokkal együtt Nagykanizsára indult vásárolni, amikor haragosát meglátva kiszállt az autóból.
A férfiak szóváltásba keveredtek, majd dulakodni kezdtek.
Ezt meghallva a II. rendű vádlott is kijött a házból egy téglával a kezében.

(A fotó illusztráció)

 

Ekkor a sértett visszaült az autóba és elindultak.
Pár méter megtétele után azonban a II. rendű vádlott a gépkocsi után dobta a kezében lévő téglát, amivel betörte a jármű hátsó szélvédőjét, veszélyeztetve ezzel a sofőr és az utasok testi épségét.
Ezután a sértett ismét kiszállt az autóból és visszaindult a vádlottak háza felé.
Időközben az I. rendű vádlott magához vett egy baseball ütőt, amellyel fejbe ütötte a sértettet, aminek következtében a férfi életveszélyes sérülést szenvedett.
G.E. és társa testi sértés bűntette ügyében még nem született jogerős ítélet a Zalaegerszegi Törvényszéken.

1 2 3 4 5 18